Sokolova L.V.

sokolova@geo.komisc.ru

Graduated from Syktyvkar State University (2005), specialization "biology".
PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Researcher, Institute of Geology, Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
Area of scientific interests: stratigraphy, Silurian conodonts.
Author of 14 publications.
Stratigraphy and lithology
Article # 15_2024 submitted on 04/10/2024 displayed on website on 05/29/2024
21 p.
pdf The characteristics of boundary strata of the pre-Greben regional unconformity from Upper Silurian of the Chernov Swell (Sizimselebeyshor creek) according to the conodonts chronostatigraphy
Upper Silurian conodonts from the outcrop of the Sizimselebeishor Creek were studied for the first time. A sequence of four associations conodonts of different taxonomic structure has been established throughout the boundary of the pre-Greben regional unconformity in the Sizimselebeyshor Creek. Association 1 with the dominant regional species Ctenognathodus (?) sp. A is dated below the surface of the unconformity. Association 2 with Ozarkodina confluence (Branson et Mehl, 1933), Oz. cornidentata Viira, 1983 and Coryssognathus dubius (Rhodes, 1953) was fixed in section, which directly underlying the unconformity. Association 3 with Panderodus equicostatus (Rhodes, 1953) and Wurmiella excavata (Branson et Mehl, 1933) was established directly overlapping the discordance. Both borderland associations 2 and 3 are represented by species of wide geographical and long-term stratigraphic distribution. Association 4 with species Zieglerodina cf. ivochlupaci Carls, Slavik, Valenzuella-Rios, 2007 and Oz. denticulata Viira, 2000 Pridoly age is dated above the pre-Greben unconformity also.
An auxiliary biostratigraphic division - layers with Ctenognathodus (?) sp. A of Gerdyu time (Ludlow) was identified as a result of correlation the studied interval with the boundary strata of Gerdyu regional stage (Ludlow) and Greben regional stage (Pridoli) of the reference section of the Kozhym River of the western slope of the Subpolar Urals. The layers are characterized by the joint presence of conodonts Ctenognathodus (?) sp. A and Ozarkodina confluens (Branson et Mehl, 1933), zonal brachiopod species Didymothiris didyma (Dalman, 1828) and the development of stromatolites interlayers.

Keywords: conodonts, Upper Silurian, Gerdyu regional stage, Greben regional stage, pre-Greben regional unconformity, Sizimselebeyshor Creek, Chernov Swell.
article citation Sokolova L.V., Dan'shchikova I.I., Ul'nyrov I.L. Kharakteristika po konodontam pogranichnykh otlozheniy predgrebenskogo nesoglasiya v verkhnem silure podnyatiya Chernova (ruchey Sizimtselebeyshor) [The characteristics of boundary strata of the pre-Greben regional unconformity from Upper Silurian of the Chernov Swell (Sizimselebeyshor creek) according to the conodonts chronostatigraphy]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 2, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/15_2024.html EDN: UJJBXO
References
   Abushik A. Silurian - Earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan-Northern Ural region. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 2000, 49(2), pp. 112-125.
   Antoshkina A.I. Stratigrafiya i usloviya zaleganiya siluriyskikh otlozheniy podnyatiya Chernova [Stratigraphy and conditions of occurrence of Silurian strata of Chernov swell]. Ezhegodnik-1974. Syktyvkar: Institut geologii Komi filiala AN SSSR, 1975, pp. 40-46. (In Russ).
   Antropova E.V., Sokolova L.V. Novye dannye o siluriyskikh stromatoporoideyakh i konodontakh razreza r. Padimeytyvis (podnyatie Chernova) [New data on Silurian stromatoporoidea and conodonts of the Padimeytivis river section (Chernov swell)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 25-y nauch. konf. In-ta geologii Komi NTs UrO RAN. Syktyvkar, 2016, pp. 3-7. (In Russ).
   Belonin M.D., Budanov G.F., Danilevskiy S.A., Prishchepa O.M., Teplov E.L. Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora Province: geological structure, oil and gas potential and development prospects]. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 р. (In Russ).
   Beznosova T.M. Soobshchestva brakhiopod i biostratigrafiya verkhnego ordovika, silura i nizhnego devona severo-vostochnoy okrainy paleokontinenta Baltiya [Brachiopod communities and biostratigraphy of the Upper Ordovician, Silurian and Lower Devonian of the Northeastern margin of the Baltic paleocontinent]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, 218 p. (In Russ).
