Kirichkova A.I.

Specialist of stratigraphy, biostratigraphy, PhD in geology and mineralogy (1983), Professor (1998).
Senior researcher of VNIGRI.
Area of scientific interest: phyto-stratigraphy and flora of the Mesozoic.
Author of more than 250 publications, including 6 monographs on general stratigraphy of the continental Mesozoic strata and systematics of extinct plants.


Scientific heritage /VNIGRI's ideas/
Article # 22_2019 submitted on 06/25/2019 displayed on website on 06/28/2019
39 p.
pdf VNIGRI biostratigraphy contribution to the russian petroleum geology
The development of petroleum geology and the role of VNIGRI in the development and expansion of biostratigraphic and stratigraphic detailed studies of petroleum bearing basins are described. The first paleontological groups and laboratories (in former USSR) was created at VNIGRI before the WWII by paleontologists well-known in the country and abroad, later became a school not only for specialists of the VNIGRI, but even for many paleontologists of regional geological departments belonging to the whole USSR. This research group triggered and contributed to the development of detailed paleontologically based stratigraphic schemes concerning the Riphean and Phanerozoic sequenses of the several petroleum basins.

Keywords: paleontological school VNIGRI, petroleum geology, biostratigraphy, paleo-sedimentary basins.
article citation Kirichkova A.I. VNIGRI i biostratigrafiya v neftyanoy geologii [VNIGRI biostratigraphy contribution to the russian petroleum geology]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/22_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/22_2019
References
   Atlas litologo-fatsial'nykh kart Russkoy platformy [Atlas of lithofacial maps of the Russian platform]. K.I. Andrianova, E.P. Aleksandrova, V.D. Nalivkin; editor V.D. Nalivkin. Moscow-Leningrad: Gosgeolizdat, 1952.
   Baranova Z.E., Kirichkova A.I., Zauer V.V. Stratigrafiya i flora yurskikh otlozheniy vostoka Prikaspiyskoy vpadiny[Stratigraphy and flora of the Jurassic sequences of the east of the Caspian Basin]. Leningrad: Nedra, 1975, 190 p.
   Bio- i litostratigrafiya mezozoya neftegazonosnykh rayonov SSSR [Bio-and lithostratigraphy of the Mesozoic petroleum bearing area of the USSR]. Trudy VNIGRI, 1990, 195 p.
   Biostratigrafiya mezozoya osadochnykh basseynov SSSR [Biostratigraphy of the Mesozoic sedimentary basins of the USSR]. Trudy VNIGRI, 1974, no. 350, 153 p.
   Biostratigrafiya otlozheniy mezozoya neftegazonosnykh oblastey SSSR [Biostratigraphy of the Mesozoic deposits of petroleum bearing regions of the USSR]. Trudy VNIGRI, 1976, no. 388, 161 p.
   Budantsev L.Yu. Pozdneeotsenovaya flora Zapadnoy Kamchatki [Late Eocene flora of Western Kamchatka]. St. Petersburg: Nauka, 1997, 115 p.
   Budantsev L.Yu. Rannepaleogenovaya flora Zapadnoy Kamchatki [Early Paleogene flora of Western Kamchatka]. St. Petersburg: Nauka, 2006, 160 p.
   Dvali M.F. Geologicheskoe stroenie i neftenosnost' Vostochnoy Kamchatki [Geological structure and oil content of Eastern Kamchatka]. Trudy VNIGRI, 1955, no. 16, 250 p.
   Dvali M.F. Neftematerinskie svity i ikh diagnostika [Petroleum source Formation and their diagnostics]. Trudy VNIGRI, 1963, 378 p.
   D'yakov B.F. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' Zapadnoy Kamchatki [Geological structure and petroleum potential of Western Kamchatka]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1955, 255 p.
   D'yakov B.F., Nevskiy G.K. Voprosy geologii i neftenosnosti Peschanomysskogo rayona Yuzhnogo Mangyshlaka [Questions of geology and oil-bearing capacity of Peschanomysky region of South Mangyshlak]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Trudy VNIGRI, 1973, no. 344, pp. 114-128.
   Fitostratigrafiya i morfologiya spor drevnikh rasteniy neftegazonosnykh provintsiy SSSR [Phytostratigraphy and morphology of the dispute between ancient plants of the oil and gas provinces of the USSR]. Trudy VNIGRI, 1989, 113 p.
   Geologiya i neftegazonosnost' Zapadnoy Yakutii [Geology and petroleum potential of Western Yakutia]. Leningrad: Nedra, 1966, 307 p.
   Gribkov V.V., Dimakov A.I., Trifonov V.P. Perspektivy neftegaonosnosti severo-vostochnoy chasti akvatorii Kaspiya i napravlenie dal'neyshikh poiskovo-razvedochnykh rabot [Oil and gas potential of the north-eastern part of the Caspian basin and the direction of further exploration]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Trudy VNIGRI, 1973, no. 344, pp.129-134.
   Grigorenko Yu.N., Budantsev L.Yu., Ustinov N.V. Voprosy stratigrafii paleotsen-eotsenovykh otlozheniy Zapadnoy Kamchatki [Questions of the Paleocene-Eocene sequences of Western Kamchatka]. Kaynozoy dal'nevostochnykh rayonov SSSR]. Leningrad, 1978, pp. 81-97. Istoriya i neftegeologicheskie issledovaniya VNIGRI (1929-1999) [History and petrogeological research VNIGRI (1929-1999). St. Petersburg: VNIGRI Publishing House, 1999, 356 p. Kalacheva E.D., Kolpenskaya N.N., Nikiforova E.N., Sey I.I., Sochevanova O.A. Berrias Severnogo Kavkaza (Urukhskiy razrez) [Berriassian of the North Caucasus (Urukhsky mine)]. St. Petersburg: Izd-vo VNIGRI, 2000, 245 p. Katalog monograficheskikh paleontologicheskikh kollektsiy, khranyashchikhsya v Muzee VNIGRI [Catalog of monographic paleontological collections stored in the VNIGRI Museum]. St. Petersburg: Izd-vo VNIGRI, 1997, 32 p. Kaynozoy dal'nevostochnykh rayonov SSSR [Cenozoic of the Far Eastern regions of the USSR]. Leningrad, 1978, 170 p. Khramova S.N. Triasovaya flora basseyna Pechory i ee stratigraficheskoe znachenie[Triassic flora of Pechora basin and its importance for stratigraphy]. Leningrad: Nedra, 1977, 71 p.
   Kirichkova A.I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy Lenskogobasseyna [Phytostratigraphy and flora of the Jurassic and Lower Cretaceous section of the Lena basin]. Leningrad: Nedra, 1985, 222 p.
   Kirichkova A.I. Fitostratigrafiya triasovykh i nizhneyurskikh otlozheniy Vostochnogo Urala [Phytostratigraphy of the Triassic and Lower Jurassic sequences of the Eastern Urals]. Otechestvennaya geologiya, 1993, no. 11, pp. 37-46.
   Kirichkova A.I. Sovremennaya taksonomiya iskopaemykh rasteniy i paleofloristicheskie suktsessii - osnova detal'nykh fitostratigraficheskikh issledovaniy [Modern taxonomy of fossil plants and paleofloristic successions as the basis of detailed phytostratigraphic studies]. Stratigrafiya triasovykh i yurskikh otlozheniy neftegazonosnykh basseynov SSSR. Leningrad: 1982, pp. 95-118.
   Kirichkova A.I. Trias Zapadnoy Sibiri: litostratony opornogo razreza [The Trias of Western Siberia: Lithostratons of the Reference Section]. Razvedka i okhrana nedr, 2011, no. 4, pp. 27-33.
   Kirichkova A.I., Batyaeva S.K., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy yuga Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy of Jurassic sequences in the south of Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1992, 215 p.
   Kirichkova A.I., Esenina A.V. Kontinental'nyy trias Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Continental Triassic of the Timan-Pechora petroleum province]. St. Petersburg: Izd-vo «Renome», 2015, 295 p. (Trudy VNIGRI).
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Phyto-stratigraphy and flora of Jurassic terrain of Western Siberia]. St. Petersburg: Nedra, 2005, 377 p.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Nosova N.V. Yurskie kontinental'nye otlozheniya v razrezakh stratoregiona Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Jurassic continental rocks in the sections of the stratoregion of the Irkutsk coal-bearing basin]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2017, vol. 25, no. 5, pp. 17-40.
   Kirichkova A.I., Nosova N.V. Kontinental'naya yura Sredne-Kaspiyskogo basseyna. Chast' 1 [Continental Jurassic of the Middle Caspian basin. Part 1]. St. Petersburg: Izd-vo «Renome», 2011, 193 p. (Trudy VNIGRI).
   Kirichkova A.I., Nosova N.V. Kontinental'naya yura Sredne-Kaspiyskogo basseyna. Chast' 2 [Continental Jurassic of the Middle Caspian basin. Part 2]. St. Petersburg: Izd-vo «Renome», 2012, 335 p. (Trudy VNIGRI).
   Kirichkova A.I., Samylina V.A. Sovershenstvovanie sistematiki drevnikh rasteniy – osnova detal'noy fitostratigrafii i korrelyatsii kontinental'nykh tolshch [Improving the taxonomy of ancient plants - the basis of detailed phytostratigraphy and correlation of continental strata]. Metodicheskie aspekty stratigraficheskikh issledovaniy v neftegazonosnykh basseynakh. Leningrad: Izd-vo VNIGRI, 1989, pp. 31-40.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. Fitostratigrafiya i korrelyatsiya yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy and correlation of the Jurassic sequences of Western Siberia]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 1995, vol. 3, no. 1, pp. 43-60.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. Novye vidy Phoenicopsis (Czekanowskiales) iz yurskikh otlozheniyay Zapadnoy Sibiri Kazakhstana [New species of Phoenicopsis (Czekanowskiales) from the Jurassic sequences of Western Siberia, Kazakhstan]. Botanicheskiy zhurnal, 1993a, vol. 78, no. 12, pp. 129-137.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. O sfenopteroidnykh paporotnikakh yury Irkutskogo basseyna (mestonaozhdeniya Ust'-Baley i gora Kaya) [About sphenopteroid ferns of the Jurassic of the Irkutsk basin (location of Ust-Baley and Mount Kaya)]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1993b, no. 4, pp. 106-114.
   Kirichkova A.I., Yaroshenko O.P., Kostina E.I., Nosova N.V. Metodologicheskie osnovy stratigraficheskoy skhemy kontinental'nykh otlozheniy nizhney i sredney yury Irkutskogo uglenosnogo basseyna // Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. – 2017. - T.12. - №3. - http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2017
   Kozlova G.E. Radiolyarii paleogena Boreal'noy oblasti Rossii [Radiolaria paleogene Boreal region of Russia]. Leningrad: Nedra, 1999, 323 p.
   Kozlova G.E. Radiolyarii paleogena Boreal'noy oblasti Rossii [Radiolaria paleogene Boreal region of Russia]. Leningrad: VNIGRI, 1999, 312 p.
   Krishtofovich L.V. Stratigrafiya i fauna tigil'skoy tolshchi zapadnogo poberezh'ya Kamchatki [Stratigraphy and fauna of the Tigil stratum of the western coast of Kamchatka]. Leningrad: Lengorstopizdat, 1947, 147 p.
   Krishtofovich L.V., Il'ina A.P. Biostratigrafiya paleogenovykh i neogenovykh otlozheniy Tigil'skogo rayona Zapadnoy Kamchatki [Biostratigraphy of Paleogene and Neogene Deposits of the Tigilsky District of Western Kamchatka]. Unifitsirovannye stratigraficheskie skhemy Severo-Vostoka SSSR. Moscow, 1961, pp. 136-150.
   Liverovskaya E.V. Tretichnye otlozheniya Magyshlaka [Tertiary section of Magyshlak]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1960, 148 p.
   Lyutkevich E.M. Peletsipody permskikh otlozheniy Zapadnogo Taymyra [Pelecypods of the Permian deposits of West]. Leningrad, 1951, 167 p.
   Malyavkina V.S. Opredelitel' spor i pyl'tsy. Yura-mel [Key to spores and pollen. Jurassic-Cretaceous]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1949, 137 p.
   Malyavkina V.S. Spory i pyl'tsa iz triasovykh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti[Spores and pollen from Triassic rocks of the West Siberian Lowland]. Leningrad: Nedra, 1964, 295 p.
   Markin N.M. Stratigrafiya tretichnykh otlozheniy Zapadnogo poberezh'ya Kamchatki [Stratigraphy of the tertiary sequences of the west coast of Kamchatka] Unifitsirovannye stratigraficheskie skhemy Severo-Vostoka SSSR. Moscow, 1960, pp. 170-180.
   Mesezhnikov M.S. Kimeridzhskiy i volzhskiy yarusy severa Sibiri SSSR [Kimmeridgian and Volgian sequences of the north of USSR Siberian area]. Leningrad: Nedra, 1984, 165 p.
   Mesezhnikov M.S. O kharaktere izmeneniya granits paleozoogeograficheskikh oblastey i provintsiy [On the nature of changes in the boundaries of paleozoogeographic regions and provinces]. Novosibirsk: Nauka, 1974, pp. 77-87.
   Mesezhnikov M.S. Repernye gorizonty i ikh znachenie v praktike neftegeologicheskikh rabot [Reference horizons and their importance in the practice of oil and geological study]. Repernye gorizonty verkhnego paleozoya i mezozoya Severa Evropeyskoy chasti i Sibiri. Leningrad: VNIGRI, 1983, pp. 4-11.
   Mesezhnikov M.S. Sootnoshenie stepeni detal'nosti i razmerov arealov biostratigraficheskikh podrazdeleniy [The ratio of the degree of detail and size of the ranges of biostratigraphic units]. Doklady 27-ya sessii MGK. Moscow: Nauka, 1984, vol. 1, pp. 38-43.
   Mesezhnikov M.S. Zonal'naya stratigrafiya i zoogeograficheskoe rayonirovanie morskikh basseynov [Zonal stratigraphy and zoogeographical zoning of sea basins]. Geologiya i geofizika, 1969, no. 7, pp. 45-53.
   Mesezhnikov M.S., Azbel' A.Ya., Kalacheva E.N., Rotkite L.M. Sredniy i verkhniy oksford Russkoy platformy [Middle and upper oxfordian of the Russian platform]. Leningrad: Nauka, 1989, 183 p.
   Metodicheskie aspekty stratigraficheskikh issledovaniy v neftegazonosnykh issledovaniyakh [Methodical aspects of stratigraphic studies in oil and gas research]. Trudy VNIGRI, 1989, 143 p.
   Mikrofossilii v neftyanoy geologii [Microfossils in Petroleum Geology]. Trudy VNIGRI, 1980, 151 p.
   Mishunina Z.A. Istoriya neftegeologicheskikh issledovaniy VNIGRI. I-IV periody [History of petrogeological research VNIGRI. I-IV periods]. Istoriya i neftegeologicheskie issledovaniya VNIGRI (1929-1999). St. Petersburg, 1999, pp. 17-50.
