Zhuravlev A.V.

micropalaeontology@gmail.com


Graduated from the Department of Paleontology, Geological Faculty of Leningrad State University (1987), specialization «geological mapping, prospecting and exploration of mineral deposits».
PhD in Geology and Mineralogy.
From 1987 to 1992 worked with the Institute of Geology of Komi Scientific Center.
From 1992 to 1995 worked as a Senior Researcher with «NPO Conversiya».
From 1995 to 2004 - Senior Researcher of the stratigraphy and paleontology Department of VSEGEI.
From 2007 to 2014 - Head of Laboratory of micropaleontology, VNIGRI.
Senior Researcher, Institute of Geology, Komi Science Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.
Author and coauthor of more than 150 publications (including 2 monographs) on paleontology, stratigraphy, lithology, paleogeography, tectonics, and remote computer methods in geology. Co-authored over 20 scientific reports.
The main areas of research interests: micropalaeontology, biomineralization, computer microtomography, sedimentology, stratigraphy.


Stratigraphy and lithology
Article # 8_2023 submitted on 01/26/2023 displayed on website on 02/10/2023
16 p.
pdf Stratigraphy of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of south-west of Lyzha-Kyrtael swell (Pechora Plate eastward)
A new local stratigraphic scheme is proposed for the upper Famennian - Serpukhovian interval of the south-west of Lyzha-Kyrtael Swell. The stratigraphic sequence is composed of the Famennian carbonates of the Kamenka Formation, the Famennian - middle Tournaisian clayey-carbonate Edzhid Formation, the upper Tournaisian carbonates of the Kresta-Kyrta Formation, the upper Tournaisian - Visean siliciclastic formation, and the upper Visean - Serpukhovian carbonate Klaymshor Formation (proposed here). This stratigraphic interval is of 400 m thick. The formations listed above can be used in the large- and middle-scale geological maps and applicate for interpretation of the geophysical data.

Keywords: Upper Devonian, Lower Carboniferous, Lyzha-Kyrtael Swell stratigraphy, Pechora Plate eastward.
article citation Zhuravlev A.V. Mestnaya stratigraficheskaya skhema verkhnego devona - nizhnego karbona yugo-zapada Lyzhsko-Kyrtael'skogo vala (vostok Pechorskoy plity) [Stratigraphy of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of south-west of Lyzha-Kyrtael swell (Pechora Plate eastward)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/8_2023.html
DOI 10.17353/2070-5379/8_2023
References
   Chernov G.A. Nizhniy karbon Pechorskoy gryady [Lower Carboniferous of the Pechora Swell]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii, Syktyvkar, 1960, pp. 56-93.
   Danilov V.N., Martynov A.V., Kochkina Yu.V. Geologicheskoe stroenie i istoriya razvitiya territorii yuzhnogo okonchaniya Pechoro-Kozhvinskogo megavala [Geological structure and development of the southern margin of the Pechora-Kozhva megaswell]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2016.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2016
   Durkina A.V. Foraminifery nizhnekamennourol'nykh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifers of the Lower Carboniferous of Timan-Pechora Province]. Mikrofauna SSSR, 1959, issue 10, pp. 132-389.
   Gerasimova A.I., Erofeevskiy A.V., Zhuravlev A.V. Razrez turneyskogo yarusa na yugo-zapadnom kryle Ydzhidskoy antiklinali (yug Pechora-Kozhvinskogo megavala) [Tournaisian section in western limb of Ydzhid Anticline (south of Pechora-Kozhva Megaswell]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 28 nauchnoy konferentsii Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, Syktyvkar, 2019, pp. 25-28.
   Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:200 000. Seriya Pechorskaya. List Q-40-XXVII (Iz"yayu). Ob"yasnitel'naya zapiska [State geological map of the Russian Federation. Scale 1:200,000. Pechora series. Sheet Q-40-XXVII (withdrawn). Explanatory letter]. Moscow: MPR Rossii, 1999, 118 p.
   Kochetov S.V. Osobennosti stroeniya verkhnedevonskogo kompleksa Kyrtael'skogo mestorozhdeniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [Structure peculiarities of Upper Devonian association of Kyrtael field (Timan-Pechora Province)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2011, no.12, pp. 19-22.
   Likharev B.K. Geologicheskie issledovaniya na Yuzhnom Timane [Geological research on the South Timan]. Tr. Vsesoyuz. geol. razved. ob"edineniya, 1931, issue 150, 42 p.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora petroleum province – new tectonical insight]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol.6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracoda and biostratigraphy of the Tournaisian stage, northern Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Sobolev D.B. Ostrakody pogranichnykh otlozheniy devona i karbona iz opornogo razreza na r. Ydzhyd-Kamenka (Pechorskaya gryada) [Ostracods of the Devonian and Carboniferous marginal strata from the reference section on the river Ydzhid-Kamenka (Pechora Ridge)]. Vestnik geonauk, 2020, 12(312), pp. 4-25. DOI: https://doi.org/10.17353/10.19110/geov.2020.12.1
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e, ispravlennoe i dopolnennoe [Stratigraphic Code of Russia. Third edition, corrected and expanded]. St. Petersburg: Izdatel'stvo VSEGEI, 2019, 96 p.
   Tadono T., Ishida H., Oda F., Naito S., Minakawa K., Iwamoto H. Precise Global DEM Generation by ALOS PRISM. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2014, vol. II-4, pp.71-76.
   Vevel' Ya.A. Nakhodka foraminifer Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina v nizhnem karbone Pechorskoy gryady [The find of the foraminifera Tournayellina beata pseudobeata Reitlingerer et Kulagina in the Lower Carboniferous of the Pechora ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2009.pdf
   Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian shallow-water deposits of the Kamenka river section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN), 2017, vol. 130, no 8, pp. 14-23.
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
   Voynovskiy-Kriger K.G. Geologicheskoe stroenie nizhney chasti basseyna reki Bol'shoy Kozhvy (levyy pritok r. Pechory) [Geological structure of the lower part of the basin of the Bolshaya Kozhva River (left tributary of the Pechora River)]. Gosgeolizdat, 1944, 32 p.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona - nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian-Lower Carboniferous of the north east of European Russia]. St-Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I., Vevel Y.A., Erofeevsky A.V., Gruzdev D.A. Preliminary data on the Viséan-Serpukhovian boundary beds in the Kamenka River section (Pechora Swell, NE Europe). Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2022. no. 36, pp. 22-24.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Biostratigraphy of the Lower Tournaisian (Lower Carboniferous) shallow-water deposits of the Eastern Part of the Timan-Pechora Province. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 1999, no. 17, pp. 22-26.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Early Tournasian (Early Carconiferous) Shallow water Communities (Eastern part of the Timan-Pechora Province). Ichthyolith Issues special Publication, 1998, no. 4, pp. 60-62.