   Beznosova T.M., Matveev V.A., Puchkov V.N., Silaev V.I. Pereryv v osadkonakoplenii na granitse ludlova i przhidola v razreze silura na Pripolyarnom Urale [A break in sedimentation at the Ludlow - Pridoly boundary in the Silurian section in the Subpolar Urals]. Litosfera, 2020b, no. 6(20), pp. 791-807. (In Russ). DOI: 10.24930/1681-9004-2020-20-6-791-807
   Beznosova T.M., Matveev V.A., Shamsutdinova L.L. Novye dannye po stratigrafii i obnovlennaya skhema korrelyatsii verkhnego ordovika i silura Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii i severa Urala [New stratigraphic data and an updated correlation scheme of the Upper Ordovician and Silurian of the Timan-Pechora petroleum province and the north of the Urals]. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra UrO RAN. Seriya «Nauki o Zemle». 2020a, no. 6(46), pp. 75-89. (In Russ). DOI: 10.19110/1994-5655-2020-6-75-89
   Beznosova T.M., Matveev V.A., Sokolova L.V. Biostratigraficheskiy i sobytiyno-stratigraficheskiy rubezh ludlova i przhidola na zapadnom sklone Pripolyarnogo Urala [Biostratigraphic and event-stratigraphic boundary of Ludlow and Pridoly on the Western slope of the Subpolar Urals]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2018, no. 11, pp. 31-37. (In Russ). DOI: 10.19110/2221-1381-2018-11-31-37
   Beznosova T.M., Matveev V.A., Sokolova L.V., Kanev B.I. Regional'noe proyavlenie global'nogo ludfordskogo sobytiya (Lau Event) v razreze zapadnogo sklona Urala [Regional manifestation of the global Ludfordian event (Lau Event) in the context of the western slope of the Urals]. Geodinamika, veshchestvo, rudogenez Vostochno-Evropeyskoy platformy i ee skladchatogo obramleniya: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Syktyvkar: IG Komi NC UrO RAS, 2017, pp. 19-21. (In Russ).
   Carls P., Slavík L., Valenzuela-Ríos J.I. Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian boundary. Bulletin of Geosciences, 2007, 82(2), pp. 145-164. DOI: 10.3140/bull.geosci.2007.02.145
   Chernov G.A. Paleozoy Bol'shezemel'skoy tundry i perspektivy ego neftegazonosnosti [Paleozoic of the Bolshezemelskaya tundra and prospects of its petroleum potential]. Moscow: Nauka, 1972, 313 p. (In Russ).
   Chernov G.A. Siluriyskie otlozheniya podnyatiya Chernova (Bol'shezemel'skaya tundra) [Silurian strata of the Chernov Uplift (Bolshezemelskaya tundra)]. Doklady Akademii nauk SSSR, 1964, vol. 156, no. 4, pp. 843-846. (In Russ).
   Dan'shchikova I.I., Ul'nyrov I.L., Maydl' T.V. Litologicheskaya kharakteristika predgrebenskogo nesoglasiya v razreze ruch'ya Sizimtselebeyshor podnyatiya Chernova [Lithological characteristics of the pre-Greben regional unconformity of the Sizimcelebeyshor Creek of the Chernov Uplift]. Vestnik Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, 2022, 12 (336), pp. 3-10. (In Russ). DOI: 10.19110/geov.2022.12.1
   Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:1000000 (tret'e pokolenie). Seriya Ural'skaya. List Q-41 - Vorkuta [State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1:1000000 (third generation). Ural series. Sheet Q-41 - Vorkuta)]. M.A. Shishkin, Ya.E. Faybusovich, A.P. Astapov, A.S. Voronin, E.V. Molchanova. St. Petersburg: VSEGEI, ZapSibGeoNACz, 2007. (In Russ).
   Ivanov K.S. Metody poiskov i vydeleniya konodontov. Metodicheskie rekomendatsii [Methods of search and selection of conodonts. Methodological recommendations]. Sverdlovsk, 1987, 117 p. (In Russ).
   Klapper G., Murphy M.A. Silurian - Lower Devonian conodont sequence in the Roberts Mountains Formation of the central Nevada. University of California publications in geological sciences. USA: University of California Press Berkeley and Los Angeles California, 1974, vol. 111, 87 p.
