Grigorenko Yu.N.

/1936-2017/
Graduated from Leningrad Mining Institute, specialization «prospecting and exploration of oil and gas fields» in 1959.
Worked with VNIGRI from geologist to the Deputy Director.
PhD in geology and mineralogy (1997).
Honored Geologist of the Russian Federation.
Chairman of the Dissertation Council of VNIGRI.
Area of scientific interests: study of geology and petroleum potential of eastern Russia, offshore areas and oceans.
Author of more than 200 publications, including 6 monographs.
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Zharkov A.M.
Article # 49_2016 submitted on 12/01/2016 displayed on website on 12/16/2016
11 p.
pdf  Oil and gas accumulation zone as an object of study and forecast
An attempt to implement theoretical and methodical views of A.A. Trofimuk, Yu.N. Karogodin, E.B. Movshovich and V.D. Nalivkin on the oil geological zonation and the term "oil and gas accumulation zone" was made. A sustained solution to isolate zonal hydrocarbon groups in plan and in section of the sedimentary cover is suggested according to the thirty-three well studied from several oil and gas basins of the world. Some general zonal morphological features of proven oil and gas accumulation zones are characterized.

Keywords: oil and gas accumulation zone, group of oil and gas fields, oil geological zonation.
article citation Grigorenko Yu.N. Zony neftegazonakopleniya kak ob"ekt izucheniya i prognoza [Oil and gas accumulation zone as an object of study and forecast]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/49_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/49_2016
References
   Ayoola E. Hydrocarbon distribution pattern and deep prospects in the Niger delta. Journal of African Earth Sciences, 1983, vol. 1, no. 2, p. 145–152. DOI: https://doi.org/10.1016/0899-5362(83)90006-4
   Belonin M.D., Grigorenko Yu.N. Zonal'noe neftegazonakoplenie kak pokazatel' nelineynosti i samoorganizatsii neftegazogeologicheskikh protsessov [Zonal oil and gas accumulatin as an indicator of nonlinearity and self-organization of petroleum processes]. In: New ideas in geology and geochemistry of oil and gas, Moscow, 1999, p. 39-40.
   Grigorenko Yu.N. Metodicheskie aspekty kolichestvennoy resursnoy otsenki morskikh ob"ektov detal'nogo prognoza [Methodical aspects of quantitative resource assessment of marine objects of detailed forecast]. In: Theory and practice of geological and economic evaluation of oil and gas facilities of different scales. Actual problems of preparation and development of hydrocarbon resources base: Paper collection. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 311-318.
   Grigorenko Yu.N., Mirchink I.M., Belonin M.D., Sobolev V.S., Andieva T.A., Andreeva N.A., Gurevich G.S., Zhukova L.I., Metlina T.A. Zony neftegazonakopleniya okrain kontinentov [Oil and gas accumulation related to zones of continental margins]. Ed. Yu.N. Grigorenko, I.M. Mirchink. Moscow: Geoinformtsentr, 2002, 432 p.
   Klubov V.A., Mkrtchan O.M., Varov B.A., Makhon'kov O.M. Faktory formirovaniya, razmeshcheniya i kriterii poiskov mestorozhdeniy i zon neftegazonakopleniya [Factors of formation, distribution and search criteria of fields and oil and gas accumulations]. In: Search criteria of oil and gas accumulation areas. Moscow: Nauka, 1979, p. 58-64.
   Nalivkin V.D. Osobennosti razmeshcheniya vyyavlennykh oblastey neftegazonakopleniya [Features of distribution of identified oil and gas fields]. In: Theoretical and methodological issues of oil and gas geology. Novosibirsk: Nauka, 1981, p. 27-35.
   Nalivkin V.D. Rayonirovanie po fakticheskoy kontsentratsii mestorozhdeniy nefti i gaza [Zonation on the actual concentration of oil and gas fields]. Sovetskaya geologiya, 1974, no. 8, p. 28-42.
   Nalivkin V.D., Kuz'min V.I., Luk'yanova V.G. Diskretnost' v sisteme prognoza neftegazonosnosti [Discontinuity in the system of petroleum potential forecast]. In: System approach in forecasting, prospecting and exploration of oil and gas accumulations. Moscow, 1985, p. 37-42.
   Nalivkin V.D., Kuz'min V.I., Luk'yanova V.G. K issledovaniyu zakonomernostey proyavleniya diskretnosti v svoystvakh prirodnykh sistem [Contributions to the study of the laws of discontinuity manifestation in the natural systems properties]. In: Theoretical and methodological issues sedimentation cyclicity and oil and gas. Novosibirsk: Nauka, 1988, p.13-19.
   Perrodon A. Formirovanie i razmeshchenie mestorozhdeniy nefti i gaza [Formation and distribution of oil and gas fields]. Moscow: Nedra, 1991, 359 p.
   Shoell M. Genetic Characterization of Natural Gases. AAPG Bulletin, 1983, vol. 67, no. 12, p. 2225-2239.
   Trofimuk A.A., Karogodin Yu.N., Movshovich E.B. Problemy sovershenstvovaniya ponyatiynoy bazy geologii nefti i gaza na primere ponyatiya «zona neftegazonakopleniya» [Problems of improving the conceptual framework of oil and gas geology on the example of the concept "oil and gas accumulation zone"]. Geologiya i geofizika, 1982, no. 5, p. 5-11.