   Nalivkin V.D., Gurari F.G., Kazarin V.P., Mironov Yu.N., Nesterov N.N. Geologiya i neftegazonosnost' Zapadnoy Sibiri [Geology and petroleum potential of Western Siberia]. Novosibirsk: Izd-vo SO AN SSSR, 1962, 201 p.
   Nikolaev A.I. Foraminifery i zonal'naya stratigrafiya bashkirskogo yarusa vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera and zonal stratigraphy of the Bashkirian tier of the eastern part of the Timan-Pechora province]. St. Petersburg: Nedra, 2005, 157 p. (Trudy VNIGRI).
   Palenova E.N., Rozhdestvenskaya A.A., Egorova L.N. Sopostavlenie srednedevonskikh otlozheniy Urala, Timana i Russkoy platfrmy [Palenova E.N., Rozhdestvenskaya A.A., Egorova L.N. Comparison of the Middle Devonian sequences of the Urals, Timan and the Russian Platform]. Stratigraficheskie skhemy paleozoyskikh otlozheniy. Devonskaya sistema. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1952, pp. 3-45.
   Paleogeografiya severa SSSR v yurskom periode [Jurassic paleogeography of the north of the USSR]. Novosibirsk: Nauka, 1983, 190 p.
   Paleontologicheskiy sbornik [Paleontological collection]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1962, vol. 196, no. 3.
   Paleontologicheskiy sbornik [Paleontological collection]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1969, vol. 268, no. 4.
   Palinologicheskie issledovaniya otlozheniy paleozoya i mezozoya severa SSSR i Prikaspiya [Palynological studies of Paleozoic and Mesozoic sequences of the north of the USSR and the Caspian Sea]. Trudy VNIGRI, 1985, 90 p.
   Pozner V.M. Ostrakody nizhnego karbona zapadnogo Kryla Podmoskovnoy kotloviny [Ostracods of the Lower Carboniferous of the Western area of the Moscow depression]. Stratigrafiya i mikrofauna nizhnego karbona kryla Podmoskovnogo basseyna. Trudy VNIGRI, 1951.
   Prakticheskoe rukovodstvo po mikrofaune SSSR. Foraminifery mezozoya [A practical guide to the microfauna of the USSR. Mesozoic Foraminifera]. Trudy VNIGRI, 1991, 375 p.
   Repin Yu.S., Rashvan N.Kh. Kelloveyskie ammonity Saratovskogo Povolzh'ya i Mangyshlaka [Callovian ammonites of the Saratov Volga region and Mangyshlak]. St. Petersburg, 1996, 245 p.
   Reshenie III Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyu i kaynozoy Sredney Sibiri [Decision of the III Interdepartmental Regional Stratigraphic Meeting on the Mesozoic and Cenozoic of Central Siberia]. Novosibirsk, 1981, 91 p.
   Reshenie Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po razrabotke stratigraficheskikh skhem Sibiri [The decision of the Interdepartmental meeting on the development of stratigraphic schemes of Siberia]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1959, 91 p.
   Reshenie Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh stratigraficheskikh skhem dlya Urala [The decision of the Interdepartmental meeting on the development of unified stratigraphic schemes for the Urals]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1961, 51 p.
   Reshenie Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh stratigraficheskikh skhem Yakutskoy ASSR [The decision of the Interdepartmental meeting on the development of unified stratigraphic schemes of the Yakut ASSR]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1963, 50 p.
   Reshenie Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh stratigrafichskikh skhem dokembriya, paleozoya i chetvertichnoy sistemy Sredney Sibiri [The decision of the Interdepartmental meeting on the development of unified stratigraphic schemes of Precambrian, Paleozoic and Quaternary systems of Central Siberia]. Novosibirsk: 1982, 129 p.
   Reshenie Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po triasu Vostochno-Evropeyskoy platformy (Saratov, 1979) s regional'nymi stratigraficheskimi skhemami [The decision of the Inter-Ministerial Meeting on the Triassic of the East European Platform (Saratov, 1979) with regional stratigraphic schemes]. Leningrad: VSEGEI, 1982, 64 p.
   Reshenie V Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyskim otlozheniyam Zapadno-Sibirskoy ravniny [Decision V of the interdepartmental regional stratigraphic meeting on the Mesozoic sediments of the West Siberian Plain]. Tyumen', 1991, 54 p.
   Reshenie VI Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri[Decision VI of the Interdepartmental Stratigraphic Meeting to review and adopt revised stratigraphic schemes of the Mesozoic sediments of Western Siberia]. Novosibirsk: SNIIGiMS, 2004, 204 p.
   Reshenie Vsesoyuznogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannoy skhemy stratigrafii mezozoyskikh otlozheniy Russkoy platformy [The decision of the All-Union Conference on the development of a unified stratigraphy scheme of the Mesozoic deposits of the Russian Platform]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1955, 105 p.
   Resheniya rabochikh Mezhvedomstvennykh regional'nykh stratigraficheskikh soveshchaniy po paleogenu i neogenu vostochnykh rayonov Rossii – Kamchatki, Koryakskogo nagor'ya, Sakhalina i Kuril'skikh ostrovov. Ob"yasnitel'naya zapiska [The decisions of the workers of the Interdepartmental regional stratigraphic meetings on the Paleogene and Neogene of the eastern regions of Russia - Kamchatka, the Koryak Highlands, Sakhalin and the Kuril Islands. Explanatory note]. Moscow: GEOS, 1998, 147 p.
   Ryabinin V.N. Siluriyskie stromatoporoidei Podolii [Silurian stromatoporoids Podolia]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1953.
   Samoylovich S.R. Palinologicheskaya kharakteristika melovykh otlozheniy. Kon'yak-santon-kampan [Palynological characteristics of Cretaceous rocks. Coniacian-Santonian-Campanian]. Pyl'tsa i spory Zapadnoy Sibiri. Trudy VNIGRI, 1961, no. 177, pp. 304-316.
   Savel'ev A.A. Stratigrafiya i ammonity nizhnego al'ba Mangyshlaka [Lower Albian Mangyshlak's Stratigraphy and Ammonites]. Trudy VNIGRI, 1973, no. 323, 340 p.
   Savel'ev A.A. Yurskie trigoniidy Mangyshlaka i Zapadnoy Turkmenii [Jurassic trigoniids of Mangyshlak and Western Turkmenistan]. Trudy VNIGRI, 1960, no. 148, 275 p.
   Sokolov B.S. K 275-letiyu Rossiyskoy Akademii nauk (vzglyad geologa) [To the 275th anniversary of the Russian Academy of Sciences (a geologist's view)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 1999, vol. 7, no. 3, pp. 3-10.
   Sokolov B.S. Ob osnovakh stratiraficheskoy klassifikatsii [On the basis of the stratigraphic classification]. Stratigraficheskaya klassifikatsiya (Materialy i problemy). Leningrad: Nauka, 1980, pp. 7-11.
   Sokolov B.S. Sovremennoe znachenie paleontologii dlya stratigrafii [The modern value of paleontology for stratigraphy]. Sovremennoe znachenie paleontologii dlya stratigrafii: trudy XXIV sessii Vsesoyuznogo paleontologicheskogo obshchestva. Leningrad: Nauka, 1982, pp. 4-11.
   Sokolov B.S. Tabulyaty paleozoya Evropeyskoy chasti SSSR [Tabulars of the Paleozoic of the European part of the USSR]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1951-1955.
   Stepanov D.L. Obshchegeologicheskie osnovy ispol'zovaniya paleontologicheskogo metoda v stratigrafii [General geological justification of using the paleontological method in stratigraphy]. Stratigrafiya mezozoya osadochnykh basseynov SSSR. Trudy VNIGRI, 1974, no. 35, pp. 6-34.
   Stepanov D.L. Perspektivy neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Prospects for oil and gas in the West Siberian Lowland]. Perspektivy neftenosnosti Zapadnoy Sibiri. Moscow- Leningrad: Gostoptekhizdat, 1948, pp. 76-153.
   Stepanov D.L. Printsipy i metody biostratigraficheskikh issledovaniy [Principles and methods of biostratigraphical research]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1958, 180 p.
   Stepanov D.L. Verkhniy paleozoy zapadnogo sklona Urala [Upper Paleozoic of the western slope of the Urals]. Leningrad-Moscow: Gostoptekhizdat, 1951, 223 p.
   Stepanov D.L., Mesezhnikov M.S. Obshchaya stratigrafiya. Printsipy i metody stratigraficheskikh issledovaniy [General stratigraphy. Principles and methods of stratigraphic research]. Leningrad: Nedra, 1979, 423 p.
   Stratigrafiya fanerozoya neftegazonosnykh regionov Rossii[Phanerozoic petroleum bearing regions of Russia stratigraphy]. Trudy VNIGRI, 1993, 195 p.
   Stratigrafiya i ee rol' v razvitii neftegazovogo kompleksa Rossii [Stratigraphy and its role in the development of the petroleum bearing structures in Russia]. St. Petersburg, 2007, 422 p.
   Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Rossii [Stratigraphy of petroleum basins of Russia]. St. Petersburg: Nedra, 2004, 243 p.
   Stratigrafiya triasovykh i yurskikh otlozheniy neftegazonosnykh basseynov SSSR [Stratigraphy of the Triassic and Jurassic deposits of the petroleum basins of the USSR]. Trudy VNIGRI, 1982, 133 p.
   Stratigrafiya yurskoy sistemy severa SSSR [Stratigraphy of the Jurassic system of the north of the USSR]. Moscow: Nedra, 1972, 528 p.
   Vasil'eva N.I. Melkaya rakovinnaya fauna i biostratigrafiya nizhnego kembriya Sibirskoy platformy [Small shell fauna and biostratigraphy of the lower Cambrian of the Siberian platform]. Trudy VNIGRI, 1998, 139 p.
   Voprosy sovershenstvovaniya stratigraficheskoy osnovy fanerozoyskikh otlozheniy neftegazonosnykh regionov Rossii [Issues of improving the stratigraphic basis of the Phanerozoic deposits of oil and gas regions of Russia. Proceedings of VNIGRI, 1997, 117 p.
   Zhamoyda A.I. Eskiz struktury i soderzhaniya teoreticheskoy stratigrafii [Sketch of the structure and content of theoretical stratigraphy]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2011, 294 p.
   Zhamoyda A.I., Prozorovskaya E.L. Pyat' desyatiletiy Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta [Five decades of the Interdepartmental Stratigraphic Committee]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2005, no. 24, pp. 160-170.

Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 35_2017 submitted on 09/12/2017 displayed on website on 09/29/2017
21 p.
pdf  Stratigraphic scheme of continental sequences of the Lower and Middle Jurassic of the Irkutsk coal-bearing basin
The regional new generation stratigraphic scheme of the continental sections of the Jurassic of the Irkutsk coal basin is based on the results of studies on the peculiarities of the systematic composition of phytostratigraphic complexes. The elucidating of their stratigraphic confinement on the basis of disparate outcrops in the territory of the Irkutsk basin has bean made. A complex biostratigraphic scale has been developed for macrostats of plants and myospores using and data on fossil insects. The basis for constructing a detailed correlation scheme of the space-time representation of scattered typical sections is presented.

Keywords: continental deposits, Lower Jurassic, Middle Jurassic, myospores, stratoregion, macrostock of plants, phytostratigraphic complexes, Irkutsk basin.
article citation Kirichkova A.I., Yaroshenko O.P., Kostina E.I., Nosova N.V. Metodologicheskie osnovy stratigraficheskoy skhemy kontinental'nykh otlozheniy nizhney i sredney yury Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Stratigraphic scheme of continental sequences of the Lower and Middle Jurassic of the Irkutsk coal-bearing basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2017
References
   Akulov N.I., Frolov. A.O., Mashchuk I.M., Akulova V.V. Yurskie otlozheniya yuzhnoy chasti Irkutskogo osadochnogo basseyna [Jurassic deposits of the southern part of the Irkutsk sedimentary basin]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2015, vol. 23, no. 4, pp. 40-63.
   Deev Yu.P. Stratigraficheskiy razrez yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Jurassic stratigraphic section of the Irkutsk coal-bearing basin]. Trudy Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh stratigraficheskikh skhem Sibiri. Leningrad, Gostoptekhizdat, 1957, pp. 58-67.
   Ermolaev D.I. K voprosu o vozraste uglenosnykh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Age of coal-bearing section of the Irkutsk coal-bearing basin]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Vostochnoy Sibiri. Irkutsk. Irkuts. geol. upravlenie, 1958, issue 3, pp. 17-21.
   Ermolaev D.I., Teslenko Yu.V. Paleobotanicheskie materialy k stratigrafii yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Paleobotanical data to the stratigraphy of the Jurassic sections of the Irkutsk coal-bearing basin]. Dokl. AN SSSR, 1964, vol. 55, no. 3, pp. 562-564.
   Glushko N.K., Sheyko L.N. Novye dannye po biostratigraficheskomu issledovaniyu nizhneyurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [New biostratigraphical data of the Lower Jurassic sections of Western Siberia]. Biostratigrafiya mezozoya Zapadnoy Sibiri. Tyumen', 1987, pp. 12-17.
   Harris T.M. The Jurassic flora of the Yorkshire. Teil I. Thallophyta-Pteridophyta. London, 1961, 212 p. DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.118957
   Heer O. Beitrage zur fossilen Flora Sibiriens und des Amurlandes. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1878. V. 25. N. 6, p. 1-58.
   Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens gegrundet auf die von Herrn Richard Maak in Ust-Balei gesammelten Pflanzen. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1880. V. 27. N. 10. S. 34.
   Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1876. V. 22. N. 12. P. 1-122.
   Il'ina V.I. Palinologicheskoe obosnovanie kontinental'noy yury Sredney Sibiri [Palinological substantiation of the continental Jurassic section of Central Siberia]. Palinologiya Sibiri, Moscow, 1980, pp. 29-38.
   Il'ina V.I. Palinologiya Sibiri [Palynology of Siberia]. Moscow, 1985, 236 p.
   Il'ina V.I. Palinostratigrafiya yury [Jurassic Palinostratigraphy]. Mezozoy i kaynozoy Sibiri i Dal'nego Vostoka. Vladivostok, 1981, pp. 45-53.
   Kabanova V.M., Kostesha O.N., Makarenko S.N. Palinostratigrafiya nizhney chasti osadochnogo chekhla na yugo-vostoke Zapadno-Sibirskoy ravniny [Palinostratigraphy of the Lower Part of the sedimentary cover in the Southeast of the West Siberian Plain]. Trias Zapadnoy Sibiri: materialy k stratigraficheskomu soveshchaniyu po mezozoyu Zapadno-Sibirskoy plity. Novosibirsk, 2001, pp. 143-154.
