Isaev V.I.

/1952-2023/
Graduated from Tomsk Polytechnical Institute (1974), specialization "geophysical methods of prospecting and exploration of mineral resources".
Professor of Department of Geology and Mineral Exploration, Institute of Natural Resources of the National Research Tomsk Polytechnic University.
PhD in Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher.
Area of scientific interests: petrogeological interpretation of geological and geophysical data.
Author of over 300 publications.
Regional petroleum geology
Article # 24_2022 submitted on 07/06/2022 displayed on website on 08/12/2022
39 p.
pdf Heat flow and thermal history of the Togur formation (Lower Jurassic) sources rocks and data about petroleum bearing East-Paidugin megadepression (south-east of Western Siberia)
The poorly studied East-Paidugin megadepression and the structures of its framing in the south-east of Western Siberia are new territories and new stratigraphic levels that are promising for predictive prospecting studies on the Lower Jurassic and pre-Jurassic petroleum bearing strata.
Paleotemperature modeling was performed in cross section of 26 deep wells. It is established that the value of the heat flow density varies within 36-56 mW/m2. The modeling is based on solving the heat conduction equation of a horizontally layered solid with a moving upper boundary, using original computer technology.
Schematic maps of the deep heat flow density on the Paleozoic basement top were constructed for the research area, and mapping of the catagenetic generation foci of the Togur oil was carried out.
Express-evaluation of the oil generation density identified potentially productive zones for oil accumulations searching in the Lower Jurassic and Pre-Jurassic sections. These productive zones represent the entire East-Paidugin megadepression, including the Vargat mezodepression, as well as the western part of the Vladimir megaledge (the western slope of the Belonogov mezoval) and the eastern part of the Parabel megaledge (the northeastern slope of the Kolpashev mezoswell).

Keywords: Togur Formation source rocks, paleotemperature modeling of the oil generation sources, oil generation density, potentially productive zones of the Lower Jurassic and pre-Jurassic petroleum bearing strata, East-Paidugin megadepression, south-east of Western Siberia.
article citation Merenkova S.A., Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N. Teplovoy potok i termicheskaya istoriya materinskoy nizhneyurskoy togurskoy svity i neftegazonosnost' Vostochno-Payduginskoy megavpadiny (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Heat flow and thermal history of the Togur formation (Lower Jurassic) sources rocks and data about petroleum bearing East-Paidugin megadepression (south-east of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/24_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2022
References
   Brekhuntsov A.M., Monastyrev B.V., Nesterov I.I. (Jr.) Distribution patterns of oil and gas accumulations in West Siberia. Russian Geology and Geophysics, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 781-791.
   Duchkov A.D., Balobaev V.T., Lysak S.V., Sokolova L.S., Devyatkin V.N., Volod'ko B.V., Levchenko A.N. Teplovoy potok Sibiri [Heat flow in Siberia]. Geologiya i geofizika, 1982, no. 1, pp. 42-51.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil-and-gas of the Mesozoic and Paleozoic strata of the Western Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Galieva M.F., Krutenko D.S., Lobova G.A. The Correlation between earth heat flow and oil and gas potential. Fundamental pattern of Western Siberia heat-mass transfer and geodynamics of the lithosphere. New York: Springer Nature, 2021, 179-190. DOI: 10.1007/978-3-030-63571-8_11
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnykh basseynov i otsenka ikh neftegazonosnosti [Modeling of sedimentary basins and evaluation of their oil and gas content]. Moscow: Nauchnyy Mir, 2007, 456 p.
   Hantschel T., Kauerauf A.I. Fundamentals of basin and petroleum systems modeling. Heidelberg: Springer, 2009, 476 p.
   Isaev V.I. Paleotemperaturnoe modelirovanie osadochnogo razreza i neftegazoobrazovanie [Paleotemperature modelling of the sedimentary section, and oil-and-gas generation]. Tikhookeanskaya geologiya, 2004, vol. 23, no. 5, pp. 101-115.
   Isaev V.I., Fomin A.N. Ochagi generatsii neftey bazhenovskogo i togurskogo tipov v yuzhnoy chasti Nyurol'skoy megavpadiny [Foci of generation of Bazhenov- and Togur - type oils in the Southern Nyurol’ka Megadepression]. Geologiya i geofizika, 2006, vol. 47, no. 6, pp. 734-745.
   Isaev V.I., Gulenok R.Yu., Veselov O.V., Bychkov A.V., Soloveychik Yu.G. Komp'yuternaya tekhnologiya kompleksnoy otsenki neftegazovogo potentsiala osadochnykh basseynov [Computer technology of integrated assessment of oil and gas potential of sedimentary basins]. Geologiya nefti i gaza, 2002, no. 6, pp. 48-54.
   Isaev V.I., Iskorkina A.A. Mezozoysko-kaynozoyskiy khod temperatur na poverkhnosti Zemli i geotermicheskiy rezhim yurskikh neftematerinskikh otlozheniy (yuzhnaya paleoklimaticheskaya zona Zapadnoy Sibiri) [Mesozoic-Cenozoic course of temperatures on the earth’s surface and geothermal regime of the Jurassic oil source rocks (southern paleoclimatic zone of West Siberia)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2014, vol. 36, no. 5, pp. 64-80. DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i5.2014.111569
   Isaev V.I., Iskorkina A.A., Lobova G.A., Starostenko V.I., Tikhotskiy S.A., Fomin A.N. Mezozoysko-kaynozoyskiy klimat i neotektonicheskie sobytiya kak faktory rekonstruktsii termicheskoy istorii neftematerinskoy bazhenovskoy svity arkticheskogo regiona Zapadnoy Sibiri (na primere p-va Yamal) [Mesozoic-Cenozoic climate and neotectonic events as factors in the reconstruction of the thermal history of the Bazhenov oil source rocks in the Arctic region of Western Siberia (on the example of the Yamal Peninsula)]. Fizika Zemli, 2018, no. 2, pp. 124-144.
   Isaev V.I., Korzhov Yu.V., Lobova G.A., Popov S.A. Neftegazonosnost' Dal'nego Vostoka i Zapadnoy Sibiri po dannym gravimetrii, geotermii i geokhimii [Oil and gas potential of the Far East and Western Siberia according to gravimetry, geothermy and geochemistry]. Tomsk: Izd-vo TPU, 2011, 384 p.
   Isaev V.I., Krutenko D.S., Lobova G.A., Osipova E.N., Starostenko V.I. Kartirovanie teplovogo potoka Zapadnoy Sibiri (yugo-vostok) [Mapping of Western Siberian heat flow (southeast)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2021, vol. 43, no. 6, pp. 173-195.
   Isaev V.I., Lobova G., Merenkova A.S., Osipova E.N. Teplovoy potok, ochagi generatsii nefti i rayonirovanie doyurskogo kompleksa Bakcharskoy mezovpadiny i ee obramleniya (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Heat flow, foci of oil generation, and zoning of the Pre-Jurassic structure of the Bakchar mesofall and its framing (south-east of the Western Siberia)]. Razvedka i okhrana nedr, 2022a, no. 1, pp. 27-37.
   Isaev V.I., Lobova G., Merenkova A.S., Osipova E.N., Kuz'menkov S.G., Fomin A.N. Karta raspredeleniya plotnosti teplovogo potoka vostochnoy chasti Tomskoy oblasti [Heat flow density distribution map of the basement roof in the eastern part of the Tomsk region]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2022, vol. 333, no. 4, pp. 37-52.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Korzhov Yu.V., Kuzina M.Ya., Kudryashova L.K., Sungurova O.G. Strategiya i osnovy tekhnologii poiskov uglevodorodov v doyurskom osnovanii Zapadnoy Sibiri [Strategy and basis of technologies for hydrocarbon exploration in the pre-Jurassic basement of Western Siberia]. Tomsk: Izd-va Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2014, 112 p.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Stotskiy V.V., Fomin A.N. Geotermiya i zonal'nost' slantsevoy neftenosnosti Koltogorsko-Urengoyskogo paleorifta (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Geothermy and zoning of shale oil prospects of the Koltogor-Urengoy paleorift (southeastern part of West Siberia)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2018a, vol. 40, no. 3, pp. 54-80. DOI: 10.24028/gzh.0203-3100.v40i3.2018.137173
   Khant Dzh. Geokhimiya i geologiya nefti i gaza [Geochemistry and geology of oil and gas]. Moscow: Mir, 1982, 704 p.
   Kharlend U.B., Koks A.V., Llevellin P.G., Pikton K.A.G., Smit A.G., Uolters R. Shkala geologicheskogo vremeni [A Geologic Time Scale]. Moscow: Mir, 1985, 140 p.
   Khutorskoy M.D. Vvedenie v geotermiyu: kurs lektsiy [Introduction to Geothermy: lecture course]. Moscow: Izd-vo RUDN, 1996, 156 p.
   Kontorovich A.E., Fomin A.N., Krasavchikov O.V., Istomin A.V. Katagenez organicheskogo veshchestva v krovle i podoshve yurskogo kompleksa Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter at the top and base of the Jurassic section in the West Siberian megabasin]. Geologiya i geofizika, 2009, vol. 50, no. 11, pp. 1875-1887. DOI: 10.1016/j.rgg.2009.10.001
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Moskvin V.I., Fomin A.N. Geokhimicheskie kriterii neftegazonosnosti mezozoyskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (po rezul'tatam bureniya skvazhin Vostok-1, 3, 4) [Geochemical criteria of Mesozoic oil and gas potential of south-east of West Siberia (by results of drilling wells Vostok-1, 3, 4)]. Geologiya nefti i gaza, 2009a, no. 1, pp. 4-12.
   Kontorovich A.E., Parparova G.M., Trushkov P.A. Metamorfizm organicheskogo veshchestva i nekotorye voprosy neftegazonosnosti (na primere mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti) [Metamorphism of the organic matter and some issues of oil and gas potential (the Mezozoic strata of Western Siberian Lowland as an example)]. Geologiya i geofizika, 1967, no. 2, pp. 16-29.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and oil and gas potential of the Mesozoic-Cenozoic strata of the Western Siberia southeastern regions]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2002, 253 p.
