Ermolova T.E.

ermolova@vnigni.ru

Graduated from Moscow State University named after M.V. Lomonosov (1975), specialization "geological survey, prospecting and exploration of minerals".
Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Associate Professor.
Group leader of the All-Russian Scientific Research Geological Oil Institute.
Area of scientific interests: lithology, paleogeography, sedimentological and seismogeological analysis of the Devonian-Carboniferous oil-productive complexes of the Volga-Urals and the Cis-Ural trough
Author of 35 publications.
Petroleum potential and development
Article # 42_2022 submitted on 08/29/2022 displayed on website on 11/04/2022
76 p.
pdf Perspectives for oil and gas Paleozoic bearing strata on the junction area of the Pre-Caspian and Volga-Ural petroleum Provinces
The junction zone of such large tectonic structures as the Volga-Ural anteclise, Precaspian depression and Pre-Ural foredeep is characterized by a very complex tectonic structure, history of geological development and formation at different phases of diverse paleogeomorphological settings and related sedimentary petroleum bearing strata.
Within the limits of territory of research, corresponding to southern and southeast part of Volga-Ural and north of Pre-Caspian petroleum Province for the last eleven years 73 accumulations have been discovered. Rate productivity of all Paleozoic cover beginning from Middle Devonian (Biysk level) up to Lower Permian has been established. Total number of accumulations in this zone is more than 160 in the Russian part and 14 in the territory of the Republic of Kazakhstan, among which oil accumulations prevail, oil-gas condensate and gas reservoirs are also discovered.
The complex Paleozoic paleorelief caused diversity of sedimentation conditions, formation of sedimentary bodies of different composition and genesis: single and barrier reefs, carbonate clinoforms, avandeltaic sand and sandy-siltstone-clay sequenceses, shallow carbonate and sandy bar, representing independent lithological HC traps.
On the basis of complex lithologic-stratigraphic and sedimentological analysis of drilling and seismic data, sedimentary models of different zones of paleobasin were developed for Lower Devonian potentially petroleum bearing, Middle Devonian Eifelian, Middle-Upper Devonian Givetian - Lower Frasnian, Upper Devonian - Tournaisian, Upper Visean - Lower Bashkirian and Middle Carboniferous - Lower Permian petroleum bearing strata. Various types of lithological and stratigraphic traps are distinguished, the characteristics of reservoir types and their content in the sections of sedimentary bodies are given. Geological and geophysical standard of well sections for sedimentary structures of different genesis are compiled. Prospective zones containing objects of lithological type are distinguished.

Keywords: sedimentation model, Paleozoic paleobasin, seismical-stratigraphic analysis, type of lithological HC traps, promising zone and lithological type objects, perspectives for oil and gas Paleozoic bearing strata, Volga-Ural anteclise, Pre-Ural fordeep, Pre-Caspian basin.
article citation Fortunatova N.K., Kanev A.S., Ermolova T.E., Bushueva M.A., Mikheeva A.I., Stupak A.A., Belousov G.A., Gorodkov A.B., Petersil'e V.I., Shvets-Teneta-Guriy A.G., Kholmyanskaya N.Yu., Volodina A.G. Perspektivy neftegazonosnosti paleozoyskikh otlozheniy pribortovoy zony sochleneniya Prikaspiyskoy i Volgo-Ural'skoy neftegazonosnykh provintsiy [Perspectives for oil and gas Paleozoic bearing strata on the junction area of the Pre-Caspian and Volga-Ural petroleum Provinces]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/42_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2022
References
Chizhova V.A., Stashkova E.K. Biostratigraficheskaya model' turneyskogo yarusa karbona Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy provintsii [Biostratigraphic model of the Tournaisian levels of Carboniferous of Volga-Ural petroleum Province]. Sovershenstvovanie razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy. Moscow, 2004, pp. 75-93.
Chizhova V.A., Stashkova E.K. O sootnoshenii klinoformennykh geologicheskikh tel tolshchi zapolneniya Kamsko-Kinel'skikh progibov i biostratigraficheskikh podrazdeleniy [On correlation of clinoform geological bodies of the Kama-Kinel trough fill and biostratigraphic divisions]. Geologiya Zapadnogo Urala na poroge XXI veka. Perm': PGU, 1999, pp. 152-154.