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N. The middle–late Tournaisian crisis in conodont diversity: a comparison between Northeast Laurussia and Northeast Siberia Palaeoworld, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palwor.2022.01.001
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A. Pozdnefamenskie otlozheniya Ydzhidskoy antiklinali (yug Pechoro-Kozhvinskogo podnyatiya, Pechorskaya plita) [Ydzhid Anticline Late Famennian (south of Pechora-Kozhva Uplift, Pechora Plate)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/17_2020.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2020
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Devonian-Carboniferous boundary in the North of the Urals (Kamenka River and Vangyr River sections). Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2019, no. 9, pp.16-22. DOI: https://doi.org/10.19110/2221-1381-2019-10-16-22
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Mestnaya stratigraficheskaya skhema turneyskogo yarusa severa Urala [Local stratigraphic scheme of the Tournaisian stage of the northern Urals]. Otechestvennaya geologiya, 2001, no. 6, pp. 29-32.
   Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A., Plotitsyn A.N., Erofeevsky A.V., Lukin V.Yu. Pozdneturneyskie melkovodnye otlozheniya vostoka Timano-Pechorskoy provintsii (r. Kozhva) [Late Tournaisian shallow-water sequenses of the eastern part of Timan-Pechora Province (Kozhva River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/37_2019.html DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2019
Stratigraphy and lithology
Article # 13_2022 submitted on 06/04/2021 displayed on website on 06/03/2022
31 p.
pdf Biostratigraphy of conodonts and foraminifera of Upper Devonian - Lower Permian of the Padimey Area (north-east of Timan-Pechora petroleum Province) - new data
The article considers new data on the biostratigraphy of the Upper Devonian Lower Permian of the Padimey Area (Vorkuta transverse uplift of the Cis-Uralian depression). Conodont Alteration Index allows reconstruct paleogeothermal gradient of 50°C per kilometer (20°C per kilometer accounting sediment compaction). The Lower Permian possesses thermal maturity of PK-MK1 grade, but the Upper Devonian has thermal maturity of MK1-2 grade.

Keywords: biostratigraphy, Upper Devonian, Lower Permian, thermal maturation, Padimey Area, Timan-Pechora petroleum Province.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A. Biostratigrafiya verkhnego devona – nizhney permi Padimeyskoy ploshchadi (severo-vostok Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii) po konodontam i foraminiferam [Biostratigraphy of conodonts and foraminifera of Upper Devonian - Lower Permian of the Padimey Area (north-east of Timan-Pechora petroleum Province) – new data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/13_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2022
References
   Burnett R.D. Regional maturation patterns for Late Visean (Carboniferous, Dinantian) rocks of northern England based on mapping of conodont colour. Irish Journal of Earth Sciences, 1987, no. 8, pp. 165-185.
   Danilov V.N. Perspektivy neftegazonosnosti verkhnedevonskikh otlozheniy severnoy chasti Kos'yu-Rogovskoy vpadiny [Prospects for the oil and gas potential of the Upper Devonian strata in the northern part of the Kosyu-Rogov depression]. Geologiya nefti i gaza, 1992, no. 8, http://geolib.narod.ru/Journals/OilGasGeo/1992/08/Stat/01/stat01.html
   Durkina A.V. Foraminifery serpukhovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifers of the Serpukhov Formation of the Timan-Pechora Province]. St. Petersburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskoy kartograficheskoy fabriki VSEGEI, 2002, 198 p.
   Epstein A.G., Epstein J.B., Harris L.D. Conodont Color Alteration - an Index Organic Metamorphism. U.S. Geological Survey Professional Paper, 1977, no. 995, pp. 1-27.
   Grigor'ev M.N. Analiz struktury resursnoy bazy mineral'no-syr'evykh tsentrov nefti kontinental'noy chasti Nenetskogo avtonomnogo okruga [Analysis of the structure of the resource base of mineral resource centers of oil in the continental part of the Nenets Autonomous Okrug]. Neftyanoe khozyaystvo, 2014, no.5, pp. 12-18.
   Jones G.L. Irish Carboniferous conodonts record maturation levels and the influence of tectonisn, igneous activity and mineralization. Terra Nova, 1992, no. 4(4), pp. 238-244.
   Kirkinskaya V.Η, Smekhov Ε.Μ. Karbonatnye porody - kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks as oil and gas reservoirs]. Leningrad: Nedra, 1981, 255 p.
   Kostygova P.K. Pechorskiy paleobasseyn v vizeyskom i serpukhovskom vekakh i foraminifery nizhnego vize [Pechora paleobasin in the Visean and Serpukhovian and Foraminifera of the lower Visean]. St. Petersburg: Izd-vo St-Peterburgskoy kartograficheskoy fabriki VSEGEI, 2004, 204 p.
   Nikitin D.S, Khutorskoy M.D., Ivanov D.A. Vertikal'naya katageneticheskaya zonal'nost' osadochnogo chekhla severo-vostochnoy chasti Barentsevomorskogo shel'fa [Vertical catagenetic zonality of the sedimentary cover of the northeastern part of the Barents Sea shelf]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 2020, no. 5, pp. 438-460.
   Zhuravlev A.V. Dinamika taksonomicheskogo raznoobraziya konodontov v pozdnem devone-rannem karbone (famenskiy-serpukhovskiy veka) [Dynamics of taxonomic diversity of Conodonts in the Late Devonian-Early Carboniferous (Famenian-Serpukhovian Age)]. Litosfera, 2019, no. 1, pp.81-91.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of the degree of thermal catagenesis of Paleozoic in the north of the Pay-Khoy paraautochthon based on the color indices of Conodonts]. Litosfera, 2017, no. 1, pp.44-52.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 42_2020 submitted on 11/10/2020 displayed on website on 12/08/2020
16 p.
pdf Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data
Paleomagnetic determinations for the Devonian strata of the Main Devonian Field, available in the international paleomagnetic data base, do not make it possible to construct both detailed magnetostratigraphic scales and reliable trajectories of the apparent polar wander path of the paleomagnetic pole. This is primarily due to the insufficient amount of data that determine modern reliability criteria. Obtaining more complete series of reliable paleomagnetic determinations is one of the important tasks of paleomagnetic studies. The paper presents new paleomagnetic determinations from a collection of rocks of the Frasnian stage of the Upper Devonian (Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation), sampled on the southern shore of Lake Ilmen, east of the village. Korostyn in 2009. Magnetomineralogical studies were carried out to determine the magnetic minerals of carriers of natural remanent magnetization. Three characteristic components of natural remanent magnetization have been identified. Two components correspond to the Late Paleozoic magnetization reversal (in the Carboniferous and Permian times). The third, bipolar component of the Frasnian age passes the reverse polarity test of the geomagnetic field.. The obtained position of the paleomagnetic pole by the bipolar component of the natural remanent magnetization is consistent with the available data on the section of the Late Upper Devonian of the Main Devonian Field.