   Kontorovich V.A., Kalinina L.M., Kalinin A.Yu., Solov'ev M.V., Loktionova O.A. Geologicheskoe stroenie i seysmogeologicheskie kriterii kartirovaniya neftegazoperspektivnykh ob"ektov nizhneyurskikh otlozheniy Ust'-Tymskoy megavpadiny [Geological structure and geoseismic criteria of petroleum prospects mapping of the Lower Jurassic section of the Ust-Tym megadepression]. Geologiya nefti i gaza, 2018, no. 6, pp. 81-96.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils in southeast of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «Geo», 2005, 183 p.
   Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Geokhimiya organicheskogo veshchestva i neftegeneratsionnyy potentsial nizhneyurskoy togurskoy svity (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Geochemistry of organic matter and oil-generation potential of the Lower Jurassic Togur Formation (south-east of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/13_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2014
   Kurchikov A.R. Geotermicheskiy rezhim uglevodorodnykh skopleniy Zapadnoy Sibiri [The geothermal regime of hydrocarbon pools in Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11-12, pp. 1846-1853.
   Kurchikov A.R. Gidrogeotermicheskie kriterii neftegazonosnosti [Hydrogeothermal criteria of petroleum potential]. Moscow: Nedra, 1992, 231 p.
   Lobova G.A. Ochagi generatsii i pervichno-akkumulirovannye resursy bazhenovskikh neftey Ust'-Tymskoy megavpadiny [Foci of generation and primary accumulated resources of Bazhenov oil of Ust-Tym megawaddy]. Izvestiya TPU, 2012, vol. 321, no. 1, pp. 122-128.
   Lobova G.A., Isaev V.I., Kuz'menkov S.G., Luneva T.E., Osipova E.N. Neftegazonosnost' kollektorov kory vyvetrivaniya i paleozoya yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (prognozirovanie trudnoizvlekaemykh zapasov) [Oil and gas reservoirs of Paleozoic basement in the southeast of Western Siberia (forecasting of hard-to-recover reserves)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2018, vol. 40, no. 4, pp. 73-106.
   Lobova G.A., Merenkova A.S., Kuz'menkov S.G. Teplovoy potok, termicheskaya istoriya materinskoy nizhneyurskoy togurskoy svity i neftegazonosnost' Bakcharskoy mezovpadiny (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Heat flow, thermal history of the source Lower Jurassic Togur Formation and hydrocarbon presence in the Bakchar mezodepression (South-East of Western Siberia)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2020, vol. 42, no. 2, pp. 14-26.
   Lobova G.A., Stotsky V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Influence of paleoclimate on geothermal particularity and on the oil-generation potential of the Bazhenov Formation (south-east Western Siberia - Novosibirsk region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2014
   Lopatin N.V. Temperatura i geologicheskoe vremya kak faktor uglefikatsii [Temperature and geological time as factors of carbonification]. Izvestiya AN SSSR. Seriya Geologiya, 1971, no. 3, pp.95-106.
   Merenkova S.A. Prognoz neftegazonosnosti doyurskikh otlozheniy Bakcharskoy vpadiny s ispol'zovaniem dannykh geotermii (Tomskaya oblast') [Forecast of petroleum bearing of the pre-Jurassic section belonging to Bakchar depression using the geothermal energy data (Tomsk region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/25_2021.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2021
   Osipova E.N., Lobova G.A., Isaev V.I., Starostenko V.I. Neftegazonosnost' nizhnemelovykh rezervuarov Nyurol'skoy megavpadiny [Petroleum potential of the Lower Cretaceous reservoirs of Nyurol megadepression]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2015, vol. 326, no. 1, pp. 14-33.
   Osipova E.N., Prakojo F.S., Isaev V.I. Rekonstruktsii geotermicheskoy istorii neftematerinskoy bazhenovskoy svity i otsenka raspredeleniya plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Nyurol'skoy megavpadiny [Reconstruction of geothermal history of the petroleum bearing Bazhenov Formation and estimation of the distribution of the offshore Neocomian reservoirs of the Nyurol megadepression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2014
   Popov S.A., Isaev V.I. Modelirovanie naftidogeneza Yuzhnogo Yamala [Modeling of naphthyogenesis in Southern Yamal]. Geofizicheskiy zhurnal, 2011, vol. 33, no. 2, pp. 80-104.
   Prischepa O.M., Sukhanova A.A., Makarova I.R. Metodika opredeleniya zrelosti sapropelevogo organicheskogo veshchestva v domanikitakh i otsenka ikh uglevodorodnykh resursov [Technique of definition of maturity of sapropelic organic substance in domanikit rocks and assessment of their hydrocarbon resources]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2015, no. 7, pp. 4-8.
   Rostovtsev V.N., Reznik S.N. Yurskiy kompleks Chulym-Tymskogo mezhdurech'ya - perspektivnyy ob"ekt dlya poiskov nefti i gaza v pravoberezh'e Obi Tomskoy oblasti [Jurassic sequence in the Chulym-Tym interfluve: a promising target for oil and gas exploration in the Ob' river right bank, Tomsk Region]. Tomsk: Izd-vo Tom. Un-ta, 2004, 164 p.
   Starostenko V.I. Ustoychivye chislennye metody v zadachakh gravimetrii [Stable numerical methods in problems of gravimetry]. Kiev: Naukova dumka, 1978, 228 p.
   Starostenko V.I., Kutas R.I., Shuman V.N., Legostaeva O.V. Obobshchenie statsionarnoy zadachi geotermii Releya-Tikhonova dlya gorizontal'nogo sloya [Generalization of the Rayleigh-Tikhonov stationary geothermal problem for a horizontal layer]. Fizika Zemli, 2006, no. 12, pp. 84-91. DOI: 10.1134/S1069351306120081
   Surkov V.S., Zhero O.G. Fundament i razvitie platformennogo chekhla Zapadno-Sibirskoy plity [Basement and platform cover development of the Western Siberian plate]. Moscow: Nedra, 1981, 143 p.
   Tissot B. Preliminary data on the mechanisms and kinetics of the formation of petroleum in sediments. Computer simulation of a reaction flowsheet. Oil & Gas Science and Technology. Rev. IFP, 2003, 58(2), 183-202.
   Vassoevich N.B. Teoriya osadochno-migratsionnogo proiskhozhdeniya nefti (istoricheskiy obzor i sovremennoe sostoyanie) [The sedimentary and migrational theory of oil origin (historical review and the current state)]. Izvestiya AN SSSR. Seriya Geologiya, 1967, no. 11, pp. 135-156.
   Zimin V. Legenda vozvrashchaetsya. «Kladovuyu» prirodnykh resursov Rossii popolnit krupnyy federal'nyy proekt [The legend returns. A large federal project will replenish the "storeroom" of Russia's natural resources]. Nedra i TEKplyus Sibiri, 2021, no. 10, pp. 6-8.
Regional petroleum geology
Article # 19_2021 submitted on 06/03/2021 displayed on website on 06/29/2021
24 p.
pdf Heat flow, Triassic rift system and Mesozoic-Cenozoic faults (south-east of Western Siberia)
A qualitative and quantitative assessment of the influence of the Triassic rift system and Mesozoic-Cenozoic faults on the modern thermal field in the west of the Tomsk region has been carried out. It was revealed that the rift structures of the basement are not reflected in the modern thermal field, as well as disjunctive disturbances of the sedimentary cover, which is explained by the ancient age of their formation.

Keywords: thermal field, basement rift structures, disjunctive disturbances, Tomsk region.
article citation Krutenko D.S., Isaev V.I., Kuzmenkov S.G. Teplovoy potok, triasovaya riftovaya sistema i mezozoysko-kaynozoyskie razlomy (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Heat flow, Triassic rift system and Mesozoic-Cenozoic faults (south-east of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/19_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2021
References
   Balázs A., Maţenco L., Granjeon D., Alms K., François T., Sztanó O. Towards stratigraphic-thermo-mechanical numerical modelling: Integrated analysis of asymmetric extensional basins. Global and Planetary Change, 2021, vol. 196, pp. 1-21. DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2020.103386.
   Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library. - Sebastopol, O'Reilly Media, Inc. 2008, 556 p.
   Brekhuntsov A.M., Monastyrev B.V., Nesterov I.I. (Jr.) Distribution patterns of oil and gas accumulations in West Siberia. Russian Geology and Geophysics, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 781-791.
   Duchkov A. D., Sokolova L. S. Temperatura litosfery Sibiri po geotermicheskim dannym [Temperature of the Siberiaт lithosphere according to geothermal data]. Geologiya i geofizika, 1985, no. 12, pp. 60-71.
   Duchkov A.D., Balobaev V.T., Lysak S.V., Sokolova L.S., Devyatkin V.N., Volod'ko B.V., Levchenko A.N. Teplovoy potok Sibiri [Heat flow in Siberia]. Geologiya i geofizika, 1982, no. 1, pp.42-51.
   Duchkov A.D., Sokolova L.S., Lebedev V.I., Molchanov I.V., Novikov G.N., Rastvorov V.I., Frizen L.F. Novye dannye o teplovom potoke Zapadnoy Sibiri [New data on heat flow in the Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 1989, no. 1, pp. 140-144.
   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodykh plit SSSR [Thermal field and oil and gas potential of young plates within USSR]. Moscow, Nedra, 1986, 222 p.
   Fuchs S., Balling N., Mathiesen A. Deep basin temperature and heat-flow field in Denmark - New insights from borehole analysis and 3D geothermal modelling. Geothermics, 2020, vol. 83, pp. 1-18. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2019.101722
   Galieva M.F., Aleeva A.O., Isaev V.I. Ochagi generatsii uglevodorodov i ikh akkumulyatsiya v doyurskom razreze Sel'veykinskoy ploshchadi glubokogo bureniya (Tomskaya oblast') [Hydrocarbons generation focis and accumulation within the pre-Jurassic section of the deep drilling Selveikin area (Tomsk Region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/26_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2020
   Galushkin Yu. Non-standard Problems in Basin Modelling. Switzerland: Springer, 2016, 274 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-33882-8
   Golovanova I.V., Sal'manova R.Yu., Demezhko D.Yu. O roli teplovogo klimaticheskogo signala v verkhney chasti zemnoy kory v formirovanii anomaliy teplovogo potoka na Urale [On the role of thermal climatic signal in the upper part of the Earth's crust in forming thermal anomalies in the Urals]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geologiya i razvedka, 2009, no. 2, pp. 46-52.
