Senin S.V.Graduated from Ukhta State Technical University (2004), specialization “oil and gas geology”.
Associate Professor of the Timan-Pechora Research Center, Ukhta.
Scientific interest area: formation of oil and gas deposits.
Author of 10 publications.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 27_2017 submitted on 07/28/2017 displayed on website on 08/29/2017
21 p.
pdf  Fluid type determination for oil and gas fields in the southern Denisov Depression (Timan-Pechora Province)
A number of large-, medium- and small-sized oil and gas-condensate fields has been discovered in the Denisov Depression of the Timan-Pechora Basin. Moreover, there is a long list of drillable prospects in the area. Quite often, some wells in this area produce oil while other wells, nearby and with identical hypsometric conditions, produce gas. An integrated model explaining this phenomenon and allowing the prediction of fluid type for future fields has not been developed to date. To solve this specified problem, genetic prerequisites for oil and gas field formation in the area have been studied carefully. Well testing and fluid sampling conditions have been thoroughly examined. Data on the composition of liquid and gaseous components of reservoir hydrocarbon systems have been analyzed. Interpreted modeling of fluid type in discovered fields has been performed. As a result, for the first time in the Timan-Pechora Province volatile oils have been identified. They have been characterized in comparison with oils. An alternative model for fluid type in some previously discovered fields has been proposed. Optimum conditions for well testing and fluid sampling in the southern Denisov Depression have been suggested.

Keywords: deep buried deposits, volatile oil, gas condensate, gas-oil ratio, hydrocarbon composition, Denisov Depression, Timan-Pechora Province.
article citation Senin S.V., Savelyeva A.A. Diagnostika fazovogo sostava zalezhey uglevodorodov yuzhnoy chasti Denisovskogo progiba [Fluid type determination for oil and gas fields in the southern Denisov Depression (Timan-Pechora Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/27_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2017
References
   Bylinkin G.P. Otsenka fazovogo perekhoda glubokopogruzhennykh plastovykh flyuidov [Estimation of hydrocarbon fluid type transition for deeply-buried formation fluids]. Geologiya nefti i gaza, 2006, no. 2, pp. 55-60.
   Cronquist C. Otsenka i razrabotka plastov s letuchei neftyu [Evaluating and producing of the volatile oil reservoirs]. Neft, gaz i neftekhimiya za rubezhom, 1979, no. 4, pp. 21-32.
   Danilevsky S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidalnye sistemy Timano-Pechorskoi provincii [Geofluidal systems of the Timan-Pechora Province]. Ukhta, 2003, p. 298.
   Geologo-geokhimicheskie metody otsenki neftegazonosnosti lokalnykh ob’ektov [Geologic/geochemical methods for assessment of oil and gas potential of local structures]. V.A. Chakhmachev, A.A. Aksenov, E.A. Bars, T.P. Zhuze, V.I. Tikhomirov. Moscow, IGiRGI, 1993, p. 206.
   Mamuna V.N., Trebin G.F., Ulyaninsky B.V. Eksperimentalnoye issledovanie plastovykh neftei [Experimental investigation of reservoir oils]. Moscow, GOSINTI, 1960, p. 143.
   McCain W.D., Jr. The properties of petroleum fluids. 2nd ed. - Tulsa, Oklahoma, PennWell Publishing Company, 1990, 548 p.
   Moses P.L. Engineering Applications of Phase Behavior of Crude Oil and Condensate Systems. Journal of Petroleum Technology, 1986, vol. 38, issue 07, p. 715-723.
   Nefteobrazovanie v otlozheniyakh domanikovogo tipa [Oil formation in the sediments of Domanik type]. S.G. Neruchev, E.A. Rogozina, G.M. Parparova, I.A. Zelichenko, N.P. Silina, B.A. Lebedev, P.A. Trushkov, S.N. Beletskaya, V.S. Sobolev, V.K. Shimanskiy, V.M. Beketov, N.A. Galishev, A.I. Ginzburg, A.V. Zhukova, Z.G. Kaplan, L.I. Klimova, G.V. Lebedeva, G.V. Maevskaya, V.A. Rudavskaya, R.S. Sakhibgareev, P.I. Sergeenok, I.L. Solov'eva, M.I. Soroko, N.A. Tarasenko, E.M. Fayzullina, V.A. Fedorova, A.I. Shapiro. Leningrad: Nedra, 1986, 247 p.
   Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseina [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. T.K. Bazhenova, V.K. Shimansky, V.F. Vasilyeva, A.I. Shapiro, L.A. Gembitskaya, A.I. Klimova, St. Petersburg, VNIGRI, 2008, p. 162.
   Senin S.V., Savelyeva A.A. Pervichnaya diagnostika fazovogo sostava zalezhei UV na bolshikh glubinakh (na primere yuzhnoi chasti Denisovskogo progiba [Primary determination of fluid type in deep-seated hydrocarbon fields (examples from the southern Denisov Depression)]. Geologiya i mineralnye resursy Evropeiskogo severo-vostoka Rossii (Transactions of the XVI Geological Congress of the Komi Republic), Syktyvkar, Komi Science Center, Uralian branch of the Russian Academy of Sciences, 2014, pp. 140-142.
   Sklyarova Z.P. Geokhimiya trudnoizvlekaemyh uglevodorodnykh flyuidov Timano-Pechorskoi provincii [Geochemistry of hard-to-produce hydrocarbon fluids in the Timan-Pechora Province]. Ukhta, 2007, p. 68.