Keywords: paleomagnetism, Frasnian stage of the Upper Devonian, Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation, geomagnetic field polarity, magnetostratigraphy, paleomagnetic pole.
article citation Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2020
References
   A Geological Time Scale 2004 / Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. Cambridge University Press, 2005. Cambridge, 589 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511536045
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, vol. XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. 2009. Anisoft 42: https://www.agico.com
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Gekker R.F. Otlozheniya, fauna i flora Glavnogo devonskogo polya [Sediments, fauna and flora of the Main Devonian Field]. Fauna Glavnogo devonskogo polya. Moscow-Leningrad, 1941, pp. 17-84.
   Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume I. Leningrad, Pskov and Novgorod regions. Geological description]. Severo-Zapadnoe GU. Moscow: Nedra, 1971, 504 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v palezoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Sitzbergen: to the Paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, issue 49, pp. 725-742. DOI: https://doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Komissarova R.A., Pogarskaya I.A. Novye paleomagnitnye dannye po devonu Russkoy platformy [New paleomagnetic data on the Devonian of the Russian Platform]. VIII konferentsiya po postoyannomu geomagnitnomu polyu i paleomagnetizmu: materialy konferentsii. Kiev: Naukova dumka, 1970, 60 p.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, no. 3, pp. 725-729. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Editor A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Picapevckiy, I.A. Pogapckaya, Yu.S. Pzhevckiy, V.P. Podionov, I.P. Clautsitayc. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Paleomagnetism of the Devonian of the Russian Platform]. Paleomagnitnye metody v stratigrafii: sbornik nauchnykh trudov. Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55.
   Pogarskaya I.A., Komissarova R.A. Paleomagnetizm srednego paleozoya Russkoy i Sibirskoy platform [Paleomagnetism of the Middle Paleozoic of the Russian and Siberian Platforms]. Paleomagnetizm i voprosy tektoniki plit. Trudy VNIGRI, 1977, pp. 63-107.
   Popov V.V., 2007, 2008: http://paleomag-ifz.ru//ru/soft
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment [Paleomagnetism of the Devonian of the northeast of the main Devonian field: the key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian. Paleomagnetism and magnetism of rocks; theory, practice, experiment]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus, glavnoe devonskoe pole) [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Shishlov S.B., Zhuravlev A.V., Rodina T.S. Stroenie i genezis rakushnyakovykh izvestnyakov buregskikh sloev v stratotipicheskoy mestnosti (franskiy yarus, yuzhnoe poberezh'e ozera Il'men') [Structure and genesis of shell limestones of the Bureg Beds in the stratotype area (Frasnian stage, southern coast of Lake Ilmen)]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2014, no. 58, pp. 45-53.
Tarasenko A.B., Shishlov S.B. Litologo-geneticheskie osobennosti il'menskikh i buregskikh sloev franskogo yarusa v rayone yuzhnogo berega ozera Il'men' [Lithological and genetic features of the Ilmen and Bureg Beds of the Frasnian stage in the area of the southern coast of Lake Ilmen]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2012, no. 49, pp. 47-55.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP – geographic mapping and paleoreconstruction package, 1990, 62 p.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, issue 51, no.4, pp. 747-758.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 32_2020 submitted on 07/29/2020 displayed on website on 09/30/2020
21 p.
pdf Void space structures inside Silurian carbonate rocks of northeast Timan-Pechora petroleum province
This work presents the results of a comprehensive study of the structure of the void space of low-capacity Silurian carbonate reservoires in the northeastern regions of Timan-Pechora petroleum province. The morphology of void spaces is shown, the porous medium and channels are described and their relationship with each other. The conducted research shows the complex multicomponent nature of the reservoir void spaces due to the presence of various types of voids: primary matrix intercrystalline and interform porosity, secondary micro- and macrocavernosity and fracture providing void spaces. Their typification will allow a differentiated approach to the assessment of oil and gas reserves and create a detailed geological basis for the design of a rational development system.

Keywords: reservoir void space, matrix porosity, microfracture, Silurian carbonate rock, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Dan'shchikova I.I., Maydl' T.V., Zhuravlev A.V., Ryazanov K.P. Struktura pustotnogo prostranstva v siluriyskikh karbonatnykh porodakh severo-vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Void space structures inside Silurian carbonate rocks of northeast Timan-Pechora petroleum province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/32_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2020
References
   Aziz Kh., Settari E. Matematicheskoe modelirovanie plastovykh sistem [Petroleum reservoir simulation]. Moscow: Nedra, 1982, 407 p.
   Baechle G.T., Colpaert A., Eberli G.P., Weger R.J. Effects of microporosity on sonic velocity in carbonate rocks. The Leading Edge, 2008, vol. 27, no. 8, pp. 1012-1018. DOI: https://doi.org/10.1190/1.2967554
   Choquette P., Pray L. Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates. AAPG Bulletin, 1970, vol. 54, issue 22, pp. 207-250.
   Dan'shchikova I.I., Maydl' T.V. Litologo-fatsial'naya kharakteristika grebenskogo gorizonta Tal'beyskogo bloka (gryada Chernysheva) [Lithologic-facial characteristics of the Greben level of the Talbey block (Chernyshev ridge)]. Geodinamika, veshchestvo, rudogenez Vostochno-Evropeyskoy platformy i ee skladchatogo obramleniya: materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2017, pp.67-69.
