Ryabinkina N.N.


ryabinkina@geo.komisc.ruGraduated from Moscow State University (1977), specialization «geologist».
PhD in Geological and Mineralogical sciences.
Senior Researcher of IG Komi SC UB RAS.
Area of scientific interests: lithology, gas geology, lithology of clastic reservoirs, organic geochemistry.
Author of 172 publications.
Stratigraphy and lithology
Article # 37_2023 submitted on 08/22/2023 displayed on website on 10/04/2023
15 p.
pdf Visean coal-bearing strata of the northeast European part of Russia
In early Visean times, on the territory of the European part of Russia there was a significant continental territory with developed river systems, lakes and swamps. Depositional environments favored the development of fluvial, lacustrine and coal-bearing sediments from the end of Tournaisian time until the end of the Early Visean.
Considering the relatively connection of coal deposits with oil fields, the Visean terrigenous strata can be regarded as a coal, oil and gas bearing formation, and coals as a source of not only gas, but also liquid hydrocarbons. The study of paragenetic connections between coal and oil formation is an important geological task that can solve the problem of the formation of oil fields in some region.

Keywords: Visean coal-bearing strata, coal-oil-gas-bearing formation, oil formation, Northeast of the European part of Russia.
article citation Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Vizeyskie uglenosnye otlozheniya severo-vostoka evropeyskoy chasti Rossii [Visean coal-bearing strata of the northeast European part of Russia]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/37_2023.html EDN: NNGCAI
References
   Gazougol'nye basseyny Rossii i mira [Gas-coal basins of Russia and the world]. M.V. Golitsyn, A.M. Golitsyn, N.V. Pronina, A.Ya. Arkhipov, A.Kh. Bogomolov, D.A. Tsikarev. Moscow: MGU, RAEN, 2002, 250 p.
   Geologicheskoe soveshchanie po perspektivam Kizelovskogo kamennougol'nogo basseyna [Geological meeting on the prospects of the Kizelovsky coal basin]. Sbornik materialov Geologicheskogo soveshchaniya po perspektivam Kizelovskogo kamennougol'nogo basseyna (17-19 Apr 1956). Editor P.V. Vasil'ev; MUP SSSR. «Glavuglegeologiya». Perm': Kn. izd-vo, 1958, 210 p.
   Golitsin M.V., Golitsin A.M., Pronina N.V. Problemy ugleneftegazonosnosti osadochno-porodnykh basseynov [Problems of coal and gas content of sedimentary rock basins]. Razvedka i okhrana nedr, 1997, no. 12, pp. 2-7.
   Larochkina I.A. Paleogeomorfologicheskaya obstanovka osadkonakopleniya radayevsko-bobrikovskikh otlozheniy i yeye vliyaniye na formirovaniye kollektorov [Paleogeomorphological setting of sedimentation in the Radaev-Bobrikov strata and its influence on the formation of reservoirs]. Tr. TatNIPI-neft', 1987, is. 60, pp. 28-38.
   Larochkina I.A., Gafurov Sh.Z., Kizil'shteyn L.Ya., Khasanov R.R. Petrograficheskie tipy vizeyskikh ugley Kamskogo basseyna. Atlas [Petrographic types of Visean coals of the Kama basin. Atlas]. Kazan': Izd-vo Kazan. un-ta, 2001, 176 p.
   Moseychik Yu. V. Rannekamennougol'naya flora Podmoskovnogo basseyna. T. 1. Sostav, ekologiya, evolyutsiya, fitogeograficheskiye svyazi i stratigraficheskoye znacheniye [Early Carboniferous flora of the Moscow Basin]. Vol. 1. Composition, ecology, evolution, phytogeographic relationships and stratigraphic significance. Moscow: GEOS, 2009, 187 p.
   Moseychik Yu.V., Ryabinkina N.N. K poznaniyu vizeyskoy flory Pechorskogo Priural'ya [To the knowledge of the Visean flora of the Pechora Fore-Urals] Lethaea rossica. Rossiyskiy paleobotanicheskiy zhurnal, 2012, vol. 6. pp. 1-22.
   Ryabinkina N.N. Vizeyskiye terrigennyye otlozheniya severo-vostoka Yevropeyskoy platform [Visean terrigenous strata of the northeast of the European Platform]. Litosfera, 2009, no. 2, pp. 1-13.
   Ryabinkina N.N., Moseychik Yu.V., Ryabinkin S.V. Yedzhyd-Kyrtinskoye ugol'noye mestorozhdeniye [Edzhyd-Kyrta coal deposit]. Vestnik Instituta geologii, 2013, no. 10, pp. 2-6.
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Litotipy porod i geokhimiya organicheskogo veshchestva terrigennykh otlozheniy nizhnego karbona yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Lithotypes of rocks and geochemistry of organic matter of the Lower Carboniferous terrigenous section of the Southern part of the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/19_2023.html DOI: 10.17353/2070-5379/19_2023
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V., Ryabinkin S.V. Organicheskoye veshchestvo vizeyskikh uglenosnykh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic matter of the Visean coal-bearing strata in the north of the Cis-Ural trough]. Vestnik Instituta geologii, 2013, no. 5, pp. 9-11.