Scientific heritage /VNIGRI's ideas/
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 19_2015 submitted on 05/18/2015 displayed on website on 05/21/2015
11 p.
pdf  Scientific heritage of Nalivkin Vasiliy Dmitrivich
The article is devoted to the 100th anniversary of Nalivkin Vasiliy Dmitrievich - the outstanding petroleum geologist, corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Lenin Prize laureate, honorary academician of the Academy of Sciences of Belarus. The results of geological and economic research activity of Nalivkin V.D. as the fundamental basis of quantitative and economic assessment of Russian hydrocarbon resources and forecast of its development has been analyzed.

Keywords: scientific heritage, oil geological science, geological and economic studies, VNIGRI, Nalivkin V.D.
article citation Grigorenko Yu.N., Podol'skiy Yu.V., Nazarov V.I. Nauchnoe nasledie Vasiliya Dmitrievicha Nalivkina [Scientific heritage of Nalivkin Vasiliy Dmitrivich]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/10/19_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2015
References
   Analiz vliyaniya razlichnykh faktorov na razmeshchenie i formirovanie mestorozhdeniy nefti i gaza (na primere platformennykh oblastey) [Analysis of the impact of diverse factors on the distribution and formation of oil and gas fields (on example of platform areas)]. Editors V.S. Lazarev and V.D. Nalivkin. Trudy VNIGRI, vol. 295. Leningrad: Nedra, 1971, 336.
   Analiz skhem formirovaniya mestorozhdeniy i prognoz neftegazonosnosti struktur (s primeneniem matematicheskikh metodov i EVM [Analysis of formational schemes of deposits and forecast of oil and gas potential of structures (with the application of mathematical methods and computers]. Aminov L.Z., Amosov G.A., M.D. Belonin, N.S. Beskrovnyy, E.D. Voytovich, A.Yu. Zhukov, K.P. Ivanova, Z.Ya Kats, N.M. Kruglikov, Yu.I. Kuznetsov, V.S. Lazarev, A.D. Nadezhdin, V.D. Nalivkin, A.V. Nikulin, V.G. Petrova, A.V. Rybakov, R.S. Sakhibgareev, G.P. Sverchkov, A.G. Sorokin, E.M. Khalimov, K.A. Chernikov, S.I. Shvetsov. Trudy VNIGRI, vol. 389. Leningrad: Nedra, 1977, 186 p.
   Atlas litologo-paleogeograficheskikh kart Russkoy platformy i ee geosinklinal'nogo obramleniya. Ch. 1: Pozdniy dokembriy i paleozoy [Atlas of lithologic-paleogeographic maps of the Russian platform and its geosynclinal frame. Part 1: The Late Precambrian and Paleozoic]. Editors A.P. Vinogradov, V.D. Nalivkin; Editorial board: V.G. Bondarchuk, E. Bonchev, I.O. Brod, E. Vadas, A.P. Vinogradov, A. Delchev, V.Ya. Didkovskiy, S.M. Domrachev, E.M. Lyutkevich, A. Mateyka, M.V. Muratov, V.D. Nalivkin, M. Paykhel', K. Petkovich, V.M. Pozner, V.P. Rengarten, A.B. Ronov, N.T. Sazonov, E. Saulya, F. Sentesh, B.S. Sokolov, V.N. Tikhiy, M.M. Tolstikhina, N.N. Forsh, A.V. Khabakov, V.E. Khain, A.L. Tsagareli, A.L. Yanshin. Moscow-Leningrad: Gosgeoltekhizdat, 1960.
   Atlas litologo-paleogeograficheskikh kart Russkoy platformy i ee geosinklinal'nogo obramleniya. Ch. 2: Mezozoy i kaynozoy [Atlas of lithologic-paleogeographic maps of the Russian platform and its geosynclinal frame. Part 2: Mesozoic and Cenozoic]. Editors A.P. Vinogradov, A.B. Ronov and V.E. Khain; Editorial board: V.G. Bondarchuk, E. Bonchev, I.O. Brod, E. Vadas, A.P. Vinogradov, A. Delchev, V.Ya. Didkovskiy, S.M. Domrachev, E.M. Lyutkevich, A. Mateyka, M.V. Muratov, V.D. Nalivkin, M. Paykhel', K. Petkovich, V.M. Pozner, V.P. Rengarten, A.B. Ronov, N.T. Sazonov, E. Saulya, F. Sentesh, B.S. Sokolov, V.N. Tikhiy, M.M. Tolstikhina, N.N. Forsh, A.V. Khabakov, V.E. Khain, A.L. Tsagareli, A.L. Yanshin. – Moscow-Leningrad: Gosgeoltekhizdat, 1961.
   Geologiya i neftegazonosnost' Zapadno-Sibirskoy nizmennosti – novoy neftyanoy bazy SSSR [Geology and petroleum potential of the West Siberian Plain - the new oil recourses area of USSR]. F.G. Gurari, V.P. Kazarinov, Yu.K. Mironov, V.D. Nalivkin, I.I. Nesterov, T.I. Osyko, L.I. Rovnin, N.N. Rostovtsev, M.Ya. Rudkevich, T.N. Simonenko, V.N. Sokolov, A.A. Trofimuk, N.G. Chochia, Yu.G. Erv'e. Novosibirsk: SB AS SSSR, 1963, 201p.
   Geologo-matematicheskie metody prognoza neftegazonosnosti lokal'nykh struktur molodykh platform [Geological and mathematical methods of forecasting of oil and gas potential of local structures of young platforms]. Editors I.P. Zhabrev and V.D. Nalivkin. Moscow: Nedra, 1980, 261 p.
