Evseeva G.B.

igirnigm@ing.uz
Graduated from Tashkent Polytechnic Institute (1985), specialization "geological engineer".
PhD in geology and mineralogy.
Head of the Laboratory of Institute of Geology and Exploration of Oil and Gas Deposits (IGIRNIGM).
Area of scientific interests: petroleum geology, paleontology, stratigraphy, petrography.
Author of 29 publications.
Stratigraphy and lithology
Article # 32_2021 submitted on 07/05/2021 displayed on website on 10/20/2021
17 p.
pdf Lithostratigraphical features and the Poro-Perm properties of lagoonal facies rocks of Bukhara step (Bukharа-Khivа oil and gas region)
For the effective conduct of petroleum geological exploration, it is necessary to reliably determine the position in space and time of the reservoirs, which are often composed of rocks of various petrographical compositions and facies. The results of a detailed study of the material composition, structural and textural features of carbonate rocks and their reservoir properties in the zone of development of lagoonal strata on the territory of the Bukhara step of the Bukhara-Khiva oil and gas region, using the example of the Dultepa field located within the Mubarek uplift, are presented. The relationship between the reservoir properties of rocks and the facial conditions of sedimentary environment, obeying the general developing pattern of shelf carbonate accumulation, is considered. The studied patterns of distribution of various genetic types of rocks that compose the strata of the lagoon facies zone reflect the temporal events of the development of sedimentary basins and make it possible to effectively solve theoretical and practical problems of oil and gas geology.

Keywords: carbonate rock, lagoon facies, reservoir properties, Bukhara-Khiva oil and gas region.
article citation Evseeva G.B., Kudasheva L.R., Atadzhanova M.E. Litologo-stratigraficheskie osobennosti razreza i fil'tratsionno-emkostnye svoystva porod lagunnoy fatsial'noy zony Bukharskoy stupeni Bukharo-Khivinskogo neftegazonosnogo regiona [Lithostratigraphical features and the Poro-Perm properties of lagoonal facies rocks of Bukhara step (Bukharа-Khivа oil and gas region)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/32_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2021
References
   Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh. K biostratigrafii neftegazonosnykh tolshch verkhneyurskoy karbonatnoy formatsii Zapadnogo Uzbekistana [Biostratigraphy of petroleum bearing strata of the Upper Jurassic carbonate formation in Western Uzbekistan]. Neftegazovaya geologiya i voprosy prirosta zapasov uglevodorodov v Uzbekistane. Tashkent: IGIRNIGM, 1996, pp.9-18.
   Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh., Evseeva G.B. Organogennye postroyki neftegazonosnykh otlozheniy karbonatnoy formatsii yury Zapadnogo Uzbekistana i ikh terminologiya [Organogenic structures of petroleum bearing Jurassic carbonate formation of Western Uzbekistan and their terminology]. Uzbekskiy zhurnal nefti i gaza, 2009, no. 3, pp. 16-23.
   Egamberdyev M.E., Abdullaev G.S. Osobennosti poetapnogo razvitiya organicheskogo mira yurskogo perioda v severnoy bortovoy zone Amudar'inskogo sedimentatsionnogo basseyna [Features of the stage-by-stage development of the organic world of the Jurassic period in the northern side zone of the Amu Darya sedimentary basin]. Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal, 1997, no.2, pp. 3-17.
   Evseeva G.B. Usloviya osadkonakopleniya i kollektorskie svoystva porod yurskikh karbonatnykh otlozheniy Bukharo-Khivinskogo neftegazonosnogo regiona [Bukhara-Khiva oil and gas region - depositional environment of the Jurassic carbonate deposits and reservoir rock properties]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/15_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2015
   Luchnikov V.S. Stratigrafiya yurskikh otlozheniy yugo-vostoka Sredney Azii [Stratigraphy of the Jurassic srata of the southeast of Central Asia]. Problemy neftegazonosnosti Tadzhikistana. Dushanbe: Donish., 1972, pp. 351-374.
   Mikheev I.G., Fortunatova N.K., Veto V.I., Boyarinova L.A. Stroenie i raspredelenie verkhneyurskikh rifovykh kompleksov v Yuzhnom i Zapadnom Uzbekistane [Structure and distribution of Upper Jurassic reef structures in South and West Uzbekistan]. Sbornik trudov VNIGNI. Moscow, 1978, issue 210, pp. 54-68.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 15_2015 submitted on 03/25/2015 displayed on website on 04/21/2015
18 p.
pdf Bukhara-Khiva oil and gas region - depositional environment of the Jurassic carbonate deposits and reservoir rock properties
The characteristic of reservoir rocks of the Jurassic carbonate formation of Bukhara-Khiva oil and gas region is provided. Genetic types, facial conditions and reservoir properties of these rocks are analyzed. Distributional patterns of rocks forming the productive layers and certain reservoir properties will serve as the basis for typing of exposed sections. The same for creation of reliable models of hydrocarbon traps, promising for identifying of hydrocarbon deposits, which will enable us to choose the best course of exploration strategy.