   Isaev V.I. Otsenka vliyaniya tolshch vechnoy merzloty pozdnechetvertichnogo klimaticheskogo pokholodaniya na geotermicheskiy rezhim neftematerinskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Assessment of the influence of permafrost strata of late quaternary climate cooling on the geothermal regime of oil-sorce deposits of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/21_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2015
I   saev V.I., Gulenok R.Yu., Veselov O.V., Bychkov A.V., Soloveychik Yu.G. Komp'yuternaya tekhnologiya kompleksnoy otsenki neftegazovogo potentsiala osadochnykh basseynov [Computer technology of the integrated assessment of oil and gas potential of sedimentary basins]. Geologiya nefti i gaza, 2002, no. 6, pp. 48-54.
   Isaev V.I., Iskorkina A.A, Lobova G.A., Starostenko V.I., Tikhotskii S.A., Fomin A.N. Mesozoic-Cenozoic climate and neotectonic events as factors in reconstructing the thermal history of the source-rock Bazhenov Formation, Arctic region, West Siberia, by the example of the Yamal Peninsula. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2018, vol. 54, no. 2, pp. 310-329.
Isaev V.I., Iskorkina A.A., Lobova G.A., Fomin A.N. Paleoklimaticheskie faktory rekonstruktsii termicheskoy istorii bazhenovskoy i togurskoy svit yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Paleoclimatic factors of reconstruction of thermal history of parent petroleum Bazhenov and Togur Formations of southeast of West Siberia]. Geofizicheskiy zhurnal, 2016, vol. 38, no. 4, pp. 3-25.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Mazurov A.K., Starostenko V.I., Fomin A.N. Rayonirovanie megavpadin yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri po plotnosti resursov slantsevoy nefti togurskoy i bazhenovskoy materinskikh svit [Zoning of mega-depressions by shale oil generation density of Togur and Bazhenov source strata in the southeast of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2018a, no. 1, pp. 49-73.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Starostenko V.I., Stotskiy V.V., Fomin A.N. Zonal'noe rayonirovanie neftenosnykh slantsevykh tolshch yuzhnogo segmenta Koltogorsko-Urengoyskogo paleorifta [Zoning of the shale oil area belonging to the southern part of the Koltogor-Urengoy paleorift]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/15_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2017
   Isaev V.I., Lobova G.A., Stotskiy V.V., Fomin A.N. Geotermiya i zonal'nost' slantsevoy neftenosnosti Koltogorsko-Urengoyskogo paleorifta (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Geothermy and zoning of shale oil prospects of the Koltogor-Urengoy paleorift (southeastern part of West Siberia)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2018b, vol. 40, no. 3, pp. 54-80.
   Khutorskoy M.D. Vvedenie v geotermiyu: kurs lektsiy [Introduction to Geothermy: lecture course]. Moscow: RUDN Publ., 1996, 156 p.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and oil and gas potential of the Mesozoic and Cenozoic rocks in the south-eastern part of Western Siberia]. Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, 2002, 253 p.
   Kosarev A.M., Golovanova I.V., Shafigullina G.T. Osobennosti raspredeleniya oksida kaliya, urana i toriya v vulkanitakh Yuzhnogo Urala v svyazi s problemoy genezisa minimuma teplovogo potoka [Potassium, uranium and thorium distribution in the South Urals volcanites in connection with the problem of negative heat anomaly genesis]. Litosfera, 2009, no. 6, pp. 17-32.
   Kurchikov A.R.Geotermicheskiy rezhim uglevodorodnykh skopleniy Zapadnoy Sibiri [The geothermal regime of hydrocarbon pools in West Siberia]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no.11, pp. 1846-1853.
   Kurchikov A.R. Gidrogeotermicheskie kriterii neftegazonosnosti [Hydrogeothermal criteria of oil and gas potential]. Moscow, Nedra, 1992, 231 p.
   Kurchikov A.R. Teplovoy rezhim neftegazonosnykh oblastey Zapadnoy Sibiri [Thermal conditions of areas in Western Siberia with potential for oil and gas: DSc Diss. Abstract]. Avtoreferat na soiskanie uch. st. d. g.-m. n. Novosibirsk, 1995, 61 p.
   Mel'nik I.A., Kharlamov S.N. K voprosu gidrodinamicheskogo modelirovaniya protsessov voskhodyashchey migratsii slozhnykh neodnorodnykh flyuidov iz glubinnykh podzemnykh kollektorov [On the issue of hydrodynamic modelling of upward migration of rheologically complex inhomogeneous fluids from deep underground reservoirs]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2021, vol. 332, no. 4, pp. 24-37.
   Starostenko V.I., Kutas R.I., Shuman V.N., Legostaeva O.V. Generalization of the Rayleigh-Tikhonov stationary geothermal problem for a horizontal layer. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2006, vol. 42, no. 12, pp. 1044-1050.
   Strakhov V.N., Golizdra G.Ya., Starostenko V.I. Theory and practice of interpreting potential fields: Evolution in the 20th century. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2000, vol. 36, no. 9, pp.742-762.
   Surkov V.S., Zhero O.G. Fundament i razvitie platformennogo chekhla Zapadno-Sibirskoy plity [The basement and platform development of Western Siberian Plate]. Moscow, Nedra, 1981, 143 p.
   Theissen S., Rüpke L.H. Feedbacks of sedimentation on crustal heat flow: New insights from the Voring Basin, Norwegian Sea. Basin Research, 2010, vol. 22, pp. 976-990. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2009.00437.x
   Zubkov M.Yu. Mekhanizm formirovaniya kollektorov i uglevodorodnykh zalezhey v bazhenovsko-abalakskom komplekse Zapadnoy Sibiri, prognoz ikh rasprostraneniya [A mechanism of generation of reservoirs and hydrocarbon accumulations in some Western Siberia Bazhenov-Abalakov strata, a forecast on their propagation zones]. Karotazhnik, 2021, no. 2, pp. 23-63.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 26_2020 submitted on 07/22/2020 displayed on website on 08/17/2020
16 p.
pdf Hydrocarbons generation focis and accumulation within the pre-Jurassic section of the deep drilling Selveikin area (Tomsk Region)
Concurrent modelling of catagenetic focis of hydrocarbon generation in sedimentary basins: “present” Jurassic-Cretaceous and Silurian, Lower-Middle Devonian, Upper Devonian-Lower Carboniferous “paleobasins”, was performed for the first time. It was stated that the source rock of gas in reservoirs of the weathering crust and top of inner Paleozoic in conditions of geological and geophysical cross-sections of Selveikin area most likely is “Devonian” – domanicoid rocks of Chagin Formation.

Keywords: modelling of catagenetic foci of hydrocarbon generation, “present” sedimentary basin and Paleozoic “paleobasins”, reservoir of the weathering crust and inner Paleozoic, Tomsk Region.
article citation Galieva M.F., Aleeva A.O., Isaev V.I. Ochagi generatsii uglevodorodov i ikh akkumulyatsiya v doyurskom razreze Sel'veykinskoy ploshchadi glubokogo bureniya (Tomskaya oblast') [Hydrocarbons generation focis and accumulation within the pre-Jurassic section of the deep drilling Selveikin area (Tomsk Region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/26_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2020
References
   Ablya E., Nadezhkin D., Bordyug E., Korneva T., Kodlaeva E., Mukhutdinov R., Sugden M.A., van Bergen P.F. Paleozoic-sourced petroleum systems of the Western Siberian Basin – What is the evidence? Organic Geochemistry, 2008, vol. 39, no. 8, pp. 1176–1184. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.04.008
   Belozerov V.B., Garcia A.S. Perspektivy poiska zalezhey nefti v otlozheniyakh devona yugo-vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy plity [Prospects of searching for oil reservoirs in the Devonian section of the south-eastern part of the Western-Siberian plate]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2018, vol. 329, no. 6, pp. 128-139.
   Burshtein L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskii V.N. Model' katageneza organicheskogo veshchestva (na primere bazhenovskoy svity) [Model of catagenesis of organic matter. Russian]. Geologiya i geofizika, 1997, no.6, pp. 1070-1078.
   Gavrilov V.P. Geodinamicheskaya model' neftegazonosnosti Zapadnoy Sibiri [Geodynamic model of oil and gas potential of West Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2012, no. 2, pp.60-64.
   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodyh plit SSSR [Thermal field and oil and gas potential of young plates of the USSR]. Moscow: Nedra Publ. house, 1986, 222 p.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshhestva i neftegazonosnost' mezozoyskih i paleozoyskih otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and petroleum accumulations of the Mesozoic and Paleozoic of the Western Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2019
   Isaev G.D. Regional'nye stratigraficheskie podrazdeleniya paleozoya Zapadno-Sibirskoy plity (po dannym issledovaniya tabulyatomorfnykh korallov) [Regional stratigraphic subdivisions of the Paleozoic of the West-Siberian plate]. Vestnik TGU, 2012, no. 355, pp.161-168.
   Isaev V.I. Paleotemperaturnoe modelirovanie osadochnogo razreza i neftegazoobrazovanie [Paleotemperature modeling of the sedimentary section, and oil-and-gas generation]. Tikhookeanskaya geologiya, 2004, vol. 23, no. 5, pp. 101-115.
   Isaev V.I., Fomin A.N. Ochagi generatsii neftey bazhenovskogo i togurskogo tipov v yuzhnoy chasti Nyurol'skoy megavpadiny [Loci of generation of Bazhenov and Togur - type oils in the Southern Nyurol'ka Megadepression]. Geologiya i geofizika, 2006, vol. 47, no. 6, pp. 734–745.