   Scotese C.R., Boucot A.J., Chen Xu Atlas of Phanerozoic Climatic Zones (Mollweide Projection). Vol. 1-6. Paleomap Project PaleoAtlas for ArcGIS, PALEOMAP Project, Evanston, IL 2015. DOI: 10.13140/2.1.2757.8567
   Ugol'naya baza Rossii. Tom 1. Ugol'nye basseyny i mestorozhdeniya Evropeyskoy chasti Rossii [Coal base of Russia. Vol. 1. Coal basins and deposits of the European part of Russia]. Moscow: ZAO «Geoinformmark», 2000, 483 p.
Geochemical research
Article # 19_2023 submitted on 05/03/2023 displayed on website on 06/05/2023
15 p.
pdf Lithotypes of rocks and geochemistry of organic matter of the Lower Carboniferous terrigenous section of the southern part of the Chernyshev Ridge
The northern territories of the European part of Russia are frequently of great interest in terms of several formations studying and finding of new hydrocarbon accumulations. We have identified the lithotypes of rocks in the section, analyzed the thickness and petroleum source properties of the Tournaisian-Visean strata in the south of the Chernyshev Ridge of the Timan-Pechora petroleum province. The geochemical studies of the organic matter of the rock structures made it possible to clarify its composition and degree of maturity, to assess the hydrocarbon potential of oil and gas source rocks.
The results of additional geochemical studies of rocks and bitumoids showed that the initial organic matter of terrigenous rocks accumulated in similar coastal-marine conditions, but the composition of organic matter was somewhat different. To date, the degree of transformation of organic matter corresponds to the beginning of the "oil window" phase, which suggests the possibly formation of oil hydrocarbons in these territories and the discovery of new oil accumulations in overlying reservoirs.

Keywords: rock lithotype, organic matter, “oil window”, bitumoid, petroleum source potential, Chernyshev Ridge, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Litotipy porod i geokhimiya organicheskogo veshchestva terrigennykh otlozheniy nizhnego karbona yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Lithotypes of rocks and geochemistry of organic matter of the Lower Carboniferous terrigenous section of the southern part of the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/19_2023.html EDN: KJLQSH
References
   Bushnev D.A., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A., Burdel’naya N.S. Organicheskoe veshchestvo famenskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (razrez na r. Iz"yael') [Famennian organic matter of the southern part of the Chernyshev Ridge (Iz’yayol River section)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf DOI: 10.17353/2070-5379/26_2017
   Kontorovich A.E., Bogorodskaya L.I., Golyshev S.I. Zakonomernosti fraktsionirovaniya izotopov ugleroda v sedikakhitakh [Patterns of fractionation of carbon isotopes in sedikachites]. Geologiya i geofizika, 1985, no. 9, pp. 34-42.
   Kontorovich A.E., Verkhovskaya N.A., Timoshina I.D., Fomichev A.S. Izotopnyy sostav ugleroda rasseyannogo organicheskogo veshchestva i bitumoidov i nekotoryye spornyye voprosy teorii obrazovaniya nefti [Isotopic composition of carbon in dispersed organic matter and bitumoids and some controversial issues in the theory of oil formation]. Geologiya i geofizika, 1986, no. 5, pp. 3-13.
   Martynov A.V., Zharkov A.M., Nikolaeva A.М. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Geological model and petroleum perspectives of the southern part of the Chernyshov Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/2_2021.html DOI: 10.17353/2070-5379/2_2021
   Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide II. Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History. 2nd ed. V. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 1156 p.
   Ryabinkina N.N., Shadrin A.N. Usloviya formirovaniya terrigennykh otlozheniy nizhnego karbona yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Formation of the Lower Carboniferous terrigenous rocks in the southern part of the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/6_2023.html DOI: 10.17353/2070-5379/6_2023
   Shadrin A.N. Stroyeniye nizhnekamennougol'nykh terrigennykh otlozheniy na r. Iz"yayol' (yuzhnaya chast' gryady Chernysheva)[The structure of the Lower Carboniferous terrigenous strata on the river Izyayol (southern part of the Chernyshev Ridge)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 29-y nauchnoy konferentsii, Syktyvkar: Geoprint, 2020, pp. 120-1124.
   Vassoevich N.B. Geokhimiya organicheskogo veshchestva i proiskhozhdeniye nefti: izbrannyye trudy [Geochemistry of organic matter and the origin of oil: selected works]. Moscow: Nauka, 1986, 386 p.
Regional petroleum geology
Article # 6_2023 submitted on 12/01/2022 displayed on website on 02/02/2023
15 p.
pdf Formation of the Lower Carboniferous terrigenous rocks in the southern part of the Chernyshev Ridge
The south of the Chernyshev Ridge of the Timan-Pechora Province and adjacent territories are currently of great interest in terms of studying the formation and finding of new hydrocarbon accumulations. The composition of rocks, their thicknesses and petroleum source properties were analyzed and geochemical studies of the organic matter of the Lower Carboniferous terrigenous-carbonate strata were carried out. The mineral composition of terrigenous, carbonate and clayey rocks, the degree of their secondary transformations, are considered.

Keywords: terrigenous-carbonate Lower Carboniferous rocks, petroleum source properties, Chernyshev Ridge, Timan-Pechora Province.
article citation Ryabinkina N.N., Shadrin A.N. Usloviya formirovaniya terrigennykh otlozheniy nizhnego karbona yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Formation of the Lower Carboniferous terrigenous rocks in the southern part of the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/6_2023.html EDN: WBJSCC
References
    Martynov A.V., Zharkov A.M., Nikolaeva A.М. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti yuzhnoy chasti gryady Chernysheva [Geological model and petroleum perspectives of the southern part of the Chernyshov Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/2_2021.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2021
    Timonin N.I. Pechorskaya plita: istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoe [Pechora Plate: History of Geological Development in the Phanerozoic]. Ekaterinburg, UrO RAN, 1998, 240 p.