   Knyazev S.A. Siluriyskie otlozheniya tsentral'noy chasti podnyatiya Chernova [Silurian strata of the central part of the Chernov Uplift]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Severo-Vostoka Evropeyskoy chasti SSSR. Syktyvkar, 1965, pp. 112-120. (In Russ).
   Kotik I.S., Maydl' T.V., Kotik O.S., Pronina N.V. Neftegazomaterinskie otlozheniya silura podnyatiya Chernova (Timano-Pechorskiy basseyn) [Petroleum source rocks of the Silurian strata on the Chernov swell (Timan-Pechora basin)]. Georesursy, 2020, 22(3), pp. 12-20. (In Russ). DOI: 10.18599/grs.2020.3.12-20
   Margulis E.A. Neftegazonosnye kompleksy Pechorskogo shel'fa [Oil-gas complexes of the Pechora shelf]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/5/35_2009.pdf (In Russ).
   Martynov A.V. Litologo-fatsial'nye kriterii prognoza neftegazonosnosti ordoviksko-nizhnedevonskikh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii [Lithological and facies criteria for predicting the petroleum potential of the Ordovician-Lower Devonian strata of the Timan-Pechora province]. St. Petersburg, 1998, 27 p. (In Russ).
   Mathieson D., Mawson R., Simpson A.J., Talent J.A. Late Silurian (Ludlow) and Early Devonian (Pragian) conodonts from the Cobar Supergroup, western New South Wales, Australia. Bulletin of Geosciences, 2016, 91(3), pp. 583-652. DOI: 10.3140/bull.geosci.1593
   Melnikov S.V. Konodonty ordovika i silura Timano-Severoural'skogo regiona. [Ordovician and Silurian conodonts of the Timan-North Ural region]. St. Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskoy kartograficheskoy fabriki VSEGEI, 1999a, 136 p. (In Russ).
   Mel'nikov S.V. Melkovodnye konodonty silura v opornom razreze Pripolyarnogo Urala (r. Kozhym) [Shallow-water conodonts of the Silurian in the reference section of the Subpolar Urals (Kozhim River)]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: novye rezul'taty i novye perspektivy: materialy XIII Geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi. Syktyvkar, 1999b, vol. II, pp. 275-278. (In Russ).
   Miller C.G., Aldridge R.J. The taxonomy and apparatus structure of the Silurian distomodontid conodont Coryssognathus Link & Druce, 1972. J. Micropalaeontology, 1993, 12(2), pp. 241-255.
   Murphy M.A., Valenzuela-Ríos J.I., Carls P. On classification of Přidoli (Silurian)-Lochkovian (Devonian) Spathognathodontidae (Conodonts). University of California, Riverside Campus Museum Contribution 6, 2004, 25 p.
   Ob"yasnitel'naya zapiska k stratigraficheskim skhemam Urala (dokembriy, paleozoy) [Explanatory note to the stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Compl. N.Ya. Antsygin. Ekaterinburg, 1994, 95 p. (In Russ).
   Ogg J.G., Ogg G.M., Gradstein F.M. Silurian. A Concise Geologic Time Scale: 2016, Elsevier, 2016, pp. 71-84. DOI: 10.1016/B978-0-444-59467-9.00007-8
   Opornye razrezy verkhnego silura i nizhnego devona Pripolyarnogo Urala [Supporting sections of the Upper Silurian and Lower Devonian of the Subpolar Urals]. Ed. V.S. Tsyganko, V.A. Chermnykh. Syktyvkar: Komi filial AN SSSR, 1983, 74 p. (In Russ).
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissiy [Resolutions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee and its standing committees]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2008, issue 38, 131 p. (In Russ).
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissiy [Resolutions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee and its standing committees]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2012, issue 41, 48 p. (In Russ).
   Puchkov V.N. Batial'nye kompleksy passivnykh okrain geosinklinal'nykh oblastey [Bathyals complexes of passive margins of geosynclinal regions]. Moscow: Nauka, 1979, 260 p. (In Russ).
   Schönlaub H.P., Corradini C., Corriga M.G., Ferretti A. Chrono-, litho- and conodont biostratigraphy of the Rauchkofel Boden Section (Upper Ordovician-Lower Devonian), Carnic Alps, Austria. Newsletters on Stratigraphy, 2017, 50/4, pp. 445-469.