Chizhova V.A., Stashkova E.K. Organogennye postroyki i klinoformennye obrazovaniya pozdnego devona Kamsko-Kinel'skoy sistemy vpadin [Organogenic structures and clinoformations of the Late Devonian of the Kama-Kinel trough system]. Geologiya devonskoy sistemy: materialy Mezhdunar. simp. Syktyvkar, 2002, pp. 310-314.
Chizhova V.A., Stashkova E.K., Stukova T.V. Gorizonty turneyskogo yarusa kamennougol'nykh otlozheniy Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy provintsii [Tournaisian levels of Carboniferous strata of Volga-Ural petroleum Province]. Stratigrafiya i ee rol' v razvitii neftegazovogo kompleksa Rossii. St. Petersburg , VNIGRI, 2007, pp. 334-351.
Chizhova V.A., Stashkova E.K., Zvereva E.V. Stukova T.V., Akulova N.N. Sootnoshenie verkhnefransko-nizhnevizeyskikh biostratigraficheskikh podrazdeleniy po konodontam, foraminiferam, ostrakodam i sporam v razrezakh vostoka Russkoy platformy [Correlation of Upper Petroleum - Lower Visean biostratigraphic divisions by conodonts, foraminifera, ostracodes and spores in sections of the eastern Russian Platform]. Biostratigrafiya i mikroorganizmy fanerozoya Evrazii. Moscow: Geos, 1997, pp. 61-70.
Collins J.F., Kenter J.A.M., Harris P.M., Kuanysheva G., Fischer D.J., Steffen K.L. Facies and reservoir-quality variations in the late Visean to Bashkirian outer platform, rim, and flank of the Tengiz buildup, Precaspian Basin, Kazakhstan, in P.M. Harris and L.J. Weber, eds., Giant hydrocarbon reservoirs of the world: From rocks to reservoir characterization and modeling: AAPG Memoir 88/SEPM Special Publication, 2006, pp. 55-95
Fortunatova N.K., Shvets-Teneta-Guriy A.G., Gumarov R.K., Il'in V.D., Agafonova G.V., Baranova A.V., Farbirovich V.P., Mikheev I.G. Sedimentologicheskoe modelirovanie karbonatnykh osadochnykh kompleksov [Sedimentological modeling of carbonate structures]. Editor N.K. Fortunatovoy. Moscow: NIA-Priroda, 2000, 249 p.
Fortunatova N.K., Zaytseva E.L., Baranova A.V., Bushueva M.A. Melekesskaya opornaya skvazhina kak tipovoy razrez dlya vydeleniya svit v depressionnoy zone Ust'-Cheremshanskogo progiba [Melekess basement well as a typical section for separation of formations in the depression zone of the Ust-Cheremshan trough]. Paleostrat-2014: tezisy dokladov godichnogo sobraniya (nauchnaya konferentsiya) sektsii paleontologii MOIP i Moskovskogo otdeleniya Paleontologicheskogo obshchestva pri RAN (Moscow, 27-29 Jan 2014). 2014, pp. 76-77.
Fortunatova N.K., Zaytseva E.L., Baranova A.V., Bushueva M.A., Kononova L.I., Kharchenko S.I., Afanas'eva M.S. Novye dannye po stratigrafii turneyskogo yarusa Melekesskoy vpadiny [New data on the stratigraphy of the Turonian stage of the Melekess Depression]. Problemy regional'noy geologii severnoy Evrazii: sbornik materialov konferentsii. Moscow: Paradigma, 2022a, pp. 86-91.
Fortunatova N.K., Zaytseva E.L., Bushueva M.A., Ermolova T.E., Mikheeva A.I., Stupak A.A., Baranova A.V., Kononova L.L., Kharchenko S.V., Avdeeva A.A. Proekt stratigraficheskoy skhemy nizhnekamennougol'nykh otlozheniy Volgo-Ural'skogo subregiona [Draft stratigraphic scheme of Lower Carboniferous strata of Volga-Ural subregion]. PALEOSTRAT-2022: sbornik tezisov godichnogo sobraniya (nauchnoy konferentsii) sektsii paleontologii MOIP Moskovskogo otdeleniya Paleontologicheskogo obshchestva pri RAN (Moscow, 31 Jan - 2 Feb 2022). Moscow, 2022b, pp. 66.