   Kriterii razdel'noy otsenki neftenosnosti i gazonosnosti (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [The criteria for separate evaluation of the oil-bearing and gas-bearing potential (for example of the Timan-Pechora province)]. G.A. Amosov, M.D. Belonin, I.S. Gol'dberg, G.P. Evseev, Yu.A. Zhukov, K.P. Ivanova, V.V. Ivantsova, Z.G. Kaplan, G.S. Kalmykov, E.A. Kareva, Z.Ya. Kats, N.M. Kruglikov, V.S. Lazarev, G.V. Lebedeva, K.D. Melekhova, P.I. Motovilov, V.D. Nalivkin, V.V. Nevskiy, N.M. Nevskaya, V.G. Petrova, K.F. Rakhmanov, G.P. Sverchkov, K.A. Chernikov. Trudy VNIGRI, vol. 334. Leningrad: Nedra, 1974, 183 p.
   Metodicheskie ukazaniya po kolichestvennoy otsenke prognoznykh resursov nefti, gaza i kondensata [Guidelines for quantitative evaluation of inferred resources of oil, gas and condensate]. Moscow: VNIGNI, 1983, p. 214.
   Metody otsenki perspektiv neftegazonosnosti [Methods for evaluating the petroleum potential]. Editors: N.I. Buyalov, V.D. Nalivkin. Authors: M.D. Belonin, N.I. Buyalov, E.V. Zakharov, A.E. Kontorovich, M.S. L'vov, S.P. Maksimov, M.S. Modelevskiy, V.D. Nalivkin, I.I. Nesterov, G.P. Sverchkov, V.I. Shpil'man. Moscow: Nedra, 1979, 332 p.
   Nalivkin V.D., Dmitriev G.A. Verkhniy paleozoy Simskogo zavoda [Upper Paleozoic of Simsk plant]. Problemy sovetskoy geologii, 1937, no. 7, vol. 607-616.
   Nalivkin V.D., Rozanov L.N., Fotiadi E.E., Egorov S.P., Engurazov I.I., Kovalevskiy Yu.S., Kozachenko M.G., Kondrat'eva M.G., Kuznetsov G.A., Kulikov F.S., Lobov V.A., Sofronitskiy P.A., Tatarinov A.G. Volgo-Ural'skaya neftenosnaya oblast'. Tektonika [Volga-Ural petroleum province. Tectonics]. Trudy VNIGRI, 1956, vol. 10, 312 p.
   Nalivkin V.D., Smirnov G.A. Etapy geologicheskoy istorii Urala [Stages of the geological history of the Urals]. Geologiya i paleontologiya. Leningrad: Nauka, 1989, p. 154-168.
   Vremennaya metodika ekonomicheskoy otsenki prognoznykh i perspektivnykh resursov nefti [Contemporary methodology for economic assessment of perspective and inferred resources of oil]. V.D. Nalivkin and authors. Leningard: VNIGRI, 1986.
   Vremennye metodicheskie ukazaniya po ekonomicheskoy otsenke resursov nefti i gaza [Contemporary methodology for economic assessment of oil and gas resources]. V.D. Nalivkin and authors. Leningard: VNIGRI, 1993.
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podol'skiy Yu.V.
Article # 53_2014 submitted on 12/22/2014 displayed on website on 12/31/2014
22 p.
pdf  Hydrocarbon systems of Persian Gulf
Previously developed approaches to distinguishing hydrocarbon systems and hydrocarbon accumulation areas of different phase composition have been tested on the example of the unique in terms of resources well-studied oil and gas basin of the Persian Gulf. It is shown that oil and gas resources of areas and the largest deposits of megabasin are controlled by seven laterally and vertically integrated hydrocarbon systems that should be considered during oil and gas forecasting.

Keywords: oil and gas hydrocarbon systems, the largest fields, initial resources, oil and gas accumulation areas.
article citation Sobolev V.S., Grigorenko Yu.N. Uglevodorodnye sistemy Persidskogo zaliva [Hydrocarbon systems of Persian Gulf]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/53_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/53_2014
References
   Aslanov B.S. Neftegazonosnye provintsii Persidskogo zaliva i Yuzhnogo Kaspiya – reliktovye ostatki paleotetisa [Oil and gas provinces of the Persian Gulf and Southern Caspian - relict remnants of Paleotethys]. Karotazhnik, 2012, no. 10, p. 4–11.
   Beydun Z.R., Dannington G.V. Neftyanaya geologiya i resursy Blizhnego i Srednego Vostoka [Petroleum geology and resources of the Near and Middle East]. Translation from English, editor V.I. Vysotskiy. Moscow: Nedra, 1977, 135 p.
   Demidov V.A. Osobennosti neftegazonosnosti basseyna Persidskogo zaliva [Peculiarities of oil and gas potential of Persian Gulf basins]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy, 1994, no. 11, p. 14–18.
   Frans S.P, van Buchem, Razin P., Homewood P.W., Heiko W.Oterdoom and J. Philip. Stratigraphic organization of carbonate ramps and organicrich intrashelf basins: Natih Formation (middle Gretaceous) of Northen Oman. AAPG Bull., 2002, vol. 86, no. 1, p. 21–53.
   Frebourg G., Davaud E., Gaillot J., Virgone A. and Kamali M. An aeolianite in the Upper dalan member (khuff formation), South Pars field, Iran. Journal of Petroleum Geology, vol. 33(2), 2010, p. 141–154.
   Grigorenko Yu.N. O neftegazonakoplenii na okrainakh kontinentov [On the oil and gas accumulation on the continental margins]. In: Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 161–183.
   Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S. Detal'nyy prognoz – osnova effektivnykh nefte- i gazopoiskov v akvatoriyakh morey Rossii [Detailed forecast - the basis of effective oil and gas prospecting in offshore of Russian seas]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/7_2013.pdf
   Halbouty M.T., Meyerhoff A.A. Giant oil and gas fields.-Mem. Aner. Assoc Petrol. Tusla, 1970, no. 14.
   International Petroleum Encyclopedia, 2010.
   Makarevich V.N., Nekhaev A.A. Litologo-stratigraficheskie osobennosti i paleogeograficheskie usloviya sedimentatsii osadochnogo chekhla provintsii Dezful (Iran) [Lithologic and stratigraphic features and paleogeographic conditions of sedimentation of sedimentary cover of Dezful province (Iran)]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/45_2012.pdf
   Mazeel M.A. Hudrocarbon reservoir potential estimated for Iraq bid round blocks. Oil & Gas Journal, 2011, no. 3, p. 42–46.
   Mina P., Razagniya K.T., Paran T. Geologicheskoe i geofizicheskoe izuchenie i rezul'taty razvedochnogo bureniya rayonov kontinental'nogo shel'fa Irana – Persidskogo zaliva [Geological and geophysical studies and results of exploratory drilling on continental shelf areas of Iran - Persian Gulf]. World Petroleum Congress, Mexico, 1967. Translated from English by I.A. Shmar'yan, V.A. Rudik. Moscow, 1972, 51 p.
   Mobarakabad Fathi A., Bechtel A., Gratzez R., Mohsenian E. and Sacheahoter R.F. Geochemistry and origin of crude oils and condensates from the central. Persian Gulf, offshore Iran. Journal of Petroleum Geology, vol. 34(3), 2011, p. 261–276.
   Nesterov I.I., Poteryaeva V.V., Salmanov F.K. Zakonomernosti raspredeleniya krupnykh mestorozhdeniy nefti i gaza v zemnoy kore [Patterns of distribution of large deposits of oil and gas in the earth's crust]. Editor S.P. Maksimov. Moscow: Nedra, 1975, 277 p.
   Olenin V.B., Zvereva O.V., Selitskiy A.G. Neftegeologicheskoe rayonirovanie basseyna Persidskogo zaliva [Oil geological zoning of Persian Gulf basin]. Izv. Vyssh. Ucheb. Zaved.; Geologiya i razvedka, 1972, no. 2, p. 112–117.
   Rahimpour-Bonab H., Esrafili-Duzaji B. and Tavalkovi V. Dolomitization and anhydrite precipitation in permo-triassic carbonates at the South Pars gasfield, Offshore Iran, controls on reservoir quality. Journal of Petroleum Geology, vol. 33(1), 2010, p. 43–66.
   Sadooni F.N. and Alsharhan A.S. Stratigraphy, microfacies, and petroleum potential of the Nauddud Formation (Albian-Cenomanian) in the Arabian Jult basin. AAPG Bull., 2003, vol. 87, no. 10, p. 1653–1680.
   Sobolev V.S. Fazovo-geneticheskaya spetsializatsiya neftegazonosnykh basseynov okrain kontinentov [Phase-genetic specialization of oil and gas basins of continental margins]. Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. K sozdaniyu obshchey teorii neftegazonosnosti nedr. Book 2 (Editors B.A. Sokolov and E.A. Ablya). Moscow: GEOS, 2002, p. 202–204.
   Sobolev V.S., Grokhotov E.I. Uglevodorodnye sistemy morskoy Arktiki (sravnitel'nyy analiz) [Hydrocarbon systems of marine Arctic (comparative analysis)]. Proceedings of the 10th International Conference and Exhibition on development of oil and gas resources of the Russian Arctic and CIS Continental Shelf (RAO / CIS offshore 2011). Saint Petersburg: Khimizdat, 2011, p. 40–48.
   Solov'ev N.N. O prichinakh unikal'noy kontsentratsii nefti (i gaza) v Persidskom neftegazonosnom basseyne [On the reasons for the unique concentration of oil (and gas) in the Persian oil and gas basin]. Geologiya nefti i gaza, 1980, no. 8, p. 48–54.
   Terken J.M.J. and Frewin N.L. The Dhahaban Petroleum System of Oman. AAPG Bull., 2000, vol. 84, no. 4, p. 523–544.
   Vinogradova O. Irak kak faktor mirovoy energetiki [Iraq as a factor of world energy]. Neftegazovaya vertikal', 2012, no. 22, p. 17.
   Vysotskiy I.V., Vysotskiy V.I., Olenin V.B. Neftegazonosnye basseyny zarubezhnykh stran [Oil and gas basins of foreign countries]. Moscow: Nedra, 1990, 206 p.
   Zabanbark A. Geologo-geokhimicheskie predposylki neftegazonosnosti Persidskogo zaliva [Geological and geochemical background of oil and gas potential of Persian Gulf]. Sovetskaya geologiya, 1986, no. 11, p. 112–114.
   Zabanbark A. Rasprostranenie krupnykh mestorozhdeniy nefti i gaza – istochnik uglevodorodnoy degazatsii (basseyn Persidskogo zaliva) [Distribution of large deposits of oil and gas - the source of hydrocarbon degassing (Persian Gulf basin)]. Proceedings of International Conference: Degazatsiya Zemli: geotektonika, geodinamika, geoflyuidy; neft' i gaz; uglevodorody i zhizn'. Moscow: GEOS, 2010, p. 168–171.