   Isaev V.I., Iskorkina A.A, Lobova G.A., Starostenko V.I., Tikhotskii S.A., Fomin A.N. Mezozoysko-kaynozoyskiy klimat i neotektonicheskie sobytiya kak faktory rekonstruktsii termicheskoy istorii neftematerinskoy bazhenovskoy svity arkticheskogo regiona Zapadnoy Sibiri (na primere p-va Yamal) [Mesozoic–Cenozoic climate and neotectonic events as factors in reconstructing of the thermal history of the source-rock Bazhenov Formation, Arctic region, Western Siberia, by the example of the Yamal Peninsula]. Fizika Zemli, 2018a, no. 2, pp. 124-144. DOI: https://doi.org/10.1134/s1069351318020064
   Isaev V.I., Iskorkina A.A., Lobova G.A., Fomin A.N. Paleoklimaticheskie faktory rekonstruktsii termicheskoy istorii bazhenovskoy i togurskoy svit yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Paleoclimate’s factors of reconstruction of thermal history of petroleum Bazhenov and Togur Formations southeastern Western Siberia]. Geofizicheskiy zhurnal, 2016, vol. 38, no. 4, pp. 3-25. DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v38i4.2016.107798
I   saev V.I., Lobova G.A., Fomin A.N., Bulatov V.I., Kuz'menkov S.G., Galieva M.F., Krutenko D.S. Teplovoy potok i neftegazonosnost' (p-ov Yamal, Tomskaya obl.) [Heat flow and oil and gas potential (the Yamal peninsula, Tomsk Region)]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 3, pp. 125-135. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.3.125-135
   Isaev V.I., Lobova G.A., Korzhov Yu.V., Kuzina M.Ya., Kudryashova L.K., Sungurova O.G. Strategiya i osnovy tehnologii poiskov uglevodorodov v doyurskom osnovanii Zapadnoy Sibiri [Strategy and basis of technologies for hydrocarbon exploration in the pre-Jurassic basement of Western Siberia]. Tomsk: Izd-vo TPU, 2014, 112 p.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Mazurov A.K., Starostenko V.I., Fomin A.N. Rayonirovanie megavpadin yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri po plotnosti resursov slantsevoy nefti togurskoy i bazhenovskoy materinskikh svit [Zoning of mega-depressions by shale oil generation density of Togur and Bazhenov source Formations in the southeast of Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2018b, no. 1, pp. 15-39.
   Kontorovich A.E., Nesterov I.I., Salmanov F.K., Surkov V.S., Trofimuk A.A, Erv'e Yu.G. Geologiya nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Oil and gas geology of Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1975, 680 p.
   Kontorovich V.A. Seysmogeologicheskie kriterii neftegazonosnosti zony kontakta paleozoyskikh i mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri (na primere Chuzikcko-Chizhapckoy zony neftegazonakopleniya) [Petroleum potential of reservoirs at the Paleozoic-Mesozoic boundary in West Siberia: seismogeological criteria (example of the Chuzik-Chizhapka regional oil-gas accumulation)]. Geologiya i geofizika, 2007, vol. 48, no. 5, pp. 538-547. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2007.05.002
Korzhov Yu.V., Isaev V.I., Kuzina M.Ya., Lobova G.A. Genezis doyurskih zalezhey nefti Rogozhnikovskoy gruppy mestorozhdeniy (po rezul'tatam izucheniya vertikal'noy zonal'nosti alkanov) [Genesis of the pre-Jurassic oil accumulations of Rogozhnikovskoe group of fields (based on results of vertical alkanes zoning studying)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 323, no. 1, pp. 51-56.
   Kurchikov A.R. Geotermicheskiy rezhim uglevodorodnykh skopleniy Zapadnoy Sibiri [Geothermal regime of hydrocarbon accumulations in Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 11, pp. 1846-1853.
   Lobova G.A., Isaev V.I., Kuz'menkov S.G., Luneva T.E., Osipova E.N. Neftegazonosnost' kollektorov kory vyvetrivaniya i paleozoya yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (prognozirovanie trudnoizvlekaemykh zapasov) [Oil and gas reservoirs of weathering crusts and Paleozoic basement in the southeast of Western Siberia (forecasting of hard-to-recover reserves)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2018, vol. 40, no. 4, pp. 73–106. DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v40i4.2018.140611
   Mel'nik I.A., Nedolivko N.M., Zimina S.V. Vtorichnye karbonaty yurskikh peschanykh otlozheniy kak pokazateli produktivnosti paleozoya [Secondary carbonates of Jurassic sand deposits as indicators of the Paleozoic productivity]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2020, vol. 331, no. 3, pp. 32-38.
   Neruchev S.G., Rogozina E.A., Kapchenko L.N. Glavnaya faza gazoobrazovaniya – odin iz etapov katageneticheskoy evolyutsii sapropelevogo rasseyannogo organicheskogo veshchestva [The main phase of gas generation is one of the stages of sapropelic dispersed organic matter catagenetic evolution]. Geologiya i geofizika, 1973, no. 10, pp. 14-16.
   Nguen Kh.B., Isaev V.I. Kollektory nefti kristallicheskogo fundamenta mestorozhdeniya Belyy Tigr [Oil reservoirs of the crystalline basement of the White Tiger field]. Geofizicheskiy zhurnal, 2017, vol. 39, no. 6, pp. 3-19. DOI: https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v39i6.2017.116363
   Resheniya soveshhaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu regional'noy stratigraficheskoy shemy paleozoyskih obrazovaniy Zapadno-Sibirskoy ravniny [Resolution of considering and admitting regional stratigraphic scheme of Paleozoic Formations within Western Siberian Plain conference]. Editor V.I. Krasnov. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 1999, 80 p.
   Sannikova I.A., Stupakova A.V., Bol'shakova M.A., Galushkin Yu.I., Kalmykov G.A., Sautkin R.S., Suslova A.A., Kalmykov A.G., Kozlova E.V. Regional'noe modelirovanie uglevodorodnykh sistem bazhenovskoy svity v Zapadno-Sibirskom basseyne [Regional modeling of hydrocarbon systems of the Bazhenov Formation in the Western Siberian Basin]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 203-212. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.203-212
   Scotese C.R. A New Global Temperature Curve for the Phanerozoic, Paper no. 74-31, GSA Annual Meeting in Denver, CO, September 25, 2016 (abstract & poster), Geological Society of America, Boulder, CO.
   Stupakova A.V., Pashali A.A., Volyanskaya V.V., Suslova A.A., Zav'yalova A.P. Paleobasseyny – novaya kontseptsiya modelirovaniya istorii geologicheskogo razvitiya i neftegazonosnosti regionov [Paleobasins – a new concept of modeling the history of geological development and oil and gas bearing of regions]. Georesursy, 2019, vol. 21, no. 2, pp. 4-12. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2019.2.4-12
   Stupakova A.V., Sokolov A.V., Soboleva E.V., Kurasov I.A., Bordyug E.V., Kiryukhina T.A. Geologicheskoe izuchenie i neftegazonosnost' paleozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Geological survey and petroleum potential of Paleozoic section in the Western Siberia]. Georesursy, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 63-76. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.61.2.6
   Stratigrafiya neftegazonosnyh basseynov Sibiri [Stratigraphy of oil and gas basins of Siberia] in 9 volumes. Vol. 5: Paleozoy Zapadnoy Sibiri. Editor A.E. Kontorovich. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2001, 163 p.
   Zapivalov N.P., Isaev G.D. Kriterii otsenki neftegazonosnosti paleozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Criteria of estimation of oil-and-gas-bearing Palaeozoic formations of Western Siberia]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010, no.341, pp. 226-232.
Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 15_2017 submitted on 04/12/2017 displayed on website on 05/10/2017
14 p.
pdf  Zoning of the shale oil area belonging to the southern part of the Koltogor-Urengoy paleorift
The search for “shale oil" remains an urgent task for Western Siberia, where the Upper Jurassic Bazhenov Formation is widespread. The developed infrastructure of the southeast area defines these lands as priority for zoning and allocation of prime areas. In tectonic terms, the studies are confined to the Koltogor-Urengoy paleorift and its framing structures. According to the geothermal criteria, the centers of generation and accumulation of Bazhenov oil have been identified in situ. The integral indicator of the density of generated oil resources is calculated, taking into account the time of the main oil generation zone and the geothermal temperature in this zone. Areas with high prospects of prospecting for "shale oil" are distinguished.

Keywords: shale oil, Bazhenov Formation, paleotemperature modeling, oil resources density, Koltogor-Urengoy paleorift, Western Siberia.
article citation Isaev V.I., Lobova G.A., Starostenko V.I., Stotskiy V.V., Fomin A.N. Zonal'noe rayonirovanie neftenosnykh slantsevykh tolshch yuzhnogo segmenta Koltogorsko-Urengoyskogo paleorifta [Zoning of the shale oil area belonging to the southern part of the Koltogor-Urengoy paleorift]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/11/15_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2017
References

   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodykh plit SSSR [Thermal field and the oil and gas content of the young plates of the USSR], Moscow: Nedra, 1986, 222 p.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter and oil-and-gas of the Mesozoic and Paleozoic deposits of the Western Siberian Megabasin], Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Goncharov I.V., Samoylenko V.V., Oblasov S.V., Fadeeva S.V., Veklich M.A., Kashapov R.S., Trushkov P.V., Bakhtina E.S. Tipy i katagenez organicheskogo veshchestva bazhenovskoy svity i ee vozrastnykh analogov [Organic matter types and catagenesis of the Bazhenov Formation and its age analogues]. Neftyanoe khozyaystvo, 2016, no. 10, p. 20–25.
   Illarionova L.V., Kokorina M.S., Isaeva O.S. Pryamye priznaki neftenosnosti bazhenovskoy svity na territorii Tomskoy oblasti [Direct indications of oil potential of the Bazhenov Formation on the territory of the Tomsk Region]. Geophysical methods for subsoil exploration: Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Tomsk: Izd-vo TPU, 2016, p. 114–117.