Fortunatova N.K., Zaytseva E.L., Bushueva M.A., Shvets-Teneta-Guriy A.G., Baranova A.V., Kononova L.I., Rakhimova E.V., Mikheeva A.I., Oleneva N.V., Avdeeva A.A. Unifitsirovannaya subregional'naya stratigraficheskaya skhema verkhnedevonskikh otlozheniy Volgo-Ural'skogo subregiona. Ob"yasnitel'naya zapiska [Unified subregional stratigraphic scheme of the Upper Devonian strata of the Volga-Ural subregion. Explanatory note]. Editors N.K. Fortunatova, S.M. Shik. Moscow: FGBU «VNIGNI», 2018, 64 p.
Fortunatova N.K., Zaytseva E.L., Shvets-Teneta-Guriy A.G., Oleneva N.V., Agafonova G.V., Baranova A.V., Kartseva O.A., Mikheeva A.I., Samykina E.V., Bushueva M.A. Novye podkhody k stratigraficheskomu raschleneniyu verkhnedevonsko-nizhnekamennougol'nykh otlozheniy zapadnoy chasti Volgo-Ural'skoy provintsii [New approaches to stratigraphic dissection of Upper Devonian-Lower Carboniferous strata of the western part of the Volga-Ural province]. Stratigrafiya i ee rol' v razvitii neftegazovogo kompleksa Rossii. St. Petersburg , Izd-vo VNIGRI, 2007, pp. 303-334.
Frolov V.T. Litologiya. Kn. 3 [Lithology. Book 3]. Uchebnoe posobie. Moscow, Izd.-vo MGU, 1995, 352 p.
Geologiya Tatarstana: stratigrafiya i tektonika [Geology of Tatarstan. Stratigraphy and Tectonics]. Editor-in-chief B.V. Burov; editors in chief: N.K. Esaulova and V.S. Gubareva, Moscow: GEOS, 2003, 402 p.
Gubareva V.S., Silant'ev V.V., Galushin G.A., Klevtsov O.N., Kurkova S.V., Linkina L.I., Makarova O.V., Nafikov A.Z. Novye dannye po stratigrafii verkhnedevonskikh i nizhnekamennougol'nykh otlozheniy Aktanysh-Chishminskogo progiba [New data on the stratigraphy of the Upper Devonian and Lower Carboniferous deposits of the Aktanysh-Chishminsky trough]. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta, 2006, vol. 148, book 4, pp. 126-142.
Kulagina E.I., Artyushkova O.V., Klimenko T.V., Tagarieva R.Ch. Devon i karbon zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala: stratigraficheskiy obzor [Devonian and Carboniferous of the western slope of the Southern Urals: a stratigraphic review]. Geologicheskiy vestnik, 2019, no. 3, pp. 103-142. DOI: http://doi.org/10.31084/2619-0087/2019-3-8
Kulagina E.I., Stepanova T.I., Zaytseva E.L., Gorozhanina E.N., Gibshman N.B., Ivanova R.M., Vevel' Ya.A., Ponomareva G.Yu., Filimonova T.V. Atlas foraminifer i mikrofatsiy verkhnedevonskikh i kamennougol'nykh otlozheniy Severnoy Evrazii. Famenskiy i turneyskiy yarusy [Atlas of foraminifera and microfossils of the Upper Devonian and Carboniferous sections of Northern Eurasia. Famennian and Tournaisian stages]. Moscow: PIN RAN, 2018, 220 p.
Kulagina Е.I., Zaytseva E.L., Vevel Ya A., Stepanova T.I., Gibshman N.B., Nikolaeva S.V., Kononova L.I., Plotitsyn A.N. The foraminiferal zonal scale of the Devonian-Carboniferous boundary beds in Russia and Western Kazakhstan and its correlation with ammonoid and conodont scales. Palacobiodiversity and Palaeoenvironments, издательство Springer Verlag (Germany), vol. 101, 2021, pp. 561-588.
Muslimov R.Kh., Vasyasin G.I., Shakirov A.N., Chendarov V.V. Geologiya turneyskogo yarusa Tatarstana [Geology of the Tournaisian stage of Tatarstan]. Kazan': Monitoring, 1999, 186 p.
