Eder V.G.

edervika@gmail.com
Graduated from Novosibirsk State University (2000).
PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Leading researcher of the Geological Institute of the Russian Academy of Sciences and the IPGG SB RAS.
Area of scientific interests: lithology of sedimentary basins, sedimentology, geochemistry, conditions for the formation of black shale deposits.
Has 82 publications.
Regional petroleum geology
Article # 34_2022 submitted on 08/18/2022 displayed on website on 10/07/2022
18 p.
pdf Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia
The article discusses the concept of Bazhenov reservoir rocks exemplified by a oil productive interval of the Bazhenov Formation cross-section in the West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia. Characteristics of the analyzed interval are derived from the interpretation of the results obtained by the geophysics, lithology, rock physics and organic geochemistry integrating methods. It has been shown that the studied oil saturated interval is represented by kerogen-siliceous and siliceous mixtites. The studied rocks are found to be identical in terms of the lithological composition, organic matter geochemistry, geophysical and petrophysical characteristics. Most of the mobile (allochthonous) bitumoids (chloroform extractable bitumens) generated by the Bazhenov Formation within the West-Kvenzer area are concentrated in open pore space, rather than being fracture-filling type.

Keywords: Bazhenov reservoir, Bazhenov Formation, organic matter, mobile bitumoid, West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia.
article citation Ryzhkova S.V., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Sotnich I.S., Fomin M.A., Eder V.G. Kharakteristika produktivnogo intervala bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri (na primere Zapadno-Kvenzerskoy ploshchadi) [Characterization of Bazhenov Formation productive interval: a case study of West-Kvenzer area, southeastern Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/34_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/34_2022
References
Eder V.G., Balushkina N.S., Zamiraylova A.G., Fomin A.N. Litologo-geokhimicheskie svidetel'stva katageneticheskikh preobrazovaniy chernykh slantsev na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Lithological and geochemical evidence of catagenetic transformations of black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4: Geologiya, 2021, no. 1, pp.58-70.
Eder V.G., Ryzhkova S.V., Dzyuba O.S., Zamiraylova A.G. Litostratigrafiya i obstanovki sedimentatsii bazhenovskoy svity (Zapadnaya Sibir') v tsentral'nom, yugo-vostochnom i severnykh rayonakh ee rasprostraneniya [Lithostratigraphy and sedimentation settings of the Bazhenov Formation (Western Siberia) in the central, southeastern and northern regions of its occurrence]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2022, no. 5, pp. 46-74.
Eder V.G., Zamiraylova A.G., Kalmykov G.A. Svidetel'stva obrazovaniya karbonatnykh porod na geokhimicheskikh bar'erakh v chernykh slantsakh na primere bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri [Evidence of carbonate rocks formation on geochemical barriers in black shales on the example of the Bazhenov Formation of Western Siberia]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 143-152.
Kalmykov G.A., Balushkina N.S. Model' neftenasyshchennosti porovogo prostranstva porod bazhenovskoy svity Zapadnoy Sibiri i ee ispol'zovanie dlya otsenki resursnogo potentsiala [Model of oil saturation of the pore space of rocks of the Bazhenov Formation of Western Siberia and its use for assessing the resource potential]. Moscow: GEOS, 2017, 247 p.
Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Rodyakin S.V., Sotnich I.S., Yan P.A. Geokhimiya bitumoidov bazhenovskoy svity [Geochemistry of the Bazhenov Formation bitumoids]. Geologiya nefti i gaza, 2018a, no. 2, pp. 79-88. DOI: https://doi.org/10.31087/0016-7894-2018-2-79-88
Kontorovich A.E., Rodyakin S.V., Burshteyn L.M., Kostyreva E.A., Ryzhkova S.V., Yan P.A. Poristost' i neftenasyshchennost' porod bazhenovskoy svity [Porosity and oil saturation of the Bazhenov Formation]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 5, pp. 61-73.
Kontorovich A.E., Yan P.A., Zamiraylova A.G., Kostyreva E.A., Eder V.G. Klassifikatsiya porod bazhenovskoy svity [Classification of rocks of the Bazhenov Formation]. Geologiya i geofizika, 2016, vol. 57, no. 11, pp. 2034-2043. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20161106
Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya tektonicheskogo razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and development history of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1832-1845.
Korobov A.D., Korobova L.A., Morozov V.P., Zagranovskaya D.E., Zakharova O.A. Autigennyy dolomit vysokobituminoznykh bazhenovskikh otlozheniy - pokazatel' zavershayushchey stadii generatsii uglevodorodov [Authigenic dolomite of high-bituminous Bazhenov Formation - an indicator of the final stage of hydrocarbon generation]. Neftyanoe khozyaystvo, 2017, no. 4, pp. 41-43.