Keywords: Jurassic, oil, gas, carbonate formation, reservoir, Bukhara-Khiva oil and gas region.
article citation Evseeva G.B. Usloviya osadkonakopleniya i kollektorskie svoystva porod yurskikh karbonatnykh otlozheniy Bukharo-Khivinskogo neftegazonosnogo regiona [Bukhara-Khiva oil and gas region - depositional environment of the Jurassic carbonate deposits and reservoir rock properties]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/15_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2015
References
   Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh. Unifikatsiya stratigraficheskoy nomenklatury promyslovykh gorizontov karbonatnoy formatsii yury Yuzhnogo i Yugo-Zapadnogo Uzbekistana. Uzbekskiy [Unification of stratigraphic nomenclature of commercial section of Jurassic carbonate formation of the Southern and South-Western Uzbekistan, Uzbeksky]. Zhurnal nefti i gaza, 1998, no. 4, p. 13-16.
   Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh. Znachenie paleontologicheskikh issledovaniy pri razrabotke stratigraficheskoy skhemy verkhnego kompleksa karbonatnoy formatsii Bukharo-Khivinskogo regiona [The value of paleontological research in the development of stratigraphic scheme of the upper complex of carbonate formation of Bukhara-Khiva region]. Geologiya, poleznye iskopaemye i problemy geoekologii Boshkortostana: Abstracts of the VI International Conference. Ufa, Rossiya, 2006, p. 66-68.
   Akramkhodzhaev A.M., Mirkamalov Kh.Kh., Abdullaev G.S., Akhmedov P.U. Stratigrafiya i fatsial'nye skhemy verkhneyurskoy karbonatnoy formatsii Zapadnogo Uzbekistana [Stratigraphy and facial scheme of Upper Jurassic carbonate formations of western Uzbekistan]. Byul. MOIP, otd. geol., 1982, no. 6, p. 53-62.
   Babaev A.G. Karbonatnaya formatsiya yurskogo vozrasta platformennoy oblasti Uzbekistana i ee neftegazonosnost' [Jurassic carbonate formation of platform region of Uzbekistan and its petroleum potential]. Tashkent: FAN, 1983, p. 1-160.
   Korsun' V.V. O tipakh razrezov karbonatnoy formatsii verkhney yury Yugo-Zapadnogo Uzbekistana po rezul'tatam geologicheskoy interpretatsii promyslovykh geofizicheskikh dannykh. Voprosy regional'noy geologii neftegazonosnykh oblastey Uzbekistana [Types of carbonate formation sections of the Upper Jurassic of South-Western Uzbekistan on the basis of result of the geological interpretation of geophysical data. Questions of regional geology of oil and gas fields in Uzbekistan]. Tashkent: SAIGIMS, 1981, vol. 9, p. 46-60.
   Egamberdyev M.E. Neftegazonosnye fatsii mezozoya i paleogena [Petroleum facies of the Mesozoic and Paleogene]. Tashkent: FAN, 1981, p. 1-158.