Atanyazov R.Zh.


Graduated from St. Petersburg State University (2017).
Area of scientific interests: oil and gas business.
New methods and technologies
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 8_2017 submitted on 12/19/2016 displayed on website on 03/13/2017
21 p.
pdf  Mechanism of authigenic rhodochrosite formation in the near-bottom sediments of the Saint-Petersburg-2 gas-hydrate-bearing structure (central basin of the Baikal Lake)
Gas-hydrate-bearing fluid discharge areas are generally marked with authigenic carbonates. The latter can be formed in result of methane oxidation/generation, destruction of organic matter or the mixing of these processes. In most cases, the history of carbonates generation can be steadily reconstructed based on the isotopic data. This article discussed the mechanism of rhodochrosite crystallization, rhodochrosite which was discovered for the first time in the near-bottom sediments of the Baikal Lake gas-hydrate-bearing structures (the St. Petersburg-2 structure). The rhodochrosite formation is related to the cause of its formation were the microbial degradation of organic matter in the zone of methane generation.

Keywords: authigenic carbonates, rhodochrosite, the methane, gas-hydrate-bearing structure, Lake Baikal.
article citation Krylov A.A., Khlystov O.M., Hachikubo A., Minami H., Pogodaeva T.V., Zemskaya T.I., Krzhizhanovskaya M.G., Muzafarova L.E., Atanyazov R.Zh. Mekhanizm formirovaniya autigennogo rodokhrozita v pripoverkhnostnykh osadkakh gazogidratonosnoy struktury Sankt-Peterburg-2 v tsentral'noy kotlovine ozera Baykal [Mechanism of authigenic rhodochrosite formation in the near-bottom sediments of the Saint-Petersburg-2 gas-hydrate-bearing structure (central basin of the Baikal Lake)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/8_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2017
References

   Borowski W.S., Paull C.K., Ussler III W. Carbon cycling within the upper methanogenic zone of continental rise sediments: An example from the methane-rich sediments overlying the Blake Ridge gas hydrate deposits. Marine Chemistry, 1997, vol. 57, p. 299-311. DOI: https://doi.org/10.1016/S0304-4203(97)00019-4
   Brusnitsyn A.I., Kuleshov V.N., Kalugin P.S. Genezis karbonatov Parnokskogo zhelezo-margantsevogo mestorozhdeniya (Polyarnyy Ural) [Genesis of carbonates from the Parnok ferromanganese deposit, Polar Urals]. Litologiya i Poleznye Iskopaemye, 2014, no. 4, p. 336-353.
   Gaynutdinova E.A., Eshinimaev B.Ts., Tsyrenzhapova I.S., Dagurova O.P., Suzina N.E., Khmelenina V.N., Namsaraev B.B., Trotsenko Yu.A. Aerobnye metanotrofnye soobshchestva donnykh osadkov ozera Baykal [Aerobic methanotrophic communities in the bottom sediments of Lake Baikal]. Mikrobiologiya, 2005, vol. 74, no. 4, p. 562-571.
   Granina L.Z., Kallender E., Lomonosov I.S., Mats V.D., Golobokova L.P. Anomalii sostava porovykh vod donnykh osadkov Baykala [Anomalies in the composition of Baikal Lake bottom sediments pore water]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no. 1-2, p. 362-372.
   Granina L.Z., Klerks Zh., Kallender E., Leermakers M., Golobokova L.P. Osobennosti donnykh osadkov i porovykh vod v rayone gidrotermal'nogo proyavleniya na Baykale (bukhta Frolikha) [Bottom sediments and pore waters near a hydrothermal show in Lake Baikal (Frolikha Bay)]. Geologiya i geofizika, 2007, vol. 48, no. 3, p. 305-316.