   Kirichkova A.I., Batyaeva S.K., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy yuga Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy of Jurassic sections in the south of Western Siberia]. Moscow, Nedra, 1992, 216 p.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy and flora of Jurassic sections of Western Siberia]. St Petersburg, Nedra, 2005, 377 p.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Nosova N.V. O stratigrafii kontinental'noy yury Irkutskogo amfiteatra [Continental Jurassic stratigraphy of Irkutsk amphitheater]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/19_2016.pdf. DOI:https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2016
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Nosova N.V. Yurskie kontinental'nye otlozheniya v razrezakh stratoregiona Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Jurassic continental deposits in the sections of the stratoregion of the Irkutsk coal-bearing basin]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2017, vol. 25, no. 5, pp. 17-40.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Timoshina N.A. Kompleksnoe obosnovanie fitostratigrafii i korrelyatsii yurskikh otlozheniy Kanskogo uglenosnogo basseyna [Complex substantiation of phytostratigraphy and correlation of Jurassic deposits of the Kansk coal basin]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2003, vol. 3, pp. 40-56.
   Kirichkova A.I., Kulikova N.K., Ovsyannikova L.L., Timoshina N.A., Travina T.A., Fedorova V.A. Biostratigraficheskoe raschlenenie mezozoyskikh otlozheniy, vskrytykh Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhinoy [Biostratigraphical correlations of Mesozoic sections discovered by Tyumen superdeep borehole]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 1999, vol. 7, no. 1, p. 71-85.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. Fitostratigrafiya yurskikh uglenosnykh otlozheniy Irkutskogo basseyna [Phytostratigraphy of Jurassic coal-bearing sections of the Irkutsk basin]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2000, vol. 8, no. 6, p. 89-102.
   Korovin M.K. Cheremkhovskiy kamennougol'nyy rayon [Cheremkhovsky Carboniferous Region]. Izv. Sib. otd. Geol. kom-ta. Tomsk, 1922, vol. 2, issue 4, 64 p.
   Kostina E.I. Yurskaya flora Kannskogo uglenosnogo basseyna [Jurassic flora of the Cannes coal-bearing basin]. Moscow, GEOS, 2004. 165 p.
   Lundblat B. Studies in the Rhaeto-Liassic flores of Swedens. Part I. Rgl. SvenskaVetenskap. Akad. Handl., 1950. Ser. 4. Bd. 1. No 8. P. 1-81.
   Odintsova M.M. Palinologiya rannego mezozoya Sibirskoy platform [Palynology of the Early Mesozoic of the Siberian Platform.]. Novosibirsk, Nauka, 1977, 116 p.
   Otten F.F. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal-bearing basin]. Trudy Vost.-Sib. geol.- razved. Tresta, 1934, issue 1, 65 p.
   Otten F.F., Deev Yu.P. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal-bearing basin]. Mineral'nye resursy Vostochnoy Sibiri. Irkutsk, 1937, vol. 1, 1937.
   Pekarets P.A., Tkalich S.M. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal-bearing basin]. Geologiya mestorozhdeniya uglya i goryuchikh slantsev SSSR. Moscow, Nedra, 1964, vol. 8, pp. 539-547.
   Prinada V.D. Mezozoyskaya flora Vostochnoy Sibiri i Zabaykal'ya [Mesozoic flora of Eastern Siberia and Transbaikal]. Moscow, Gosgeoltekhizdat, 1962, 368 p.
   Regional'nye stratigraficheskie skhemy triasovykh i yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Regional stratigraphic schemes of the Triassic and Jurassic sections of Western Siberia]. Novosibirsk, Izd-vo SNIIGGiMS, 2004, 111 p.
   Resheniya 3-go Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyu i kaynozoyu Sredney Sibiri [Decisions of the 3rd Interdepartmental Regional Stratigraphic Meeting on the Mesozoic and Cenozoic of Central Siberia]. Novosibirsk, 1981, 89 p.
   Shurygin B.N., Ankudimova L.A. O novykh svitakh Angarskoy mezhgornoy vpadiny [The new entourage of the Angara intermountain depresion]. Geologiya, geofizika, 1981, no.7, pp. 50-55.
   Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Il'ina v.I., Meledina S.V., Gaydeburova E.A., Dzyuba O.S., Kazakov A.M., Mogucheva N.K. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Yurskaya Sistema [Stratigraphy of Siberia petroleum basins. The Jurassic system]. Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, filial «GEO», 2000, 480 p.
   Skoblo V.M., Lyamina N.A., Rudnev A.F., Luzina I.V. Kontinental'nyy verkhniy mezozoy Pribaykal'ya i Zabaykal'ya [The continental Upper Mesozoic of the Baikal and Transbaikal]. Novosibirsk, 2001, 329 p.
   Smokotina I.V. Palinostratigrafiya yurskikh otlozheniy Kansko-Achinskogo basseyna [Palynostratigraphy of the Jurassic deposits of the Kansk-Achinsk basin]. Krasnoyarsk, 2006, 97 p.
   Stratigraficheskiy slovar' SSSR [Stratigraphic Dictionary of the USSR]. Leningrad, Nedra, 1979, vol. 2, 591 p.
   Yurskie kontinental'nye biotsenozy Yuzhnoy Sibiri i sopredel'nykh territoriy [Jurassic continental biocenoses of Southern Siberia and adjacent territories]. Moscow, Nauka, 1985, 198 p.
   Yurskie kontinental'nye otlozheniya yuga Sibirskoy platformy [Jurassic continental sections of the south of the Siberian platform]. Ed. M.M. Odintsov. Moscow, Nauka, 1967, 320 p.
   Zhemchuzhnikov Yu.A. Razrez yurskikh uglenosnykh otlozheniy po r. Angara [The section of the Jurassic coal-bearing sections along the Angara river]. Izv. geol. kom-ta, 1925, vol. XLIV, no. 6, pp. 699-718.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 30_2016 submitted on 07/25/2016 displayed on website on 08/29/2016
34 p.
pdf  Sphenobaiera Florin (Ginkgoales) genus and its importance for Jurassic deposits stratigraphy of Irkutsk coal basin
The results of systematic composition clarifying of Sphenobaiera Florin (Ginkgoales) genus, one of the dominant taxa in the Jurassic flora of Irkutsk basin, are given. Remains of genus leaf were found almost in all outcrops of Prisayan and Cheremkhovo suites deposits. The six species of the genus, two of which are new, were identified by the peculiarities of the leaves epidermis structure. Stratigraphic confinement of identified taxa was traced.

Keywords: Lower and Middle Jurassic, Sphenobaiera, stratigraphic region, Irkutsk coal basin.
article citation Kirichkova A.I., Kostina E.I., Nosova N.V. Rod Sphenobaiera Florin (Ginkgoales) i ego znachenie dlya stratigrafii yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Sphenobaiera Florin (Ginkgoales) genus and its importance for Jurassic deposits stratigraphy of Irkutsk coal basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/30_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/30_2016
References
   Akulov N.I., Frolov. A.O., Mashchuk I.M., Akulova V.V. Yurskie otlozheniya yuzhnoy chasti Irkutskogo osadochnogo basseyna [Jurassic deposits of the southern part of Irkutsk sedimentary basin]. Stratigrafiya. Geol. korrelyatsiya, 2015, vol. 23. no. 4, p. 40-63.
   Antevs E. Die Liassische Florades Horsandsteins. Kung. SvenskaVetens. Akad. Handl., 1919. Bd 59. No 8. S 1-71.
   Barbacka M. The Liassic Ginkgoales from the Mecsek Mountans, Hungary. Revie Paleobiologie, 2002. No 21. P. 697-715.
   Braun C.F.W. Beitragezur Urgeschichte der Pflanzen in Munster Graf. ZurPetrefactenkunde, 1843. No 6, p. 5-25.
   Bugdaeva E.V. New species of Sphenobaiera Florin (Ginkgoales) from the Lower Cretaceous of Transbaikalia. Plaeontol. Journ., 2010. Vol. 44. No 10. P. 1240-1257. DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S0031030110100023
   Deng Sh., Ren Sh., Chen F. Early Cretaceous flora of Hailar, Inner Mongolia, China. Geological Publishing House, Beijing, China, 1997. 116 p.
   Doludenko M.P., Rasskazova E.S. Ginkgovye i chekanovskievye [Ginkgoales and Czekanowskiales]. Mezozoyskie rasteniya (ginkgovye i chekanovskievye) Vostochnoy Sibiri. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1972, vol. 230, p. 7-43.
   Florin R. Die fossilen Ginkgophyten von Franz-Joseph-Land nebst Erorterung uber vermeintliche Cordaitales mesozoischen. Alters. I. Spezieller Teil. Palaeontographica, 1936. Abt. B. Bd 81, p. 71-173.
   Harris T.M. The fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. Part 4: Ginkgoales, Coniferales, Lycopodiales and isolated fructifications. Medd. Gronland. 1935. Bd 112 (1). P. 1-176.
   Harris T.M., Millington W., Miller J. The Yorkshire Jurassic Flora. Teil IV. Ginkgoales and Czekanowskiales. London, 1974. 146 p.
   Heer O. Beitragezur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes. Flora fossilis Arctica. Zurich, 1876. Bd 4, p. 1-122.
   Heer O. Beitragezur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes. Mem. De L'Acad. Imper. Scien., 1878.Vol. XXV. No 6. 58 S.
   Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens gegrundet auf die von Herrn Richard Maak in Ust-Balei gesammelten Pflanzen. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1880. Vol. 27. N. 10, p. 34.
   Johansson N. Die Ratische Flora der Kohlengruben bei Stabbarp und Skromberga in Schonen. K. Svens. Vetens. Akad. Handl., 1922. Vol. 63. No 5. 78 S.
   Khakhlov V.A. Yurskaya gruppa Ginkgoales Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Jurassic group of Ginkgoales, Irkutsk coal-bearing basin]. Izv. Tomsk. tekhnol. in-ta 1923, vol. 64, issue. 3, p. 33-52.
   Kirichkova A. I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh i nizhnemelovykh otlozheniy Lenskogo basseyna [Phytostratigraphy and flora of the Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the Lena basin]. Leningrad: Nedra, 1985, 223 p.
   Kirichkova A. I., Batyaeva S. K., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy yuga Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy ofJurassic deposits of the south of Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1992, 216 p.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Nosova N.V. O stratigrafii kontinental'noy yury Irkutskogo amfiteatra [On the stratigraphy of the Jurassic continental Irkutsk amphitheater]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2016, vol. 24, no. 1, p. 1-121. DOI: http://dx.doi.org/10.17353/2070-5379/19_2016
   Krishtofovich A.N. Yurskie rasteniya s r. Tyrmy Amurskoy oblasti [Jurassic plants from Tyrma River, Amur region]. Tr. geol. muzeya AN SSSR, 1914, vol. 8, issue. 2, p. 79-124.
   Lundblad B. Studies in the Rhaeto-Liassic floras of Sweden. 1. Ginkgophyta from the mining district of N.W. Scania. Kungl. Sr. Vet. Acad. Handl., 1959. Bd 6. No 2. P. 1-38.
   Lydon S.J., Watson J., Harrison N.A. The lectotype of Sphenobaieraikorfatensis (Seward) Florin, a ginkgophyte from the Lower Cretaceous of Western Greenland. Palaeontology, 2003. Vol. 46, part 2. P. 413-421. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-4983.00304
   Nathorst A.G. Om floran i, Skanes kolforande Bildningar. I. Floran vid Bjuf. Sverig. Geol. Unders. Alh., 1886. Stockholm (C). No 85. 131 p.
   Nathorst A.G. Om nagra Ginkgo v?xtra fran Kolgrufvorna vid Stabbarp i Sk?ne. Luds. Univ. Arrskrift., 1906. No 2. P. 1-15.
   Odintsov M.M., Kashik S.A., Il'yukhina A.V. et al. Yurskie kontinental'nye otlozheniya yuga Sibirskoy platform [The Jurassic continental sediments south of the Siberian platform]. Moscow: Nauka, 1967, 324 p.
   Pomel A. Materiaux pour server a la fossile des terrains jurassiques de la France. Amtl. Ber. Vers. Ges. Deutsch. Naturforscher in Aachen, 1847.
   Prinada V.D. Mezozoyskaya flora Vostochnoy Sibiri i Zabaykal'ya [Mesozoic flora of Eastern Siberia and Baikal]. Moscow: Gosgeoltekhizdat, 1962, 368 p.
   Resheniya 3-go Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyu i kaynozoyu Sredney Sibiri [Decisions of the 3rd Regional Interagency stratigraphic Meeting on Mesozoic and Cenozoic of Central Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1981, 89 p.
   Samylina V.A. Epidermal'naya struktura list'ev roda Sphenobaiera [Epidermal structure leaves kind Sphenobaiera]. Dokl. AN SSSR, 1953, no. 106, p. 538-539.
   Seward A.C. The The Cretaceous plant-bearing rocks Western Greenland. Phill. Trаns Rоv. Soc. London., 1926. Ser.B. Vol. 215. P. 57-175.
   Skoblo V.M., Lyamina N.A., Rudnev F.F., Luzina I.V. Kontinental'nyy verkhniy mezozoy Pribaykal'ya i Zabaykal'ya (stratigrafiya, usloviya osadkonakopleniya, korrelyatsiya) [Continental upper Mesozoic and Trans Baikal area (stratigraphy, depositional environments, correlation)]. Novosibirsk, izd-vo SO RAN, 2001, 329 p.
   Sun G., Lydon S., Watson J. Sphenobaiera ikorfatensis (Seward) Florin from the Lower Cretaceous of Huolinhe, Eastern Inner Mongolia, China. Paleontologe, 2003. Vol. 46. Part 2. P. 423-430.
   Sveshnikova I.N., Budantsev L.Yu. Iskopaemye flory Arktiki. Chast' 1. Paleozoyskie i mezozoyskie flory Zapadnogo Shpitsbergena, Zemli Frantsa-Iosifa i ostrova Novaya Sibir' [The fossil flora of the Arctic. Part 1. Paleozoic and Mesozoic flora of the West Spitsbergen, Franz Josef Land and the islands of New Siberia]. Leningrad: Nauka, 1969, 119 p.
   Thomas H.H. The fossil Flora of the Clevelend District from Yorkshire. I. The Flora of the Marske Quarry. Quart. J. Geol. Soc. Lond., 1913. No 69. P 223-251. DOI: http://dx.doi.org/10.1144/GSL.JGS.1913.069.01-04.17
   Turutanova-Ketova A.I. Materialy k stratigrafii Chak-Pakskogo kamennougol'nogo rayona v Yuzhnom Kazakhstane [Materials for the stratigraphy of Chuck Pakskogo-coal district in South Kazakhstan]. Tr. Geol. in-ta AN SSSR, 1936, vol. 5, p. 85-116.
   Wang Y., Guignard G., Thevenard F., Dilcher D., Barale G., Mosburgger V., Yang X., Mei Sh. Cuticula anatomy of Sphenobaiera huangii (Ginkgoales) from the Lower Jurassic of Hubei, China. Amer. Journ. Botany, 2005. No 92 (4). P. 709-721.


Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 19_2016 submitted on 03/31/2016 displayed on website on 05/31/2016
24 p.
pdf  Continental Jurassic stratigraphy of Irkutsk amphitheater
The article clarifies the taxonomic composition of taphoflora in scattered outcrops sections of Jurassic continental deposits within Irkutsk surrounding area, the right bank of Angara River, Cheremkhovsky and Azejsky coal pits where the formation included in exploration were first identified. For the first time the results of paleo-flora research has become the fundamental basis for substantiation of spatial ratio of deposits from scattered outcrops and stratigraphic position of previously established here stratigraphic units in the unified section of the Jurassic strata of the Irkutsk basin. The sequence of lithostratigraphic units in the coal-bearing strata section was adjusted along with their nomenclature and distribution within the stratotype area of the basin. Two phytostratigraphic alternating complex along the section were distinguished - Cheremkhovsky and Pre-Sayan. Preliminary comparative analysis of the taxonomic composition of Irkutsk taphoflora and taphoflora of Western Siberia has revealed their full identity, allowing to more confidently to justify the age of the phytostratigraphic plant complexes of continental Jurassic within Irkutsk basin and corresponding lithostratigraphic units - the end of the Early and the first half of the Middle Jurassic.

Keywords: Jurassic continental deposits, lithostratigraphic units, spatial relations, Lower and Middle Jurassic, taphoflora, phytostratigraphic complexes, Irkutsk coal basin.
article citation Kirichkova A.I., Kostina E.I., Nosova N.V. O stratigrafii kontinental'noy yury Irkutskogo amfiteatra [Continental Jurassic stratigraphy of Irkutsk amphitheater]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/19_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2016
References
   Chumakov N.M. Akulov N.I., Frolov. A.O., Mashchuk I.M., Akulova V.V. Yurskie otlozheniya yuzhnoy chasti Irkutskogo osadochnogo basseyna [Jurassic deposits of the southern part of Irkutsk sedimentary basin]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2015, vol. 23, no. 4, p. 40-63.
   Chekanovskiy A.L. Geologicheskie issledovaniya v Irkutskoy gubernii, sovershennye po porucheniyu Sibirskogo otdeleniya Russkogo Geograficheskogo obshchestva [Geological studies in the Irkutsk region, committed on behalf of the Siberian Branch of the Russian Geographical Society]. Tr. Russk. Geogr. Obshchestva. - Irkutsk, 1874, 398 p.
   Deev Yu.P. Stratigraficheskiy razrez yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Stratigraphic section of the Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Proceedings of the Inter-Ministerial meeting on the development of unified stratigraphic schemes Siberia, 1956. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1957, p. 58-67.
   Doludenko M.P., Kostina E.I. O khvoynykh roda Elatides [About coniferous of Elatides genus]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1987, no. 1, p. 110-114.
   Doludenko M.P., Rasskazova E.S. Ginkgovye i chekanovskievye [Ginkgoales and Czekanowskiales]. Mezozoyskie rasteniya (ginkgovye i chekanovskievye) Vostochnoy Sibiri. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1972, vol. 230, p. 7-43.
   Ermolaev D.I. K voprosu o vozraste uglenosnykh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [On the question of the age of coal-bearing deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Vostochnoy Sibiri. Irkutsk: Irkuts. geol. upravl., 1958, vol. 3, p. 17-21.
   Ermolaev D.I., Teslenko Yu.V. Paleobotanicheskie materialy k stratigrafii yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Paleobotanical materials to the stratigraphy of the Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Dokl. AN SSSR, 1964, vol. 55, no. 3, p. 562-564.
   Frolov A.O., Mashchuk I.M. Novyy paporotnik iz nizhneyurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna (Vostochnaya Sibir') [New fern from the Lower Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin (Eastern Siberia)]. Paleontologicheskiy zhurnal, 2015, no. 4, p. 91-95.
   Heer O. Beitrage zur fossilen Flora Sibiriens und des Amurlandes. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1878. V. 25. N. 6. p. 1-58.
   Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens gegrundet auf die von Herrn Richard Maak in Ust-Balei gesammelten Pflanzen. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1880. V. 27. N. 10. p. 34.
   Heer O. Beitrage zur Jura-Flora Ostsibiriens und des Amurlandes. Mem. Acad. Imp. Sci. St.-Petersburg, 1876. V. 22. N. 12. p. 1-122.
   Khakhlov V.A. Iskopaemye rasteniya Irkutskogo uglenosnogo basseyna [Fossil plants of the Irkutsk coal-bearing basin]. Izv. Sib. otd-niya Geol. Kom., 1924, vol. 4, vol. 2, p. 1-39.
   Kirichkova A.I., Batyaeva S.K., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy yuga Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy of Jurassic deposits of the south of Western Siberia]. Moscow: Nedra, 1992, 216 p.
   Kirichkova A.I., Bystritskaya L.I. Znachenie Coniopteris i Czekanowskiales dlya stratigrafii yury Zapadnoy Sibiri [Meaning of Coniopteris and Czekanowskiales for Jurassic stratigraphy of Western Siberia]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2002, vol. 10, no. 3, p. 35-52.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Phytostratigraphy flora and Jurassic deposits of Western Siberia]. St. Petersburg: Nedra, 2005, 377 p.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Travina T.A. Novyy vid roda Osmunda L. iz yurskikh otlozheniy Irkutskogo uglenosnogo basseyna [A new species of the Osmunda L. genus of Jurassic deposits of the Irkutsk coal-bearing basin]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1999, no. 2, p. 83-89.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy Kanskogo uglenosnogo basseyna [Phytostratigraphy of Jurassic deposits Kan carboniferous basin]. Bio- i litostratigrafiya mezozoya neftegazonosnykh rayonov SSSR. Leningrad VNIGRI, 1990, p. 69-94.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. Fitostratigrafiya yurskikh uglenosnykh otlozheniy Irkutskogo basseyna [Phytostratigraphy of Jurassic coal-bearing deposits of the Irkutsk basin]. Stratigrafiya. Geol. Korrelyatsiya, 2000, vol.8, no. 6, p. 89-102.
   Kirichkova A.I., Travina T.A. O sfenopteroidnykh paporotnikakh yury Irkutskogo basseyna (mestonakhozhdeniya Ust'-Baley i gora Kaya) [About sphenopteroidnyh Jurassic ferns of Irkutsk basin (location Ust-Baley and Mount Kaya)]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1993, no. 4, p. 106-114.
   Kirichkova A.I., Travina T.A., Bystritskaya L.I. Rod Phoenicopsis (Sistematika, istoriya, rasprostranenie, znachenie dlya stratigrafii) [Genus Phoenicopsis (Systematics, history, distribution, value for stratigraphy)]. Biokhronologiya i biostratigrafiya fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2002, vol. 3, 205 p.
   Korovin M.K. Cheremkhovskiy kamennougol'nyy rayon [Cheremkhovo coal district]. Izv. Sib. otd. Geol. kom-ta. Tomsk, 1922, vol. 2, vol. 4, 64 p.
   Korovin M.K. Cheremkhovskiy uglenosnyy basseyn [Cheremkhovo coal basins]. Izv. Sib. otd. Geol. kom-ta. Tomsk, 1921, vol. 2, vol. 4. 48 p.
   Kostina E.I. Yurskaya flora Kanskogo uglenosnogo basseyna [Jurassic flora of Kan coal-bearing basin]. Moscow: GEOS, 2004, 166 p.
   Kostina E.I., Herman A.B., Kodrul T.M. Early Middle Jurassic (possibly Aalenian) Tsagan-Ovoo Flora of Central Mongolia. Rev. Palaeobotany, Palynology, 2015. N. 220. P. 44–68. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2015.04.010
   Krasser F. Fossile Pflanzen aus Transbaikalien, Mongolei und Mandschurei. Akad. Wiss. Wien Denkschir., 1905. Bd. 78. p. 589-634.
   Krassilov V.A., Bugdaeva E. V. Gnetalian plants from the Jurassic of Ust-Balej, East Siberia. Rev. Palaeobotany, Palynology, 1988. N. 53. 359-374 p.
   Odintsov M.M., Kashik p.A., Il'yukhina A.V. et al. Yurskie kontinental'nye otlozheniya yuga Sibirskoy platformy [The Jurassic continental sediments of south of the Siberian platform]. Editor M.M. Odintsov. Moscow: Nauka, 1967, 324 p.
   Odintsova M.M. Palinologiya rannego mezozoya Sibirskoy platform [Palynology of early Mesozoic of the Siberian platform]. Novosibirsk: Nauka, 1977, 116 p.
   Otten F.F. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal basins]. Trudy Vost.-Sib. geol.- razved. Tresta, 1934, vol. 1, 65 p.
   Otten F.F., Deev Yu.P. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal basins]. Mineral'nye resursy Vostochnoy Sibiri. Irkutsk, 1937, vol. 1, p. 51-148.
   Pekarets P.A., Tkalich S.M. Irkutskiy uglenosnyy basseyn [Irkutsk coal-bearing basin]. Geologiya mestorozhdeniya uglya i goryuchikh slantsev SSSR. Moscow: Nedra, 1964, vol. 8, p. 539-547.
   Prinada V.D. Mezozoyskaya flora Vostochnoy Sibiri i Zabaykal'ya [Mesozoic flora of Eastern Siberia and Baikal]. Moscow: Gosgeoltekhizdat, 1962,368 p.
   Prinada V.D. O mezozoyskoy flore Sibiri [About Mesozoic flora of Siberia]. Irkutsk: Irkutskiy Gos. Universitet, 1944, 35 p.
   Resheniya 3-go Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyu i kaynozoyu Sredney Sibiri [Decisions of the 3rd Regional Interagency stratigraphic Meeting on Mesozoic and Cenozoic of Central Siberia]. Novosibirsk, 1978. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1981, 89 p.
   Samylina V.A.Sistematika roda Phoenicopsis [The taxonomy of the genus Phoenicopsis]. Mezozoyskie rasteniya (ginkgovye i chekanovskievye) Vostochnoy Sibiri. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1972, vol. 230, p. 44-81.
   Samylina V.A., Kirichkova A.I. Rod Czekanowskia. Sistematika, istoriya, rasprostranenie, znachenie dlya stratigrafii [Genus Czekanowskia. Systematics, history, distribution, value for stratigraphy]. Leningrad: Nauka, 1991, 143 p.
   Shurygin B.N., Ankudimova L.A. O novykh svitakh Angarskoy mezhgornoy vpadiny [On the new suites Angarsk intermountain hollows]. Geologiya, geofizika, 1981, no.7, p. 50-55.
   Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Il'ina V.I., Meledina S.V., Gaydeburova E.A., Dzyuba O.S., Kazakov A.M., Mogucheva N.K. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Yurskaya sistema [The stratigraphy of oil and gas basins of Siberia. Jurassic system]. Editor B.N. Shurygin. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, filial «GEO», 2000. 480 p.
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e [Russia Stratigraphic Code. Third Edition]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2006, 96 p.
   Stratigraficheskiy slovar' SSSR [Stratigraphic Dictionary USSR]. Leningrad: Nedra, 1979, vol. 2, 591 p.
   S'yuord S.Ch., Tomas G.G. Yurskie rasteniya Balaganskogo uezda Irkutskoy gubernii [Jurassic plants of Balagansk County of Irkutsk province]. Trudy Geol. kom-ta, 1911, Nov. seriya, vol. 73, 22 p.
   Tetyaev M.M. K geologii Zapadnogo Pribaykal'ya [By the geology of the West Baikal area]. Materialy po obshchey i prikladnoy geologii, 1916, vol. 2. 55 p.
   Tetyaev M.M. Yavleniya shar'yazha v Vostochnom Sayane [Phenomena thrusts in the Eastern Sayan]. Vestn. Geol. Kom., 1927, no. 10, p. 3-8.
   Trudy Mezhvedomstvennogo soveshchaniya po razrabotke unifitsirovannykh stratigraficheskikh skhem Sibiri, 1956 [Proceedings of the Inter-Ministerial meeting on the development of unified stratigraphic schemes Siberia, 1956]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1957, 575 p.
   Turutanova A.I. Iskopaemye rasteniya Irkutskogo uglenosnogo basseyna. Yurskie paporotniki [Fossil plants of the Irkutsk coal-bearing basin. Jurassic ferns]. Izv. Sib. Geol. kom-ta. Tomsk, 1920, vol. 1, issue 5, 23 p.
   Voropinov V.S., Ermolaev D.I. Fauna i flora ust'-baleyskoy yury [The fauna and flora of the Ust-Baley Jurassic]. Geologiya i geofizika, 1966, no. 5, p. 30-37.
   Zhemchuzhnikov Yu.A. Razrez yurskikh uglenosnykh otlozheniy po r. Angara [The section of the Jurassic coal-bearing sediments on the Angara River]. Izv. geol. kom-ta, 1925, vol. XLIV, no. 6, p. 699-718.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 49_2014 submitted on 11/10/2014 displayed on website on 11/25/2014
43 p.
pdf  Genus SCYTOPHYLLUM BОRNEMANN, 1856 (PTERIDOSPERMAE) – typing, systematic structure and stratigraphic significance
The history of distinguishing, specified diagnosis, systematic structure of a genus, and stratigraphic confinement in the stratigraphic and key sections of Europe of the genus Scytophyllum Bornemann, 1856, are provided. A revision of the fossil plant remains collection of the Timan-Pechora petroleum province stored in the Museum VNIGRI was carried out on the basis of newly made epidermal preparations; the systematic composition of the genus was updated, and previously and newly identified taxa were classified. The description of the 7 types of Scytophyllum with diagnoses and refined stratigraphic confinement is provided. For continental deposits of the Middle Triassic (Ladinian) of the European paleofitokhoriya the undoubted importance of stratigraphic genus Scytophyllum at the level of an ortotaxon is revealed.

Keywords: Middle Triassic, Ladinian, continental deposits, taxon, epidermal analysis, diagnosis, taxonomic composition, European paleofitohoriya, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Kirichkova A.I., Esenina A.V. Tipizatsiya, sistematicheskiy sostav i stratigraficheskoe znachenie roda Scytophyllum Bornemann, 1856 (Pteridospermae) [Genus SCYTOPHYLLUM BОRNEMANN, 1856 (PTERIDOSPERMAE) – typing, systematic structure and stratigraphic significance]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/49_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/49_2014
References
   Asama E. Systematic study of so-called Gigantopteris // Sci. Repts Res. Inst. Tohoku Univ., 1959. Ser. 2. T. 31. N 1. P.
   Avanzini M., Bernardi M., Nicosia U. The Permo-Triassic tetrapod faunal diversity in the Italian Southern Alps // Earth and Enviroment Sciences. Intech Ed., 2011. P. 591-608.
   Berger H.C. Die Versteinerungen der Fische und Pflanzen im Sandstein der Coburger Gegend. Coburg, 1832. 30 pp.
   Bornemann I.G. Uber organische Reste aus der Lettenkohlengruppe Thuringens. Leipzig, 1856. 85 S.