   Staroselsky V.I. Etan, propan, butan v prirodnykh gazakh neftegazonosnykh basseinov [Ethane, propane, butane in natural gases of petroleum basins]. Moscow, Nedra, 1990, p. 186.
   Volkov A.N., Ogdanets L.V. Problemy osvoeniya glubokozalegayushchikh zalezhei uglevodorodov [Problems facing development of deep-seated hydrocarbon fields]. Geologiya i mineralnye resursy Evropeiskogo severo-vostoka Rossii (Transactions of the XVI Geological Congress of the Komi Republic), v. III: Syktyvkar, Komi Science Center, Uralian branch of the Russian Academy of Sciences, 2014, pp. 34-36.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 18_2016 submitted on 03/25/2016 displayed on website on 05/26/2016
15 p.
pdf Tectonical and geochemical preconditions for petroleum potential of Chernyshov ridge
The Novovorgamusyursky shaft was distinguished on the basis of the velocity model. New insights into the Chernyshev ridge as a part of Varandey-Chernyshev aulacogene are provided. The authors analyzed the probability of filling the identified traps by hydrocarbons from the major generation centers in Kosyu-Rogue depression, in Varandey-Chernyshev aulacogene with resource estimated at hundreds of millions of tons. There are preconditions for the preparation of the shaft traps for deep drilling.

Keywords: geological surveys, seismic surveys, hydrocarbon resources Varandey-Chernyshev aulacogene, Novovorgamusyursky shaft, Timan-Pechora province.
article citation Bogdanov B.P., Rostovschikov V.B., Nedilyuk L.P., Marakova I.A., Senin S.V. Tektonicheskie i geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti gryady Chernysheva [Tectonical and geochemical preconditions for petroleum potential of Chernyshov ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/18_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/18_2016
References
   Antonov V.I., Ivanov V.V., Gudel'man A.A., Utkina O.L., Kazantseva A.G. Novye svedeniya o stroenii podnyatiya Chernysheva po rezul'tatam seysmorazvedochnykh rabot [New data on the structure as a result of raising Chernysheva seismic survey]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: Materials of XIV geol. Congress of Komi Republic. Syktyvkar: Geoprint, 2004, vol. 2, p. 7-9.
   Bogdanov B.P. Solenosnye basseyny Evropeyskoy platformy i nekotorye osobennosti tektoniki v svyazi s perspektivami neftegazonosnosti [Salt basins of European platform and some of the features of tectonics in connection with oil and gas potential]. Geofizika, 2004, no. 4, p. 55-59.
   Danilevskiy S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidal'nye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Geo-fluid system of the Timan-Pechora province]. Ukhta, 2003, p. 191-209.
   Danilov V.N., Ogdanets L.V., Makarova I.R., Gudel'man A.A., Sukhanov A.A., Zhuravlev A.V. Osnovnye rezul'taty izucheniya organicheskogo veshchestva i UV-flyuidov Adakskoy ploshchadi [The main results of the study of organic matter and hydrocarbon fluids Adakskoy-square]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika., 2011, vol. 6, no. 2, http:/www.ngtp.ru/rub/1/22_2011.pdf
   Geologicheskoe stroenie i neftenosnost' glubokozalegayushchikh otlozheniy Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii (po rezul'tatam issledovaniya Timano-Pechorskoy glubokoy i Kolvinskoy parametricheskoy skvazhin) [Geological structure and oil content of deep-seated deposits of the Timan-Pechora oil and gas province (according to a study of the Timan-Pechora and deep Kolvinskoye parametric wells)]. Perm': KamNIIKIGS, 2000, p. 144-157.
   Grunis E.B., Bogdanov B.P., Gagarin S.V., Davydenko B.I. Perspektivy neftegazonosnosti slozhnopostroennykh tektonicheskikh elementov Timano-Pechorskoy provintsii na primere gryady Chernysheva [Prospects for oil and gas potential of complex tectonic elements of the Timan-Pechora province by the example of the Chernyshev ridge]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 2001, no. 11, p. 28-33.
   Gudel'man A.A., Kazantseva A.G., Utkina O.L. Perspektivy neftegazonosnosti nadvigovoy sistemy podnyatiya Chernysheva [Prospects for oil and gas potential of the system of raising thrust Chernyshev]. Perspektivy neftegazonosnosti Predural'skogo progiba: materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ekaterinburg, 2004, p. 195-201.
   Kiryukhina T.A. Tipy neftey Timano-Pechorskogo basseyna [The types of oils Timan-Pechora basin]. Vestnik MGU, Ser.4. Geologiya, 1995, no. 2, p. 39-49.
   Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva [Tectonics of Chernyshev ridge]. Leningrad: Nauka, 1975, 130 p.
   Utkina O.L., Gudel'man A.A., Ivanov V.V. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti tsentral'noy chasti podnyatiya Chernysheva po rezul'tatam seysmorazvedochnykh rabot [Geological structure and petroleum potential of the central part as a result of Chernyshev raising by seismic survey]. Mirovye resursy i zapasy gaza i perspektivnye tekhnologii ikh osvoeniya (WGRR): tezisy dokladov I Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Moskva, 26-27 noyabrya 2007 g.). Moscow: VNIIGAZ, 2007, p. 90-92.