   Isaev V.I. Otsenka vliyaniya tolshch vechnoy merzloty pozdnechetvertichnogo klimaticheskogo pokholodaniya na geotermicheskiy rezhim neftematerinskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Assessment of the influence of permafrost strata of late quaternary climate cooling of the geothermal regime of oil-source deposits of Western Siberia]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/12/21_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2015
   Isaev V.I., Isaeva O.S., Lobova G.A., Starostenko V.I., Fomin A.N. Ekspress-rayonirovanie materinskoy svity po plotnosti resursov generirovannoy nefti (na primere Nyurol'skoy megavpadiny) [Express zoning of the source rocks on density of oil generated resources (for example Nyurol Megadepression)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2016, vol. 327, no. 3, p. 23–37.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Mazurov A.K., Fomin A.N., Starostenko V.I. Rayonirovanie bazhenovskoy svity i klinoform neokoma po plotnosti resursov slantsevoy i pervichno-akkumulirovannoy nefti (na primere Nyurol'skoy megavpadiny) [Zoning of the BazhenovFormation and Neocomclinoformsregarding density shale resources and primary accumulated oil (for example, NurolMegadepression)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2016b, vol. 38, no. 3, p. 29–51.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N. The oil and gas contents of the Lower Jurassic and Achimovka reservoirs of the Nyurol’ka megadepression. Russian Geology and Geophysics, 2014, vol. 55, p. 1418–1428. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2014.11.006
   Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N., Sungurova O.G. Rayonirovanie megavpadin Tomskoy oblasti po plotnosti resursov slantsevoy nefti [Zonation of megadepressions of the Tomsk region depending on the frequentness of shale oil resources]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2016, vol. 11, no. 1, http://www.ngtp.ru/rub/4/1_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2016
   Isaev V.I., Lobova G.A., Starostenko V.I., Fomin A.N. Skhemy rayonirovaniya Ust'-Tymskoy megavpadiny po plotnosti resursov slantsevoy nefti togurskoy i bazhenovskoy svit [Zonation schemes of Ust-Tymmegadepressionconsidering density of shale oil resources of the Togur and Bazhenov source rock Formations]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2015, vol. 326, no. 12, p. 6–19.
   Isaev V.I., Starostenko V.I. Otsenka neftegazomaterinskogo potentsiala osadochnykh basseynov Dal'nevostochnogo regiona po dannym gravimetrii i geotermii [Evaluation of the oil-and-gas potential of sedimentary basins of the Far East region according to the Gravimetry and Geothermy Data]. Geofizicheskiy zhurnal, 2004, vol. 26, no. 2, p. 46–61.
   Kontorovich A.E. , Fomin A.N., Krasavchikov V.O., Istomin A.V. Catagenesis of organic matter at the top and base of the Jurassic complex in the West Siberian megabasin. Russian Geology and Geophysics, 2009, vol. 50, no. 11, p. 917–929. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2009.10.001
   Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tectonic structure and history of evolution of the West Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic. Russian Geology and Geophysics, 2001, vol. 42, p. 1832–1845.
   Kurchikov A.R. The geothermal regime of hydrocarbon pools in West Siberia. Russian Geology and Geophysics, 2001, vol. 42, no. 11–12, p. 678–689.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizatsiya prognoznykh resursov nefti yursko-melovykh NGK Ust'-Tymskoy megavpadiny [Probable oil resource localisation for Jurassic and Cretaceous oil-and-gas complexes in Ust-TymMegadepression]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 2, p. 36–40.
   Lobova G.A., Stotskiy V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Influence of paleoclimate on geothermal particularity and on the oil-generation potential of the Bazhenov Formation (south-east Western Siberia - Novosibirsk region)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2014
   Morozov N.V., Belen'kaya I.Yu., Zhukov V.V. 3D modelirovanie uglevodorodnykh sistem bazhenovskoy svity: detalizatsiya prognoza fiziko-khimicheskikh svoystv uglevodorodov [3D modeling of hydrocarbon systems of the Bazhenov Formation: details of the forecast of physical and chemical properties of hydrocarbons]. PRONEFT', 2016, issue 1, p. 38–45.
   Predtechenskaya E.A., Fomichev A.S. Vliyanie razryvnykh narusheniy na temperaturnyy rezhim i katageneticheskie preobrazovaniya mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity [The impact of faulting on thermal regime and catagenetic transformations of Mesozoic deposits, West Siberian Plate]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 1, http://www.ngtp.ru/rub/4/2_2011.pdf
   Zapadnaya Sibir'. Geologiya i poleznye iskopaemye Rossii [Western Siberia. Geology and Mineral Resources of Russia]. In 6 volumes. Vol. 2. Ed. by A. E. Kontorovich, V. S. Surkov. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2000, 477 p.Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 1_2016 submitted on 10/22/2015 displayed on website on 01/14/2016
21 p.
pdf Zonation of megadepressions of the Tomsk region depending on the frequentness of shale oil resources
It is assumed that main volume of shale oil (accumulated in situ) are localized where source rocks were in the main zone of oil generation ('oil window'). The results of zonation of Bazhenov Formation of Nyurolsk and Ust-Tymsk megadepressions by frequentness of shale oil resources performed at first time are presented. Zonation is based on the method of paleotemperature modeling, which allows to reveal and map areas of intensive oil generation in the source rocks by geotemperature criteria.

Keywords: shale oil, the Bazhenov Formation, main zone of oil generation, paleotemperature modeling, resources frequentness, Nyurolsk and Ust-Tymsk megadepressions.
article citation Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N., Sungurova O.G. Rayonirovanie megavpadin Tomskoy oblasti po plotnosti resursov slantsevoy nefti [Zonation of megadepressions of the Tomsk region depending on the frequentness of shale oil resources]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/1_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/1_2016
References
   Aver'yanova O.Yu. Neftegazovye sistemy slantsevykh materinskikh formatsiy [Petroleum systems of shale source formations]. Abstract of dissertation for the degree of candidate of geological-mineralogical sciences. St. Petersburg: VNIGRI, 2015, 24 p.
   Burshteyn L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskiy V.N. Model' katageneza organicheskogo veshchestva (na primere bazhenovskoy svity) [Model of katagenesis of organic matter (on example of Bazhenov suite)]. Geologiya i geofizika, 1997, vol. 38, no. 6, p. 1070-1078.
   Connan J. Time-temperature relation in oil genesis. AAPG Bull., 1974, vol. 5, p. 2516-2521.
   Dakhnova M.V., Mozhegova S.V., Nazarova E.S., Payzanskaya I.L. Otsenka zapasov 'slantsevoy nefti' s ispol'zovaniem geokhimicheskikh parametrov [Evaluation of "shale oil" resources using geochemical parameters]. Geologiya nefti i gaza, 2015, no. 4, p. 55-61.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshchestva i neftegazonosnost' mezozoyskikh i paleozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Katagenesis of organic matter and petroleum potential of the Mesozoic and Paleozoic deposits of the West Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 p.
   Goncharov I.V., Fadeeva S.V., Samoylenko V.V., Oblasov N.V., Bakhtina E.S. Generatsionnyy potentsal organicheskogo veshchestva yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Tomskaya oblast') [Generational potential of organic matter of south-east of West Siberia (Tomsk region)]. Neftyanoe khozyaystvo, 2014, no. 11, p. 12-16.
   Isaev V.I. Otsenka vliyaniya tolshch vechnoy merzloty pozdnechetvertichnogo klimaticheskogo pokholodaniya na geotermicheskiy rezhim neftematerinskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Assessing the impact of thick permafrost Late Quaternary climatic cooling on geothermal mode of oil source deposits of Western Siberia]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/21_2015.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/21_2015
   Isaev V.I., Lobova G.A., Royak M.E., Fomin A.N. Neftegazonosnost' tsentral'noy chasti Yugorskogo svoda [Oil and gas potential of central part of Yugra arch]. Geofizicheskiy zhurnal, 2009, vol. 31, no. 2, p. 15-46.
   Karataev A. Segodnya kompaniya sposobna vnedryat' novye tekhnologii svoimi silami [Today, the company is able to introduce new technology in the home]. Nedra i TEK Sibiri, 2015, no. 9, p. 8-9.
   Khant Dzh. Geokhimiya i geologiya nefti i gaza [Geochemistry and geology of oil and gas]. Moscow: Mir, 1982, 704 p.
   Khisamov R.S., Bazarevskaya V.G., Yartiev A.F., Tarasova T.I., Gibadullina O.G., Mikhaylova O.V. Neftenosnost' domanikovoy produktivnoy tolshchi na territorii deyatel'nosti NGDU 'Leninogorskneft'' [Oil-bearing potential of Domanik productive strata in the territory of NGDU "Leninogorskneft" activity]. Neftyanoe khozyaystvo, 2015, no. 7, p. 10-14.
   Kontorovich A.E., Parparova G.M., Trushkov P.A. Metamorfizm organicheskogo veshchestva i nekotorye voprosy neftegazonosnosti (na primere mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti) [The metamorphism of organic matter and some oil and gas potential issues (on example of the Mesozoic deposits of the West Siberian Plain)]. Geologiya i geofizika, 1967, no. 2, p. 16-29.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of the Mesozoic-Cenozoic deposits in southeastern West Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A. Geokhimiya i genezis paleozoyskikh neftey yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Geochemistry and genesis of Paleozoic oils of southeast of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial 'Geo', 2005, 183 p.
   Lobova G.A. Neftegazonosnost' Ust'-Tymskoy megavpadiny [Oil and gas of Ust-Tym megadepression]. Geofizicheskiy zhurnal, 2013, vol. 35, no. 4, p. 28-39.
   Lobova G.A. Ochagi generatsii i pervichno-akkumulirovannye resursy bazhenovskikh neftey Ust'-Tymskoy megavpadiny [Areas of generation and primary accumulated resources of Bazhenov oils of Ust-Tym megadepression]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2012, vol. 321, no. 1, p. 122-128.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizatsiya prognoznykh resursov nefti yursko-melovykh NGK Ust'-Tymskoy megavpadiny [Localization of inferred oil resources of Jurassic-Cretaceous oil and gas complexes of Ust-Tym megadepression]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 2, p. 36-40.
   Lobova G.A., Stotskiy V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Impact of paleoclimate on the geothermal mode and implementation of oil generation potential of Bazhenov depositions of the southeast of Western Siberia (Novosibirsk region)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/31_2014
   Morariu D., Aver'yanova O.Yu. Nekotorye aspekty neftenosnosti slantsev: ponyatiynaya baza, vozmozhnosti otsenki i poisk tekhnologiy izvlecheniya nefti [Some aspects of oil shale: conceptual framework, possibility of evaluation and search for oil recovery technologies]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/3_2013.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/3_2013
   Osipova E.N., Prakoyo F.S., Isaev V.I. Rekonstruktsii geotermicheskoy istorii neftematerinskoy bazhenovskoy svity i otsenka raspredeleniya plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Nyurol'skoy megavpadiny [Reconstruction of the geothermal history of a source Bazhenov Formation and evaluation of the density distribution of resources in the offshore reservoir of Neocomian Nurol megatrough]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/22_2014
   Prishchepa O.M., Aver'yanova O.Yu. K obsuzhdeniyu ponyatiynoy bazy netraditsionnykh istochnikov nefti i gaza - slantsevykh tolshch [On discussion of the conceptual framework of unconventional sources of oil and gas - shale strata]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/9/27_2013.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/27_2013
   Prishchepa O.M., Sukhanova A.A., Makarova I.R. Metodika opredeleniya zrelosti sapropelevogo organicheskogo veshchestva v domanikitakh i otsenka ikh uglevodorodnykh resursov [Methods of determining the maturity of sapropelic organic matter in domanikits and evaluation of hydrocarbon resources]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2015, no. 7, p. 4-8.