    Timonin N.I. Tektonika gryady Chernyshova (Severnoe Priural'e) [Tectonics of the Chernyshеv ridge (Northern Urals)]. Leningrad: Nauka, 1974, 130 p.
    Yudin V.V. Orogenez Severnogo Urala i Pai-Khoya [Orogeny of the Northern Urals and Pai-Khoi]. Ekaterinburg: UIF Nauka, 1994, 289 p.
Geochemical research
Article # 25_2022 submitted on 07/01/2022 displayed on website on 08/16/2022
13 p.
pdf The oil geology and geochemistry of Sorokin swell Permian and Carboniferous fields (Timan-Pechora petroleum province)
The results of geochemical studies concerning oils from Permian and Carboniferous fields of the Sorokin swell of the Varandey-Adzva structural zone of the Timan-Pechora petroleum province are presented. The reservoirs represented by carbonate of Carboniferous and Lower Permian age are characterized by good and medium reservoir properties - the type of reservoirs is mainly fractured- and secondary- pore. Based on our data, it was found that the oils were formed in the parent carbonate-clay strata with a significant contribution of algal source organic matter. It is likely that the Visean-age oil is generated by Silurian-Lower Devonian strata. The thermal maturity of the oils corresponds to the MK2 gradation of the transformation of the rocks organic matter.

Keywords: oil field, Paleozoic strata, reservoir properties, oil geochemistry, Varandey-Adzva structural zone, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Valyaeva O.V., Ryabinkina N.N., Bushnev D.A. Geologiya i geokhimiya neftey permskikh i kamennougol'nykh zalezhey mestorozhdeniy vala Sorokina Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The oil geology and geochemistry of Sorokin swell Permian and Carboniferous fields (Timan-Pechora petroleum province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/25_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2022
References
   Antonovskaya T.V., Zuykova O.N., Babich T.Yu. Timano-Pechorskaya provintsiya - forpost dlya razvedki paleozoyskikh uglevodorodnykh sistem Barentsevomorskogo shel'fa Rossii [Timan-Pechora province - an outpost for exploration of the Paleozoic hydrocarbon systems of the Barents Sea shelf of Russia]. Neftegaz.RU offshore, 2017, no. 5, pp. 58-69.
   Atlas neftegazonosnosti i perspektiv osvoeniya zapasov i resursov uglevodorodnogo syr'ya Nenetskogo avtonomnogo okruga [Atlas of petroleum potential and prospects for the development of hydrocarbon reserves and resources of the Nenets Autonomous Okrug]. Nar'yan-Mar: GUP NAO «NIATs», 2004, 115 p.
   Bushnev D.A. Geokhimicheskie usloviya formirovaniya neftey Varandey-Adz'vinskoy zony Pechorskogo basseyna [Geochemical conditions for the formation of oils in the Varandey-Adzva zone of the Pechora basin]. Avtoreferat dis. na soisk. uchen. step. k. g.-m. n. - Syktyvkar, 1998, 16 p.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Valyaeva O.V., Derevesnikova A.A. Geokhimiya neftey pozdnego devona Timano-Pechorskogo basseyna [Geochemistry of Late Devonian oils of the Timan-Pechora basin]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 3-4, pp. 410-422. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20170306
   Clark J.P., Philp R.P. Geochemical characterization of evaporite and carbonate depositional environments and correlation of associated crude oils in the Black Creek basin, Alberta. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 1989, vol. 37, pp. 401-416.
   Geneticheskaya svyaz' uglevodorodov organicheskogo veshchestva porod i neftey [Genetic connection between hydrocarbons of rocks organic matter and oils]. V.V. Il'inskaya Moscow: Nedra, 1985, 160 p.
   Gordadze G.N., Zonn M.S., Matveeva I.A., Dzyublo A.D. Geokhimiya rasseyannogo organicheskogo veshchestva porod i neftey kamennougol'nykh i devonskikh tolshch mestorozhdeniya Medynskoe-more [Geochemistry of dispersed organic matter of rocks and oils of the Carboniferous and Devonian strata of the Medyn-Sea field]. Geologiya nefti i gaza, 2001, no. 1, pp. 53-61.
   Kashirtsev V.A. Organicheskaya geokhimiya naftidov vostoka Sibirskoy platformy [Organic geochemistry of naphthides from the east of the Siberian Platform]. Yakutsk: YaF Izd-va SO RAN, 2003, 160 p.
   Krayneva O.V., Gubaydullin M.G. Geologo-fizicheskaya kharakteristika produktivnykh plastov Varandeyskogo mestorozhdeniya i otsenka potentsial'noy ekologicheskoy opasnosti syroy nefti [Geological and physical characteristics of the productive levels of the Varandey field and assessment of the potential environmental hazard of crude oil]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki, 2013, no.3, pp. 14-23.
   Larskaya E.S., Khramova E.V., Zagulova O.P. Geneticheskie sootnosheniya i transformatsiya tsiklicheskikh UV bitumov i neftey otlozheniy vala Sorokina [Genetic relationships and transformation of cyclic HC bitumens and oils from the Sorokin swell strata]. Geologiya nefti i gaza, 1989, no. 3, pp. 38-44.