   Brik M.I. Iskopaemaya flora i stratigrafiya nizhnemezozoyskikh otlozheniy srednego techeniya r. Ilek v Zapadnom Kazakhstane [Fossil flora and stratigraphy of Lower Mesozoic sediments of the middle reaches of the Ilek River in Western Kazakhstan]. Moscow: Gosgeolizdat, 1952, 115 p.
   Compter G. Die fossile Flora des untere Keupers von Ostthuringen // Z. Naturwiss., 1894. V. 67. S. 205-230.
   Compter G. Ein Beitrag zur fossilen Keuper-flora // Nova acta Konig Leopold Carol. Dtsch. Akad. Naturforsch., 1874. bd. 37. N 3. S. 3-10.
   Compter G. Zur fossilen Flora der Lettenkhole Thuringens // Z. fur Naturwiss., 1883. V. 56. S 1-29.
   Dobruskina I.A. Rod Scytophyllum (morfologiya, epidermal'noe stroenie i sistematicheskoe polozhenie) [Scytophyllum genius (morphology, epidermal structure and systematic position)]. Pteridospermy verkhnego paleozoya i mezozoya. Moscow: Nauka, 1969, p. 35-58.
   Dobruskina I.A. Triasovye flory Evrazii [Triassic flora of Eurasia]. Moscow: Nauka, 1982, 195 p.
   Dowelt A.B. Dellephyllum - a new replacement name for Scytophyllum Bornemann, 1856 (Peltaspermophyta) // Paleontological Journal, 2001. N 35. P. 447-449.
   Farr, E.R., J.A. Leussink, and F.A. Stafleu (eds). 1979. Index Nominum Genericorum (Plantarum). 3 vols. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht, 1896 pp.
   Harris T. The Yorkshire Jurassic flora, II. Caytoniales, Cycadales and Pteridosperms. British Museum (Natural History). London, 1964. 191 pp.
   Khramova S.N. Triasovaya flora basseyna Pechory i ee stratigraficheskoe znachenie [Triassic flora of the Pechora basin and its stratigraphic significance]. Leningrad: Nedra, 1977, 71 p.
   Kilpper K. Palaeobotanische Untersuchungen in Nord-Iran, I. Nachweis nichtmarinen Obertrias am Nordabfall des Albrus-Gebirges. 1. Grossform der Pflanzenfunde von zeltenen Gattungen // Rew. Paeobotany, Palynology, 1975. N 19. P. 139-153.
   Kirichkova A.I. Taksonomicheskaya reviziya nekotorykh triasovykh rasteniy Vostochnogo Urala [Taxonomic revision of some Triassic plants of East Urals]. Botanicheskiy zhurnal. 1990, vol. 75, no. 9, p. 1288-1294.
   Kirichkova A.I., Khramova S.N. O nekotorykh pteridospermovykh iz triasovykh otlozheniy Vostochnogo Urala [Some pteridospermovye of Triassic deposits of the Eastern Urals]. Novoe v stratigrafii triasa Paleourala. Sverdlovsk: Ural'skogo otd. AN SSSR, 1980, p. 3-18.
   Kustatscher E., Bizzarrini F. Plant fossils in the Cassian beds and other Carnian formations of the Southern Alps (Italy) // GeoAlp, 2011. V. 8. S. 146-155.
   Kustatscher E., Pott Ch., Van Konijnenburgh-van Cittert J.H.A. Scytophyllum waehneri (Stur) nov. comb., the correct name for Scytophyllum persicum (Schenk) Kilpper, 1975 // Zitteliana, 2011. V. 51. N 9. P. 10-18.
   Kustatscher E., Van Konijnenburgh-van Cittert J.H.A. Seed ferns and Cycadophytes from the Triassic flora of Thale (Germany) // N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 2010. Vol. 252. № 2. P. 195-217.
   Kustatscher E., Van Konijnenburgh-Van Cittert J.H.A. The ferns of the Middle Triassic flora from Thale (Germany) // N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 2011. Vol. 261. № 2. P. 209-248.
   Kustatscher E., Wachtler M., Van Konijnenburgh-Van Cittert J.H. A. Horsitales and Seed Ferns from the Midlle Traissic (Anisian) locality Kuhwiesenkopf (Monte Pra Della Vacca, Dolomites, Nothern Italy // Palaeontology, 2007. N 5. P. 1277-1298.
   Linnell T. Zur Morphologie und Systematik triassischer Cycadophyten, II. Uber Scytophyllum Bornemann, eine wenig bekannte Cycadophytengattung aus dem Keuper. Svensk Botanisk Tidskrift, 27, 1933. S. 310–331.
   Mogucheva N.K. Rannetriasovaya flora Tungusskogo basseyna [Early Triassic flora of the Tunguska basin]. Moscow: Nedra, 1973, 160 p.
   Nathorst A.G. Om floren I Skanes. I. Kolforande Bildninger Floran vid Bjuf // Sver. Geol. Underesokn, 1886. Ser. C. Bd. 85. S. 55-131.
   Neyburg M.F. Paleobotanicheskoe obosnovanie triasa uglenosnykh otlozheniy Pechorskogo basseyna [Paleobotanical justification of the Triassic coal-bearing deposits of the Pechora basin]. Dokl. AN SSSR, 1959, vol. 127, no. 3, p. 681-684.
   Novye vidy drevnikh rasteniy i bespozvonochnykh SSSR [New species of ancient plants and invertebrates of USSR]. Trudy VNIGRI, Leningrad: Nedra, 1973, no. 318, 171 p.
   Passoni L., Van Konijnenburgh-Van Cittert J.H.A. New taxa of fossil plants from Mount Pora (Bergamacs Alps, Nothern Italy // Rew. Palaeobotany, Palynology, 2003. V.123. P. 321-346.
   Petti F.M., Bernardi M., Kustatscher E., Avanzini M. Diversity of continental tetrapods and plants in the Triassic of the Sourhern Alps: ichnological, paleozoological and palaeobotanical evidence // New Mexico Museum Nat. Hist. Sci., 2013. Triassic System. Bull. 61. P. 458-479.
   Schenk A. Beitrage zur Flora des Keupers und der rh?tischen Formation // Ber. naturforssch. Ges. Bamberg, 1864. № 7. S. 1-91.
   Trias. Eine ganz andere Welt Mitteleuropa im fruhen Erdmittelalter. Herausberger: N. Hauschke, V. Wilde. Munchen, 1999. 647 s.
   Zalessky M.D. Vegetaux Permiens du Bardien de l'Oural // Problems of Paleontology. Moscow, 1939. Vol. V. P. 329-374.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2014 submitted on 09/04/2014 displayed on website on 09/22/2014
27 p.
pdf  Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora Province: lithology and facial features
The lithological and facial characteristics of the Lower-Middle continental Upper Triassic of the Timan-Pechora petroleum Province are provided in the second part of the final research study (stratigraphy, lithology and paleontology). The boundary lithofacies zones and the intra-zonal correlation of the Middle Triassic lithostratigraphic units on the basis of their age-adjusted and age-dating of the area of variegated and gray sections as a whole are specified.

Keywords: lithology, cross-section, Formation, Middle Triassic, lithofacies, Timan-Pechora petroleum Province.
article citation Kirichkova A.I., Esenina A.V. Stratotipicheskie i opornye razrezy srednego - nizy verhnego triasa Timano-Pechorskoj neftegazonosnoj provincii: litologija, facial'nye osobennosti [Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora Province: lithology and facial features]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2014
References
   Chalyshev V.I., Varjuhina L.M. Biostratigrafija triasa Pechorskoj oblasti [Triassic biostratigraphy Pechora region]. Moscow- Leningrad, Nauka, 1966, 148 p.
   Encova F.I., Hajcer L.L. O triasovyh otlozhenijah Pechorskogo bassejna [Triassic sediments of the Pechora basin]. DAN SSSR, 1959, vol. 129, no. 4, p. 880-883.
   Encova F.I., Kalantar I.Z. Triasovye otlozhenija Timano-Pechorskoj neftegazonosnoj provincii [Triassic deposits of the Timan-Pechora province]. Materialy po geologii Vostoka Russkoj platformy. Kazan': Izd-vo Kazanskogo universiteta, 1966, p. 138-189.
   Gorskij V.P. O permskih i triasovyh otlozhenij pravoberezh'ja srednego techenija r. Pechory [Permian and Triassic sediments of the right bank middle Pechora River]. Geologija i poleznye iskopaemye Urala. M.: Gosgeolizdat, 1960, p. 111-120.
   Hramova S.N. Triasovaja flora bassejna Pechory i ee znachenie dlja stratigrafii [Triassic flora Pechora basin and its significance for stratigraphy]. Leningrad, Nedra, 1977, 71 p.
   Il'ina N.V. Palinostratigrafija srednego triasa Timano-Severoural'skogo regiona [Palynostratigraphy Middle Triassic Timan-North Urals region]. Ekaterinburg, 2001, 229 p.
   Kalantar I.Z. Novoe v stratigrafii triasovyh otlozhenij Poljarnogo Predural'ja [New data in the stratigraphy of the Triassic deposits of the Polar Urals]. Novoe v stratigrafii triasa Paleourala. Sverdlovsk: Izd-vo UNC AN SSSR, 1980, p. 46-61.
   Kirichkova A.I. Stratotipicheskie i opornye razrezy nizhnego triasa Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii: litologiya, fatsial'nye osobennosti [Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora province: lithology and facial features]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2013.pdf
   Kirichkova A.I., Morahovskaja E.D. Srednij trias Timano-Pechorskoj provincii: litofacial'nye osobennosti anguranskoj svity i ee analogov [Middle Triassic of the Timan-Pechora Province: lithofacies features Angura Formation and its analogues]. Razvedka i ohrana nedr, 2010, no. 4, p. 33-38.
   Morahovskaja E.D. Trias Timano-Ural'skogo regiona (opornye razrezy, stratigrafija, korreljacija) [Trias Timan-Ural region (reference sections, stratigraphycal correlation)]. Biohronologija i korreljacija fanerozoja neftegazonosnyh bassejnov Rossii. Saint-Petersburg, izd-vo VNIGRI, 2000, 79 p.
   Morahovskaja E.D. Triasovye litostratony Timano-Ural'skogo regiona, ih vzaimootnoshenija i territorial'naja priurochennost' [Triassic lithostratigraphic units of the Timan-Ural region, their relationships and territorial appurtenance]. Voprosy sovershenstvovanija stratigraficheskoj osnovy fanerozojskih otlozhenij neftegazonosnyh regionov Rossii. Saint-Petersburg, izd-vo VNIGRI, 1997, p. 34-49.
   Morahovskaja E.D., Chirva S.A. Osobennosti stroenija i raschlenenija verhnetriasovyh-verhneoksfordskih otlozhenij na severo-vostoke Pechorskoj sineklizy [Structure and subdivisions features of the Upper-Oxfordian deposits in the north-east of Pechora Synclise]. Bio- i litostratigrafija mezozoja neftegazonosnyh rajonov SSSR. Leningrad, VNIGRI, 1990, p. 43-53.
   Morahovskaja E.D., Hramova S.N. Uslovija formirovanija triasovyh otlozhenij Kolvinskogo megavala (Pechorskaja sinekliza) [Formation conditions of Kolva Triassic Megaswell (Pechora Syneclise)]. Sov. Geologija, 1979, no. 5, p. 88-94.
   Morahovskaja E.D., Kulikova N.K., Hramova S.N. Triasovye otlozhenija Korotaihinskoj vpadiny Predural'skogo progiba [Triassic Korotaikha Depression - Ural Foredeep]. Izv. AN SSSR, 1980. - Ser geol., no. 5, p. 33-44.
   Morahovskaja E.D., Kulikova N.K., Orlov A.N. Novye dannye po stroeniju triasovogo razreza jugo-vostoka o. Kolguev [New data on the structure of the Triassic section southeast Kolguev]. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' arkticheskih ostrovov. Leningrad, VNIGRI, 1990, p. 43-53.
   Novikov I.V. Biostratigrafija kontinental'nogo triasa Timano-Severo-Ural'skogo regiona po faune tetrapod [Biostratigraphy of the Continental Triassic Timan-North Urals region on the tetrapod fauna]. Moscow, Nauka, 1994, 139 p.
   Ob#jasnitel'naja zapiska k unificirovannym i korreljacionnym stratigraficheskim shemam Urala [Explanatory note on the unified stratigraphic correlation schemes of the Urals]. Leningrad, izd-vo VSEGEI, 1968, 152 p.
   Ob#jasnitel'naja zapiska k unificirovannym i korreljacionnym stratigraficheskim shemam Urala [Explanatory note on the unified stratigraphic correlation schemes of the Urals]. Sverdlovsk, izd-vo UNC AN SSSR, 1980, issue 2, 133 p.
   Reshenija Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshhanija po triasu Vostochno-Evropejskoj platformy (Saratov, 1979 g.) s regional'nymi stratigraficheskimi shemami [The resolution of the Interdepartmental Stratigraphic Meeting on Easten European Platform Triassic (Saratov, 1979) on the regional stratigraphic schemes]. Leningrad, VSEGEI, 1982, 64 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 10_2014 submitted on 11/06/2013 displayed on website on 03/13/2014
22 p.
pdf  Cycads (SYCADALES, DORATOPHYLLUM HARRIS genus, 1932) of gray-colored strata of continental triassic, Timan-Pechora basin
Article is devoted to the first results of the analysis and study of plants macroremains collected at the end of the last century by geologists and paleobotanists of VNIGRI from Triassic deposits of the Timan-Pechora province. This was possible by the need to substantiate the age of gray-colored Triassic strata and its stratigraphic units. The systematic composition of cycads group and stratigraphic confinement of taxa were clarified. The diagnosis of the Doratophyllum genus was supplemented with epidermal signs. The typification of previously allocated three Pechora species - D. acuminata Chramova, D. synensis Chramova, D. vjatkensis Chramova was given; their diagnoses and stratigraphic confinement were clarified. For the first time for the flora of variegated strata of the region (Naryanmarskaya, Syninskaya suites) the megasporophylls of cycads of the Dioonitocarpidium genus was described, commonly known as part of Middle Triassic (Ladinian) floras of Europe.

Key words: Timan-Pechora basin, Middle Triassic, Ladinian, flora, Сycads, plant macroremains, epidermis, megasporophylls.
article citation Kirichkova A.I., Esenina A.V. Tsikadovye (por. SYCADALES, rod DORATOPHYLLUM HARRIS, 1932) serotsvetnoy tolshchi kontinental'nogo triasa Timano-Pechorskogo basseyna [Cycads (SYCADALES, DORATOPHYLLUM HARRIS genus, 1932) of gray-colored strata of continental triassic, Timan-Pechora basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/10_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/10_2014
References
   Dobruskina I. JurkovSek B., Kolar- JurkovSek T. Upper Ttiassic flora from “Raibl beds”; of Julian Alps (Italy) and Karavanke Mts. (Slovenia). Geologija, 2001, vol. 44, no. 2, p. 263-290.
   Dobruskina I.A. Lunz flora in the Austrian Alps – standart for Сarnian floras. Palaeogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 1998, vol. 143, p. 307-345.