   Zony neftegazonakopleniya okrain kontinentov [Zones of petroleum accumulation of continental margins]. Editors Yu.N. Grigorenko, I.M. Mirchink. Moscow: Geoinformmark, 2002, 432 p.
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podol'skiy Yu.V.
Article # 7_2013 submitted on 02/04/2013 displayed on website on 02/08/2013
16 p.
pdf  More precise forecast - necessary for efficient oil and gas prospecting activity in Russian seas
The basic geological and geochemical previsions of detailed forecast, which should determine the success of oil and gas fields prospecting (including the largest ones to), are formulated. This was made on the basis of detailed study of a large number of proven oil and gas accumulation in well-studied sedimentary basins. The figures and tables that describe the methodological aspects of detailed assumption forecast are presented. The forecast of possible existence of new large discoveries, including liquid hydrocarbons accumulation, is provided for the main domestic offshore areas with proven oil and gas potential.

Key words: more precise forecast, petroleum accumulation zones, large field, oil-and-gas source formation.
article citation Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S. Detal'nyy prognoz – osnova effektivnykh nefte- i gazopoiskov v akvatoriyakh morey Rossii [More precise forecast - necessary for efficient oil and gas prospecting activity in Russian seas]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/7_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2013
References
   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva (Gembitskaya) L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Belonin M.D., Grigorenko Yu.N., Novikov Yu.N. Tranzitnaya zona kak blizhayshiy rezerv v osvoenii morskikh uglevodorodov [Transition zone of a reserve for the development of offshore hydrocarbon]. In: TEK Rossii: regional'nye aspekty [Fuel and economy sector of Russia: Regional Aspects]. Saint Petersburg, 2003, p. 23–27.
   Belonin M.D., Grigorenko Yu.N., Novikov Yu.N., Podol'skiy Yu.V. Zakonomernosti razmeshcheniya i osobennosti prognoza krupnykh i unikal'nykh mestorozhdeniy nefti i gaza [Patterns of distribution and features of location of large and unique oil and gas fields]. In: Prioritetnye napravleniya poiskov krupnykh i unikal'nykh mestorozhdeniy nefti i gaza [Priority areas for large and unique oil and gas fields prospectingf]. Moscow: Geoinformmark, 2004, p. 58–64.
   Belonin M.D., Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S. Neftegazovyy potentsial severnykh i dal'nevostochnykh morey Rossii i problemy ego osvoeniya [Petroleum potential of the northern and Far Eastern seas of Russia and problems of its development]. Razvedka i okhrana nedr, 1999, no. 2, p. 62–65.
   Grigorenko Yu.N. Metodicheskie aspekty kolichestvennoy resursnoy otsenki morskikh ob"ektov detal'nogo prognoza [Methodological aspects of the quantitative resource assessment of marine objects of detailed forecast]. In: Teoriya i praktika geologo-ekonomicheskoy otsenki raznomasshtabnykh neftegazovykh ob"ektov. Aktual'nye problemy podgotovki i osvoeniya uglevodorodnoy syr'evoy bazy [Theory and practice of geological and economic evaluation of different scale oil and gas objects. urgent issues of preparation and development of hydrocarbon resources]. – Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 311–318.
   Grigorenko Yu.N. O neftegazonakoplenii na okrainakh kontinentov [On the oil and gas accumulation on the continental margins]. In: Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza [Theory and practice of oil geological forecast]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, p. 161–183.
   Grigorenko Yu.N. Razmeshchenie i prognoz krupneyshikh mestorozhdeniy nefti i gaza [Location and forecast of the largest oil and gas fields]. In: Aktual'nye problemy prognoza, poiskov i osvoeniya uglevodorodnykh resursov zemnykh nedr [Urgent issues of forecast, exploration and development of hydrocarbon resources]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2009, p. 135–160.
   Grigorenko Yu.N., German E.V., Brynova T.I., Zhukova L.I. Resursno-geologicheskiy analiz zon fakticheskogo neftegazonakopleniya pri vyyavlenii skopleniy nefti i gaza v neftegazonosnykh oblastyakh Severo-Zapada Rossii [Resource and geological analysis of the actual oil and gas accumulation zones in identifying oil and gas accumulations in the oil and gas areas of the North-West of Russia]. In: Poiski, razvedka i dobycha nefti i gaza v Timano-Pechorskom basseyne i Barentsevom more [Prospecting, exploration and production of oil and gas reserves in the Timan-Pechora Basin and Barents Sea]. Saint Petersburg, 1994, p. 48–53.
   Grigorenko Yu.N., Gurevich G.S. Osnovnye sostavlyayushchie detal'nogo prognoza neftegazovykh skopleniy v nedrakh kontinental'nykh shel'fov [The main components of a detailed forecast of oil and gas accumulations on the continental shelf]. In: Nastoyashchee i budushchee syr'evoy bazy morskoy neftegazovoy promyshlennosti Rossii [The present and future of offshore oil and gas resource base of Russia]. Saint Petersburg: Nedra, 2004, p. 25–33.
   Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S. & Kholodilov V.A. Petroleum systems and forecasting the largest oil and gas fields in the offshore Russian Arctic basins. Arctic petroleum geology. Spencer, A.M. et all (eds) (Stoupakova, A.V.). Geological Society, London, 2011, Memoirs, 35, p. 433–442.
   Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S., Andieva T.A., Margulis L.S., Margulis E.A. Prognoz krupneyshikh morskikh mestorozhdeniy UV (otsenka vozmozhnostey i pervye rezul'taty) [Forecast of major offshore hydrocarbon fields (evaluation of opportunities and the first results)]. In: Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza [Theory and practice of oil geological forecast]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, pp. 341–363.