   Martyushev D.A., Savenok O.V. Geologicheskie osnovy dlya proektirovaniya i analiza tekushchego sostoyaniya razrabotki Varandeyskogo mestorozhdeniya [Geological bases for designing and analyzing the current state of the development of the Varandey field]. Nauka. Tekhnika. Tekhnologii (politekhnicheskiy vestnik), 2020, no. 3, pp. 153-163.
   Metodicheskie rekomendatsii po primeneniyu Klassifikatsii zapasov i resursov nefti i goryuchikh gazov. Utverzhdeno Rasporyazheniem Ministerstva prirodnykh resursov Rossii ot 01.02.2016 №3-r) [Guidelines for the application of the classification of reserves and resources of oil and combustible gases (approved by the Order of the Ministry of Natural Resources of Russia dated 01.02.2016 No. z-p]. 2016, 32 p.
   Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide II. Biomarkers and isotopes in petroleum systems and earth history. 2nd ed. V. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 1156 p.
   Prischepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora petroleum province - new tectonical insight]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Radke M. Application of aromatic compounds as maturity indicators in source rocks and crude oils. Mar. Petrol. Geol., 1988, vol. 5, pp. 224-236.
   Radke M., Welte D.H., Willsch H. Maturity parameters based on aromatic hydrocarbons: Influence of the organic matter type. Org. Geochem., 1986, vol. 10, pp. 51-63.
   Temyanko M.B., Sobolev B.C., Vasil'eva V.F., Shchelovanov Yu.S., Levicheva N.P., Zlodeeva T.B. Osobennosti sostava i usloviya formirovaniya tyazhelykh neftey severo-vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Features of the composition and formation conditions of heavy oils in the north-east of the Timan-Pechora province]. Aspekty geneticheskikh svyazey neftey i organicheskogo veshchestva porod. Moscow: Nauka, 1986, pp. 106-109.
   Tisso V., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie nefti [Formation and distribution of oil]. Moscow: Mir, 1981, 502 p.
   Valyaeva O.V., Bushnev D.A. Geokhimicheskaya kharakteristika neftey iz otlozheniy nizhnego paleozoya Varandey-Adz'vinskoy strukturnoy zony Pechorskoy sineklizy [Geochemical characteristics of oils from the Lower Paleozoic strata of the Varandey-Adzva structural zone of the Pechora syneclise]. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra Ural'skogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk, 2022, no. 2(54), pp. 30-40. DOI: https://doi.org/10.19110/1994-5655-2022-2-30-40
   Valyaeva O.V., Ryabinkina N.N., Bushnev D.A. Uglevodorody-biomarkery neftey Labaganskogo mestorozhdeniya Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Biomarkers hydrocarbon of oils from the Labagan field of the Timan-Pechora petroleum province]. Georesursy, 2020, no. 22(1), pp. 46-54. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.1.46-54
Geochemical research
Article # 29_2021 submitted on 09/17/2021 displayed on website on 09/29/2021
13 p.
pdf Organic matter formation conditions and content of the Lower Carboniferous strata in the north of the Timan-Pechora petroleum province
We analyzed the thickness and petroleum bearing properties of Tournaisian-Visean strata in the north of the Kolva megaswell in the Timan-Pechora petroleum province. Geochemical studies of the organic matter allowed clarifying its type of organic composition composition and its degree of thermal maturity.
We determined that the initial organic matter had been accumulated under similar marine and coastal-marine conditions and consequently organic matter composition was somewhat different. By now, the degree of thermal organic matter transformation corresponds to the beginning of the "oil window" phase, which suggests presente the formation of oil accumulation in this section.

Keywords: organic matter, "oil window", Tournaisian-Visean, petroleum bearing properties, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Usloviya formirovaniya i sostav organicheskogo veshchestva otlozheniy nizhnego karbona severa Timano-Pechorskoy provintsii [Organic matter formation conditions and content of the Lower Carboniferous strata in the north of the Timan-Pechora petroleum province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/29_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/29_2021
References
   Antoshkina A.I., Ryabinkina N.N. Nizhnekamennougol'nyye siderity - produkt pridonnykh vysachivaniy i bakterial'nogo metanogeneza. Pripolyarnyy Ural [Lower Carboniferous siderites: a product of bottom seeps and bacterial metanogenesis (Subpolar Urals)]. Doklady AN, 2018, vol. 478, no. 4, pp. 434-437.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Valyaeva O.V., Derevesnikova A.A. Geokhimiya neftey pozdnego devona Timano-Pechorskogo basseyna [Petroleum geochemistry of the Late Devonian of the Timan-Pechora basin]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no. 3-4, pp. 410-422. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20170306
    Geoflyuidal'nye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Geofluidic systems of the Timan-Pechora province]. S.A. Danilevskiy, Z.P. Sklyarova, Yu.M. Trifachev. Ukhta, 2003, 298 p.
    Dorogochinskaya V.A., Stepanov A.N., Fadeev V.S. Dorogochinskaya V.A., Stepanov A.N., Fadeev V.S. Geokhimicheskie faktory, vliyayushchie na formirovanie sostava reliktovykh alkanov C17-C20 v kaustobiolitakh [Geochemical factors influencing the formation of the composition of relict C17-C20 alkanes in caustobioliths]. Neftekhimiya, 1993, vol. 33, pp. 7-16.
   Geologiya i geokhimiya nefti i gaza: Uchebnik [Petroleum geology and geochemistry: Textbook]. O.K. Bazhenova, Yu.K. Burlin, B.A. Sokolov, V.E. Khain. Moscow, MGU, 2000, 384p.
   Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide II. Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History. 2nd ed. V. 2. Cambridge University Press, 2005, 1156 p.
   Ryabinkina N.N., Ryabinkin S.V. Neftegazovyy potentsial nizhnekamennougol'nykh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Oil and gas potential of Lower Carboniferous deposits of the north of the Preural Foredeep]. Vestnik geonauk, 2019, no. 9, pp. 28-32. DOI: https://doi.org/10.19110/2221-1381-2019-9-33-37
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Geologiya i geokhimiya neftey Labaganskogo neftyanogo mestorozhdeniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [Petroleum geology and geochemistry of Labagan oil field (Timan-Pechora Petroleum Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/36_2018.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/36_2018
   Waples D.W. and Machihara T. Biomarkers for geologist - a practical guide to the application of steranes and triterpanes in petroleum geology. AAPG methods in exploration, 1991, vol. 9, 91 p.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 36_2018 submitted on 07/23/2018 displayed on website on 10/19/2018
15 p.
pdf Petroleum geology and geochemistry of Labagan oil field (Timan-Pechora Petroleum Province)
The results of geochemical investigations of the Tournaisian and Artinskian sequences of the Labagan oil field (Timan-Pechora Petroleum Province) are presented. The reservoirs are represented by carbonate rocks of Carboniferous and Permian age, are characterized by good average reservoir properties; the type of reservoirs is crack-pore and second-pore. The oil from the Tournaisian Labagan oil field was generated by sapropelic organic matter, the accumulation of which took place in marine restrictive conditions. The oil of the Artinskian sections has been substantially biodegraded and the reconstruction of their genesis requires additional research.

Keywords: Carboniferous rocks, Lower Permian sequences, n-alkanes, isoprenoids, Labagan oil field, Timan-Pechora Petroleum Province.
article citation Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Geologiya i geokhimiya neftey Labaganskogo neftyanogo mestorozhdeniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [Petroleum geology and geochemistry of Labagan oil field (Timan-Pechora Petroleum Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/36_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/36_2018
References
Anishchenko L.A., Valyaeva O.V., Prots'ko O.S., Razmanova O.F. Tyazhelye nefti Timano-Pechorskoy provintsii [Heavy oils of the Timan-Pechora province]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2014, no 9, p. 19–22.
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Valyaeva O.V., Derevesnikova A.A. Geokhimiya neftey pozdnego devona Timano-Pechorskogo basseyna [Geochemistry of Late Devonian oils of the Timan-Pechora basin]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no 3-4, p. 410–422. DOI: https://doi.org/10.15372/GiG20170306
Bushnev D.A., Cherevko N.K., Burtsev I.N. Tverdye bitumy Voyskogo mestorozhdeniya [Solid bitumens of the Voysk field]. Khimiya tverdogo topliva, 2000, no 4, p. 64–70.
Chermnykh V.A., Mikhaylova Z.P. Novye dannye po stratigrafii karbona Labaganskoy ploshchadi [New data on the stratigraphy of the Labagan area Carboniferous]. Fanerozoy Evropeyskogo Severa Rossii. (Tr. In-ta geologii Komi nauch. tsentra UrO RAN; Vyp.75). Syktyvkar, 1992, p. 48–54.
Connan J., Restle A., Albrecht P. Biodegradation of crude oil in Aquitaine basin // Phys. Chem. Earth, 1979, vol. 12, p. 1–17.
Jobson A.M., Cook F.D., Westlake D.W.S. Interaction of aerobic and anaerobic bacteria in petroleum biodegradation. Chem. Geol., 1979, vol. 24, p. 355365. DOI: https://doi.org/10.1016/0009-2541(79)90133-5
Kashirtsev V.A., Nesterov I.I., Melenevskiy V.N., Fursenko E.A., Kazakov M.O., Lavrenov A.V. Biomarkery i adamantany v neftyakh iz senomanskikh otlozheniy severa Zapadnoy Sibiri [Biomarkers and adamantanes in oils from Cenomanian sequences in the north of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2013, no 8, p. 1227-1235.
Kleshchev K.A., Shein V.S. Neftyanye i gazovye mestorozhdeniya Rossii. Spravochnik v dvukh knigakh. Kniga pervaya – evropeyskaya chast' Rossii [Oil and gas fields of Russia. Reference guide in two books. The first book – European part of Russia]. Moscow: VNIGNI, 2010, 832 p.
Petrov Al.A. Biometki i geokhimicheskie usloviya obrazovaniya neftey Rossii [Bio-marks and geochemical conditions of oils formation in Russia]. Geologiya nefti i gaza, 1994, no 6.
Petrov Al.A. Uglevodorody nefti [Oil hydrocarbons]. Moscow: Nauka, 1984, 264 p.
