Pinchuk T.N.

pinchukt@mail.ru
Graduated from Kuban State University (1980), specialization "geology and geochemistry of combustible minerals".
PhD in geology and mineralogy.
Associate Professor of Kuban State University.
Research interests: lithology, stratigraphy, oil and gas potential of sedimentary basins.
Author of 129 publications, including 2 monographs.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 13_2020 submitted on 03/30/2020 displayed on website on 04/28/2020
19 p.
pdf Upper Triassic gas bearing carbonate formation - Western Caucasus
A detailed litho-stratigraphical analysis of carbonate sequences of the Upper Triassic Western Caucasus was performed. The characteristic of sections bored by deep wells in various tectonic zones is given. Their correlation was performed. The boundaries of the carbonate formation distribution are determined. Analysis of the materials of testing operations in wells indicates the possibility of forming independent gas accumulations in this structures. The morphology of reservoirs in low-permeable carbonate will be largely controlled by the development sites of secondary reservoirs connected by zones of recent tectonic fracturing. The zone of possible development of rift structures has been determined.

Keywords: carbonate formation, gas content, morphology gas reservoirs, Upper Triassic, Western Caucasus.
article citation Popkov V.I., Chaitskiy V.P., Popkov I.V., Pinchuk T.N. Verkhnetriasovaya gazonosnaya karbonatnaya formatsiya Zapadnogo Predkavkaz'ya [Upper Triassic gas bearing carbonate formation - Western Caucasus]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/13_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2020
References
   Aladatov G.M. Novye dannye o gazonosnosti triasovykh otlozheniy v Zapadnom Predkavkaz'e [New data on the gas potential of Western Pre-Caucasus Triassic]. Geologiya nefti i gaza, 1966, no.5, pp.18-23.
   Bigun P.V., Pinchuk T.N. Novye dannye po stratigrafii i usloviyam formirovaniya kollektorov triasovykh otlozheniy Zapadnogo Predkavkaz'ya [New data on stratigraphy and conditions of formation of reservoirs of Triassic of the Western Pre-Caucasus]. Sbornik trudov OAO SevKavNIPIgaz, Stavropol', 2004, issue 40, pp. 10-43.
   Boyko N.I. Litologiya mezozoyskikh karbonatnykh otlozheniy Severnogo Kavkaza [Lithology of Mesozoic carbonate deposits of the North Caucasus]. Avtoreferat dissertatsii doktora geologo-mineralogicheskikh nauk, Moscow: GIN, 1993, 52 p.
   Chaitskiy V.P., Popkov V.I., Popkov I.V., Pinchuk T.N. Strukturno-fatsial'nye zony otlozheniy triasa Zapadnogo Predkavkaz'ya [Structural-facies zones of the Western Pre-Caucasus Triassic] Fundamental'nye problemy tektoniki i geodinamiki. LII Tektonicheskoe soveshchanie. Moscow: GEOS, 2020, vol. 2, pp. 395-399.
   Cherbyanova L.F., Popkov V.I., Pronyakov V.A. Litologicheskie osobennosti i kollektorskie svoystva triasovogo vulkanogenno-karbonatnogo kompleksa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological features and reservoir properties of the Triassic volcanogenic-carbonates of Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 11, pp. 55-59.
   Dagis A.S. Novye pozdnetriasovye Spiriferinacea Severo-Zapadnogo Kavkaza [New Late Triassic Spiriferinacea of the Northwest Caucasus]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1962, no. 3, pp. 48-54.
   Demidova N.S., Bulda Yu.A., Turov N.I. Effektivnost' vskrytiya mezozoysko-paleozoyskikh otlozheniy v zavisimosti ot tipa burovogo rastvora i gidrodinamicheskikh nagruzok [Efficiency of opening Mesozoic-Paleozoic deposits depending on the type of drilling fluid and hydrodynamic loads]. Razrabotka neftegazovykh mestorozhdeniy, Moscow: VNIIOENG, 1992, issue 4, pp. 56-62.
   Ditmar V.I. Geologiya mezozoya Predkavkaz'ya [Geology and petroleum bearing of the Mesozoic of the Pre-Caucasus]. Moscow: Nauka, 1978, 134 p.
   Krylov N.A., Letavin A.I., Orudzheva D.S., Zapivalov N.P., Kopylov N.T. Perspektivy neftegazonosnosti doyurskikh otlozheniy molodykh platform [Prospects of petroleum potential of pre-Jurassic sequences of young platforms]. Moscow: Nauka, 1981, 168 p.
   Mitin N.E., Chaitskiy V.P., Shevchenko T.V. O verkhney permi Zapadnogo Predkavkaz'ya [Upper Permian of the Western Pre-Caucasus]. Doklady AN SSSR, 1978, vol. 238, no. 4, pp. 915-917.
   Palamar' V.P., Popkov V.I., Rabinovich A.A. O vozmozhnosti otkrytiya zon neftegazonakopleniya zhil'nogo tipa [Possibility of opening zones of petroleum accumulation of a lode type]. Doklady AN SSSR, 1981, vol. 257, no. 4, pp. 968-970.
   Palamar' V.P., Popkov V.I., Prazdnikov A.V., Rabinovich A.A. Prognozirovanie neftegazonosnosti i sovershenstvovanie metodiki poiskov i razvedki skopleniy uglevodorodov v nizkopronitsaemykh porodakh [Forecasting of petroleum and improving the methods of searching and exploration of hydrocarbon accumulations in low-permeable rocks]. Izvestiya VUZov. Geologiya i razvedka, 1985, no. 3, pp. 107-110.
   Popkov V.I. Deflyuidizatsiya nedr i neftegazonosnost' glubokopogruzhennykh tolshch [Defluidization of the subsurface section and petroleum of deep-loaded strata] Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. Neftegazonosnye basseyny kak samorazvivayushchiesya nelineynye sistemy, Moscow: MGU, 1999, pp. 202-203.
   Popkov V.I. Zhil'nye zony neftegazonakopleniya: usloviya obrazovaniya, stroeniya, metodika poiskov i razvedki [Lode zones of petroleum accumulation: conditions of formation, structure, method of search and exploration]. Genezis nefti i gaza, Moscow: In-t problem nefti i gaza RAN, 2004, pp. 63-72.
   Popkov V.I., Larichev V.V. Flyuidodinamicheskie osobennosti glubokopogruzhennykh neftegazonosnykh kompleksov [Fluidodynamic features of deep-loaded oil and gas structures]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2016, no.4, pp. 88-92.
   Popkov V.I., Pinchuk T.N. Litologiya paleozoyskikh otlozheniy Zapadnogo Predkavkaz'ya [Lithology of Paleozoic section of the Western Pre-Caucasus]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2011, no. 3 (42), pp. 71-77.
   Popkov V.I., Pis'mennaya O.V. Tipy razrezov i neftegazonosnost' triasa Yuzhnogo Mangyshlaka [Sections types and petroleum potential of the Triassic sequences of South Mangyshlak]. Sovetskaya geologiya, 1989, no. 1, pp. 18-24.
   Robinson V.N. Triasovaya Sistema [The Triassic system]. Geologiya SSSR. Severnyy Kavkaz. Moscow: Nedra, 1968, vol. 9, pp. 152-160.
   Yudin G.T., Dankov B.S., Zhabreva P.S. Neftegazonosnost' triasa Predkavkaz'ya [Petroleum potential of Pre-Caucasus Triassic]. Moscow: Nauka, 1974, 88 p.