   Danshikova I.I., Maydl T.V. Usloviya formirovaniya porod-kollektorov siluriyskikh otlozheniy tsentral'noy chasti gryady Chernysheva [Formation genesis of Silurian reservoirs belonging to the central part of the Chernyshev Ridge]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/20_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/20_2019
   Danshikova I.I., Maydl T.V., Mityusheva Т.P. Epigeneticheskie izmeneniya karbonatnykh porod i ikh svyaz' s khimicheskim sostavom vody v verkhneordoviksko-nizhnedevonskom neftegazonosnom komplekse gryady Chernysheva i vostochnogo borta Khoreyverskoy vpadiny [Carbonate rocks epigenetic changes and their connection with chemical composition water of Upper Ordovician-Lower Devonian petroleum bearing area of the Chernyshev Ridge and eastern side of the Khoreyver Depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/44_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2019
   Fitch P.J., Lovell M.A., Davies S.J., Pritchard T., Harvey P.K. An intergrated and quantitative approach to petrophysical heterogeneity. Marine and Petroleum Geology, 2015, vol. 63, pp. 82-96. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.02.014
   Gmid L.P. Litologo-petrograficheskie issledovaniya karbonatnykh kollektorov nefti i gaza [Lithologic and petrographic studies of carbonate oil and gas reservoirs]. Trudy VNIGRI, issue 264, 1968, pp. 44-62.
   Jobe T., Sarg J. Microporosity characterization of mud-rich carbonate rocks. Pore Scale Phenomena: Frontiers in Energy and Environment. World Scientific Series in Nanoscience and Nanotechnology, 2015, pp. 67-89. DOI: https://doi.org/10.1142/9789814623063_0005
   Kirkinskaya V.N., Smekhov E.M. Karbonatnye porody - kollektory nefti i gaza [Carbonate rocks - oil and gasreservoirs]. Leningrad: Nedra, 1981, 255 p.
   Kumar M., Han D.-H. Pore shape effect on elastic properties of carbonate rocks. SEG Annual Meeting (6-11 November 2005, Houston, Texas): Society of Exploration Geophysicists. 2005. DOI: https://doi.org/10.1306/03130605104
   Lonoy A. Making sense of carbonate pore systems. AAPG Bulletin, 2006, vol. 90, no. 9, pp. 1381-1405.
   Lucia F.J. Carbonate reservoir characterization: Berlin, Springer-Verlag, 1999, 226 p.
   Lucia F.J. Petrophysical parameters estimated from visual description of carbonate rocks. A field classification of carbonate pore space. Journal of Petroleum Technology, 1983, pp. 626-637. DOI: https://doi.org/10.2118/10073-PA
   Malyshev N.A. Tektonika, evolyutsiya i neftegazonosnost' osadochnykh basseynov evropeyskogo severa Rossii [Tectonics, Evolution and Oil and Gas Bearing of Sedimentary Basins of the European North of Russia]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2002, 271 p.
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postoyannykh komissiy [Resolutions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee and its standing committees]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2012, issue 41, 48 p. (MPR, Rosnedra, VSEGEI, RAN, MSK Rossii).
   Postanovleniya Mezhvedomstvennogo stratigrafichesskogo komiteta Rossii i ego postoyannykh komissiy [Resolutions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee and its standing committees]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2011, issue 40, 48 p. (MPR, Rosnedra, VSEGEI, RAN, MSK Rossii).
   Wilson M.E. Global and regional influences on equatorial shallowmarine carbonates during the Cenozoic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2008, vol. 265, issue 3-4, pp. 262-274. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2008.05.012
   Yudovich Ya.E. Regional'naya geokhimiya osadochnykh tolshch [Regional geochemistry of sedimentary formations]. Leningrad: Nauka, 1981, 276 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 17_2020 submitted on 04/16/2020 displayed on website on 05/26/2020
16 p.
pdf Ydzhid Anticline Late Famennian (south of Pechora-Kozhva Uplift, Pechora Plate)
Study of a number of sections in the south-western part of the Lyzha-Kyrtayol Swell (south of the Pechora-Kozhva Uplift) allow elaborating conodont-based biostratigraphy scale and improving lithological description of the lower part of the Nyumylga level. This stratigraphic interval corresponds to the upper unit of the Kamenka Formation represented by shallow-water bitumen bearing carbonates. The study allows improving information on geology of Ydzhid Anticline and local stratigraphic chart of the Upper Devonian.

Keywords: Upper Devonian, biostratigraphy, Nyumylga level, Kamenka Formation, Ydzhid Anticline, Pechora Plate.
article citation Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A. Pozdnefamenskie otlozheniya Ydzhidskoy antiklinali (yug Pechoro-Kozhvinskogo podnyatiya, Pechorskaya plita) [Ydzhid Anticline Late Famennian (south of Pechora-Kozhva Uplift, Pechora Plate)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/17_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2020
References
   Chernov G.A. Nizhniy karbon Pechorskoy gryady [Lower Carboniferous of the Pechora Swell]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii, Syktyvkar, 1960, pp. 56–93.
   Danilov V.N., Martynov A.V., Kochkina Yu.V. Geologicheskoe stroenie i istoriya razvitiya territorii yuzhnogo okonchaniya Pechoro-Kozhvinskogo megavala [Geological structure and development of the southern margin of the Pechora-Kozhva megaswell]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2016
   Durkina A.V. Foraminifery nizhnekamennourol'nykh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifers of the Lower Carboniferous of Timan-Pechora Province]. Mikrofauna SSSR, 1959, issue 10, pp. 132-389.
   Gerasimova A.I., Erofeevskiy A.V., Zhuravlev A.V. Razrez turneyskogo yarusa na yugo-zapadnom kryle Ydzhidskoy antiklinali (yug Pechora-Kozhvinskogo megavala) [Tournaisian section in western limb of Ydzhid Anticline (south of Pechora-Kozhva Megaswell]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 28-y nauchnoy konferentsii Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, Syktyvkar, 2019, pp. 25-28.
   Kochetov S.V. Osobennosti stroeniya verkhnedevonskogo kompleksa Kyrtael'skogo mestorozhdeniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [Structure peculiarities of Upper Devonian association of Kyrtael field (Timan-Pechora Province)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2011, no.12, pp. 19-22.
   Kushnareva T.I. Famenskiy yarus Timano-Pechorskoy provintsii [Famennian of Timan-Pechora Province]. Moscow: «Nedra», 1977, 135 p.
   Legenda Pechorskoy serii listov Gosudarstvennoy geologicheskoy karty Rossiyskoy Federatsii masshtaba 1:200000 (vtoroe izdanie) [The legend of the Pechora series of sheets of the State geological map of the Russian Federation on a scale of 1: 200 000 (second edition)]. Ukhta, 1999, 150 p.