Reed W.E. Molecular compositions of weathered petroleum and comparison with its possible source. Geochim. Cosmochim. Acta, 1977, vol. 41, p. 237–247. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(77)90231-9
Rullkotter J., Wendisch D. Microbial alteration of 17α(H) hopanes in Madagascar asphalts: removal of C-10 methyl group and ring openingю Geochim. Cosmochim. Acta, 1982, vol. 46, p.1545–1554. DOI: https://doi.org/10.1016/0016-7037(82)90313-1
Valyaeva O.V., Ryabinkina N.N. Geokhimiya OV kamennougol'nykh bitumov Voyskogo mestorozhdeniya [Geochemistry of OM of coal bitumens of Voysk solid bitumen field]. Sovremennye problemy teoreticheskoy, eksperimental'noy i prikladnoy mineralogii (Yushkinskie chteniya - 2018): materialy mineralogicheskogo seminara s mezhdunarodnym uchastiem. – Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2018, p. 130–131.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 27_2018 submitted on 05/31/2018 displayed on website on 07/20/2018
14 p.
pdf Voysk solid bitumen field
We presented the results of detailed lithological and geochemical researches of the Voysk solid bitumen field of the Timan-Pechora Province, localized in Lower Visean sandstones of deltaic genesis. We considered the bitumens to the class of asphaltites by their elemental and group composition. By the methods of gas chromatography and chromato-mass spectrometry we confirmed that the bitumens had undergone intensive bacterial degradation. We studied the isotopic composition of carbon of both the bitumens and their individual fractions.

Keywords: natural bitumen, hydrocarbons-biomarkers, Lower Visean, carbon isotopy, Voysk bitumen field, Timan-Pechora Province.
article citation Valyaeva O.V., Ryabinkina N.N., Ryabinkin S.V. Voyskoe mestorozhdenie tverdykh bitumov [Voysk solid bitumen field]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/27_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2018
References
Bakhtizina N.V. Osvoenie mirovykh resursov netraditsionnoy nefti: vyzovy dlya Rossii [Development of world resources of nonconventional oil: calls for Russia]. Strategiya razvitiya ekonomiki, 2013, no. 35 (224), p. 30-35.
   Bezrukov V.M. Tverdye bitumy i ikh svyaz' s neftegazonosnost'yu i metallogeniey [Solid bitumens and their interrelation with oil-and-gas content and metallogeny]. Dissertatsiya ... kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk. St. Petersburg, 1993, 141 p.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Smoleva I.V. Fraktsionirovanie izotopov ugleroda pri iskusstvennom sozrevanii organicheskogo veshchestva goryuchikh slantsev v avtoklave v prisutstvii vody [Fractionation of carbon isotopes at artificial organic substance maturing of combustible slates in the autoclave in the presence of water]. Vestnik IG Komi NTS UrO RAN, 2012, no 5, p. 15–18.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Zhuravlev A.V. Organicheskoe veshchestvo verkhnedevonskikh otlozheniy gryady Chernysheva [Organic matter content in Upper Devonian section of the Chernyshev Ridge]. Geokhimiya, 2017, no. 6, p. 527–538. DOI: https://doi.org/10.7868/S0016752517060024
   Bushnev D.A., Cherevko N.K., Burtsev I.N. Tverdye bitumy Voyskogo mestorozhdeniya [Solid bitumens of the Voysk field]. Khimiya tverdogo topliva, 2000, no. 4, p. 64–70.
   Galimov Е.М. Isotope organic geochemistry // Organic Geochemistry, 2006, vol. 37, p. 1200-1262. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2006.04.009
   Gol'dberg I.S. Prirodnye bitumy SSSR: (zakonomernosti formirovaniya p razmeshcheniya) [Natural bitumens of the USSR: (constancy of formation and location)]. Leningrad: Nedra, 1981, 195 р.
   Golyshev S.I. Stabil'nye iztopy v neftegazovoy i rudnoy geologii [Stable isotopes in oil and gas and ore geology]. Izbrannyye trudy. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 2010, 293 р.
   Gottikh R.P., Pisotskiy B.I., Mokhov A.V. Usloviya formirovaniya bitumov Timano-Pechorskoy provintsii (po rezul'tatam geokhimicheskikh issledovaniy) [Conditions of the bitumen formation in the Timan-Pechora Province: evidence from geochemical studies]. Doklady akademii nauk, 2014, vol. 456, no. 3, p. 326–331. DOI: https://doi.org/10.7868/S0869565214150122
   Kashirtsev V.A, Kontorovich A.E., Ivanov V.L., Safronov A.F. Mestorozhdeniya prirodnykh bitumov na severo-vostoke Sibirskoy platformy (Rossiyskiy sektor Arktiki) [Bitumen fields in the northeastern of the Siberian Platform (Russian Arctic area)]. Geologiya i geofizika, 2010, vol. 51, no. 1, p. 93–105.
   Kontorovich A.E, Bogorodskaya L.I., Golyshev S.I. Zakonomernosti fraktsionirovaniya izotopov ugleroda v sedikakhitakh [Constancy of fractionation of carbon isotopes in sedikakhits]. Geologiya i geofizika, 1985, no. 9, p. 34–42.
   Kurbskiy G.P., Kayukova G.P., Gabitova R.K, Nigmedzyanova L.Z., Mutalapova R.I., Romanov G.V. Sostav bitumov zapadnykh rayonov Tatarii [Bitumens сomposition of the western regions of Tataria]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 10, p. 31–34.
   Lin L.H., Michael G.E., Kovachev G., Zhu H., Philp R.P., Lewis C.A. Biodegradation of tar-sand bitumens from the Ardmore and Anadarko Basins, Carter County, Oklahoma. Organic Geochemistry, 1989. vol. 14, no. 5, p. 511–523. DOI: https://doi.org/10.1016/0146-6380(89)90031-4
   Markovskiy N.I. Okislennaya neft' v otlozheniyakh paleodel'ty (Istoriya obrazovaniya i razrusheniya) [The oxidized oil in deposits of a paleodelta (History of formation and destruction)] Priroda, 1966, no. 10, p. 106–109.