   Slavik L., Valenzuela-Rios J.I., Hladil J., Carls P. Early Pragian conodont-based correlations between the Barrandian area and the Spanish Central Pyrenees. Geological Journal, 2007, 42, pp. 499-512. DOI: 10.1002/gj.1087
   Strömberg C.A.E. The conodont genus Ctenognathodus in the Silurian of Gotland, Sweden. Examensarbete i Geologi vid Lunds Universitet, master's thesis. Sweden: Lund University, 1997, 56 p.
   Taninskaya N.V. Sedimentologicheskie kriterii prognoza kollektorov v sredneordoviksko-nizhnedevonskikh otlozheniyakh Timano-Pechorskoy provintsii [Sedimentological criteria of reservoirs forecast of the Middle Ordovician and Lower Devonian strata of Timan-Pechora province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/52_2010.pdf (In Russ).
   Uyeno T.T., Thorsteinsson R. Stratigraphy and conodonts of Upper Silurian and Lower Devonian rocks in the Environs of the Boothia Uplift, Canadian Arctic Archipelago. Geological Survey Bulletin 292, minister of supply and services Canada, 1980, 76 p.
   Viira V. Latest Silurian (Ohesaare Stage) conodonts and the detorta Zone in the northern East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 2000, 49, pp. 44-62.
   Viira V., Aldridge R.J. Upper Wenlock to Lower Pridoli (Silurian) conodont biostratigraphy of Saaremaa, Estonia, and a correlation with Britain. J. Micropalaeontology, 1998, 17(1), pp. 33-50.
   Viira V., Einasto R. Wenlock - Ludlow boundary beds and conodonts of Saaremaa Island, Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 2003, vol. 52, no. 4, pp. 213-238.
   Viyra V. Melkovodnyy konodont Ctenognathodus murchisoni (Pander) (pozdniy venlok Estonii) [Shallow-water conodont Ctenognathodus murchisoni (Pander) (Late Wenlock, Estonia)]. Soobshchestva i biozony v silure Pribaltiki. Ed. D.L. Kal'o, E.R. Klaamanna. Tallinn: Valgus, 1982, pp. 63-84. (In Russ).
   Viyra V. Spatognatodusy (konodonty) verkhnego silura Estonii [Upper Silurian Spathognathodus (Conodonts) from Estonia]. Paleontologiya drevnego paleozoya Pribaltiki i Podolii. Ed. by E.R. Klaamann. Tallinn, 1983, pp. 41-71. (In Russ).
   Walliser O.H. Conodonten des Silurs. Abhandlungen des Hessischen Landesamtes fur Bodenforschung, 1964, 106 p.
   Zhemchugova V.A., Mel'nikov S.V., Danilov V.N. Nizhniy paleozoy Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (stroenie, usloviya obrazovaniya, neftegazonosnost') [The Lower Paleozoic of the Pechora petroleum basin (structure, conditions of formation, oil and gas content)]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2001, 110 p. (In Russ).
Stratigraphy and lithology
Article # 33_2023 submitted on 07/20/2023 displayed on website on 09/06/2023
22 p.
pdf New data about the age of the Dershor Formation (Lower Devonian) on the Chernyshev swell (Timan-Pechora petroleum province)
Lithological and biostratigraphical studies of the stratotyp section of the Lower Devonian Dershor Formation, represented in outcrops in the north of the Chernyshev swell, have been carried out. In the section of the Dershor Formation, a sequence of five conodont associations of different taxonomic structure and age has been established: ass. I c Pelekysgnathus of Early Devonian age, ass. II c Lanea of Middle Lochkovian age, ass. III c Pandorinellina cf. optima of Middle Lochkovian age, ass. IV c Pandorinellina exigua cf. philipi of Late Lochkovian age and ass. V with Pandorinellina cf. paridens of the Late Lochkovian – Pragian age. The species Amydrotaxis cf. chattertoni, Oulodus astriatus, Ozarkodina cf. mashkovae, Zieglerodina cf. paucidentata and Pandorinellina cf. paridens were identified for the first time in the conodont fauna of the Dershor Formation.
As a result of the conodonts study from this typical section of Dershor Formation, isolated in the volume of the Ovinparm regional stage, the problem of the presumably younger (Sotchemkyrt) age of the strata of the greater upper part of the Dershor Formation is identified.