   Hachikubo A., Krylov A., Sakagami H., Minami H., Nunokawa Y., Shoji H., Matveeva T., Jin Y.K., Obzhirov A. Isotopic composition of gas hydrates in subsurface sediments from offshore Sakhalin Island, Sea of Okhotsk. Geo-Mar Lett, 2010, vo. 30, p. 313-319. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-009-0178-y
   Honisch B., Ridgwell A., Schmidt D.N., Thomas E., Gibbs S.J., Sluijs A., Zeebe R., Kump L., Martindale R.C., Green S.E., Kiessling W., Ries J., Zachos J.C., Royer D.L., Barker S., Marchitto T.M. The geological record of Ocean acidification. Science, 2012, vol. 335, p. 1058-1063. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1208277
   Judd A., Croker P., Tizzard L., Voisey C. Extensive methane-derived authigenic carbonates in the Irish Sea. Geo-Mar Lett, 2007, vol. 27, p. 259-267. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-007-0079-x
   Kadnikov V.V., Mardanov A., Beletsky A.V., Shubenkova O.V., Pogodaeva T.V., Zemskaya T.I., Ravin N.V., Skryabin K.G. Microbial community structure in methane hydrate-bearing sediments of freshwater Lake Baikal. FEMS microbiology ecology, 2012, vol. 79, p. 348-358. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2011.01221.x
   Kalmychkov G.V., Egorov A.V., Kuz'min M.I., Khlystov O.M. Geneticheskie tipy metana ozera Baykal [Genetic methane types from Lake Baikal]. Doklady Akademii Nauk, 2006, vol. 411, no. 5, p. 672-675.
   Khlystov O., De Batist M., Shoji H., Hachikubo A., Nishio S., Naudts L., Poort J., Khabuev A., Belousov O., Manakov A., Kalmychkov G. Gas hydrate of Lake Baikal: Discovery and varieties. Journal of Asian Earth Sciences, 2013, vol. 62, p. 162-166. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.03.009
   Khlystov O.M. Novye nakhodki gazovykh gidratov v donnykh osadkakh ozera Baykal [New findings of gas hydrates in the Baikal bottom sediments]. Geologiya i Geofizika, 2006, vol. 47, no. 8, p. 979-981.
   Khlystov O.M., Gorshkov A.G., Egorov A.V., Zemskaya T.I., Granin N.G., Kalmychkov G.V., Vorob'eva S.S., Pavlova O.N., Yakup M.A., Makarov M.M., Moskvin V.I., Grachev M.A. Neft' v ozere Mirovogo naslediya [Oil in the lake of world heritage]. Doklady Akademii Nauk, 2007, vol. 414, no. 5, p. 656-659.
   Klerks Ya., Zemskaya T.I., Matveeva T.V., Khlystov O.M., Namsaraev B.B., Dagurova O.P., Golobokova L.P., Vorob'eva S.S., Pogodaeva T.V., Granin N.G., Kalmychkov G.V., Ponomarchuk V.A., Shodzhi Kh., Mazurenko L.L., Kaulio V.V., Solov'ev V.A., Grachev M.A. Gidraty metana v poverkhnostnom sloe glubokovodnykh osadkov ozera Baykal [Methane hydrates in the bottom sediments of Baikal Lake]. Doklady Akademii Nauk, 2003, vol. 393, no. 6, p. 822-826.
   Knyazeva L.M. Vivianit v donnykh ilakh ozera Baykal [Vivianite in bottom muds of Baikal Lake (in Russian)]. Doklady AN SSSR, 1964, vol. 97, no. 3, p. 519–522.
   Kollektiv uchastnikov proekta «Baykal-burenie». Pozdnekaynozoyskaya paleoklimaticheskaya zapis' v osadkakh ozera Baykal (po rezul'tatam issledovaniya 600-m kerna glubokogo bureniya) [Drilling Project Group. Paleoclimatic record in the late Cenozoic sediments of Baikal Lake (by 600 m deep-drilling data)]. Geologiya i geofizika, 2000, vol. 41, no. 1, p. 3-32.
   Kontorovich A.E., Kashirtsev V.A., Moskvin V.I., Burshteyn L.M., Zemskaya T.I., Kostyreva E.A., Kalmychkov G.V., Khlystov O.M. Neftegazonosnost' otlozheniy ozera Baykal [Petroleum potential of Baikal deposits]. Geologiya i Geofizika, 2007, vol. 48, no. 12, p. 1346-1357.