Nemova V.D. Litogeneticheskaya klassifikatsiya porod i tekhnoformizm otlozheniy bazhenovskoy svity Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii. [Lithogenetic classification of rocks and technoformism of the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni doktora geologo-mineralogicheskikh nauk, 2021, 323 p.
Nemova V.D. Osobennosti postsedimentatsionnykh preobrazovaniy radiolyaritov bazhenovskoy svity [Peculiarities of postsedimentary transformations of Radiolarites of the Bazhenov Formation]. Materialy 8-go Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Moscow: RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2015, vol. I, pp. 247-249.
Nemova V.D., Panchenko I.V. Faktory produktivnosti bazhenovskogo gorizonta vo Frolovskoy megavpadine [The productivity factors of Bazhenov Formation in Frolov Megadepression (Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/46_2017.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/46_2017
Panchenko I.V., Nemova V.D., Smirnova M.E., Il'ina M.V., Baraboshkin E.Yu., Il'in V.S. Stratifikatsiya i detal'naya korrelyatsiya bazhenovskogo gorizonta v tsentral'noy chasti Zapadnoy Sibiri po dannym litologo-paleontologicheskogo izucheniya kerna i GIS [Stratification and detailed correlation of Bazhenov Formation in the central part of the Western Siberia according to lithological and paleontological core analysis and well logging]. Geologiya nefti i gaza, 2016, no. 6, pp. 22-34.
Petersil'e V.I., Komar N.V., Frenkel' S.M. Metodicheskie podkhody k podschetu zapasov bazhenovskoy svity [Methods for the Bazhenov Formation reserves assessment]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 5, pp. 51-59.
Rozen O.M., Abbyasov A.A., Migdisov A.A., Yaroshevskiy A.A. Programma MINLITH dlya rascheta mineral'nogo sostava osadochnykh porod: dostovernost' rezul'tatov v primenenii k otlozheniyam drevnikh platform [The MINLITH program for sedimentary rocks mineral composition calculating: the reliability of the results when applied to the strata of ancient platforms]. Geokhimiya, 2000, no. 4, pp. 431-444.
Ryzhkova S.V. Istoriya razvitiya yurskogo strukturnogo yarusa i neftegazonosnost' yuzhnykh rayonov Ob'-Irtyshskogo mezhdurech'ya [History of development of the Jurassic structural stage and oil and gas potential of the southern regions of the Ob-Irtysh interfluve] Geologiya nefti i gaza, 2009, no. 1, pp. 54-63.
Ryzhkova S.V., Fomin M.A., Zamirailova A.G., Kostyreva E.A., Pokryshkina E.M. Litologicheskaya interpretatsiya karotazha skvazhin bazhenovskoy svity yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Lithological interpretation of well logging data belonging to Bazhenov Formation of the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/27_2021.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2021
Ryzhkova S.V., Ponomareva E.V., Zamiraylova A.G. Stroenie bazhenovskogo rezervuara i prognoz neftenosnosti gorizonta Yu0 bazhenovskoy svity v yugo-vostochnykh rayonakh Zapadnoy Sibiri [Structure of the bazhenov reservoir and forecast of oil content of the Yu0 productive level of the Bazhenov Formation in the south-eastern regions of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/38_2020.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2020
Skvortsov M.B., Kirsanov A.M. Metodicheskie podkhody k vydeleniyu neftenasyshchennykh tolshchin v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [Methodological approaches to the identification of oil-saturated thicknesses in the Bazhenov Formation]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2019, no. 3 (79), pp. 80-87.
Skvortsov M.B., Nemova V.D., Dakhnova M.V., Kopilevich E.A., Surova N.D., Kirsanov A.M., Mozhegova S.V. Novye metodicheskie podkhody k otsenke resursov nefti v otlozheniyakh bazhenovskoy svity [New Methodological approaches to assessment of oil resources in the Bazhenov Formation] Geologiya i geofizika, 2019, vol. 60, no. 2, pp. 217-229.
Vremennoe metodicheskoe rukovodstvo po podschetu zapasov nefti v treshchinnykh treshchinno-porovykh kollektorakh v otlozheniyakh bazhenovskoy tolshchi Zapadno-Sibirskoy neftegazonosnoy provintsii [Interim methodological guidelines for calculating oil reserves in fractured fissure-porous reservoirs in the Bazhenov Formation of the Western Siberian petroleum province]. Nedropol'zovanie XXI vek, 2017, no. 4, pp. 68-101.