   Markovskiy V.N. O razrushayushchemsya mestorozhdenii nefti v rayone Sredney Pechory [About the collapsing oil field near Middle Pechora]. Vestnik MGU. Seriya: Geologiya, 1967, no. 3, p. 100–106.
   Okhotnikova E.S., Ganeeva Yu.M., Barskaya E.E., Romanov G.V., Yusupova T.N., Khusainov V.R., Bashkirtseva N.Yu. Sostav i fiziko-khimicheskie svoystva prirodnykh bitumov mestorozhdeniya Pasar Vadzho (Indoneziya) [Composition and physicochemical properties of bitumen from the Pasar Wajo fild (Indonesia)]. Neftekhimiya, vol. 56, no. 5, p. 448–453. DOI: https://doi.org/10.7868/S0028242116050142
   Osnovnye napravleniya razvitiya ugol'noy i gornorudnoy promyshlennosti Respubliki Komi do 2020 goda [The main directions of development of coal and ore mining industry of the Komi Republic till 2020]. Ministerstvo razvitiya promyshlennosti, transporta i svyazi Respubliki Komi, 2011, 64 p.
   Ryabinkina N.N. Rol' gazovo-flyuidnykh protsessov v formirovanii zalezhey uglevodorodov v Pechorskom basseyne [The role of gas-fluid processes in the formation of hydrocarbon deposits in the Pechora Basin]. Vestnik IG Komi NTS UrO RAN, 2018, no. 6.
   Ryabinkina N.N. Usloviya formirovaniya i perspektivy neftegazonosnosti vizeyskogo terrigennogo kompleksa Pechorskogo basseyna [Conditions of formation and prospect of oil-and-gas content of a Visean terrigenous section of the Pechora Basin]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2006, 104 p.
   Ryabinkina N.N., Mityusheva T.P., Simakova Yu.S. Izmenenie glinistykh porod v protsesse vyvetrivaniya (na primere nizhnekamennougol'nykh porod Voyskogo kar'era) [Change of clay breeds in the course of aeration (on the example of Lover Carboniferous species of the Voysk pit)]. Kristallicheskoe i tverdoe nekristallicheskoe sostoyanie mineral'nogo veshchestva. Mineralogicheskaya kristallografiya: materialy Mezhdunarodnogo seminara, Syktyvkar: Geoprint, 2012, p. 316-318.
   Yudovich Ya.E., Chermnykh V.A., Puchkov V.N. Geokhimiya osadochnykh formatsiy i pozemnykh vod Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Geochemistry of sedimentary sections and shallow waters of the Timan-Pechora oil-and-gas Province]. Trudy In-ta geologii Komi filiala AN SSSR, Syktyvkar: Komi knizhnoye izdatel'stvo, 1972, no. 12, p. 3-23.
   Zadachi i metodicheskie priemy bituminologicheskikh issledovaniy [Tasks and methodical approach of bitumen researches]. V.A. Uspenskiy, O.A. Radchenko, L.S. Belyaeva, L.I. Bogorodskaya, T.E. Baranova, P.A. Trushkov, E.S. Larskaya, A.R. Belikov. N.T. Kunaeva, Leningrad: Nedra, 1986, 223 p.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 2_2017 submitted on 10/11/2016 displayed on website on 01/20/2017
21 p.
pdf  Composition and organic matter character of mudstones in the Lower Carboniferous of the Pechora basin
Lower Carboniferous terrigenous rocks include sandstones and aleurolite-argillaceous rocks transformed to different stages of katagenesis. We studied the sections from the outcrops in the Subpolar and Northern Urals, as well as from the wells of the Pre-Urals Foredeep. We revealed similarities and differences in mineral composition of the argillites and related organic matter, which is a very important observation concerning the prospective evaluation for further petroleum exploration in the Timan-Pechora Province.

Keywords: organic matter, mudstone, clastic sediments, post-sedimentation change, reservoir properties, Subpolar and Northern Urals, the Timan-Pechora petroleum Province.
article citation Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Sostav i organicheskoe veshchestvo argillitov nizhnego karbona Pechorskogo basseyna [Composition and organic matter character of mudstones in the Lower Carboniferous of the Pechora basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/2_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2017
References
   Antoshkina A.I., Ryabinkina N.N. Rol' gazo-flyuidnykh vysachivaniy v formirovanii nizhnevizeyskikh konkretsiy na Pripolyarnom Urale [Siderite as a product of bacterial degradation of clayey sediments (on the example of the Lower Carboniferous Polar Urals)]. Flyuidnyy rezhim endogennykh protsessov kontinental'noy litosfery. Irkutsk: IZK SO RAN, 2015, p. 29-31.
   Antoshkina A.I., Ryabinkina N.N. Siderity kak produkt bakterial'noy destruktsii glinistykh osadkov (na primere nizhnego karbona Pripolyarnogo Urala) [The role of gas and fluid seeps in the formation of nodules Visean in the Polar Urals]. Leningradskaya shkola litologii: materialy Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. St. Petersburg: SPbGU, 2012, p. 78-79.
   Chermnykh V.A. Stratigrafiya karbona severa Urala [Carboniferous north of the Urals]. Leningrad: Nauka, 1976, 304 p.
   Eliseev A.I. Formatsii zon ogranicheniya severo-vostoka Evropeyskoy platformy (pozdniy devon i karbon) [Formations limitation zones northeast of the European Platform (Late Devonian and Carboniferous)]. Leningrad: Nauka, 1978. 192 p.