Keywords: conodont, stratotyp section, Lower Devonian, Dershor Formation, Lochkovian Stage, Ovinparm regional stage, Sotchemkyrt regional stage, Chernyshev swell, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Sokolova L.V., Nechaev M.S., Kotik I.S. Novye dannye o vozraste dershorskoy svity (nizhniy devon) gryady Chernysheva (Timano-Pechorskaya neftegazonosnaya provintsiya) [New data about the age of the Dershor Formation (Lower Devonian) on the Chernyshev swell (Timan-Pechora petroleum province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/33_2023.html EDN: XZZCRW
References
   Abushik A. Silurian-earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan-northern Ural region. Proceedings of the Estonian academy of sciences, 2000, vol. 49, no. 2, pp. 112-126.
   Baranov V.V. Nizhnyaya granitsa devonskoy sistemy i nekotorye rannelokhkovskie konodonty Severo-vostoka Evrazii [The lower boundary of the Devonian system and some Early Lochkovian conodonts of Northeast Eurasia]. Otechestvennaya geologiya, 2018, no. 5, pp. 81-86. DOI: 10.24411/0869-7175-2018-10019
   Baranov V.V., Al'khovik T.S. Konodonty rodov Amydrotaxis Klapper et Murrhu i Gigapthodus Varanov v nizhnem devone Severo-vostoka Rossii [Conodonts of the genera Amydrotaxis Klapper et Мurрhу and Giganthodus Baranov in the Lower Devonian of Northeastern Russia]. Otechestvennaya geologiya, 2005, pp. 97-101.
   Carls P., Slavík L., Valenzuela-Ríos J.I. Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian boundary. Bulletin of Geosciences, 2007, vol. 82, no. 2, pp. 145-164. DOI: 10.3140/bull.geosci.2007.02.145
   Corriga M.G., Corradini C., Pondrelli M., Simonetto L. Lochkovian (Lower Devonian) conodonts from Rio Malinfier section (Carnic Alps, Italy). GORTANIA. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 2011, no. 33, p. 31-38.
   Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya: stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya [Devonian Western slope of the Northern Urals and Pay-Khoy (stratigraphy, subdivision principles, correlation)]. V.S. Tsyganko; Rossiyskaya akad. nauk, Ural'skoe otd., Komi nauch. tsentr, In-t geologii. Ekaterinburg: IG Komi NTs UrO RAN, 2011,354 p.
   Devonskie konodonty Tsentral'nogo devonskogo polya (Russkaya platforma) [Devonian conodonts of the Central Devonian field (Russian Platform)]. V.A. Aristov. Moscow: Nauka, 1988, 120 s.
   Drygant D., Szaniawski H. Lochkovian conodonts from Podolia, Ukraine and their stratigraphic significance. Acta Palaeontologica Polonica, 2012, vol. 57, no 4, pp. 833-861. DOI: 10.4202/app.2011.0124
   Farell J.R. Late Pridoli, Lochkovian, and early Pragian conodonts from the Gap area between Larras Lee and Eurimbla, central western NSW. Australia. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 2003, no. 245, pp. 107-181.
   Gryada Chernyshova: geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' [Chernyshev Ridge: geological structure and petroleum potential]. V.N. Danilov; Filial OOO «Gazproi VNIIGAZ», Ukhta. Saint-Petersburg: Renome, 2017, 287 p.
   Ivanov K.S. Metody poiskov i vydeleniya konodontov. Metodicheskie rekomendatsii [Methods of search and selection of conodonts. Methodological recommendations]. Sverdlovsk, 1987, 117 p.
   Kirilishina E.M. Konodonty verkhnefranskikh i nizhnefamenskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy [Conodonts of the Upper Fransian and Lower Famenian deposits of the Voronezh anteclise]. Avtoreferat dis. … kand. geologo-mineral. nauk. Moscow, 2006, 24 p.
   Kirilishina E.M., Kononova L.I. Konodontovye biofatsii vo franskom basseyne yugo-zapada Moskovskoy sineklizy [Conodont biofacies in the Fransian basin of the southwest of the Moscow syneclise]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2004, no. 2, pp. 32-40.
   Klapper G., Murphy M.A. Silurian Lower Devonian conodont sequence in the Roberts mountains Formation of Central Nevada. University of California publication in Geological sciences, 1974, vol. 111, 62 p.