   Dobruskina I.A. Stratigraficheskoe polozhenie floronosnykh tolshch triasa Evrazii [Stratigraphic position of the Triassic flora-bearing strata of Eurasia]. Moscow: Nauka, 1980, 162 p.
   Dobruskina I.A. Triasovye flory Evrazii [Triassic floras of Eurasia]. Moscow: Nauka, 1982, 196 p.
   Florin R. Studien uber die Cycadales des Mesozoicum. Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl., 1933, bd 12, ser. 3, n. 5, 134 p.
   Harris T.M. The fossil flora of Scoresby Sound, East Greenland. Part 2. Description of seed plants insertae sedis together with a disscution of certain cycadophyte cuticles. Meddelerser om Gronland, 1932, vol. 85, 112 p.
   Kasat M.Z. The fossil flora of Jabalpur: 5. Doratophyllum senii sp.n. Memorial volume. Ballungunge circular Road, 1969, vol. 35, p. 375.
   Khramova S.N. Triasovaya flora basseyna Pechory i ee znachenie dlya stratigrafii. L.: Nedra, 1977. - 71 s.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Pfito-stratigraphy and flora of Jurassic deposits of Western Siberia]. Saint Petersburg: Nedra, 2005, 377 p.
   Kirichkova A.I., Morakhovskaya E.D. Sredniy trias Timano-Pechorskoy provintsii: litofatsial'nye osobennosti anguranskoy svity i ee analogov [Middle Triassic of the Timan-Pechora province: lithofacies features of Anguranskaya Formation and its analogs]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 33-38.
   Krausel R. Koniferen und andere Gymnospermen aus der Trias von Lunz, Nieder-Osterreich. Palaeontographica, 1949, bd 89, p. 35-82.
   Kustatscher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. Lycophytes and Horsetails from the Triassic flora of Thale (Germany). Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2008, bd 250, ht 1, p. 65-77.
   Kustatscher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. Seed Fens and Cycadophytes from the Triassic flora of Thale (Germany). Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2010, bd 258, ht 2, p. 195-217.
   Kustatscher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. The ferns of the Triassic flora of Thale (Germany). Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2011, bd 261, ht 2, p. 209-248.
   Kustatscher E., Wachtler M., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. A number additional and revised taxa from the Ladinian flora of the Dolomites, Northern Italy. GeoAlp., 2004, vol. 1, p. 57-69.
   Lundbland A.B. Studies in the Rhaeto-Liassic floras of Sweden. I. Pteridophyta, Pteridospermae, and Cycadophyta from the mining district of NW Scania. Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens handlingar, 1950, bd 1, n. 8, p. 1-83.
   Nathorst A.G. Beitrage zur fossilen Flora Schwedens. Uber einige rhatische Pflanzen von Palsjo in Schonen. Stuttgart, 1878, 34 p.
   Nathorst A.G. Om Floran i Scanes Kolforange bilninger. Floran vid Bjuf. Sver. Geol. Unters, 1886, n. 85, p. 85-131.
   Nathorst A.G. Uber die Gattumg Nlssonia Brongniart mit besonderer Berucksichtigung schwedischer Arten. Kung. Svenska Vetens. Akad., 1909a, bd. 46, no. 12, p. 1-40.
   Passoni L., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. New taxa of the fossil Carnian plants from Mount Pora (Bergamsc Alps, Nothern Italy). Rev. Palaeobotany, Palynolody, 2003, no. 123, p. 321-346.
   Petti F., Bernardi M., Kustatcher E., Renesto S., Avanzini M. Diversity of continental tetrapods and plants in the Triassic of the Southern Alps: ichnological, paleozoological and paleobotanical evidence. New Mexicum Museum of Natural History and Science, 2013, Bulletin 61, p. 458-484.
   Pott Ch., Kerp H. First record of Nilssoniopteris (Gymnospermophyta, Bennettitales) from the Carnian (Upper Triassic) of Lunz, Lower Austria. Palaeontology, 2007, vol. 50, no. 5, p. 1299-1328.
   Pott Ch., Krings M. Gymnosperm foliage from the Upper Triassic of Lunz Lower Austria: an annotated check list and identification key. GeoAlp., 2010, vol. 7, p. 19-38.
   Ruhle von Lilienstern H. Dioonites pinnaeformis Schenk, eine fertile Cycаdее aus der Lettenkohle. Paontologische Zeitschrift, 1928, no. 10, p. 91-107.
   Samylina V.A. Mezozoyskaya flora nizhnego techeniya r. Aldana [Mesozoic flora of the lower reaches of the Aldana River]. Paleobotanika. Trudy akad. nauk SSSR, 1963, Ser. VIII, p. 57-139.
   Schenk A. Die fossile Flora der Grenzschichten des Keupers und Lias in Franken Wiesbaden, 1867, 232 p.
   Thomas H.H., Bancroft F. On the cuticles of some recent and fossil Cycadean fronds. J. Linn. Soc. Lond. Bot., 1913, vol. 8, no. 155, 204 p.
   Vasilevskaya N.D. Pozdnetriasovaya flora Sval'barda [Late Triassic flora of Svalbard]. In: Mezozoyskie otlozheniya Sval'barda. Leningrad: NIIGA, 1972, p. 27-63.
   Wachtler M., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. The fossil flora of the Wengen Formation (Ladinian) in the Dolomites (Italy). Beitrage zur Palaontologie, 2000, no. 25, p. 105-141.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 45_2013 submitted on 10/21/2013 displayed on website on 11/26/2013
32 p.
pdf  Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora province: lithology and facial features
The lithological and facial characteristics of the continental Lower Triassic lithostratigraphic units are provided on the basis of the study of stratotypical and key sections by VNIGRI’s geologists. The borders of the Early Triassic lithofacial zones are clarified for the territory of the studied region. The lateral correlation of lithostratigraphic units within lithofacial zones is detalized taking into account previous age corrections. The article is the first part of the final research on stratigraphy, lithology, and paleontology of the continental Triassic of the Timan-Pechora province.

Key words: Lower Triassic, tectonic structure, facial area, lithofacial zone, section, formation, suite, lithology, facies, Timan-Pechora oil and gas province.
article citation Kirichkova A.I. Stratotipicheskie i opornye razrezy nizhnego triasa Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii: litologiya, fatsial'nye osobennosti [Stratotypical and key sections of the Lower Triassic of the Timan-Pechora province: lithology and facial features]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/45_2013
References
   Chalyshev V.I., Varyukhina L.M. Biostratigrafiya triasa Pechorskoy oblasti [Triassic biostratigraphy of Pechora region]. Moscow- Leningrad: Nauka, 1966, 148 p.
   Chernov A.A. Geologicheskoe issledovanie 1933 goda v yugo-zapadnoy chasti Pay-Khoya [Geological survey of 1933 in the southwestern part of the Pai-Khoi]. Tr. Polyarnoy komissii AN SSSR, 1936, vol. 26, p. 5-81.
   Dobruskina I.A. JurkovSek B., Kolar- JurkovSek T. Upper Triassic flora from “Raibl beds”; of Julian Alps (Italy) and Karavanke Mts. (Slovenia) // Geologija, 2001. V. 44. No 2. P. 263-290.
   Dobruskina I.A. Lunz flora in the Austrian Alps – standart for Сarnian floras // Palaeogeography, Paleoclimatology, Palaeoecology, 1998. V. 143/ P. 307-345.
   Entsova F.I, Dunaeva V.S. Novye dannye o nizhnetriasovykh otlozheniyakh Bel'shesyninskoy tundry [New data on the Lower Triassic sediments of Belshesyninskaya tundra]. In: Mat-ly po geologii i poleznym iskopaemym severo-vostoka Evropeyskoy chasti SSSR. Syktyvkar: Komi kn. izd-vo, 1972, vol. 7, p. 160-169.
   Entsova F.I. Triasovye otlozheniya basseyna r. Bol'shaya Synya [Triassic deposits of the Bolshaya Synya River basin]. In: Mat-ly po geologii i poleznym iskopaemym severo-vostoka Evropeyskoy chasti SSSR. Moscow: Gosgeolizdat, 1962, vol. 2, p. 42-48.
   Entsova F.I., Kalantar I.Z. Triasovye otlozheniya Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Triassic deposits of the Timan-Pechora province]. In: Materialy po geologii Vostoka Russkoy platformy. Kazan': Izd-vo Kazanskogo universiteta, 1966, p. 138-189.
   Entsova F.I., Kalantar I.Z., Golubeva L.P., Tel'nova S.N. Granitsa permi i triasa v severnom Priural'e [Permian-Triassic boundary in the northern Ural region]. Sov. geologiya, 1974, no. 2, p. 105-118.
   Fisher M.J. The Triassic palynofloral succession in the Canadian Archipelago // Am. Assoc. Stratigr. Palynol. Contrib. Ser., 1979. 5B. P. 38-100.
   Gorskiy V.P. O permskikh i triasovykh otlozheniy pravoberezh'ya srednego techeniya r. Pechory [On the Permian and Triassic sediments of the right bank of Pechora River]. In: Geologiya i poleznye iskopaemye Urala. Moscow: Gosgeolizdat, 1960, p. 111-120.
   Hochuli P. A., Colin J.P., Vigran J.O Triassic biostratigraphy of the Barents Sea area. // Correlation in Hydrocarbon Exloration. Noewegian Petrolium Society/Ed. J.D. Collinson. L.: 1989. P. 131-153.
   Il'ina N.V. Palinostratigrafiya srednego triasa Timano-Severoural'skogo regiona [Palynostratigraphy of the Middle Triassic Timan-Northern Urals Region]. Ekaterinburg, 2001, 229 p.
   Kalantar I.Z. Novoe v stratigrafii triasovykh otlozheniy Polyarnogo Predural'ya [New in Triassic stratigraphy of the Polar Urals]. Novoe v stratigrafii triasa Paleourala. Sverdlovsk: Izd-vo UNTs AN SSSR, 1980, p. 46-61.
   Khaytser L.L. Novye dannye po permi i triasu r. Adz'vy (severnaya chast' gryady Chernysheva) [New data on the Permian and Triassic of Adzva River (northern Chernyshev ridge)]. Byull. MOIP, 1962 a, otd. geol., no. 1, p. 57-70.
   Khaytser L.L. Triasovye otlozheniya basseyna r. Kheyyagi na yugo-zapadnom sklone Pay-Khoya [Triassic deposits of Kheyyaga River basin. on the southwestern slope of the Pai-Khoi]. In: Mat-ly po geologii i poleznym iskopaemym severo-vostoka Evropeyskoy chasti SSSR. Moscow: Gosgeolizdat, 1962 b, vol. 2, p. 24-41.
   Khramova S.N. Triasovaya flora basseyna Pechory i ee znachenie dlya stratigrafii [Triassic flora of Pechora basin and its importance for stratigraphy]. Leningrad: Nedra, 1977, 71 p.
   Kustatcher E., Manfrin S., Mietto P. Posenato R., Roghi G. New biostratigraphic data on Anisian (Middle Triassic) polynomorph from the Dolomites, Italy // Rew. Palaeobotany, Palynology, 2006. N 140. P. 79-90.
   Kustatcher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. Lycophytes and Horsetails from the Triassic flora of Thale (Germany) // Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2008. Bd 250. Ht 1. P. 65-77.
   Kustatcher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. Seed Fens and Cycadophytes from the Triassic flora of Thale (Germany) // Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2010. Bd 258. Ht 2. P. 195-217.
   Kustatcher E., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. The ferns of the Triassic flora of Thale (Germany) // Neues Jarbuch Geologie and Paleontologie Abhandlungen, 2011. Bd 261. Ht 2. P. 209-248.
   Kustatcher E., Wachtler M., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. A number additional and revised taxa from the Ladinian flora of the Dolomites, Northern Italy // GeoAlp, 2004. V. 1. P. 57-69.
   Mangerud G., Romund A. Spathian-Anisian (Triassic) palynology at the Svalis Dome, southwestern Barents Sea // Rev. Palaeobot. Palynol., 1991. Vol. 82. P.199-216.
   Mazarovich A.N. Stratigrafiya pestrotsvetnykh obrazovaniy permi i nizhnego triasa Russkoy platformy [Stratigraphy of Permian and Lower Triassic variegated formations of Russian platform]. Byull. MOIP, 1939, otd. geol., vol. 47, no. 1, p. 3-25.
   Morakhovskaya E.D. Trias Timano-Ural'skogo regiona (opornye razrezy, stratigrafiya, korrelyatsiya) [Trias of the Timan-Ural region (key sections, stratigraphy, correlation)]. In: Biokhronologiya i korrelyatsiya fanerozoya neftegazonosnykh basseynov Rossii. Saint Petersburg: VNIGRI, 2000,79 p.
   Morakhovskaya E.D. Triasovye litostratony Timano-Ural'skogo regiona, ikh vzaimootnosheniya i territorial'naya priurochennost' [Triassic lithostratigraphic units of the Timan-Ural region, their relationships and territorial confinement]. In: Voprosy sovershenstvovaniya stratigraficheskoy osnovy fanerozoyskikh otlozheniy neftegazonosnykh regionov Rossii. Saint Petersburg: VNIGRI, 1997, p. 34-49.
   Morakhovskaya E.D., Khramova S.N. Usloviya formirovaniya triasovykh otlozheniy Kolvinskogo megavala (Pechorskaya sinekliza) [Conditions of formation of Triassic deposits of Kolvinskoye megaswell (Pechora syneclise)]. Sov. geologiya, 1979, no. 5, p. 88-94.
   Morakhovskaya E.D., Kulikova N. K., Khramova S.N. Triasovye otlozheniya Korotaikhinskoy vpadiny Predural'skogo progiba [Triassic deposits of Korotaikha depression of the Ural trough]. Izv. AN SSSR, 1980, ser geol., no. 5, p. 33-44.
   Morg A., Vigran J.O., Hochuli P.A. Geology and palynology of the Triassic succession of Bjornoya // Polar Research, 1990. N 8. P. 141-163.
   Murav'ev I.S. Trias Pechorskogo Priural'ya [Trias of the Pechora Urals]. In: Mat-ly po geologii vostoka Russkoy platformy, 1966. Kazan': izd-vo Kazanskogo un-ta, p. 3-37.
   Novikov I.V. Biostratigrafiya kontinental'nogo triasa Timano-Severoural'skogo regiona po faune tetrapod [Continental Triassic biostratigraphy of Timan-Northern Urals region on tetrapod fauna]. Moscow: Nauka, 1994, 137 p.
   Passoni L., Van-Konijnenburg-van Cittert J.H.A. New taxa of the fossil Carnian plants from Mount Pora (Bergamsc Alps, Nothern Italy) // Rev. Palaeobotany, Palynolody, 2003. No 123. P. 321-346.
   Petti F.P., Bernardi M., Kustatcher E., Renesto S., Avanzini M. Diversity of continental tetrapods and plants in the Triassic of the Southern Alps: ichnological, paleozoological and paleobotanical evidence // New Mexicum Museum of Natural History and Science, 2013. Bulletin 61. P 458-484.