   Krylov A., Khlystov O., Zemskaya T., Minami H., Hachikubo A., Kida M., Shoji H., Naudts L., Poort J., Pogodaeva T.V. First discovery and formation process of authigenic siderite from gas hydrate-bearing mud volcanoes in fresh water: Lake Baikal, Eastern Siberia. Geophysical Research Letters, 2008, p. 35, L05405. DOI: https://doi.org/10.1029/2007GL032917
   Krylov A.A., Khlystov O.M., Hachikubo A., Minami H., Nunokawa Yu., Shoji H., Zemskaya T.I., Naudts L., Pogodaeva T.V., Kida M., Kalmychkov G.V., Poort J. Isotopic composition of dissolved inorganic carbon in the subsurface sediments of gas hydrate-bearing mud volcanoes, Lake Baikal: implications for methane and carbonate origin. Geo-Marine Letters, 2010, vol. 30, p. 427-437. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-010-0190-2
   Krylov A.A., Logvina E.A. Mekhanizmy formirovaniya autigennykh karbonatov v usloviyakh subakval'nogo diageneza [Mechanisms of authigenic carbonates formation during diagenesis]. Proceedings of the All-Russia sedimentological conference, devoted to 100-years of L.B. Rukhin: Leningrad school of lithology. (St. Petersburg, 25-29 September 2012). St. Petersburg: SPbGU, 2012, vol. II, p. 59-60.
   Krylov A.A., Khlystov O.M., Zemskaya T.I., Minami Kh., Khachikubo A., Shodzhi Kh., Kida M., Pogodaeva T.P., Naudts L., Poort D. Formirovanie autigennykh karbonatov v gryazevykh vulkanakh ozera Baykal [Crystallization of Authigenic Carbonates in Mud Volcanoes at Baikal Lake]. Geokhimiya, 2008, no. 10, p. 1051-1062.
   Kuleshov V.N. Evolyutsiya izotopnykh uglekislotno-vodnykh sistem v litogeneze. Soobshchenie 1. Sedimentogenez i diagenez [Evolution of isotopic carbon dioxide – water system in lithogenesis: Communication 1. Sedimentogenesis and diagenesis]. Litologiya i Poleznye Iskopaemye, 2001, no. 5, p. 491-508.
   Kuleshov V.N. Mestorozhdeniya margantsa. Soobshchenie 1. Geneticheskie modeli margantsevogo rudogeneza [Manganese deposits: Communication 1. Genetic models of manganese ore formation]. Litologiya i Poleznye Iskopaemye, 2011, no. 5, p. 527-550.
   Kuz'min M.I., Kalmychkov G.V., Geletiy V.A.,Gnilusha V.A., Goreglyad A.V., Khakhaev B.N., Pevzner L.A., Kavai T., Ioshida N., Duchkov A.D., Ponomarchuk V.A., Kontorovich A.E., Bazhin N.M., Makhov G.A., Dyadin Yu.A., Kuznetsov F.A., Larionov E.G., Manakov A.Yu., Smolyakov B.S., Mandel'baum M.M., Zheleznyakov N.K. Pervaya nakhodka gazovykh gidratov v osadochnoy tolshche ozera Baykal [The ?rst ?nd of gas hydrates in the sedimentary rocks of Baikal Lake]. Dokl. Akademii Nauk, 1998, vol. 362, no. 4, p. 541-543.
   Lein A.Yu. Autigennoe karbonatoobrazovanie v okeane [Authigenic carbonate formation in the ocean]. Litologiya i Poleznye Iskopaemye, 2004, no. 1, p. 3-35.
   Lein A.Yu., Ivanov M.V. Biogeokhimicheskiy tsikl metana v okeane [Biogeochemical cycle of methane in the Ocean (in Russian)]. Moscow: Nauka, 2009, 576 s.
   Lisitsyn A.P. Protsessy okeanskoy sedimentatsii [Ocean sedimentation processes]. Moscow: Nauka, 1978, 391 s.
   Matveeva T.V., Mazurenko L.L., Soloviev V.A., Klerkx J., Kaulio V.V., Prasolov E.M. Gas hydrate accumulation in the subsurface sediments of Lake Baikal (Eastern Siberia). Geo-Mar Lett, 2003, vol. 23, p. 289-299. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-003-0144-z
   Millero F.J. The Marine Inorganic Carbon Cycle. Chem. Rev, 2007, V. 107, P. 308-341. DOI: https://doi.org/10.1021/cr0503557
   Minami H., Shoji H., Khlystov O. Operation report of multy-phase Gas Hydrate Project II 2014 (MHP II-14), R/V G.U. Vereschagin Cruise, VER-14-03, Environmental and Energy Resources Research Center. Kitami: Kitami Institute of Technology, 2015, 166 p.
   Mizandrontsev I.B. K geokhimii gruntovykh rastvorov. Dinamika Baykal'skoy vpadiny [About geochemistry of the pore solutions (in Russian)]. Novosibirsk: Nauka. Sib. Otdelenie, 1975, p. 203-231.