   Kontorovich A.E., Kashirtsev V.A., Danilova V.P., Kostyreva E.A., Kim N.S., Melenevskiy V.N., Moskvin V.I., Parfenova T.M., Timoshina I.D., Fomin A.N., Fursenko E.A. Molekuly-biomarkery v iskopaemom organicheskom veshchestve i naftidakh dokembriyskikh i fanerozoyskikh porod Sibiri [Molecule biomarkers in fossil organic matter and naphthides of the Precambrian and Phanerozoic rocks of Siberia]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2009, 108 p.
   Mirchink I.M., Grigorenko Yu.N., Andieva T.A., Suprunenko O.I. Stroenie, razvitie i neftegazonosnost' kontinental'nykh okrain [Structure, development and petroleum potential of the continental margins]. Sovetskaya geologiya, 1992, no. 5, p. 62–68.
   Mirchink I.M., Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S. Zonal'nyy prognoz v praktike morskikh geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz [Zonal forecast in the practice of offshore exploration for oil and gas]. In: Sovremennye problemy geologii nefti i gaza [Modern Problems of Oil and Gas Geology]. Moscow: Nauchnyy mir, 2001, p. 106–112.
   Peters K.E., Moldowan J.M. The biomarker guide: interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993, 363 p.
   Sobolev V.S., Grokhotov E.O. Uglevodorodnye sistemy morskoy Arktiki (sravnitel'nyy obzor). Prezentatsiya na kruglom stole [Arctic sea hydrocarbon systems (comparative review). Presentation at the roundtable]. Trudy RAO/CIS Offshore. Saint Petersburg: Khimizdat, 2011, p. 40–48.
   Zony neftegazonakopleniya okrain kontinentov [Zones of oil and gas accumulation in continental margins]. Edited by Yu.N. Grigorenko, I.M. Mirchink. Moscow: Geoinformmark, 2002, 432 p.
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 34_2012 submitted on 06/25/2012 displayed on website on 06/29/2012
18 p.
pdf  Areas of hydrocarbon accumulation as a basis for development of oil production in Russian Arctic
The areas of high concentration of hydrocarbons as the basic elements of possible and already organized centers of oil and stable condensate production are analyzed. A significant distribution of land with a high concentration and volume of hydrocarbons, along with the presence of large fields and rich oil accumulation zones are marked in the structure of these centers. A genetic connection of the areas to the accumulation areas of domanicite and offshore glinite, and to the subsequent evolution of hydrocarbon systems in continental margins is expected. The critical importance of oil production in the industrial and economic development of the Arctic is proved.
Key words: hydrocarbon, areas, centers, oil production, offshore area, Arctic, the largest fields.
article citation Grigorenko Yu.N., Prishchepa O.M., Sobolev V.S., Zhukova L.I. Arealy uglevodorodonakopleniya kak osnova razvitiya neftedobychi v Rossiyskoy Arktike [Areas of hydrocarbon accumulation as a basis for development of oil production in Russian Arctic]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/34_2012.pdf
References

   Brekhuntsov A.M., Borodkin V.N., Deshchenya N.P., Levinzon I.L. Usloviya formirovaniya i zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey uglevodorodov v mezozoyskikh otlozheniyakh severa Zapadnoy Sibiri [Conditions of formation and distribution patterns of hydrocarbon deposits in the Mesozoic sediments of the north of Western Siberia]. Sovremennye problemy geologii nefti i gaza. Moscow: Nauchnyy mir, 2001, 372 p.
   Brekhuntsov A.M., Monastyrev B.V., Nesterov I.I. (junior) Zakonomernosti razmeshcheniya zalezhey nefti i gaza Zapadnoy Sibiri [Patterns of distribution of oil and gas fields in Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 8, pp. 1001-1012.
   Galimov E.M., Nemchenko-Rovenskaya A.S., Sevast'yanov V.S., Ablya E.A. Barentsevo-Karskiy region – novyy ob"ekt poiskovo-razvedochnykh rabot na neft' i gaz v XXI veke [Barents-Kara region - a new object for prospecting and exploration for oil and gas in the XXI century]. Nedropol'zovanie - XXI vek, 2008, no. 6, pp. 48–53.
   Graig J.D. and Sherwood K.W. Summary of Economic Study of the Burger Gas Discovery, Chukchi Shelf, Northwest Alaska. Minerals management Service, 2005, no. 1, pp. 1–8.
   Grigorenko Yu.N., Prishchepa O.M., Sobolev V.S. Voprosy neftegeologicheskogo rayonirovaniya i otsenka severo-zapadnogo sektora evraziyskoy sistemy «kontinent-okean» [Issues of petroleum and geological zoning and evaluation of the north-western sector of the Eurasian system "continent-ocean"]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, pp. 10–17.
   Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S. Neftyanye resursy akvatorii – dolgosrochnyy rezerv Rossii [Petroleum resources of the offshore area – a long-term reserve of Russia]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2009, no. 3, pp. 26–32.
   Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S., Andieva T.A., Margulis L.S., Margulis E.A. Prognoz krupneyshikh morskikh mestorozhdeniy UV (otsenka vozmozhnostey i pervye rezul'taty) [Forecast of major offshore hydrocarbon fields (evaluation of opportunities and the first results)]. Teoriya i praktika neftegeologicheskogo prognoza. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, pp. 341–363.