   Parmuzina L.V. Opisanie, raschlenenie i korrelyatsiya razrezov verkhnedevonskogo kompleksa Timano-Pechorskoy provintsii [Description, serial sections and their correlation of the Upper Devonian of the Timan-Pechora Province]. St. Petersburg: «Nedra», 2005, 200 p.
   Plotitsyn A.N., Zhuravlev A.V., Sobolev D.B., Vevel' Ya.A, Gruzdev D.A. Granitsa devona i karbona na zapadnom sklone severa Urala i Priural'ya [Devonian-Carboniferous boundary in western slope of north of Urals and Pre-Urals]. Trudy Paleontologicheskogo obshchestva, vol.1, Moscow: PIN RAN, 2018, pp. 90-107.
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V., Plotitsyn A.N., Zhuravlev A.V. Litologiya i geokhimiya organicheskogo veshchestva famenskikh otlozheniy v obnazhenii na r. Kozhva[Petrography and geochemistry of organic matter of Famennian in outcrops on the Kozhva River]. Litologiya osadochnykh kompleksov Evrazii i shel'fovykh oblastey: materialy IX Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya (s mezhdunarodnym uchastiem) (Kazan', 30 Sept – 3 Oct 2019). Kazan': Izdatel'stvo Kazanskogo universiteta, 2019, pp. 394-395.
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e, ispravlennoe i dopolnennoe [Stratigraphic Code of Russia]. St. Petersburg: Izdatel'stvo VSEGEI, 2019, 96 p.
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Deposits of the Devonian and Carboniferous boundary in the Kamenka River section [Pechora-Kozhvinsky megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N., Vevel' Ya.A., Erofeevskiy A.V. Pogranichnye otlozheniya devona i karbona na Vorkutinskom poperechnom podnyatii (r. Bol'shaya Usa) [Devonian–Carboniferous boundary beds in the Vorkuta Transverse Uplift (Bolshaya Usa River)]. Uchen. zap. Kazan. un-ta. Ser. Estestv. nauki, 2018, vol. 160, book 3, pp. 467–483.
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Devonian-Carboniferous boundary in the North of the Urals (Kamenka River and Vangyr River sections). Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2019, no.9, pp.16-22. DOI: https://doi.org/10.19110/2221-1381-2019-10-16-22
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2019 submitted on 08/12/2019 displayed on website on 11/05/2019
20 p.
pdf Late Tournaisian shallow-water sequenses of the eastern part of Timan-Pechora Province (Kozhva River)
The shallow-water Upper Tournaisian sequences of the eastern part of Timan-Pechora petroleum Province were studied with biostratigraphical (based on foraminifers, conodonts, and brachiopods) and isotope stratigraphical methods. Poor conodont associations containing Siphonodella obsoleta Hass and S. cooperi Hass are characteristic of this stratigraphic interval in the shallow-water facies. Foraminifer associations are very variable: some of them are composed of numerous late Tournaisian species (Kozhva River section), but some associations comprise just species of wide stratigraphic range. The prominent global positive shift in the carbonate carbon isotope record marks the upper Tournaisian in the region. This shift is considered as reliable stratigraphical marker.

Keywords: shallow-water sequence, Lower Carboniferous, Upper Tournaisian, biostratigraphy, isotope stratigraphy, Timan-Pechora petroleum Province.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A., Plotitsyn A.N., Erofeevsky A.V., Lukin V.Yu. Pozdneturneyskie melkovodnye otlozheniya vostoka Timano-Pechorskoy provintsii (r. Kozhva) [Late Tournaisian shallow-water sequenses of the eastern part of Timan-Pechora Province (Kozhva River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/37_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2019
References
   Chernov G.A. Nizhniy karbon Pechorskoy gryady [Lower Carboniferous of the Pechora Swell]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii, Syktyvkar, 1960, pp. 56–93.
   Durkina A.V. O zonal'nom raschlenenii pogranichnykh otlozheniy nizhne-verkhneturneyskogo pod"yarusov po foraminiferam i o granitse mezhdu nimi v Timano-Pechorskoy provintsii [About foraminiferal zonation and boundary of the lower-upper Tournaisian of the Timan-Pechora province]. Biostratigrafiya neftegazonosnykh basseynov: Tr. 1-go Mezhdunarodnogo simpoziuma. St. Petersburg: VNIGRI, 1997, pp. 70–75.
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verkhnego devona – nizhnego karbona na r. Talota (Timano-Pechorskaya provintsiya) - rezul'taty litologicheskikh, biostratigraficheskikh i paleomagnitnykh issledovaniy [Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verkhnego devona – nizhnego karbona na r. Talota (Timano-Pechorskaya provintsiya) - rezul'taty litologicheskikh, biostratigraficheskikh i paleomagnitnykh issledovaniy / Prilozhenie [Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45prilojenie_2009.pdf
   Howard C., Brunton C., Lazarev S.S., Grant R.E., Jin Yu-gan. Productidina. Treatise on Invertebrate Paleontology / Editor Pt.H. Revis. Brachiopoda, 2000, vol. 3, pp. 424–609.
   Hudson R.G.S., Clarke M.J., Sevastopulo G.D. A detailed account of the fauna and age of a Waulsortian Reef Knoll Limestone and associated shales. Scientific Proceedings of the Royal Dublin Society, 1966, ser. A2, no. 16, pp. 251–272.
   Kulagina E.I., Stepanova T.I., Zaytseva E.L., Gorozhanina E.N., Gibshman N.B., Ivanova R.M., Vevel' Ya.A., Ponomareva G.Yu., Filimonova T.V. Atlas foraminifer i mikrofatsiy verkhnedevonskikh i nizhnekamennougol'nykh otlozheniy Severnoy Evrazii. Famenskiy i turneyskiy yarusy [Atlas of foraminifers and microfacies of the Upper Devonian and Lower Carboniferous depososits of the Northern Eurasia. Famennian and Tournaisian stages]. Moscow: PIN RAN, 2018, 220 p.
   Muir-Wood H., Cooper G. Morphology, Classification and Life Habits of the Productoidea (Brachiopoda). Geol. Soc. America, 1960, mem. 81, 447 p.
   Nikonov N.I., Bogatskiy V.I., Martynov A.V., Larionova Z.V., Laskin V.M., Galkina L.V., Dovzhikova E.G., Ermakova O.L., Kostygova P.K., Kuranova T.I., Moskalenko K.A., Pankratov Yu.A., Petrenko E.L., Popova E.V., Surina A.I., Shabanova G.A. Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn kart [Timan-Pechora sedimentary basin. Atlas of geological maps]. Atlas geologicheskikh kart, Ukhta, 2000, 67 p.