   Vassoevich N.B. Teoriya osadochno-migratsionnogo proiskhozhdeniya nefti (istoricheskiy obzor i sovremennoe sostoyanie) [Sedimentary-migration theory of oil origin (historical review and current state)]. Izvestiya AN SSSR. Ser. geol., 1967, no. 11, p. 135-156.
New methods and technologies
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 21_2015 submitted on 05/26/2015 displayed on website on 06/11/2015
24 p.
pdf  Assessment of the influence of permafrost strata of late quaternary climate cooling on the geothermal regime of oil-sorce deposits of Western Siberia

The probable paleoclimatic factors influencing the formation of the geothermal regime of oil source deposits are determined: 1) secular variation of temperature on the surface of the Earth; 2) the formation and degradation of neopleistocene strata of permafrost rocks; 3) Late Quaternary ice caps. The purpose of research is quantitative assessment of the impact of frost on the geothermal regime and the implementation of the generation potential of Bazhenov sediments in the southeast of Western Siberia (latitude of Tomsk region). The author's method of research based on the method of paleotemperature modeling is applied - solving the inverse and direct issues of geothermy under a sedimentation conditions. It was established that the account of permafrost with thickness of about 300 m is required for adequate recovery of the thermal history of oil source deposits on south-eastern areas of Western Siberia. This will enable to properly take into account the history of the main phase of oil generation and not to underestimate (up to 25%) the hydrocarbon resources.

Keywords: geothermal regime of Bazhenov sediments, neopleistocene permafrost, paleotemperature modeling, hydrocarbon resources, south-east of Western Siberia.
article citation Isaev V.I. Otsenka vliyaniya tolshch vechnoy merzloty pozdnechetvertichnogo klimaticheskogo pokholodaniya na geotermicheskiy rezhim neftematerinskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Assessment of the influence of permafrost strata of late quaternary climate cooling on the geothermal regime of oil-sorce deposits of Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/21_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/21_2015
References
   Burshteyn L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskiy V.N. Model' katageneza organicheskogo veshchestva (na primere bazhenovskoy svity) [Model of katagenesis of organic matter (by example of Bazhenov suite)]. Geologiya i geofizika, 1997, vol. 38, no. 6, p. 1070–1078.
   El'ger Yu.S. K voprosu o granitsakh pokrovnogo chetvertichnogo oledeneniya v predelakh Zapadnoy Sibiri i Kazakhstana [On the question of the limits of the cover within the Quaternary glaciation in Western Siberia and Kazakhstan]. Razvedka i okhrana nedr, 2015, no. , p. 30- 33.
   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodykh plit SSSR [Thermal field and oil and gas potential of young planes of Soviet Union]. Moscow: Nedra, 1986, 222 p.
   Erofeev L.Ya., Zavidiy T.Yu. Opredelenie popravki za paleoklimaticheskiy faktor dlya korrektsii rezul'tatov geotermicheskikh issledovaniy [Determination of correction for paleoclimatic factor for correcting the results of geothermal studies]. Geofizika, 2010, no. 5, p. 48–52.
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnykh basseynov i otsenka ikh neftegazonosnosti [Modelling of sedimentary basins and assessment of their oil and gas potential]. Moscow: Nauchnyy Mir, 2007, 456 p.
   Galushkin Yu.I., Sitar K.A., Kunitsina A.V. Chislennoe modelirovanie preobrazovaniya organicheskogo veshchestva osadochnykh gornykh porod severo-vostochnogo shel'fa Sakhalina [Numerical simulation of the transformation of organic matter of sedimentary rocks of the northeastern shelf of Sakhalin]. Okeanologiya, 2011, vol. 1, no. 3, p. 521–531.
   Gol'bert A.V. Osnovy regional'noy paleoklimatologii [Basics of regional paleoclimatology]. Moscow: Nedra, 1987, 222 p.
   Golovanova I.V., Sal'manova R.Yu., Tagirova Ch.D. Metodika rascheta glubinnykh temperatur s uchetom ispravlennykh na vliyanie paleoklimata znacheniy teplovogo potoka [Method of calculation of deep temperatures considering the values of the heat flow corrected by the paleoclimate impact]. Geologiya i geofizika, 2014, vol. 55, no. 9, p. 1426–1435.
   Gulenok R.Yu., Isaev V.I., Kosygin V.Yu., Lobova G.A., Starostenko V.I. Estimation of the Oil-and-Gas Potential of Sedimentary Depression in the Far East and West Siberia Based on Gravimetry and Geothermy Data. Russian Journal of Pacific Geology, 2011, vol. 5, no. 4, p. 273–287.
   Isaev V.I., Fomin A.N. Loki of generation of bazhenov- and togur-type oils in the southern Nyurol`ka megadepression. Russian Geology and Geophysics, 2006, vol. 47, no. 6, p. 734-745.
   Isaev V.I., Gulenok R.Yu., Veselov O.V., Bychkov A.V., Soloveychik Yu.G. Komp'yuternaya tekhnologiya kompleksnoy otsenki neftegazovogo potentsiala osadochnykh basseynov [Computer technology of integrated assessment of oil and gas potential of sedimentary basins]. Geologiya nefti i gaza, 2002, no. 6, p. 48–54.
   Isaev V.I., Iskorkina A.A. Mezozoysko-kaynozoyskiy khod temperatur na poverkhnosti Zemli i geotermicheskiy rezhim yurskikh neftematerinskikh otlozheniy (yuzhnaya paleoklimaticheskaya zona Zapadnoy Sibiri) [Mesozoic-Cenozoic variation of temperature on the surface of the Earth and geothermal regime of Jurassic oil source deposits (South paleoclimatic area of Western Siberia)]. Geofizicheskiy zhurnal, 2014, vol. 36, no. 5, p. 64–80.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Fomin A.N. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri [Impact of paleoclimate on the geothermal regime of Bazhenov sediments, southeast of Western Siberia]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2015, no. 3, p. 4-11.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Osipova E.N. The oil and gas contents of the Lower Jurassic and Achimovka reservoirs of the Nyurol’ka megadepression. Russian Geology and Geophysics, 2014, vol. 55, p. 1418–1428.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Royak M.E., Fomin A.N. Neftegazonosnost' tsentral'noy chasti Yugorskogo svoda [Oil and gas potential of central part of Yugorsky arc]. Geofizicheskiy zhurnal, 2009, vol. 31, no. 2, p. 15–46.
   Isaev V.I., Rylova T.B., Gumerova (Iskorkina) A.A. Paleoklimat Zapadnoy Sibiri i realizatsiya generatsionnogo potentsiala neftematerinskikh otlozheniy [Paleoclimate of Western Siberia and implementation of generation potential of oil source deposits]. Izvestiya TPU, 2014, vol. 324, no. 1, p. 93-102.
   Isaev V.I., Volkova N.A., Nim T.V. Solution of direct invers sedimentation heat-flow problems. Geology of the Pacific Ocean, 1996. vol. 12, no. 3, p. 523–536.
   Ivanov N.S., Gavril'ev R.I. Teplofizicheskie svoystva merzlykh gornykh porod [Thermal properties of frozen rocks]. Moscow: Nauka, 1965, 74 p.
   Khant Dzh. Geokhimiya i geologiya nefti i gaza [Geochemistry and geology of oil and gas]. Moscow: Mir, 1982, 704 p.
   Kharlend U.B., Koks A.V., Llevellin P.G., Pikton K.A.G., Smit A.G., Uolters R. Shkala geologicheskogo vremeni [Scale of geological time]. Moscow: Mir, 1985, 140 p.
   Khutorskoy M.D., Akhmedzyanov V.R., Ermakov A.V., Leonov Yu.G., Podgornykh L.V., Polyak B.G., Sukhikh E.A., Tsybulya L.A. Geotermiya arkticheskikh morey [Geothermal Arctic seas]. Editors Yu.G. Leonov. Moscow: GEOS, 2013, 232 p.
   Kontorovich A.E., Burshteyn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskiy V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A., Skvortsov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie protsessov naftidogeneza v mezozoysko-kaynozoyskom osadochnom basseyne Karskogo morya (basseynovoe modelirovanie) [Historical and geological modeling of naphtides genesis in Mesozoic-Cenozoic sedimentary basin of the Kara Sea (basin modeling)]. Geologiya i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 1179–1226.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy yugo-vostochnykh rayonov Zapadnoy Sibiri [Tectonics and petroleum potential of the Mesozoic-Cenozoic deposits in southeastern Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2002, 253 p.
   Kukkonen I.T., Golovanova I.V., Khachay Yu.V., Druzhinin V.S., Kosarev A.M., Scharov V.A. Low geothermal heat flow of the Urals fold belt – implication of low heat production, fluid circulation or palaeoclimate? Tectonophysics, 1997, vol. 276, p. 63–85.
   Kurchikov A.R., Stavitskiy B.P. Geotermiya neftegazonosnykh oblastey Zapadnoy Sibiri [Geothermal oil and gas areas of Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1987, 134 p.
   Lobova G.A., Isaev V.I., Panova A.S., Isaeva O.S. Rezul'taty vydeleniya nefteperspektivnykh zon melovykh otlozheniy Nyurol'skoy megavpadiny po geotemperaturnomu kriteriyu [The results of distinguishing oil-prospecting areas of Cretaceous deposits of Nurol megatrough using geothermal criterion]. Karotazhnik, 2013, no. 4, p. 3-15.
   Lobova G.A., Osipova E.N., Krinitsina K.A., Ostankova Yu.G. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i neftegeneratsionnyy potentsial bazhenovskoy svity (na shirotakh Tomskoy oblasti) [Impact of paleoclimate on the geothermal mode and oil-generation potential of Bazhenov Formation (latitudes of Tomsk region)]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, 2013, vol. 322, no. 1, p. 45–50.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizatsiya prognoznykh resursov nefti yursko-melovykh NGK Ust'-Tymskoy megavpadiny [Localization of inferred oil resources of the Jurassic-Cretaceous oil and gas complex, Ust-Tym megadepression]. Neftyanoe khozyaystvo, 2013, no. 2, p. 36–40.