   Kiryukhina T.A., Stupakova A.V., Karpushin M.Yu. Geologo-geokhimicheskie predposylki formirovaniya skopleniy uglevodorodov v predelakh Pechoro-Kolvinskogo avlakogena (Timano-Pechorskiy basseyn) [Geological and geochemical conditions of formation of hydrocarbon accumulations within the Pechora-Kolva aulacogen (Timan-Pechora basin)]. Geologicheskoe izuchenie i ispol'zovanie nedr, 2003, no. 5–6, pp. 3–18.
   Kiryukhina T.A., Ul'yanov G.V., Dzyublo A.D., Kholodilov V.A., Tsemkalo M.L. Geokhimicheskie aspekty neftegazonosnosti yurskikh i doyurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Geochemical aspects of petroleum potential of Jurassic and pre-Jurassic deposits of Western Siberia]. Gazovaya promyshlennost', 2011, no. 7, pp. 66–70.
   Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Eder L.V. Kontseptual'nye polozheniya strategii razvitiya neftyanogo kompleksa Rossii [Concept of Development Strategy of the oil complex of Russia]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2008, no. 2, pp. 36–41.
   Prishchepa O.M. Metodologiya i praktika vosproizvodstva zapasov nefti i gaza (Severo-Zapadnyy region) v sovremennykh usloviyakh [Methodology and practice of oil and gas renewal (Northwest region) in the current conditions]. Saint Petersburg: Nedra, 2005, 492 p.
   Prishchepa O.M. Zony neftegazonakopleniya – metodicheskie podkhody k ikh vydeleniyu, obespechivayushchie sovremennoe reshenie zadach otrasli [Zones of oil-gas accumulation: methodical approaches to their establishment ensuring the modern solution of problems of an oil-gas-producing branch]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/14_2008.pdf.
   Prishchepa O.M., Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S., Anan'ev V.V., Margulis E.A., Anfilatova E.A. Uzly nefte- i gazodobychi global'nogo znacheniya na severo-zapadnykh akvatoriyakh Rossii: perspektivy razvitiya [Knots of oil and gas production of global significance in the Russian north-western offshore: prospects of development]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/27_2010.pdf.
   Shemin G.G., Pervukhina N.V. Novoportovsko-Srednemessoyakhskaya zona neftegazonakopleniya – krupneyshiy ob"ekt provedeniya poiskovo-otsenochnykh rabot po vyyavleniyu novykh zalezhey nefti i gaza v yurskom megakomplekse severa Zapadno-Sibirskoy NGP [Novoportovsko-Middle-Messoyakha oil and gas accumulation zone - the largest object of prospecting and evaluation activities to identify new oil and gas deposits in the Jurassic mega complex of northern Western Siberian]. Zony kontsentratsii uglevodorodov neftegazonosnykh basseynov sushi i akvatoriy: Proceedings of the conference. Saint Petersburg: VNIGRI, 2010, pp. 157–164.
   Sidorov M.N., Chistyakova N.F. Raspredelenie zapasov zhidkikh i gazoobraznykh uglevodorodov v osadochnom chekhle Zapadno-Sibirskogo NGB [The distribution of liquid and gaseous hydrocarbons in sedimentary cover of the West Siberian petroleum basin]. Geologiya nefti i gaza, 1996, no. 1, pp. 36–41.
   Skorobogatov V.A., Stroganov L.V., Kopeev V.D. Geologicheskoe stroenie i gazoneftenosnost' Yamala [The geological structure and gas and oil potential of the Yamal]. Moscow: Nedra-Biznestsentr, 2003, 352 p.
   Sobolev V.S. Fazovo-geneticheskaya spetsializatsiya neftegazonosnykh basseynov okrain kontinentov [Phase-genetic specialization of oil and gas basins of continental margins]. K sozdaniyu obshchey teorii neftegazonosnosti nedr. Novye idei v geologii i geokhimii nefti i gaza. Kn. 2. Moscow: GEOS, 2002, pp. 202–204.
   Sobolev V.S., Grokhotov E.I. Uglevodorodnye sistemy morskoy Arktiki (sravnitel'nyy obzor) [Hydrocarbon systems in the marine Arctic (comparative review)]. Trudy RAO/CIS Offshore, 2011, pp. 40–48.
   Zony neftegazonakopleniya okrain kontinentov [Oil and gas accumulation zones of continental margins]. Editors Yu.N. Grigorenko, I.M. Mirchink. Moscow: Geoinformmark, 2002, 432 p.Offshore hydrocarbon deposits
Section editor – PhD in geology and mineralogy Margulis L.S.
Article # 37_2011 submitted on 08/31/2011 displayed on website on 10/03/2011
43 p.
pdf  Features of oil and gas accumulation in marine areas of Western Arctic (Russian area)
Analysis of the exploration results, geophysical and geochemical data, oil and gas resources’ evaluation in the Western Arctic seas and related publications is carried out. Quantification evaluation of resources of oil and gas accumulation areas is presented taking into consideration their important role in the binary system "continent - ocean".
Key words: oil, gas, resources, hydrocarbon generation, phase-genetic zoning, paleo-centers, Western Arctic.
article citation Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S., Zhukova L.I. Features of oil and gas accumulation in marine areas of Western Arctic (Russian area) // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2011. - V.6. - #4. - http://www.ngtp.ru/rub/5/37_2011.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 20_2011 submitted on 05/23/2011 displayed on website on 05/31/2011
18 p.
pdf  The largest hydrocarbon fields - basis for development of Central Asia mineral resources base
The hydrocarbon potential of large oil and gas accumulation areas of Central Asia is analyzed together with the distribution of proven and probable oil and gas reserves in the six areas. The distribution and genesis of the largest oil and gas fields are studied. Total reserves amount of 275 largest accumulations is calculated. Efficiency of hydrocarbon resources management of this region depends first of the prospecting rhythm and development of the largest fields. Intensifying of pipeline systems construction and establishing inter-state export-import relations should follow first step.