   Qie W.K., Zhang X.H., Du Y.S., Zhang Y. Lower Carboniferous carbon isotope stratigraphy in South China: Implications for the Late Paleozoic glaciation. Sci. China Earth Sci., 2011, 54, pp. 84–92. DOI: https://doi.org/10.1007/s11430-010-4062-4
   Saltzman M.R., Groessens E., Zhuravlev A.V. Carbon cycle models based on extreme changes in δ13C: an example from the lower Mississippian. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 2004, no. 213, pp. 359–377.
   Sarycheva T.G., Sokol'skaya A.N., Beznosova G.A., Maksimova S.V. Brakhiopody i paleogeografiya karbona Kuznetskoy kotloviny [Brachiopods and Paleogeography of the Carboniferous of the Kuznetsk Basin]. Moscow, 1963, 547 p. (Trudy PIN, vol. 65).
   Sokol'skaya A.N. Brahiopody osnovaniya Podmoskovnogo karbona i perekhodnyh devonsko-kamennougol'nyh otlozhenij (Chernyshinskie, Upinskie i Malevsko-Muraevninskie sloi) [Brachiopods of the base of the Carboniferous of the Moscow region and transitional Devonian-Carboniferous boundary deposits (Chernysh, Upian and Malevska-Muraevna levels)]. Patr. 1. Spiriferidae. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1941, 138 p. (Trudy Paleontologicheskogo instituta, vol. 12, no. 2).
   Yao L., Qie W., Luo G., Liu J., Algeo T.J., Bai X., Yang, B. & Wang, X. The TICE event: Perturbation of carbon-nitrogen cycles during the mid-Tournaisian (Early Carboniferous) greenhouse-icehouse transition. Chemical Geology, 2015, vol. 401, p. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2015.02.021
   Zhuravlev A.V. Tafonomiya konodontovykh elementov v usloviyakh melkovodnogo karbonatnogo shel'fa na primere nizhnego karbona vostochnoy chasti Timano-Pechorskogo basseyna [Taphonomy of conodont elements in the environments of shallow-water Carbonate shelf – the Lower Carboniferous of the eastern part of Timan-Pechora basin as example]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/5_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/5_2019
   Zhuravlev A.V., Vevel Y.A. Pozdneturneyskoe sobytie v razrezakh Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i ee obramleniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [The late Tournaisian Event in the successions of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas (Timan-Pechora Province) ]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2018


Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 32_2019 submitted on 07/24/2019 displayed on website on 09/05/2019
24 p.
pdf Lithofacial characteristics and organic matter geochemistry of the Devonian-Carboniferous section оf folded and thrust belt area of the Kosyu-Rogov Depression southeastern part (using Levogrubeyu-1 well data as reference source)
The results of study of the Middle-Upper Palaeozoic bioherm-shoal association in the east of the Timan-Pechora petroleum Basin (based on the Levogrubeyu-1 well description) are presented. The core lithological study allows distinguishing the facial analogues with the succession types of the Bolshaya Nadota carbonate association. It is supposed that the bioherm-shoal association demonstrates similar architecture along the all shelf border. Foraminifera and Conodont studies allow as to improve the biostratigraphic subdivision of the succession discovered by the borehole. The geochemical investigations reveal that the Devonian-Carboniferous rocks in the core samples disclose low hydrocarbon generation potential. On the other hand high hydrocarbon potential is supposed for the clayey-carbonate units of Middle-Late Frasnian age. Rock-Eval pyrolysis and the Conodont Alteration Index indicate a high level maturity of organic matter corresponding to the main gas generation zone (Ro > 1.5 %).

Keywords: lithofacial study, organic matter, hydrocarbons, Upper Palaeozoic, Kosyu-Rogov Depression, Timan-Pechora petroleum basin.
article citation Gruzdev D.A., Kotik I.S., Vevel Ya.A., Zhuravlev A.V., Kotik O.S., Priymak P.I. Litologo-fatsial'naya kharakteristika i geokhimiya organicheskogo veshchestva devonsko-kamennougol'nykh otlozheniy skladchato-nadvigovoy zony yugo-vostoka Kos'yu-Rogovskoy vpadiny (po dannym skvazhiny Levogrubeyuskaya-1) [Lithofacial characteristics and organic matter geochemistry of the Devonian-Carboniferous section оf folded and thrust belt area of the Kosyu-Rogov Depression southeastern part (using Levogrubeyu-1 well data as reference source)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/32_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2019
References
   Antoshkina A.I. Rifoobrazovanie v paleozoe (sever Urala i sopredel'nye oblasti) [Paleozoic reef formation (northern Urals and adjacent areas)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2003, 303 p.
   Danilevskiy S.A., Sklyarova Z.P., Trifachev Yu.M. Geoflyuidal'nye sistemy Timano-Pechorskoy provintsii [Geo-fluid system of the Timan-Pechora Province]. Ukhta, 2003, 298 p.
   Eliseev A.I. Karbon Lemvinskoy zony severa Urala [Carboniferous Lemva area of Northern Urals]. Leningrad: Nauka, 1973, 95 p.
   Geologicheskoe stroenie i perspektivy gazonosnosti zapadnogo sklona Polyarnogo i Pripolyarnogo Urala (po rezul'tatam geologorazvedochnykh rabot) [Geological structure and gas potential of the western slope of the Polar and Subpolar Urals (according to the results of exploration study)]. Editor V.N. Danilova, St. Petersburg: FGUP «VNIGRI», 2015, 264 p.
   Gruzdev D.A. Pozdnedevonskaya-rannekamennougol'naya izolirovannaya karbonatnaya platforma na Pripolyarnom Urale (r. Bol. Nadota) [The Late Devonian-Early Carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota River)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2017, no. 4, pp.16-23.
   Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [The calcareous algae of the Carboniferous of the Urals]. Ekaterinburg: RIO UrO RAN, 2013, 244 p.
   Khant D. Geologiya i geokhimiya nefti i gaza [Geology and oil and gas geochemistry]. Moscow: Mir, 1982, 703 p.
   Peters K.E. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis. Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull., 1986, vol. 70, pp.318–329.