   Lobova G.A., Stotskiy V.V., Isaev V.I. Vliyanie paleoklimata na geotermicheskiy rezhim i realizatsiyu neftegeneratsionnogo potentsiala bazhenovskikh otlozheniy yugo-vostoka Zapadnoy Sibiri (Novosibirskaya oblast') [Impact of paleoclimate on the geothermal mode and implementation of oil-generation potential of Bazhenov sediments, southeast of Western Siberia (Novosibirsk region)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf
   Lopatin N.V. Kontseptsiya neftegazovykh generatsionno-akkumulyatsionnykh sistem kak integriruyushchee nachalo v obosnovanii poiskovo-razvedochnykh rabot [The concept of oil and gas generation-accumulative systems as integrating principle in justification of exploration]. Geoinformatika, 2006, no. 3, p. 101–120.
   Malyshev N.A., Obmetko V.V., Borodulin A.A. Opyt primeneniya tekhnologii basseynovogo modelirovaniya v OAO «NK-Rosneft'» dlya otsenki perspektiv neftegazonosnosti akvatoriy i vybora novykh napravleniy geologorazvedochnykh rabot [Experience of basin modeling technology in JSC "NK Rosneft" to assess oil and gas potential of offshore areas and the selection of new areas of prospecting]. Neftyanoe khozyaystvo, 2012, no. 11, p. 14–17.
   Prischepa O.M. Kompleksnyy sposob kolichestvennoy otsenki resursov nefti i gaza v zonakh neftegazonakopleniya [Comprehensive way to quantify the oil and gas resources in the areas of oil and gas accumulation]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2011.pdf
   Safronov P.I., Ershov S.V., Kim N.S., Fomin A.N. Modelirovanie protsessov generatsii, migratsii i akkumulyatsii uglevodorodov v yurskikh i melovykh kompleksakh Enisey-Khatangskogo basseyna [Modelling of processes of generation, migration and accumulation of hydrocarbons in the Jurassic and Cretaceous complexes of the Yenisei-Khatanga Basin]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 48–55.
   Sharbatyan A.A. Ekstremal'nye otsenki v geotermii i geokriologii [Extreme evaluation of geothermy and permafrost]. Moscow: Nauka, 1974, 123 p.
   Starostenko V.I. Ustoychivye chislennye metody v zadachakh gravimetrii [Stable numerical methods in problems of gravity]. Kiev: Nauk. dumka, 1978, 228 p.
   Vogt C., Mottaghy D., Rath V., Marquart G., Dijkshoorn L., Wolf A., Clauser C. Vertical variation in heat flow on the Kola Peninsula: palaeoclimate or fluid flow? Geophysical Journal International, 2014, vol. 199, p. 829–843.
   Zapadnaya Sibir' / Geologiya i poleznye iskopaemye Rossii. V shesti tomakh. T. 2 [Western Siberia / Geology and Mineral Resources of Russia. In the six volumes. Vol. 2]. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov. Saint Petersburg, VSEGEI, 2000, 477 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 31_2014 submitted on 06/10/2014 displayed on website on 07/18/2014
24 p.
pdf  Influence of paleoclimate on geothermal particularity and on the oil-generation potential of the Bazhenov Formation (south-east Western Siberia - Novosibirsk region)
The review of researches about the influence of paleoclimate (a century level temperatures chart on the surface of the Earth) on thermal history of deep source rocks and its influance of its generation potential is provided. Influence of the Mesozoic-Cenozoic climate on a geothermal regime of the Bazhenov Formation source rocks of south-east Western Siberia (Novosibirsk region) is estimated. The paleoclimate assessment on the basis of paleotemperature modeling verification results and identification by geotemperature criterion of paleospot of the Bazhenov oil generation in sedimentary sections of three deep wells which have been drilled in Bazhenov Formation on the Verkh-Tarsk area is carried out. The reconstruction of the thermal history of source rocks excluding paleoclimate won't be coordinated with "maximum paleotermometry" - vitrinite reflectance data and construct petroleum potential section. The local century course is recommended to be considered when determining of hydrocarbon resources by a volume and genetic method of the Tomsk, Novosibirsk and Omsk areas. Local century level temperatures chart of Earth's temperatures of the terrestrial surface, used at construction and reconstruction for the Southern Siberian paleoclimate zone, significantly contribute to ameliorate the oil resources prognose.

Keywords: paleoclimate, paleotemperature modeling, source rock, Bazhenov Formation, inferred resources, South-East of Western Siberia.
article citation Lobova G.A., Stotsky V.V., Isaev V.I. Vlijanie paleoklimata na geotermicheskij rezhim i realizaciju neftegeneracionnogo potenciala bazhenovskih otlozhenij jugo-vostoka Zapadnoj Sibiri (Novosibirskaja oblast') [Influence of paleoclimate on geothermal particularity and on the oil-generation potential of the Bazhenov Formation (south-east Western Siberia - Novosibirsk region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2014
References
   Burshtejn L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskij V.N. Model' katageneza organicheskogo veshhestva (na primere bazhenovskoj svity) [Katagenesis model of organic matter (Bazhenov Formation)]. Geologija i geofizika, 1997, vol. 38, no. 6, p. 1070–1078.
   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodyh plit SSSR [Thermal field and petroleum potential of the young plates of USSR]. Moscow: Nedra, 1986, 222 р.
   Erofeev L.Ya., Zavidij T.Yu. Opredelenie popravki za paleoklimaticheskij faktor dlja korrekcii rezul'tatov geotermicheskih issledovanij [Determination of correction for paleoclimatic correction factor for geothermal research results]. Geofizika, 2010, no. 5, p. 48–52.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshhestva i neftegazonosnost' mezozojskih i paleozojskih otlozhenij Zapadno-Sibirskogo megabassejna [Organic matter catagenesis and petroleum potential of Mesozoic and Paleozoic Formations of the West Siberian megabasin]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011, 331 р.
   Galushkin Yu.I. Modelirovanie osadochnyh bassejnov i ocenka ih neftegazonosnosti [Modeling and petroleum potential assessment of sedimentary basins]. Moscow: Nauchnyj Mir, 2007, 456 p.
   Gol'bert A.V. Osnovy regional'noj paleoklimatologii [Fundamentals of regional paleoclimatology]. Moscow: Nedra, 1987, 222 p.
   Golovanova I.V., Sal'manova R.Ju., Demezhko D.Yu. Rekonstrukcii klimata na Urale po geotermicheskim dannym [Climate reconstruction in the Urals by geothermal data]. Geologija i geofizika, 2012, vol. 53, no. 12, p. 1776–1785.
   Greckaja E.V., Litvinova A.V. Stroenie i razvitie neftegazonosnyh sistem Magadanskogo bassejna (Severo-Ohotskij shel'f) [Structure and development of the Magadan Basin petroleum systems (North Okhotsk shelf)]. Geologija nefti i gaza, 2011, no. 6, p. 132–140.
   Hant Dzh. Geohimija i geologija nefti i gaza [Geochemistry and petroleum geology]. Moscow: Mir, 1982, 704 р.
   Isaev V.I. Interpretacija dannyh gravimetrii i geotermii pri prognozirovanii i poiskah nefti i gaza [Interpretation of gravity and geothermic data in forecasting and the oil and gas exploration]. Tomsk: Izd-vo TPU, 2010, 172 р.
   Isaev V.I. Paleotemperaturnoe modelirovanie osadochnogo razreza i neftegazoobrazovanie [Paleotemperature modeling of sedimentary section and oil and gas formation]. Tihookeanskaja geologija, 2004, vol. 23, no. 5, p. 101–115.
   Isaev V.I., Fomin A.N. Ochagi generacii neftej bazhenovskogo i togurskogo tipov v juzhnoj chasti Njurol'skoj megavpadiny [Oil generation zones of oil generation of Bazhenov and Togur types in the southern Nyurolskaya megadepression]. Geologija i geofizika, 2006, vol. 47, no. 6, p. 734–745.
   Isaev V.I., Gulenok R.Yu., Veselov O.V., Bychkov A.V., Solovejchik Yu.G. Komp'juternaja tehnologija kompleksnoj ocenki neftegazovogo potenciala osadochnyh bassejnov [Computer technology of a complex assessment of petroleum potential of sedimentary basins]. Geologija nefti i gaza, 2002, no. 6, p. 48–54.
   Isaev V.I., Lobova G.A., Rojak M.E., Fomin A.N. Neftegazonosnost' central'noj chasti Jugorskogo svoda [Petroleum potential of the central part of the Ugra Arch]. Geofizicheskij zhurnal, 2009, vol. 31, no. 2, p. 15–46.
   Isaev V.I., Rylova T.B., Gumerova A.A. Paleoklimat Zapadnoj Sibiri i realizacija generacionnogo potenciala neftematerinskih otlozhenij [Paleoclimate of the Western Siberia and implementation generation potential of source sediments]. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2014, vol. 324, no. 1, p. 93–102.
   Kontorovich A.E., Burshtejn L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Gus'kov S.A., Ershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevskij V.N., Livshic V.R., Poljakov A.A., Skvorcov M.B. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie processov naftidogeneza v mezozojsko-kajnozojskom osadochnom bassejne Karskogo morja (bassejnovoe modelirovanie) [Historical and geological modeling processes of petroleum genesis in Mesozoic-Cenozoic sedimentary basin of the Kara Sea (basin modeling)]. Geologija i geofizika, 2013, vol. 54, no. 8, p. 1179–1226.
   Krasavchikov V.O. Komp'juternoe modelirovanie napravlenij vozmozhnoj migracii uglevodorodnyh fljuidov i zon ih potencial'noj akkumuljacii [Computer modeling of possible migration directions of hydrocarbon fluids and its potential accumulation zones]. Geologija i geofizika, 2000, vol. 41, no. 3, p. 356–370.