   Parkhurst, D.L., and Appelo, C.A.J. Description of input and examples for PHREEQC version 3 - A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations: U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A43, 2013, 497 p., available only at http://pubs.usgs.gov/tm/06/a43.
   Pavlova O.N., Bukin S.V., Lomakina A.V., Kalmychkov G.V., Ivanov V.G., Morozov I.V., Pogodaeva T.V., Pimenov N.V., Zemskaya T.I. Obrazovanie uglevodorodnykh gazov mikrobnym soobshchestvom donnykh osadkov oz. Baykal [Production of gaseous hydrocarbons by microbial communities of Lake Baikal bottom sediments]. Mikrobiologiya, 2014, vol. 83, no. 6, p. 694-702.
   Pogodaeva T.V., Zemskaya T.I., Golobokova L.P., Khlystov O.M., Minami Kh., Sakagami Kh. Osobennosti khimicheskogo sostava porovykh vod donnykh otlozheniy razlichnykh rayonov ozera Baykal [Chemical composition of pore waters of bottom sediments in different Baikal areas]. Geologiya i geofizika, 2007, vol. 48, no. 11, p. 1144-1160.
   Reeburgh W.S. Oceanic Methane Biogeochemistry. Chem. Rev, 2007, vol. 107, p. 486-513. DOI: https://doi.org/10.1021/cr050362v
   Ridgwell A., Zeebe R.E. The role of the global carbonate cycle in the regulation and evolution of the Earth system. Earth Planet Sci Lett, 2005, vol. 234, p. 299-315. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.03.006
   Sakagami X., Takahashi N., Hachikubo A. Molecular and isotopic composition of hydrate-bound and dissolved gases in the southern basin of Lake Baikal, based on an improved headspace gas method. Geo-Mar Lett, 2012, vol. 32, p. 465-472. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-012-0294-y
   Sapota T., Aldahan A., Al-Aasm I.S. Sedimentary facies and climate control on formation of vivianite and siderite microconcretions in sediments of Lake Baikal, Siberia. J. Paleolimnology, 2006, vol. 36, p. 245-257. DOI: https://doi.org/10.1007/s10933-006-9005-x
   Starikova E.V., Kuleshov V.N. Izotopnyy sostav (?13S, ?18O) i genezis karbonatov Famenskoy margantsenosnoy formatsii Pay-Khoya [Isotopic composition (?13C and ?18O) and genesis of carbonates from the famennian manganiferous formation of Pai-Khoi]. Litologiya i Poleznye Iskopaemye, 2016, no. 3, p. 233-252.
   Whiticar M.J. Carbon and hydrogen isotope systematic of bacterial formation and oxidation of methane. Chemical Geology, 1999, vol.161, p. 291-314. DOI: https://doi.org/10.1016/S0009-2541(99)00092-3
   Zemskaya T.I., Lomakina A.V., Shubenkova O.V., Pogodaeva T.V., Morozov I.V., Chernitsina S.M., Sitnikova T.Y., Khlystov O., Egorov A.V. Jelly-like Microbial Mats over Subsurface Fields of Gas Hydrates at the St. Petersburg Methane Seep (Central Baikal). Geomicrobiology Journal, 2015, vol. 32, p. 89-100. DOI: https://doi.org/10.1080/01490451.2014.910572
   Zemskaya T.I., Pogodaeva T.V., Shubenkova O.V., Chernitsina S.M., Dagurova O.P., Buryukhaev S.P., Namsaraev B.B., Khlystov O., Egorov A.V., Krylov A.A., Kalmychkov G.V. Geochemical and microbiological characteristics of sediments near the Malenky mud volcano (Lake Baikal, Russia), with evidence of Archaea intermediate between the marine anaerobic methanotrophs ANME-2 andANME-3. Geo-Mar Lett, 2010, vol. 30, p. 411–425. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-010-0199-6
   Zemskaya T.I., Sitnikova T.Y., Kiyashko S.I., Kalmychkov G.V., Pogodaeva T.V., Mekhanikova I.V., Naumova T.V., Shubenkova O.V., Chernitsina S.M., Kotsar O.V., Chernyaev E.S., Khlystov O.M. Faunal communities at sites of gas- and oil-bearing ?uids in Lake Baikal. Geo-MarLett, 2012, vol. 32, p. 437–451. DOI: https://doi.org/10.1007/s00367-012-0297-8