   Kuranov A.V. Nevostrebovannye neftegazovye ob"ekty Timano-Pechorskoy provintsii, ikh uglevodorodnyy potentsial i perspektivy vovlecheniya v osvoenie [Unclaimed oil and gas objects in the Timan-Pechora petroleum province: potential and possibilities of involving them in the development]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/8_2015.pdf DOI: 10.17353/2070-5379/8_2015
   Lu J., Guo W., Wang Y., Xu H. The first discovery of Lochkovian (Lower Devonian) conodonts in central Guangxi, South China and its geological implications. Journal of Paleontology, 2023, vol. 97, no. 2, pp. 1-13. DOI: 10.1017/jpa.2023.2
   Mathieson D., Mawson R., Simpson A.J., Talent J.A. Late Silurian (Ludlow) and Early Devonian (Pragian) conodonts from the Cobar Supergroup, western New South Wales, Australia, Bulletin of Geosciences, 2016, vol. 91, no. 3, pp. 583-652. DOI: 10.3140/bull.geosci.1593
   Mavrinskaya T.M., Artyushkova O.V. Conodont characteristic of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Mindigulovo section (western slope of the Southern Urals). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2017, vol. 97, no. 3, pp. 391-404. DOI: 10.1007/s12549-017-0292-1 2017
   Mavrinskaya T.M., Artyushkova O.V. Lokhkovskie otlozheniya zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala, ikh raschlenenie i global'naya korrelyatsiya na osnove konodontovoy fauny [Loсhkovian strata of the western slope of the South Urals, their division and global correlation based on conodonts]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2020, vol. 331, no. 3, pp. 213-225. DOI: 10.18799/24131830/2020/3/2564
   Mavrinskaya T.M., Sharipova A.R. Konodontovoe biopaznoobrazie v lokhkovskom yaruse nizhnego devona zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Conodont biodiversity in the Lochkovian Stage of the Lower Devonian of the western slope of the Southern Urals]. Sovremennaya mikropaleontologiya - problemy i perspektivy: trudy XVII Vserossiyskogo mikropaleontologicheskogo soveshchaniya (Kazan', 24-29 Sept 2018). Moscow: PIN RAN, 2018, pp. 323-328.
   Metodicheskoe rukovodstvo po litologo-petrograficheskomu i petrokhimicheskomu izucheniyu osadochnykh porod-kollektorov [Methodical manual on lithological-petrographic and petrochemical study of sedimentary reservoir rocks]. L.P. Gmid, L.G. Belonovskaya, T.D. Shibina, N.S. Oknova, A.V. Ivanovskaya; ed. A.M. Zharkova. St. Petersburg: VNIGRI, 2009, 160 p.
   Murphy M.A., Valenzuela-Rios J.I. Lanea new genus, lineage of Early Devonian conodonts. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 1998, vol. 37, no. 2-3, pp. 321-334.
   Murphy M.A., Valenzuela-Ríos J.I., Carls P. On classification of Pridoli (Silurian)-Lochkovian (Devonian) Spathognathodontidae (Conodonts). University of California, Riverside Campus Museum Contribution, 2004, no. 6, pp. 1-25.
   Nazarova V.M., Kirilishina E.M., Kononova L.I., Karpova E.V., Dem'yankov S.S. Model' konodontovykh biofatsiy melkovodnykh paleoobstanovok franskogo yarusa (pozdniy devon) [The conodont biofacies model of shallow paleoenvironments in Frasnian (Late Devonian)]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2022, no. 6, pp. 35-45. DOI: 10.33623/0579-9406-2022-6-35-45
   Nizhniy paleozoy Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna (stroenie, usloviya obrazovaniya, neftegazonosnost') [The Lower Paleozoic of the Pechora petroleum basin (structure, conditions of formation, petroleum content)]. V.A. Zhemchugova, S.V. Mel'nikov, V.N. Danilov. Moscow: Izd-vo Akad. gor. nauk, 2001, 109 p.
   Opornye razrezy verkhnego silura i nizhnego devona Pripolyarnogo Urala [Reference sections of the Upper Silurian and Lower Devonian of the Subpolar Urals]. Editors V.S. Tsyganko, V.A. Chermnykh. Syktyvkar: Komi filial AN SSSR, 1983, 74 p.
   Pazukhin V.N., Gatovskiy Yu.A. Novyy vid konodontov roda Pelekysgnathus iz famenskikh otlozheniy vostoka Russkoy platformy [A new species of Pelekysgnathus (conodonts) from the Famennian of the east Russian platform]. Paleontologicheskiy zhurnal, 2011, no. 5, pp. 85-88.
   Savage N.M. Lower Devonian conodonts from the Karheen Formation, southeastern Alaska. Canadian Journal of Earth Sciences, 1977, no. 14, pp. 278-284.