   Lobova G.A., Osipova E.N., Krinicina K.A., Ostankova Yu.G. Vlijanie paleoklimata na geotermicheskij rezhim i neftegeneracionnyj potencial bazhenovskoj svity (na shirotah Tomskoj oblasti) [Influence of paleoclimate in the geothermal regime and oil generation potential of Bazhenov Formation (Tomsk region)]. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2013, vol. 322, no. 1, p. 45–50.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizacija prognoznyh resursov nefti jursko-melovyh NGK Ust'-Tymskoj megavpadiny [Localization of oil prognosis resources of Jurassic-Cretaceous petroleum complexes of Ust-Tym megadepression]. Neftjanoe hozjajstvo, 2013, no.2, p. 36–40.
   Lopatin N.V. Koncepcija neftegazovyh generacionno-akkumuljacionnyh sistem kak integrirujushhee nachalo v obosnovanii poiskovo-razvedochnyh rabot [The concept of petroleum accumulation and generation systems as integrating principle in justifying exploration]. Geoinformatika, 2006, no. 3, p. 101–120.
   Malyshev N.A., Obmetko V.V., Borodulin A.A. Opyt primenenija tehnologii bassejnovogo modelirovanija v OAO «NK-Rosneft'» dlja ocenki perspektiv neftegazonosnosti akvatorij i vybora novyh napravlenij geologorazvedochnyh rabot [Application of basin modeling in the "NK Rosneft" to evaluate of petroleum potential offshore areas and selection of new exploration direction]. Neftjanoe hozjajstvo, 2012, no. 11, p. 14–17.
   Osipova E.N., Prakojo F.S., Isaev V.I. Rekonstrukcii geotermicheskoj istorii neftematerinskoj bazhenovskoj svity i ocenka raspredelenija plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Njurol'skoj megavpadiny [Reconstruction of geothermal history of the petroleum bearing Bazhenov Formation and estimation of the distribution of the offshore Neocomian reservoirs of the Nyurol megadepression]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf
   Popov S.A., Isaev V.I. Modelirovanie naftidogeneza Juzhnogo Jamala [Modeling of petroleum genesis of the Southern Yamal]. Geofizicheskij zhurnal, 2011, vol. 33, no. 2, p. 80–104.
   Prishhepa O.M. Kompleksnyj sposob kolichestvennoj ocenki resursov nefti i gaza v zonah neftegazonakoplenija [Integrated method of oil and gas quantitative evaluation in petroleum accumulation zones]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/44_2011.pdf
   Safronov P.I., Ershov S.V., Kim N.S., Fomin A.N. Modelirovanie processov generacii, migracii i akkumuljacii uglevodorodov v jurskih i melovyh kompleksah Enisej-Hatangskogo bassejna [Modeling of processes generation, migration and accumulation of hydrocarbons in the Jurassic and Cretaceous complexes of Yenisei Khatanga Basin]. Geologija nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 48–55.
   Spravochnik fizicheskih konstant gornyh porod [Reference book of rocks physical constants]. Red. S. Klark, ml. Moscow: Mir, 1969, 544 p.
   Surikova E.S., Kalinina L.M. Istorija tektonicheskogo razvitija Mezhovskogo megamysa i model' geologicheskogo stroenija Verhne-Tarskogo neftjanogo mestorozhdenija [History of tectonic development of the Mezhov megacape and the model of geological structure of the Verkhne-Tar oil field]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2010, vol. 5, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/14_2010.pdf
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 22_2014 submitted on 04/15/2014 displayed on website on 05/06/2014
16 p.
pdf  Reconstruction of geothermal history of the petroleum bearing Bazhenov Formation and estimation of the distribution of the offshore Neocomian reservoirs of the Nyurol megadepression
Description of the Neocomian shelf strata of the Nyurol megadepression and their structure is presented. Termal history of the Bazhenov source rocks strata is evaluated using the method of paleotemperatures modeling during the Jurassic time. Paleo-centers of oil generation are revealed and mapped considering geothermal criteria. Built maps of resources generation concentration and primary accumulated Bazhenov oil in the shelf reservoirs are presented. Recommended priority exploration areas are revealed.

Keywords: Neocom shelf, Bazhenov Formation, paleotemperature modeling, oil generation levels, density resources, Nyurol megadepression.
article citation Osipova E.N., Prakojo F.S., Isaev V.I. Rekonstrukcii geotermicheskoj istorii neftematerinskoj bazhenovskoj svity i ocenka raspredelenija plotnosti resursov v shel'fovom rezervuare neokoma Njurol'skoj megavpadiny [Reconstruction of geothermal history of the petroleum bearing Bazhenov Formation and estimation of the distribution of the offshore Neocomian reservoirs of the Nyurol megadepression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/22_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2014
References
   Brylina N.A., Kamynina L.I., Moskalenko V.A., Shatilova T.N. Nizhnemelovye otlozhenija Tomskoj oblasti (geologicheskoe rajonirovanie) [Lower Cretaceous deposits of the Tomsk region (geological zonation)]. Materialy regional'noj konferencii geologov Sibiri, Dal'nego Vostoka i Severo-Vostoka Rossii. – Tomsk: "GalaPress", 2000, vol. 1, p. 231-233.
   Burstein L.M., Zhidkova L.V., Kontorovich A.E., Melenevskii V.N. Model' katageneza organicheskogo veshhestva (na primere bazhenovskoj svity) [Bazhenov Formation - organic matter katagenesis model]. Geologija i geofizika, 1997, vol. 38, no. 6, p. 1070–1078.
   Danenberg E.E., Belozerov V.B., Brylina N.A. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' verhnejursko-nizhnemelovyh otlozhenij jugo-vostoka Zapadno-Sibirskoj plity (Tomskaja oblast') [Geological structure and petroleum history of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous deposits of the south-east of West Siberian Plate (Tomsk region)]. Tomsk: Izdatel'stvo TPU, 2006. - 291 p.
   Ermakov V.I., Skorobogatov V.A. Teplovoe pole i neftegazonosnost' molodyh plit [Thermal field and petroleum young plates of USSR]. M.: Nedra, 1986, 222 p.
   Fomin A.N. Katagenez organicheskogo veshhestva i neftegazonosnost' mezozojskih i paleozojskih otlozhenij Zapadno-Sibirskogo megabassejna [Organic matter catagenesis and petroleum mesozoic and paleozoic deposits of the West Siberian megabasin.]. Novosibirsk: INGG SO RAN, 2011. – 331 p.
   Isayev V.I. Interpretacija dannyh gravimetrii i geotermii pri prognozirovanii i poiskah nefti i gaza [Interpretation of gravimetry and geothermics data in search and forecasting for oil and gas]. Tomsk: Izdatel'stvo TPU, 2010. - 172 p.
   Kontorovich A.E., Burstein L.M., Malyshev N.A., Safronov P.I., Guskov S.A., Yershov S.V., Kazanenkov V.A., Kim N.S., Kontorovich V.A., Kostyreva E.A., Melenevsky V.N., Livshits V.R., Polyakov A.A. Istoriko-geologicheskoe modelirovanie processov naftidogeneza v mezozojsko-kajnozojskom osadochnom bassejne Karskogo morja (bassejnovoe modelirovanie) [Historical and geological modeling of petroleum generation processes naphthide in the mesozoic and cainozoic sedimentary basin of the Kara Sea (basin modeling)]. Geologija i geofizika, 2013, vol. 54, no 8, p. 1179–1226.
   Kontorovich V.A., Solovyov M.V., Kalinina L.M., Kalinin A.Yu. Rol' mezozojsko-kajnozojskoj tektoniki v formirovanii zalezhej uglevodorodov v juzhnyh chastjah Kajmysovskogo svoda i Njurol'skoj megavpadiny [Role of mesozoic and cainozoic tectonics in the formation of hydrocarbon deposits in the southern parts of the Kaymysov arch and Nyurol megadepression]. Geologija i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, p. 1075–1091.
   Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' mezozojsko-kajnozojskih otlozhenij jugo-vostochnyh rajonov Zapadnoj Sibiri [Tectonics and petroleum history of mesozoic and cainozoic deposits of southeastern regions of Western Siberia]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2002, 253 p.
   Kostyreva E.A., Moskvin V.I., Yan P.A. Geokhimiya organicheskogo veshchestva i neftegeneratsionnyy potentsial nizhneyurskoy togurskoy svity (yugo-vostok Zapadnoy Sibiri) [Geochemistry of organic matter and oil-generation potential of the Lower Jurassic Togur Formation (south-east of Western Siberia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/13_2014.pdf
   Lobova G.A., Osipova E.N., Krinicina K.A., Ostankova Ju.G. Vlijanie paleoklimata na geotermicheskij rezhim i neftegeneracionnyj potencial bazhenovskoj svity (na shirotah Tomskoj oblasti) [Influence of paleoclimate on a geothermal regime and petroleum generative potential of Bazhenov Formation (Tomsk region)]. Izvestija TPU, 2013, vol. 322, no. 1, p. 45-51.
   Lobova G.A., Popov S.A., Fomin A.N. Lokalizacija prognoznyh resursov nefti jursko-melovyh neftegazonosnyh kompleksov Ust'-Tymskoj megavpadiny [Localization of forecasted resources of Jurassic-Cretaceous petroleum complexes Ust-Tym megadepression]. Neftjanoe hozjajstvo, 2013, no. 2, p. 36–40.
   Lobova G.A., Vlasova A.V. Rekonstruktsii geotermicheskogo rezhima materinskoy togurskoy svity i obosnovanie rayonov akkumulyatsii nefti v nizhneyurskom i paleozoyskom kompleksakh Nyurol'skoy megavpadiny [The reconstructions of the geothermal regime of the Togur source formation and substantiation of the areas of oil accumulation in the Lower Jurassic and Paleozoic complexes of Nyurol megadepression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/15_2013.pdf
   Lobova G.A., Vlasova A.V., Isaeva O.S., Isaev V.I. Rekonstrukcii termicheskoj istorii neftematerinskih togurskih otlozhenij, i ocenka raspredelenija plotnosti resursov plastov Ju16 i Ju15 [The reconstructions of the thermal history of petroleum bearing Togur Formation and assessment of the density distribution of resources and reservoir units U16 and U15]. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta, 2014, vol. 324, no 1, p. 119-127.
   Osipova E.N. Neftegazonosnost' achimovskih klinoform Njurol'skoj megavpadiny [Petroleum Achim clinoforms of Nyurol megadepression.]. Akademicheskij zhurnal Zapadnoj Sibiri, 2013, vol. 9, no. 6, p. 22–23.