   Geokhimiya opornykh razrezov nizhnego karbona i permi na r. Kozhym [Geochemistry reference sections of the Lower Carboniferous and Permian at Kozhym River]. Ya.E. Yudovich, T.V. Maydl', G.I. Andreev et al. Litologiya i geokhimiya paleozoyskikh formatsiy severa Urala i Pay-Khoya. Syktyvkar, 1979, p. 3-36. (Tr. In-ta geologii Komi fil. AN SSSR; issue 28).
   Hunt J. Geokhimiya i geologiya nefti i gaza [Geochemistry and geology of oil and gas]. Moscow: Mir, 1982, 704 ps.
   Ryabinkina N.N. Usloviya formirovaniya i perspektivy neftegazonosnosti vizeyskogo terrigennogo kompleksa Pechorskogo basseyna [Conditions of formation of oil and gas in the Visean terrigenous complex Pechora Basin]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2006, 104 p.
   Ryabinkina N.N., Simakova Yu.S. Mineral'nye indikatory paleovulkanizma v terrigennykh razrezakh nizhnego karbona na severe Predural'skogo progiba [Paleovolcanic mineral indicators in clastic sections of the Lower Carboniferous in the north of the Ural bending]. Litogenez i geokhimiya osadochnykh formatsiy Timano-Severoural'skogo regiona. Syktyvkar, 2009. Vol. 7, p. 59-70. (Tr. In-ta geologii Komi nauch. Tsentra UrO Rossiyskoy AN, issue 124).
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V., Ryabinkin S.V. Organicheskoe veshchestvo vizeyskikh uglenosnykh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic matter Visean coal-bearing deposits of the north of the Ural bending]. Vestnik In-ta geologii Komi NTs UrO RAN, 2013, no. 5, p. 9-11.
   Tissot B.T., Welte D.H. Petroleum Formation and Occurrences. 2nd ed. Springer-Verlag, Berlin. 1984. 699 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-87813-8
   Vulkanizm perekhodnogo etapa ot pozdnedevonskoy ostrovnoy dugi k rannekamennougol'nym riftam na Yuzhnom Urale [Volcanism transitional period from the Late Devonian to Early Carboniferous island arc rifts in the Southern Urals]. N.V. Pravikova, E.A. Matveeva, Al.V. Tevelev, A.B. Veymarn, A.V. Rudakova. Vestnik Mosk. Un-ta, 2008, Ser. 4. Geologiya, no. 6, p. 8-15.
   Yudovich Ya.E. Kurs geokhimii osadochnykh porod (izbrannye glavy) [Lectures on geochemistry of sedimentary rocks].Syktyvkar: Izd-vo syktyvkarskogo un-ta, 2001, 284 p.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 43_2013 submitted on 10/21/2013 displayed on website on 11/11/2013
13 p.
pdf  Vuktyl field (Pechora oil and gas basin) - autochthone Visean sandstones structure and its petroleum potential
The main facial composition characteristics of the terrigenous Visean complex of the Vuktyl autochthone structure, which contain sandy lens-shaped bodies, are analyzed; the petroleum potential prospects are presented. The article presents lithological, petrophysic and facial characteristics of the sandstones, the heterogeneity of which causes interpretation difficulties when comparing them with the geophysical data. The model of a barlike reservoir is presented.

Key words: terrigenous sediments, barlike reservoir, oil and gas bearing complex, Visean period, Pechora oil and gas basin.
article citation Ryabinkina N.N., Antonovskaya Т.V. Osobennosti stroeniya i neftegazonosnost' vizeyskikh peschanikov Vuktyl'skogo avtokhtona Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [Vuktyl field (Pechora oil and gas basin) - autochthone Visean sandstones structure and its petroleum potential]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/43_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2013
References
   Antonovskaya T.V. Problema neftegazonosnosti podnadvigovykh otlozheniy Vuktyl'skogo NGKM [The challenge of oil and gas deposits in the subthrust of Vuktylsky OGKF]. In: Nauchnye problemy i perspektivy neftegazovoy otrasli v Severo-Zapadnom regione Rossii [Scientific challenges and prospects of the oil and gas industry in the North-West region of Russia]. Scientific-technical collection. - Part 1. Geologiya, geofizika i burenie [Geology, geophysics and drilling]. Ukhta: Branch OOO «VNIIGAZ»-«Severnipigaz». - 2005. - S. 68-79.
   Malysheva E.O., Larionova Z.V., Ryabinkina N.N., Timonina N.N. Prirodnye rezervuary v terrigennykh formatsiyakh Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna [Natural reservoirs in clastic formations of Pechora oil and gas basin]. Syktyvkar, 1993, 152 p.
   Ryabinkina N.N. Genezis vizeyskikh peschanykh rezervuarov Vuktyl'skoy ploshchadi [Genesis of the Visean sandstone reservoirs of Vuktylskaya area]. In: Geologiya i resursy goryuchikh poleznykh iskopaemykh Evropeyskogo Severa SSSR [Geology and resources of fossil fuels of the European North of the USSR]. - Tr. IG Komi NTs UrO RAN. Syktyvkar, 1989, vol. 69, pp. 25-33.
   Ryabinkina N.N. Usloviya formirovaniya i perspektivy neftegazonosnosti vizeyskogo terrigennogo kompleksa Pechorskogo basseyna [Formation conditions and petroleum prospects of the Visean clastic complex of the Pechora basin]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2006, 103 p.