   Peters K.E., Cassa M.R. Applied sourse rock geochemistry / The petroleum system – from source to trap. AAPG Memoir 60. Tulsa, Oklahoma, U.S.A, 1994, pp. 93–117. Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora oil-bearing province – new tectonical insight]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Priymak P.I., Nikonov N.I., Kuranova T.I. Perspektivy neftegazonosnosti rifogennykh otlozheniy zony sochleneniya Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i Zapadno-Ural'skoy skladchato-nadvigovoy zony [Petroleum potential of Middle - Upper Devonian reef section in the junction zone of Kosyu-Rogow Depression and the Western Ural fold-thrust zone]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/36_2013.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/36_2013
   Skompski S., Paszkowski M., Krobicki M., Kokovin K., Korn D., Tomas A. & Wrzolek T. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals. Acta Geologica Polonica, 2001, no. 3, pp. 217-235.
   Spravochnik po geokhimii nefti i gaza [Handbook of oil and gas geochemistry]. St. Petersburg: Nedra, 1998, 576 p.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of North Urals and Pay-Khoy]. RAN, Ural. otd-nie, Komi nauch. tsentr, In-t geologii, Ekaterinburg: Nauka, 1994, 284 p.
   Zhukova T.V., Petrenko E.L. Stroenie i perspektivy ranne-sredne-pozdnedevonskogo rifa v skv. 1-Levogrubeyuskaya [The structure and prospects concerning the Early-Middle-Late Devonian reef in the well 1-Levogrubeyu]. Geologiya rifov: materialy Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya. Syktyvkar: IG Komi NTs UrO RAN, 2015, pp. 45-47.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Palaeozoic sedimentary rocks thermal maturity of Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of Conodont colour alteration index]. Litosfera, 2017, no. 1, pp. 44–52.
   Zhuravlev A.V. Sedimentatsionnaya model' oblasti sochleneniya Eletskoy i Lemvinskoy formatsionnykh zon Pripolyarnogo Urala v pogranichnom devonsko-kamennougol'nom intervale [Sedimentation model of the transitional zone from the Elets to Lemva formation belts (Devonian-Carboniferous boundary, Cis-Polar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf


Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 9_2019 submitted on 02/12/2019 displayed on website on 03/28/2019
17 p.
pdf Perspectives of application of isotope-stratigraphy (δ13Ccarb) for correlation of the Upper Devonian – Carboniferous interval of the east of Timan-Pechora Province
Perspectives of application of the δ13Ccarb - based isotope stratigraphy for regional stratigraphy of the Timan-Pechora Province are considered. Global shifts in δ13Ccarb value, which promise reliable stratigraphical levels, are selected: positive shifts at the Middle/Upper Devonian boundary, in the middle and upper Frasnian, terminal Famennian, upper Tournaisian, near the Visean/Serpukhovian boundary, and in the lower part of the Bashkirian. Some of these shifts had been detected in the Timan-Pechora sequences earlier and are dated with biostratigraphy. The main task of the future researches is obtaining reliable information on primary variations of δ13Ccarb in the sequences of the regional strata.

Keywords: isotope stratigraphy, Upper Devonian, Carboniferous, Timan-Pechora Province.
article citation Erofeevskiy A.V., Zhuravlev A.V. Perspektivy ispol'zovaniya izotopno-stratigraficheskogo metoda (δ13Ckarb) dlya korrelyatsii verkhnedevonsko-kamennougol'nogo intervala vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Perspectives of application of isotope-stratigraphy (δ13Ccarb) for correlation of the Upper Devonian – Carboniferous interval of the east of Timan-Pechora Province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/9_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/9_2019
References
   Algeo T.J., Wilkinson B.H., Lohmann K.C. Meteoric-burial diagenesis of Middle Pennsylvanian limestones in the Orogrande Basin, New Mexico: Water/rock interactions and basin geothermics. J. Sediment. Petrol., 1992, 62, p. 652–670.
   Buggisch W. & Joachimski M. Carbon isotope stratigraphy of the Devonian of Central and Southern Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006, 206, p. 68–88.
   Chermnykh V.A. Stratigrafiya karbona severa Urala [Stratigraphy of the Carboniferous of the north of the Urals]. Leningrad, Nauka, 1976, 303 p.
   Deulin Yu.V. Konodonty i korrelyatsiya produktivnykh na neft' verkhnedevonskikh otlozheniy Severa Timano-Pechorskoy provintsii [Conodonts and the correlation of oil-producing Upper Devonian deposits of the North of the Timan-Pechora Province]. Arkhangel'sk, GIN RAN, 2006, 253 p.
   Durkina A.V. Foraminifery nizhnekamennougol'nykh otlozheniy Timano-Pecherskoy provintsii [Lower Carboniferous Foraminifera deposits of the Timan-Pechora Province]. Mikrofauna SSSR. Trudy VNIGRI, 1959, issue 136, p. 132–389.
   Durkina A.V. Foraminifery serpukhovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera of the Serpukhovian age of the Timan-Pechora Province]. St. Petersburg, 2002, 198 p. Joachimski M.M., Buggisch W., Anders T. Mikrofazies, Conodontenstratigraphie und Isotopengeochimie des Frasne/Famenne Grenzprofils Wolayer Gletscher (Karnische Alpen). Abh. Geol. Bundesanst. Wien, 1994, 50, p. 183–195.
   Joachimski M.M., Ostertag-Henning C., Pancost R.D., Strauss H., Freeman K.H., Littke Ralf, Sinninghe Damsté J., Racki G. Water column anoxia, enhanced productivity and concomitant changes in δ13C and δ34S across the Frasnian–Famennian boundary (Kowala–Holy Cross Mountains/Poland). Chemical Geology, 2001, 175, p. 109–131.
   Kaiser S.I., Steuber T., Becker R.T., Joachimski M.M. Geochemical evidence for major environmental change at the Devonian–Carboniferous boundary in the Carnic Alps and the Rhenish Massif. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006, 240, p. 146–160.
   Kaufman A.J., Knoll A.H. Neoproterozoic variations in the C-isotopic composition of seawater: Stratigraphic and biogeochemical implications. Precambrian Res., 1995, 73, p. 27–49.
   Kostygova P.K. Pechorskiy paleobasseyn v vizeyskom i serpukhovskom vekakh i foraminifery nizhnego vize [The Pechora paleobasin in the Visean and Serpukhov time and Lower Visean Foraminifera]. St. Petersburg: VSEGEI, 2004, 203 p.