   Savage N.M., Blodgett R.B. A new species of the condone Amydrotaxis from the Early Devonian of southwestern Alaska. Short notes on Alaska geology, 1995, professional report 117, pp. 69-73.
   Soobshchestva brakhiopod i biostratigrafiya verkhnego ordovika, silura i nizhnego devona severo-vostochnoy okrainy paleokontinenta Baltiya [Brachiopod communities and biostratigraphy of Upper Ordovician, Silurian and Lower Devonian strata of the northeastern margin of the Baltia Paleocontinent]. T.M. Beznosova. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, 219 p.
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Ed. N.Ya. Antsygin, B.A. Popov, B.I. Chuvashov, Ekaterinburg, 1993.
   Suttner T.J. Condon Stratigraphy, Facies-Related Distribution Patterns and Stable Isotopes (Carbon and Oxygen) of the Uppermost Silurian to Lower Devonian Seewarte Section (Carnic Alps, Carinthia, Austria). Abhandlungen Der Geologischen Bundesanstalt, 2007, band 59, pp. 1-111.
   Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and development prospects]. M.D. Belonin, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov, G.F. Budanov, S.A. Danilevskiy. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch'e Dershor) [Boundary of the Silurian and Devonian strata in the north of the Chernyshev ridge (materials of the study of the reference section on the Darshore creek)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoy provintsii (Tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra UrO AN SSSR; issue 73). Syktyvkar, 1989, pp. 21-31.
   Uyeno T.T. Biostartigraphy and conodont faunas of Upper Ordovician through Middle Devonian rocks, Eastern Arctic Archipelago. Geological Survey Bulletin of Canada, 1990, vol. 401, 211 p.
   Uyeno T.T., Thorsteinsson R. Startigraphy and conodonts of Upper Silurian and Lower Devonian rocks in the environs of the Boothia Uplift, Canadian Arctic Archipelago. Geological Survey Bulletin of Canada, 1980, vol. 292, 75 p.
   Valenzuela-Rios J.I., Garcia Lopez S. Using conodonts to correlate abiotic events: an example from the Lochkovian (Early Devonian) of NE Spain. Palaeontologia Polonica, 1998, no. 58, pp. 191-199.
   Valenzuela-Rıos J.I., Ladislav S., Liao J.-Ch., Calvo H., Huskova A., Chadimova L. The middle and upper Lochkovian (Lower Devonian) conodont successions in key peri-Gondwana localities (Spanish Central Pyrenees and Prague Synform) and their relevance for global correlations. Terra Nova, 2015, vol. 27, pp. 409-415. DOI: 10.1111/ter.12172
   Viira V. Latest Silurian (Ohesaare Stage) conodonts and the detorta Zone in the northern East Baltic. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology, 2000, 49, pp. 44-62.
   Wang Ch., Minjin Ch., Ziegler W., Munchtsetseg J. The first discovery of the middle Lochkovian (Devonian) conodonts in South Gobi, Mongolia. Science in China. Series D. Earth Sciences, 2005, vol. 4, no. 1, pp. 48-52. DOI: 10.1360/02yd0446
   Yur'eva Z.P. Nizhnedevonskie otlozheniya severo-vostoka evropeyskoy chasti Rossii (stratigrafiya, korrelyatsiya) [The Lower Devonian strata of the North-Eastern Europian part of the Russia (stratigraphy, correlation)]. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2020, 164 p.
   Yurieva Z.P., Shamsutdinova L.L. K istorii formirovaniya lokhkovskikh otlozheniy severo-vostoka Timano-Severoural'skogo regiona [History of the Lochkovian terrain from the north-east of Timan-Northern Urals region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2016.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2016
   Zhen Y.Y., Hegarty R., Percival I.G., Pickett J.W. Early Devonian conodonts from the southern Thomson Orogen and northern Lachlan Orogen in north-western New South Wales. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 2017, vol. 139, pp. 69-83, http://escholarship.library.usyd.edu.au/journals/index.php/LIN
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 41_2017 submitted on 09/07/2017 displayed on website on 12/11/2018
15 p.