   Pott Ch., Krings M. Gymnosperm foliage from the Upper Triassic of Lunz Lower Austria: an annotated check list and identification key // GeoAlp, 2010. V. 7. P. 19-38.
   Prishchepa O.M., Makarevich V.N., Bogatskiy V.I. Zonal'nyy prognoz neftegazonosnosti kraevykh geostruktur Vostochno-Evropeyskoy platformy (Timano-Pechorskaya neftegazonosnaya provintsiya) [Zonal forecast of petroleum potential of geostructures of the East European Platform (Timan-Pechora oil and gas province)]. In: Aktual'nye problemy prognozapoiskov i osvoeniya uglevodorodnykh resursov zemnykh nedr. Saint Petersburg: Nedra, 2009, p. 211-226.
   Shmelev N.V. Novye dannye po stratigrafii uglenosnykh otlozheniy severo-vostochnoy chasti Pechorskogo basseyna [New data on stratigraphy of the coal-bearing deposits of north-eastern part of the Pechora Basin]. Syktykvar, 1947, p. 50-67.
   Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn (Ob"yasnitel'naya zapiska k «Atlasu geologicheskikh kart», 2000). [Timan-Pechora sedimentary basin (Explanatory note to the "Atlas of geological maps", 2000).]. Larionova Z.V., Bogatskiy V.I., Dovzhikova E.G., Galkina L.V., Ermakova K.A, Kostygova P.K., Kuranova T.I., Martynov A.V., Moskalenko K.A., Nikonova N.I., Shabanova G.A. Ukhta: izd-vo GUP TP NITs, 2002, 119 p.
   Trias. Eine ganz andere Welt Mitteleuropa im fruhen Erdmittelalter. Herausberger: N. Hauschke, V. Wilde. Munchen, 1999. S. 647.
   Yaroshenko O.P., Golubeva L.P., Kalantar I.Z. Miospory i stratigrafiya nizhnego triasa Pechorskoy sineklizy [Miospores and stratigraphy of the Lower Triassic of Pechora syncline]. Moscow: Nauka, 1991, 134 p.
   Yaroslavtsev G.M. Khal'meryuskaya ekskursiya [Khalmeryusk tour]. In: Putevoditel' geologicheskikh ekskursiy. Syktyvkar, 1955, p. 4-34.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 67_2012 submitted on 12/10/2012 displayed on website on 12/18/2012
16 p.
pdf  Lithology and facial features of the Middle Jurassic deposits of the Middle-Caspian oil and gas basin
The results of comparative lithofacial analysis of the Middle Jurassic deposits of the Middle Caspian Basin perspective for hydrocarbons are presented. The detailed correlation of lithostratigraphic units of stratotype and key sections of the Middle Jurassic of the Eastern Caspian Basin was substantiated on the basis of stratigraphic scheme of the Middle Jurassic deposits of the region refined in recent years. Comparative analysis of lithofacial characteristics of the Jurassic deposits has considerably clarified the view on the completeness of sections in the different structures of the region, and set breaks in sedimentation process and their time range, especially for offshore area. The similarity of the Early Jurassic deposits in water and coastal areas of the Eastern Caspian Sea, the part of the section which is the most perspective for searching non-anticlinal traps.

Key words: key section, formation, lithostratigraphic units, lithology, facies, condition of sedimentation, Middle Jurassic, Middle Caspian, East Caspian.
article citation Kirichkova A.I. Litologiya i fatsial'nye osobennosti sredneyurskikh otlozheniy Sredne-Kaspiyskogo neftegazonosnogo basseyna [Lithology and facial features of the Middle Jurassic deposits of the Middle-Caspian oil and gas basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/67_2012.pdf
References
   Azbel' A.Ya. Foraminifery opornogo razreza verkhneyurskikh otlozheniy Mangyshlaka [Foraminifera of key section of the Upper Jurassic deposits of Mangyshlak]. Mikrofauna i biostratigrafiya fanerozoya neftegazonosnykh rayonov SSSR. Leningrad: VNIGRI, 1980, p. 71?79.
   D'yakov B.F., Nevskiy G.K. Voprosy geologii i neftegazonosnosti Peschanomysskogo rayona na Yuzhnom Mangyshlake [Issues of geology and petroleum potential of the Peschanomyssk area in the South Mangyshlak]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Leningrad: VNIGRI, 1973, p. 114-128.
   Fedorov D.L. Kaspiyskiy megabasseyn – krupneyshiy tsentr neftegazonakopleniya Evrazii [Caspian megabasin - the largest oil and gas accumulation center of Eurasia]. Aktual'nye problemy prognoza, poiskov i osvoeniya uglevodorodnykh resursov zemnykh nedr. Saint Petersburg: VNIGRI, 2009, p. 273-287.
   Glumov I.F., Malovitskiy Ya.P., Novikov A.A., Senin B.V. Regional'naya geologiya i neftegazonosnost' Kaspiyskogo moray [Regional geology and petroleum potential of the Caspian Sea]. Moscow: Nedra, 2004, 342 p.
   Gribkov V.V., Dimakov A.I., Trifonov N.K. Perspektivy neftegazonosnosti severo-vostochnoy chasti akvatorii Kaspiya i napravlenie dal'neyshikh poiskovo-razvedochnykh rabot [Petroleum potential prospects of the north-eastern part of the Caspian Sea and the direction of further exploration]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Leningrad: VNIGRI, 1973, vol. 344, p. 129-134.
   Guliev I.S., Fedorov D.L., Kulakov S.I. Neftegazonosnost' Kaspiyskogo regiona [Oil and gas potential of the Caspian region]. Baku: NaftaPress, 2009, 409 p.
   Ishina T.A. Osobennosti stroeniya yurskoy uglenosnoy tolshchi Mangyshlaka [Structural features of the Jurassic coal-bearing suites of Mangyshlak]. Uglenosnye formatsii nekotorykh regionov SSSR. Leningrad: Nedra, 1961, p. 215-227.
   Kalugin A.K. Usloviya nakopleniya sredneyurskikh neftegazonosnykh otlozheniy Mangyshlaka i poluostrova Buzachi [Conditions for the accumulation of the Middle Jurassic oil and gas deposits of Mangyshlak and Buzachi peninsula]. Leningrad: VNIGRI, 1976, vol. 384, p. 108-117.
   Kalugin A.K., Kirichkova A.I. K stratigrafii yurskoy kontinental'noy tolshchi Mangyshlaka [On the stratigraphy of the Jurassic continental strata of Mangyshlak]. Byull. nauch.-tekhn. inform. Problemy neftegazonosnosti Mangyshlaka i Ustyurta. Moscow: VIEMS, 1968, ser. geol. poleznykh iskop.; region. geologiya, no. 19, p. 15-23.
   Kirichkova A.I. Flora aalena Mangyshlaka [Flora of the Aalenian Mangyshlak]. Biostratigrafiya otlozheniy mezozoya neftegazonosnykh oblastey SSSR. Leningrad: Trudy VNIGRI, 1976, vol. 388, p. 93-113.
   Kirichkova A.I. Litologicheskiy i fatsial'nye aspekty nizhneyurskikh otlozheniy Sredne-Kaspiyskogo neftegazonosnogo basseyna [Lithological and facies aspects of the Lower Jurassic deposits of the Middle Caspian oil and gas basin]. Razvedka i okhrana nedr, 2010, no. 4, p. 58-63.
   Kirichkova A.I., Nosova N.V. Kontinental'naya yura Sredne-Kaspiyskogo basseyna Chast' I: Opornye razrezy, stratigrafiya, flora (Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pteridospermae) [Continental Jurassic of the Middle Caspian basin. Part I: key sections, stratigraphy, flora (Bryophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pteridospermae)]. Saint Petersburg: VNIGRI, «Renome», 2011, 196 p.
   Kirichkova A.I., Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya. Fitostratigrafiya yurskikh otlozheniy Mangyshlaka [Phyto-stratigraphy of the Jurassic deposits of Mangyshlak]. Sov. Geologiya, 1989, no. 11, p. 73-82.
   Mantsurova V.N., Krivonos V.N., Smirnov V.E., Zdobnova E.N., Kudinova V.E., Bublikova L.V. Stratigrafiya mezozoya i kaynozoya Shirotnoy ploshchadi Severnogo Kaspiya (mestorozhdenie im. Yu. Korchagina) [Mesozoic and Cenozoic stratigraphy of the Shirotnaya area, Northern Caspian (Korchagin field)]. Perspektivy neftenosnosti Nizhnego Povolzh'ya i Azovo-Kaspiyskogo regiona. Volgograd: OO LukoylNIPImorneft', 2005, vol. 64, p. 119-142.
   Savel'ev A.A., Kalugin A.K., Azbel' A.Ya., Men'shikova N.Ya., Timoshina N.A. Novye dannye po stratigrafii yurskikh otlozheniy Mangyshlaka [New data on the stratigraphy of the Jurassic deposits of Mangyshlak]. Novye dannye po geologii i neftegazonosnosti Mangyshlaka. Leningrad: VNIGRI, 1973, vol. 344, p. 19-33.
   Timoshina N. A. Biostratigraficheskoe znachenie spor paporotnikov dlya yurskikh otlozheniy Zapadnogo Kazakhstana [Biostratigraphic significance of fern spores for Jurassic deposits of Western Kazakhstan]. Palinologicheskie issledovaniya otlozheniy paleozoya i mezozoya severa SSSR i Prikaspiya. Leningrad: VNIGRI, 1985, p. 33-43.
   Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya. Novye dannye po palinostratigrafii yurskikh otlozheniy Mangyshlaka [New data on palynostratigraphy of the Jurassic deposits of Mangyshlak]. Sov. Geologiya, 1985, no. 4, p. 71-80.
   Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya. Sovremennoe znachenie palinologii dlya stratigrafii, korrelyatsii raznofatsial'nykh otlozheniy i paleogeograficheskikh rekonstruktsiy (po rezul'tatam izucheniya mikrofitofossiliy iz yurskikh otlozheniy Vostochnogo Prikaspiya) [The modern role of palynology for stratigraphy, correlation of different facial deposits and paleogeographic reconstructions (based on the study of Jurassic microphytofossils of Eastern Caspian)]. Mikrofossilii v neftyanoy geologii. Leningrad: VNIGRI, 1980, p. 22-59.
   Timoshina N.A., Men'shikova N.Ya., Kruchinin K.V. Palinologicheskie dannye k raschleneniyu i korrelyatsii yurskikh otlozheniy Severo-Zapadnogo Ustyurta [Palynological data to the separation and correlation of the Jurassic deposits of Northwest Ustyurt]. Palinologicheskie issledovaniya otlozheniy paleozoya i mezozoya severa SSSR i Prikaspiya. Leningrad: VNIGRI, 1985, p. 43-48.
   Ulanovskaya T.E., Zelenshchikov G.V., Shilin A.V. Yura i nizhniy mel rossiyskogo sektora Kaspiyskogo moray [Jurassic and Lower Cretaceous of the Russian sector of the Caspian Sea]. Novocherkassk: OOO NPO «Temp», 2006, 59 p.
   Vinogradova K.V. Stratigrafiya i palinologiya yurskikh neftegazonosnykh otlozheniy Mangyshlaka i Zapadnoy Turkmenii [Stratigraphy and palynology of the Jurassic oil and gas deposits of Mangyshlak and western Turkmenistan]. Moscow: Nauka, 1971, 70 p.
   Zonal'naya stratigrafiya fanerozoya Rossii [Zonal stratigraphy of the Phanerozoic Russia]. Saint Petersburg, 2006, 256 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 35_2011 submitted on 09/19/2011 displayed on website on 09/22/2011
40 p.
pdf  Western Siberian Triassic - phyto stratigraphy and correlation of key sequences
The second part of our study is presented. Paleo-floral characteristics of the Triassic lithostratons are analyzed based on the study of micro-and macrophytofossiles. A comparative analysis of paleobotanical data is carried out; correlative taxa are identified; systematic composition of plant and palyno-complexes, specific for lithostratons of key sequences, is determined. The age of lithostratons is specified, their lateral correlation is established. The features of synchronous hetero-taxa tapho-flora within Western Siberia are described. The correlation schemes of the Triassic key sequences are made; significant break in sedimentation between the Triassic and Jurassic in the northern part of Western Siberia is substantiated.
Key words: palyno-complexes, macrofossils of plants, lithostratons, key sequences, age, correlation, Triassic, Western Siberia, Eastern Urals.
article citation Kirichkova A.I. Western Siberian Triassic - phyto stratigraphy and correlation of key sequences // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2011. - V.6. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2011.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 3_2011 submitted on 10/27/2010 displayed on website on 02/10/2011
28 p.
pdf  Pecuilairities of lithology of continental trias, Western Siberia
The first part of the paper is presented. The analysis of the stratigraphic study of the continental Triassic deposits of Western Siberia has been carried out. The key sequences of wells with Triassic strata of various structural-facies zones and lithological characteristics of lithostratonos have been provided along with their most probable synchronization within Western Siberia and the Eastern Urals. The schemes of deposit comparison for key wells have been composed; the scheme of location-and-time series relation including some modifications and additions of their size and age range, developed by SNIIGGiMS specialists, has been approved and accepted.
Key words: Western Siberia, the Eastern Urals, Trias, facies zonation, key sequences, series, strata, lithostratons, formation, lithology.
article citation Kirichkova A.I. Osobennosti litologii kontinental'nogo triasa Zapadnoy Sibiri [Pecuilairities of lithology of continental trias, Western Siberia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2011.pdf
References
   Bochkarev V.S. Tampeyskaya i turinskaya serii Zapadno-Sibirskoy ravniny [Tampey and Turin series of the West Siberian Plain]. Vydelenie i korrelyatsiya osnovnykh stratonov mezozoya Zapadnoy Sibiri. Tyumen': ZapSibNIGNI, 1984, pp. 10-25.
   Bochkarev V.S., Brekhuntsov A.M., Deshchenya N.P., Braduchan Yu.V., Khafizov F.Z. Osnovnye problemy stratigrafii mezozoyskikh neftegazonosnykh otlozheniy zapadnoy Sibiri [The main problems of stratigraphy of the Mesozoic oil and gas deposits, Western Siberia]. Geologiya nefti i gaza, 2000, no. 1, pp. 2-13.
   Bochkarev V.S., Nosal' V.I., Ivanok K.P. K stratigrafii nizhnemezozoyskikh obrazovaniy vostochnogo sklona Urala i Zaural'ya [Stratigraphy of the Lower Mesozoic formations, eastern slope of the Urals and Trans-Urals]. Trias mezhgornykh vpadin Urala. Sverdlovsk: UFAN SSSR, 1968, pp. 3-31.
