Afanas'eva T.A. 


Graduated from the Leningrad Mining Institute (1971), specialization "engineering geology, hydrogeology".
Senior Researcher of VNIGRI.
Area of scientific interests: oil and gas geology.
Hard-extracted reserves, unconventional hydrocarbon sources
Section editor – PhD in geology and mineralogy Yakutseni V.P.
Article # 29_2012 submitted on 05/04/2012 displayed on website on 05/25/2012
21 p.
pdf  Prospects for industrial development of unconventional gas resources in Russia

A summary of features of geological and commercial characteristics of unconventional gas (coal and shale gas, tight sands gas, gas hydrates) is presented. The estimation of economic efficiency of unconventional gas projects is provided. The existing estimates of unconventional resources of Russia are analyzed. The perspective for industrial development of these resources is characterized.
Key words: unconventional gas resources, coal gas, shale gas, tight sands gas, gas hydrates, resource base, economic efficiency.
article citation Grigor’ev G.A., Afanas'eva T.A. Perspektivy promyshlennogo osvoeniya netraditsionnykh resursov gaza v Rossii [Prospects for industrial development of unconventional gas resources in Russia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/29_2012.pdf
References

   Basniev K.S., Sukhonosenko A.L. Perspektivy osvoeniya resursov gazogidratnykh mestorozhdeniy [Prospects for development of gas hydrate fields]. Gazovaya promyshlennost', 2010, no. 1, pp. 22-23.
   Bloch M., Wili G., Rodvelt G., Rickman R.D., Ringisen D.A., Ist L.E. Ugol'nyy metan. Kontseptsiya zhiznennogo tsikla i tekhnologii dobychi [Coal Bed Methane. The concept of zhiznenngo cycle and production technology]. Oil & Gas Journal, Russia, 2008, no.6, pp. 86-93.
   Dmitrievskiy A.N., Valyaev B.M. Rasprostranenie i resursy metana gazovykh gidratov [Distribution and resources of gas hydrates methane]. Nauka i tekhnika v gazovoy promyshlennosti, 2004, no. 1-2, pp. 5-13.
   Dmitrievskiy A.N., Vysotskiy V.I. Slantsevyy gaz – novyy vektor razvitiya mirovogo rynka uglevodorodnogo syr'ya [Shale gas - a new direction for the global hydrocarbon market development]. Gazovaya promyshlennost', 2010, no. 8, pp. 44-47.
   Korzhubaev A., Khurshudov A. Slantsevyy gaz: bum ili ne bum? [Shale gas: a boom or not a boom?]. Neftegazovaya vertikal', 2010, no. 8, pp. 42-44.
   Kuuskraa V., Ristenberg D., Ferguson R. Netraditsionnyy gaz: novye zalezhi, resursy i perspektivy [Unconventional gas: new deposits, resources and perspectives]. Oil & Gas Journal, Russia, 2008, no. 1-2, pp. 48-55.
   Netraditsionnye istochniki uglevodorodnogo syr'ya [Unconventional sources of hydrocarbons]. Editor V.P. Yakutseni. Moscow: Nedra, 1989, 223 p.
   Rivz S., Koperna D., Kuuskraa V. Netraditsionnyy gaz: tekhnologicheskie klyuchi k rasshireniyu resursov [Unconventional gas: technological keys to the expansion of resources]. Oil & Gas Journal, Russia, 2008, no. 1-2, pp. 56-61.
   Shchebetov A. Mestorozhdeniya gazovykh gidratov: resursy i vozmozhnye metody razrabotki [The deposits of gas hydrates: resources and possible methods of development]. Tekhnologii TEK, 2006, no. 4, pp. 12-16.
   Stronskiy N.M., Khryukin V.T., Mitronov D.V., Shvachko E.V. Netraditsionnye resursy metana uglenosnykh tolshch [Unconventional methane resources of coal-bearing strata]. Rossiyskiy khimicheskiy zhurnal (zhurnal Rossiyskogo khimicheskogo obshchestva im. D.I. Mendeleeva), 2008, vol. LII, no. 6, pp. 63-72.
   Vinogradova O. Slantsevyy gaz: mif ili bum? [Shale gas: a myth or a boom?]. Neftegazovaya vertikal', 2009, no. 25-26, pp. 24-28.
   Yakushev V. Prirodnye gazogidraty: gazovye resursy i geologicheskaya ugroza [Natural gas hydrates: gas resources and geological risk]. Oil & Gas Journal, Russia, 2008, no. 6, pp. 77-83.
   Yakutseni V.P., Petrova Yu.E., Sukhanov A.A. Netraditsionnye resursy uglevodorodov - rezerv dlya vospolneniya syr'evoy bazy nefti i gaza Rossii [Unconventional hydrocarbon resources are the reserve for renewal of the Russia oil and gas resource base]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2009, vol. 4, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/11_2009.pdf
   Yost Ch. «Slantsevaya» revolyutsiya, ili byt' ili ne byt' szhizhennomu gazu na rynke SShA ["Slate" revolution, or to be or not to be a liquefied gas in the U.S. market]. Oil & Gas Journal, Russia, 2010, no. 7-8, pp. 22-27.
   Zhagrin A., Shlenkin S., Kulishkin N., Kharakhinov V., Popova O., Konyaev D. Unikal'naya Messoyakha. Novye dannye ob izvestnom neftegazokondensatnom ob"ekte [Unique Messoyakha. New data about the known oil and gas condensate object]. Oil & Gas Journal, Russia, 2010, no. 7-8, pp. 70-73.