Key words: hydrocarbon, the largest field, oil and gas accumulation area, hydrocarbon system, oil and gas resources, Central Asia.
article citation Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S., Zhukova L.I. Krupneyshie mestorozhdeniya uglevodorodov – osnova razvitiya mineral'no-syr'evoy bazy gosudarstv Tsentral'noy Azii [The largest hydrocarbon fields - basis for development of Central Asia mineral resources base]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/6/20_2011.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 27_2010 submitted on 06/04/2010 displayed on website on 06/08/2010
15 p.
pdf  Knots of oil and gas production of global significance in the Russian north-western offshore: prospects of development
On the basis of generalizing the available materials on the petroleum potential of World basins and analyzing their role in oil and gas production the concept of the global significance knot of oil and gas production is first introduced. In the composition of the Earth intracontinental areals and margin-continental belts of petroleum accumulation, such knots are recognized as the regions of extensive concentration of highly prospective areas. Their total initial resources average 25-30 billion t of oil or 20 trillion m3 of gas, the presence of the largest fields is necessarily. 25 such knots providing the basic world oil and gas production over a long period of time is established. Three such knots are determined in the Russia north-western offshore and adjacent onshore: the Pechora knot now in force and the potentially prospective Yamalo-Kara and Barents knots. The resource characteristics and production possibilities of these knots and the prospects of heir development are considered.

Key words:global knot of oil and gas production, maximum oil and gas production, oil and gas reserves, oil and gas resources, largest hydrocarbon fields, Pechora Sea, Barents Sea, Kara Sea.
article citation Prischepa O.M., Grigorenko Yu.N., Sobolev V.S., Ananiev V.V., Margulis E.A., Anfilatova E.A. Knots of oil and gas production of global significance in the Russian north-western offshore: prospects of development // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #2.- http://www.ngtp.ru/rub/6/27_2010.pdf
References
Petroleum potential and development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Podolsky Yu.V.
Article # 2_2008 displayed on website on 01/14/2008
17 p.
pdf  Forecast of large hydrocarbon fields is a basis of strategy of region development
The brief summary of state of discovering the large hydrocarbon fields in the Russian Federation and also some signs and ways of forecasting the objects of this rank is given. The geophysical signs of presence of large fields in the sedimentary basins are considered. The concept of a basis element of forecasting such fields is given; two its direction (geological-statistic and probabilistic) are shown. The prospects of discovering the large fields in the undistributed fund of the Russian onshore and offshore are estimated. More than 50 fields with total oil reserves of about 650 million t and gas reserves to 800 billion m3 are expected to be discoveed in the seven most prospective petroleum provinces of Russia.
Key words: large fields, forecast, basis element of forecast, reserve growth.
article citation Grigorenko Yu.N Forecast of large hydrocarbon fields is a basis of strategy of region development // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/6/2_2008.pdf
References
Offshore hydrocarbon deposits
Section editor – PhD in geology and mineralogy Margulis L.S.
Article # 003 displayed on website on 02/19/2007
33 p.
pdf  Hydrocarbon marine basis of Russia and prospects of its development
Current hydrocarbon marine basis of Russia, namely its structure, resources and reserves, their distribution, as well as hydrocarbon basis exploration and preparation for development; and size distribution of oil, gas and condensate fields have been estimated. The plans and programs of the hydrocarbon marine basis study and development are considered, and the key problems of their implementation are highlighted. The target estimation of the resource basis of Russian seas is proposed as a systematic framework for the plans and programs implementation with most essential and important component distinguishing (as the priorities for its research and development): the largest fields, liquid hydrocarbons, oil and gas accumulation zones, most accessible coastal shallow waters in terms of development, border offshore areas in the delimitation zones. The target zoning of the Russian offshore waters means the selection of key areas and objects for prime implementation with the highest probability and efficiency. The establishment of coastal oil and gas production centers is proposed in various regions of Russia as a crucial operating method for target research and development of Russian hydrocarbon marine basis.
Key words: hydrocarbon marine basis, coastal oil and gas production centers, resources and reserves, offshore resources distribution, marine resources estimation, offshore zoning, oil and gas accumulation zone, transition zone.
article citation Grigorenko Yu.N., Margulis E.A., Novikov Yu.N., Sobolev V.S.Hydrocarbon marine basis of Russia and prospects of its development // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. – http://www.ngtp.ru/rub/5/003.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 002 displayed on website on 02/12/2007
11 p.
pdf  Mineral resource base and prospects of oil and gas production centres development in the east of Russia
Hydrocarbon mineral resource base of Eastern Siberia and the Russian Far East is considered. The future prospects of four oil and gas centers that are under development now are described. These centers will be able to produce 72 million tons of oil and 90 billion m3 of gas in 2020 provided that exploration and projecting works are under way and industrial infrastructure has already been established in the area.
Key words: Eastern Siberia, the Far East, oil and gas potential prospects, oil and gas production center, industrial infrastructure, hydrocarbon mineral resource base.
article citation Grigorenko Yu.N., Margulis L.S., Kushmar I.A. Mineral resource base and prospects of oil and gas production centres development in the east of Russia // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/4/002.pdf
References