Sakhnenko K., Zaytseva E. Evolution of the superfamily Palaeotextularioidea Galloway, 1933 (Foraminifera) in the Lower Carboniferous. Praceedings of 4th Kazan Golovkinsky Young Scientists' Stratigraphic Meeting 2220, Filoderitto editore, 2020, pp. 238-243.
Stashkova E.K., Stukova T.V. K voprosu o granitse mezhdu turneyskim i vizeyskim yarusami [On the boundary between the Tournaisian and Viseian stages]. Biostratigraficheskoe obosnovanie yarusnykh granits kamennougol'noy sistemy Vostochnoy Evropy: materialy Mezhdunar. simpoziuma. Ekaterinburg, 2002, pp. 293-301.
Stashkova E.K., Stukova T.V. K voprosu o granitse nizhnego i verkhnego turne v Permskom Prikam'e [On the Lower and Upper Turonian boundaries in the Perm Kama Region]. Zonal'nye podrazdeleniya karbona obshchey stratigraficheskoy shkaly Rossii: materialy Vserossiyskogo soveshchaniya (Ufa, 29-31 May 2000). Gilem, 2000, pp. 96-99.
Stashkova E.K., Stukova T.V., Chizhova V.A. Sopostavlenie zonal'nykh shkal po konodontam, foraminiferam, ostrakodam i sporam verkhnefransko-nizhnevizeyskikh otlozheniy na vostoke Russkoy platformy [Comparison of zonal scales for conodonts, foraminifera, ostracods, and spores of Upper Frasnian - Lower Visean strata in eastern Russian Platform]. Geologicheskoe izuchenie i ispol'zovanie nedr: nauchn.-tekhn. inform. sbornik. Moscow: GEOS, 1998, issue 4, pp. 12-24.
Yunusov M.A. Zakonomernosti osadkonakopleniya i neftenakopleniya na vostoke Russkoy plity [Similar features of sedimentation and oil accumulation in the eastern Russian plate]. Ufa, 2000, issue 100, pp. 36-42. (Trudy UfNII).
Yunusov M.A., Masagutov R.Kh., Arkhipova V.V., Chizhova V.A. Biostratigrafiya verkhnefransko-nizhnevizeyskikh neftegazonosnykh otlozheniy Kamsko-Kinel'skikh progibov Bashkortostana [Biostratigraphy of the Upper Frasnian - Lower Visean petroleum bearing strata of the Kama-Kinel troughs of Bashkortostan]. Biostratigrafiya neftegazonosnykh basseynov: trudy 1-go Mezhdunar. simp. (St. Petersburg, 3-10 Dec 1994). St.-Petersburg, VNIGRI, 1997, pp. 235-240.
Zaytseva E.L., Fortunatova N.K., Shvets-Teneta-Guriy A.G. Kartseva O.A., Bushueva M.A., Baranova A.V., Agafonova G.V., Mikheeva A.I., Rakhimova E.V. Problemy stratigrafii verkhnedevonskikh i nizhnekamennougol'nykh otlozheniy zapada Volgo-Ural'skoy provintsii [Stratigraphy Problems of Upper Devonian and Lower Carboniferous strata of the West Volga-Ural Province]. Paleozoy Rossii: regional'naya stratigrafiya, paleontologiya, geo- i biosobytiya: materialy III Vserossiyskogo soveshchaniya (St. Petersburg, 24-28 Sept 2012). Editor A.I. Zhamoyda, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2012, pp. 94-96.
Zaytseva E.L., Sakhnenko K.V., Mikheeva A.I. Foraminifery pogranichnykh otlozheniy vizeyskogo i serpukhovskogo yarusa v Volgo-Ural'skoy provintsii [Foraminifers of border interval of the Viseian and Serpukhovian stages in the Volga-Ural Province]. Lomonosovskie chteniya-2022. Sektsiya geologii. Podsektsiya paleontologii: sbornik tezisov dokladov (Moscow, 18-20 Apr 2022). Moscow: MGU, 2022, pp. 9-10.
Zaytseva Е., Sakhnenko К. Late Visean (Mississippian) Foraminiferal Faunas from the Volga-Ural Region (East European Platform). Preceedings of Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting 19-23 Sept 2017, Kazan, Russia/Advances in Devonian, Carboniferous and Permian Research: Stratigraphy, Environments, Climate and Resources, Filoderitto editore Bologna Italy, 2018, pp. 239-246.