pdf  Silurian and Lower Devonian petroleum source rocks of the Chernov Ridge (Timan-Pechora Basin, Russia)
The article presents the results of geochemical research of Silurian and Lower Devonian sequences on the Chernov ridge. The main part of the section is represented by petroleum source rocks with (TOC concentrations of 0,1–0,5%). Petroleum source rocks with increased contents of organic matter (> 0,5%) belong to clay-carbonate intervals in Silurian part of the section and layers of bituminous dolomites in the Lower Devonian. The hydrocarbon composition of the saturated fraction of bitumen in the Silurian-Lower Devonian deposits show a sapropel organic matter, probably of a different genetic types – plankton and marin algae. The isotopic composition of organic carbon (?13С, ‰) of bitumen part (30,1–32,6‰) and kerogen component (30,9–31,1‰) confirms the sapropel genesis of organic matter. The level of catagenetic transformation, estimated by the conodont colour alteration index, indicates that the Silurian-Lower Devonian deposits are in the main zone of oil generation (subdivision of the catagenesis MK1-2). The process of hydrocarbon generation is confirmed by the presence of bitumen throughout the section of the Silurian and Lower Devonian sequences.

Keywords: Silurian and Lower Devonian sequences, source rock, organic matter, bitumen, isotopic composition of organic carbon, Chernov ridge, Timan-Pechora Basin.
article citation Kotik I.S., Kotik O.S., Valyaeva O.V., Sokolova L.V. Neftegazomaterinskie porody siluriyskikh i nizhnedevonskikh otlozheniy zapadnoy chasti podnyatiya Chernova [Silurian and Lower Devonian petroleum source rocks of the Chernov Ridge (Timan-Pechora Basin, Russia)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/41_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2017
References
   Bazhenova O.K., Burlin Yu.K., Sokolov B.A., Khain V.E. Geologiyai geokhimiya nefti i gaza: Uchebnik [Petroleum geology and geochemistry]. Moscow: MGU, 2004, 415 p.
   Bazhenova T.K., Gembitskaya L.A., Shimansky V.K. Neftegazomaterinskie gorizonti Timano_Pechorskogo basseina [Petroleum source levels of the Timan-Pechora basin] // Geologiya i mineralnye resursy evropeiskogo severovostoka Rossii: Proceedings of the conference. Syktyvkar, 1999, T. 3, p. 16–18.
   Beznosova T. M. Biostratigrafiya i brahiopodi silura Evropeiskogo severo-vostoka Rossii [Biostratigraphy and brachiopods of the Silurian of the European North-East of Russia]. St. Petersburg: Nauka, 1994, 128 p.
   Bushnev D.A., Burdelnaya N.S. Organicheskoe veschestvo siluriiskih otlojenii podnyatiya Chernova [Organic matter in Silurian rocks from the Chernov uplift] // Geochemistry international, 2012, Vol. 50, no. 7, p. 683–691.
   Chernov G.A. Paleozoi Bolshezemelskoi tundri i perspektivi ego neftegazonosnosti [Paleozoic of the Bolshezemelskaya tundry and prospects of its oil and gas bearing sections]. Moscow: Nauka, 1972, 318 p.
   Epstein A.G., Epstein J.B., Harris L.D. Conodont color alteration – an index organic metamorphism / U. S. Geological Survey Professional Paper 995, 1977. P. 27.
   Galimov Е.М. Isotope organic geochemistry // Organic Geochemistry. 2006. Vol. 37. P. 1200–1262. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.04.009
   Hunt J. Geologiya i geokhimiya nefti i gasa [Petroleum geochemistry and geology]. Moscow: Mir, 1982, 703 p.
   Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Golyshev S.I. Zakonomernosti frakcionirovaniya izotopov ugleroda v sedikahitah [Regularities of fractionation isotopes of carbons in sedikahits] // Russian Geology and Geophysics, 1985, Vol. 9, p.34–42.
   State geological map of the Russian Federation. Scale 1:1000000 3rd generation. Urals. Sheet Q-41 - Vorkuta / M.A. Scisckin, Y.E. Faybusovich, A.P. Astapov, A.S. Voronin, E.V. Molchanova. St. Petersburg: VSEGEI, ZapSibGeoNATS, 2013.
   Timano-Pechorskaya provintsiya: geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' i perspektivy osvoeniya [Timan-Pechora province: geological structure, petroleum potential and prospects of development] / M.D. Belonin, G.F. Budanov, S.A. Danilevsky, O.M. Prishchepa, E.L. Teplov. St. Petersburg: Nedra, 2004, 396 p.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Paykhoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Paleozoic rocks thermal maturity of the Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of conodonts color alteration indexes]. Litosfera, 2017, no. 1, p. 44–52.