Kuleshov V.E.

vkuleshov@ugtu.net
Graduated from Ukhta State Technical University (2005), specialization "geophysical methods of prospecting and exploration of mineral deposits".
PhD in technical sciences.
Dean of the Oil and Gas Field Faculty of Ukhta State Technical University.
Area of scientific interest: increasing the reliability of geological and geophysical modeling.
Author of 40 publications.
Discussion
Section editor – – Averyanova O.Yu.
Article # 17_2012 submitted on 01/13/2012 displayed on website on 03/29/2012
11 p.
pdf  Estimation of reliability of hydrocarbon reserves evaluation in Sotchemyuskoye Vostochnoye-Talyyu field on the basis of fuzzy petrophysical compositions method
The results of estimation of reliability of calculated parameters’ definition (porosity and oil-saturation factor) are presented together with the results of reserves calculation of the Sotchemyuskoye Vostochnoye - Talyyu field (Timan-Pechora petroleum province) on the basis of the method of fuzzy petrophysical compositions developed by the authors.
Key words: fuzzy petrophysical compositions, geological-geophysical model, reliability, calculated parameters, hydrocarbon reserves, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Kobrunov A.I., Kuleshov V.E., Mogutov A.S. Otsenka dostovernosti podscheta zapasov uglevodorodov Vostochno-Sotchem'yu-Talyyyuskogo mestorozhdeniya na osnove metoda nechetkikh petrofizicheskikh kompozitsiy [Estimation of reliability of hydrocarbon reserves evaluation in Sotchemyuskoye Vostochnoye-Talyyu field on the basis of fuzzy petrophysical compositions method ]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available: http://www.ngtp.ru/rub/8/17_2012.pdf
References
   Kobrunov A.I., Kuleshov V.E., Mogutov A.S., Khudozhilova A.N. Metod nechetkikh petrofizicheskikh kompozitsiy pri prognozirovanii petrofizicheskikh parametrov [The method of fuzzy petrophysical compositions in forecasting of petrophysical parameters]. Vestnik Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN, 2011, no. 9, pp. 18-23.
   Kobrunov A.I., Grigor'evykh A.V. Metody nechetkogo modelirovaniya pri izuchenii vzaimosvyazey mezhdu geofizicheskimi parametrami [Fuzzy modeling methods in the study of relationships between geophysical parameters]. Geofizika, 2010, no. 2, pp. 17-23.