   Brekhuntsov A.M., Borodkin V.N., Bochkarev V.S., Kucherov G.G., Gorbachev V.I., Sutyagin V.A., Karaseva-Belokon' T.V., Ekhlakov Yu.A. Predvaritel'nye geologicheskie dannye, poluchennye po rezul'tatam bureniya sverkhglubokoy skvazhiny SG-7 – En-Yakhinskoy pri zaboe 5050 m (Zapadnaya Sibir') [Preliminary geological data obtained from the results of drilling ultra deep well SG-7 - Yen-Yakhinsk, bottom 5050 m (Western Siberia)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2003, no. 4-5, pp. 20-30.
   Dagis A.S., Kazakov A.M. Stratigrafiya, litologiya i tsiklichnost' triasovykh otlozheniy Sredney Sibiri [Stratigraphy, lithology and cyclicity of the Triassic deposits, Central Siberia]. Novosibirsk: Nauka, 1984, 177 p.
   Ekhlakov Yu.A., Ugryumov A.N. Triasovye i yurskie otlozheniya v razreze Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhiny [Triassic and Jurassic deposits in the reference of the Tyumen super-deep well]. Abstracts of the meeting «Rezul'taty bureniya i issledovaniya Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhiny» [The results of drilling and study of the Tyumen super-deep well]. Perm': KamNIIKIGS, 1995, pp. 29-31.
   Ekhlakov Yu.A., Ugryumov A.N., Bochkarev V.S. Raschlenenie osadochno-vulkanogennoy tolshchi triasa (Krasnosel'kupskaya seriya) v Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhine [Division of sedimentary-volcanic strata of the Triassic (Krasnoselkupsky series) in the Tyumen super-deep well]. Proceedings of the stratigraphic Meeting on Mesozoic West Siberian Plain «Trias Zapadnoy Sibiri» [Triassic of West Siberia]. - Novosibirsk: izd-vo SNIIGGiMS, 2001. - S. 32-48 s.
   Ekhlakov Yu.A., Ugryumov A.N., Bochkarev V.S., Provorova A.M., Sanfirova S.S., Mogucheva N.K. Purskaya svita – novyy straton triasa na severe Zapadno-Sibirskoy plity [Pursk suite - the new Straton of the Triassic in the north of the West Siberian Plain]. Proceedings of the stratigraphic Meeting on Mesozoic West Siberian Plain «Trias Zapadnoy Sibiri» [Triassic of West Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2001, pp. 53-62.
   Ekhlakov Yu.A., Ugryumov A.N., Brekhuntsov A.M., Bochkarev V.S., Kucherov G.G., Gorbachev V.I. Osobennosti geologicheskogo stroeniya doyurskogo kompleksa severa Zapadnoy Sibiri v svyazi s neftegazonosnost'yu [Features of the geological structure of the pre-Jurassic complex, north of Western Siberia in view of oil and gas potential]. Gornye vedomosti, 2005, no. 2, pp. 28-37.
   Fradkina A.F. Raschlenenie triasovoy sistemy v razreze Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhiny SG-6 po palinologicheskim dannym [Division of the Triassic system in the sequence of the Tyumen super-deep well SG-6 using palynological data]. Proceedings of the stratigraphic Meeting on Mesozoic West Siberian Plain «Trias Zapadnoy Sibiri» [Triassic of West Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2001, pp. 108-118.
   Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Geologicul structure and petroleum potential prospects of the West Siberian Plain]. Moscow: Gosgeoltekhizdat, 1958, 390 p.
   Kareva E.A. Skhema stratigrafii yuzhnoy chasti Chelyabinskogo burougol'nogo basseyna [Scheme of stratigraphy of the southern part of Chelyabinsk brown coal basin]. Geologicheskiy sbornik 3, 1958. Leningrad: Gostoptekhizdat, Trudy VNIGRI, vol. 126, pp. 225-268.
   Kazakov A.M. Granitsy osnovnykh stratigraficheskikh podrazdeleniy triasovoy sistemy Zapadnoy Sibiri [Boundaries of the major stratigraphic units of the Triassic West Siberia]. Proceedings of the stratigraphic Meeting on Mesozoic West Siberian Plain «Trias Zapadnoy Sibiri» [Triassic of West Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2001, pp. 6-15.
   Kazakov A.M., Konstantinov A.G., Kurushin N.I., Mogucheva N.K., Sobolev E.S., Fradkina A.F., Yadrenkin A.V., Devyatov V.P., Smirnov L.V. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Triasovaya sistema [Stratigraphy of oil and gas basins of Siberia. Triassic system]. Novosibirsk: SO RAN, branch of «GEO», 2002, 322 p.
   Kazanskiy Yu.P., Mozgunova E.V., Moskvin V.I., Solodchina E.P. Sostav i stroenie triasovykh vulkanogennykh otlozheniy sverkhglubokoy skvazhiny TSG-6 (Urengoyskiy r-n, Zapadnaya Sibir') [Composition and structure of the Triassic volcanogenic sediments, ultradeep well TSG-6 (Urengoy district, Western Siberia)]. Geologiya i geofizika, 1995, vol. 36, no. 6, pp. 157-164.
   Kirichkova A.I. Fitostratigrafiya triasovykh i nizhneyurskikh otlozheniy Vostochnogo Urala [Phyto-stratigraphy of the Triassic and Lower Jurassic deposits of the Eastern Urals]. Otechestvennaya geologiya, 1993, no. 11, pp. 37-46.
   Kirichkova A.I. Taksonomicheskaya reviziya nekotorykh triasovykh rasteniy Vostochnogo Urala [Taxonomic revision of some Triassic plants of the Eastern Urals]. Botanicheskiy zhurnal, 1990, vol. 75, no. 9, pp. 1288-1294.
   Kirichkova A.I. Triasovo-ranneyurskaya flora Vostochnogo Urala [Triassic-Early Jurassic flora of the Eastern Urals]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1990, no. 1, pp. 110-119.
   Kirichkova A.I., Khramova S.N. O nekotorykh pteridospermovykh iz triasovykh otlozheniy Vostochnogo Urala [Some pterido-sperms from Triassic deposits of the Eastern Urals]. Novoe v stratigrafii triasa Paleourala. Sverdlovsk: GIN UrO RAN SSSR, 1980, pp. 3-18.
   Kirichkova A.I., Kostina E.I., Bystritskaya L.I. Fitostratigrafiya i flora yurskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Phyto-stratigraphy and flora of the Jurassic deposits of Western Siberia]. Saint-Petersburg, Nedra, 2005, 377 p.
   Kirichkova A.I., Kulikova N.K. Korrelyatsiya raznofatsial'nykh triasovykh otlozheniy Vostochnogo Urala i Sibiri [Correlation of the different facial Triassic deposits of the eastern Urals and Siberia]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2002, no. 5, pp. 70-84.
   Kirichkova A.I., Kulikova N.K. Problema korrelyatsii kontinental'nykh otlozheniy triasa Yuzhnoy Germanii, Timano-Pechorskogo regiona i Vostochnogo Urala [Correlation of continental Triassic deposits of southern Germany, Timan-Pechora region and eastern Urals]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2005, no. 5, pp. 60-75.
   Kirichkova A.I., Kulikova N.K.., Ovchinnikova L.L., Timoshina N.A.., Travina T.A., Fedorova V.A. Biostratigraficheskoe raschlenenie mezozoyskikh otlozheniy, vskrytykh Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhinoy [Biostratigraphic subdivision of the Mesozoic deposits, exposed by Tyumen super-deep well]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 1999, vol. 7, no. 1, pp. 71-85.
   Kirichkova A.I., Rovnina L.V. Opornye razrezy kak osnova dlya usovershenstvovaniya biostratigraficheskoy shkaly triasa v Zapadnoy Sibiri [Key sequences as the basis for improvement of biostratigraphic scale of the Triassic in Western Siberia]. Stratigrafiya i ee rol' v razvitii neftegazovogo kompleksa Rossii, 2007, Saint Petersburg: VNIGRI, pp. 173-208.
   Krugovykh V.V., Mogucheva N.K. Palino- i fitostratigrafiya opornogo razreza triasa mysa Tsvetkova na Vostochnom Taymyre (Sibir') [Palin- and phyto- stratigraphy of the key sequence on the Triassic Tsvetkov Cape, eastern Taimyr (Siberia)]. Geologiya i geofizika, 2000, vol. 41, no. 4, pp. 535-550.
   Malyutin Z.A. Nizhnemezozoyskie otlozheniya yuzhnogo Zaural'ya v predelakh yugo-zapadnoy okrainy Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [Lower Mesozoic deposits of southern Zauralye within the south-western West Siberian Plain]. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1961, 195 p.
   Malyutin Z.A. O kaynotipnykh effuziyakh v Srednem Zaural'e [On the Cenozoic-type effusion in the Middle Urals]. Sverdlovsk: Ural'skoe geologicheskoe upravlenie, 1957, 35 p.
   Mogucheva N.K. Fitostratigrafiya triasovykh i nizhne-sredneyurskikh otlozheniy v razreze Tyumenskoy sverkhglubokoy skvazhiny SG-6 [Phyto-stratigraphy of the Triassic and Lower - Middle Jurassic deposits in the sequence of the Tyumen super-deep well SG-6]. Proceedings of the stratigraphic Meeting on Mesozoic West Siberian Plain «Trias Zapadnoy Sibiri» [Triassic of West Siberia]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2001, pp. 90-97.
   Mogucheva N.K. Novye dannye po stratigrafii triasa Zapadnoy Sibiri [New data on stratigraphy of the Triassic of West Siberia]. Gornye vedomosti, 2005, no. 12, pp. 84-88.
   Nesterov I.I., Bochkarev V.S., Purtova S.I. Unikal'nyy razrez Triasa Zapadnoy Sibiri[A unique sequence of the Triassic of West Siberia]. Doklady RAN, 1995, vol. 140, no. 5, pp. 659-663.
   Resheniya 6-go Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo soveshchaniya po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoyskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Decisions of the 6th Interagency Stratigraphic Meeting on the consideration and adoption of revised stratigraphic scheme of the Mesozoic deposits of West Siberia]. Novosibirsk: IGNG SO RAN, 2004, 111 p.
   Resheniya V Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po mezozoyskim otlozheniyam Zapadno-Sibirskoy ravniny [Decisions of the V Interagency Regional Stratigraphic Meeting on the Mesozoic deposits of West Siberian Plain]. Tyumen', 1991, 54 p.
   Rostovtsev N.N. Zapadno-Sibirskaya nizmennost' [The West Siberian Plain]. Ocherki po geologii SSSR, vol. 1. Leningrad: Gostoptekhizdat, 1956, pp. 107-153.
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii [Stratigraphic Code of Russia]. Saint Peterburg: VSEGEI, 2006, 95 p.
   Surkov V.S., Kazakov. A.M., Devyatov V.P., Smirnov L.V. Nizhne-srednetriasovyy riftogennyy kompleks Zapadno-Sibirskogo basseyna [Lower and Middle Triassic rift complex of the West Siberian Basin]. Otechestvennaya geologiya, 1997, no. 3, pp. 31-37.
   Trias Zapadnoy Sibiri (Materialy k stratigraficheskomu soveshchaniyu po mezozoyu Zapadno-Sibirskoy plity) [Proceedings of the stratigraphic Meeting on Mesozoic West Siberian Plain “Triassic of West Siberia”]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2001, 225 p.
   Trias. Eine ganz andere Welt Mitteleuropa im fruhen Erdmittelalter. Herausberger: N. Hau schke, V. Wilde. Munchen, 1999. - S. 647.
   Tuzhikova V.I. Datirovanie otlozheniy turinskogo fitostratigraficheskogo gorizonta, turinskoy i bitkuevskoy svit Sugoyakskogo rayona Chelyabinskogo basseyna [Deposit dating of the Turin phyto-stratigraphic horizon, Turin and Bitkuev suites (Sugoyak region, Chelyabinsk basin]. Novoe v stratigrafii triasa Paleourala. Sverdlovsk: GIN UrO RAN SSSR, 1980, pp. 19-45.
   Tuzhikova V.I. Istoriya nizhnemezozoyskogo uglenakopleniya na Urale [The history of Lower Mesozoic coal accumulation in the Urals]. Moscow: Nauka, 1973, 251 p.
   Unifitsirovannye i korrelyatsionnye stratigraficheskie skhemy Urala s ob"yasnitel'noy zapiskoy [Unified and correlation stratigraphic schemes of the Ural including explanatory note]. Part II. Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 1980, pp. 32-66.
Outstanding petroleum geologists
Section editor – Averyanova O.Yu.
Article # submitted on 09/25/2009 displayed on website on 09/30/2009
4 p.
pdf Victor I. Krasnov - representantative of the gold fund of Russia geological science
The note is devoted to well-known Russian geologist, stratigrapher V.I. Krasnov marked 80-th anniversary in this year. Within the span of 50 years of labor activities Victor Ivanovich performed many-sided scientific-research and practical investigations, the significance of his works is difficult to overestimate as for geological science so for practice.
Key words: stratigraphy in petroleum geology, stratigraphical nomenclature, stratigraphical regional schemes.
article citation Kirichkova A.I. Victor I. Krasnov - representantative of the gold fund of Russia geological science // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #3.- http://www.ngtp.ru/rub/14/krasnov_2009.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 007 displayed on website on 03/19/2007
32 p.
pdf  Oil geology stratigraphy: research methodologyand current issues
The methodological aspects of stratigraphic research on the geologically closed areas, sedimentary basins have been considered as well as current issues of the detailed petroleum strata stratigraphy due to the need to explore new productive horizons and new petroleum objects.
Key words: sedimentary basins, methodology, oil and gas province, methods, stratigraphy, productive strata.
article citation Kirichkova A.I., Chizhova V.A., Stashkova E.K., Fortunatova N.K., Shurygin B.N. Oil geology stratigraphy: research methodology and current issues // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/2/007.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 03 displayed on website on 10/17/2006
15 p.
pdf  On the typification of LEPIDOPTERIS OTTONIS (GOPPERT) SCHIMPER, 1869 (PTERIDOSPERMAE, CYCADOFILICALES)
The results of research on clarifying the specific characteristics and typification of widespread in Late Triassic floras of Eurasia L. ottonis (Goppert) Schimper, typical for the genus Lepidopteris of that time, have been presented. The leaves remains of this genus were first found in the Upper Triassic deposits of Southern Germany. The holotype of the genus - L. Stuttgartiensis of the Middle Keuper (Upper Carney) deposits of the Stuttgart environs and the type specimens of the kind L. ottonis of the Upper Keuper (Rot) – Lower Jurassic of Franconia and the Rot of Silesia (western Poland) do not possess epidermal characteristics. The Lepidopteris leaves remains of the Franconia Rot deposits (Koburg mountain environs, Southern Germany), presented by Dr. Kelber, enable us to investigate the epidermal characteristics of L. ottonis (Goppert) Schimper leaves by specimens from type locality.
Key words: Southern Germany, strata-locality, Upper Triassic, Rot, holotype, type specimens, epidermal characteristics.
article citation Kirichkova A.I. On the typification of LEPIDOPTERIS OTTONIS (GOPPERT) SCHIMPER, 1869 (PTERIDOSPERMAE, CYCADOFILICALES) // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2006. - V.1. - http://www.ngtp.ru/rub/2/03.pdf
References