   Menner V.Vl., Shuvalova G.A. O sovershenstvovanii regional'noy stratigraficheskoy skhemy produktivnogo kompleksa verkhnego devona Timano-Pechorskoy provintsii: metodika, rezul'taty, problemy [Improving the regional stratigraphic scheme of the productive complex of the Timan-Pechora Upper Devonian: methods, results, problems]. Stratigrafiya i ee rol' v razvitii neftegazonosnogo kompleksa Rossii. St. Petersburg: VNIGRI, 2007, p. 79-100.
   Nikolaev A.I. Foraminifery i zonal'naya stratigrafiya bashkirskogo yarusa vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera and zonal stratigraphy of the Bashkir stage east of the Timan-Pechora Province]. Byulleten' paleontologicheskogo i litologicheskogo kollektsionnogo fonda VNIGRI N 2, St. Petersburg, Nedra, 2005, 157 p.
   Nikolaev A.I. Foraminifery i zonal'naya stratigrafiya bashkirskogo yarusa vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera and zonal stratigraphy of the Bashkirian stage east of the Timan-Pechora Province]. Byulleten' paleontologicheskogo i litologicheskogo kollektsionnogo fonda VNIGRI N 2, St. Petersburg, Nedra, 2005, 157 p.
   Nikolaev A.I., Zhuravlev A.V. Granitsa nizhnego i srednego otdelov kamennougol'noy sistemy Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2016
   Nikonov N.I., Bogatskiy V.I., Martynov A.V., Larionova Z.V., Laskin V.M., Galkina L.V., Dovzhikova E.G., Ermakova O.L., Kostygova P.K., Kuranova T.I., Moskalenko K.A., Pankratov Yu.A., Petrenko E.L., Popova E.V., Surina A.I., Shabanova G.A. Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn. Atlas geologicheskikh kart [Timan-Pechora sedimentary basin. Atlas of geological maps]. Ukhta, 2000, 67 p.
   Plotitsyn A.N., Sobolev D.B., Gruzdev D.A. Novye dannye o pogranichnykh otlozheniyakh devona i karbona na Pripolyarnom Urale (r. Syv'yu) [New data on Devonian-Carboniferous boundary in Subpolar Urals section (Syv’yu River)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2014, no. 6, p.13-20.
   Plotitsyn A.N., Zhuravlev A.V., Sobolev D.B., Vevel' Ya.A, Gruzdev D.A. Granitsa devona i karbona na zapadnom sklone severa Urala i Priural'ya [The boundary of the Devonian and Carboniferous - on the western slope of the North Urals and Pre-Urals.]. Trudy Paleontologicheskogo obshchestva, vol. 1. Moscow: PIN RAN, 2018, p. 90-107.
   Qie W.K., Zhang X.H., Du Y.S., Zhang Y. Lower Carboniferous carbon isotope stratigraphy in South China: Implications for the Late Paleozoic glaciation. Sci. China Earth Sci., 2011, 54, p. 84–92. DOI: https://doi.org/10.1007/s11430-010-4062-4
   Racki G., Joachimski M.M. & Morrow J.R. A major perturbation of the global carbon budget in the Early–Middle Frasnian transition (Late Devonian). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2008, 269, p. 127–129.
   Saltzman M.R. Carbon and oxygen isotope stratigraphy of the Lower Mississippian (Kinderhookian–early Osagean), western United States: implications for seawater chemistry and glaciation. Geological Society of America Bulletin, 2002, no. 114, p. 96–108.
   Saltzman M.R., Groessens E., Zhuravlev A.V. Carbon cycle models based on extreme changes in δ13C: an example from the lower Mississippian. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 2004, vol. 213, p. 359–377.
   Saltzman M.R., Thomas E. Carbon Isotope Stratigraphy. The Geologic Time Scale, 2012, p. 212-246. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59425-9.00011-1
   Sobolev D.B. Evolyutsiya i bioraznoobrazie rannekamennougol'nykh ostrakod na sobytiynykh urovnyakh [Evolution and biodiversity of early Carboniferous Ostracods at particular event levels]. Biogeologiya, evolyutsiya organizmov i bioraznoobraziya v geologicheskoy istorii Timano-Severoural'skogo regiona. Syktyvkar: Geoprint, 2011, p. 102-108.
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Popov V.V., Vevel' Ya.A. Depressionnyy tip razreza verkhnego vize-serpukhova na Pripolyarnom Urale [The depression type of the Upper Visean–Serpukhovian succession in the Subpolar Urals]. Litosfera, 2015, no. 4, p.62-72.
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Tsyganko V.S. Stop 3. Upper Devonian - Lower Carboniferous succession on the Kozhym River. Geology of the Devonian System. Subpolar Urals Field Trip Guidebook, Syktyvkar, 2002, p. 21-42.
   Soboleva M.A., Sobolev D.B., Matveeva N.A. Razrez franskogo yarusa na r. Kozhym (zapadnyy sklon Pripolyarnogo Urala) – rezul'taty biostratigraficheskikh, bio-, litofatsial'nykh i izotopno-geokhimicheskikh issledovaniy [Frasnien section on the Kozhym River (the western slope of Polar Urals) - results of biostratigraphic, bio- and lithofacies, isotopic and geochemical studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/2_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2018
   Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian Kamenka River shallow-water section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik, 2017, no. 8, issue 130, p. 14-23. (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN).
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Deposits of the Devonian and Carboniferous boundary in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvinsky megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
   Vinogradov V.I. Otrazhenie global'nykh izmeneniy prirodnoy sredy v izotopnykh kharakteristikakh osadochnykh porod [Reflection of global environment changes in isotope characteristics of sedimentary rocks]. Biosfera-ekosistema-biota v proshlom Zemli: paleobiogeograficheskie aspekty (k 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika V.V. Mennera). Trudy Geologicheskogo instituta RAN, 2005, issue 516, p. 433-466.
   Wang Q., Qi Y., Korn D., Chen J., Sheng Q., Nemyrovska T. Progress on the Viséan-Serpukhovian boundary in South China and Germany. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2017, 33, p. 35-42.
   Yao L., Qie W., Luo G., Liu J., Algeo T.J., Bai X., Yang, B. & Wang, X. The TICE event: Perturbation of carbon-nitrogen cycles during the mid-Tournaisian (Early Carboniferous) greenhouse-icehouse transition. Chemical Geology, 2015, vol. 401, p. 1-14.
   Yudina A.B., Racki G., Savage N.M., Racka M., and Małkowski K. The Frasnian–Famennian events in a deep−shelf succession, Subpolar Urals: biotic, depositional and geochemical records. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, 47(2), p. 355–372.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of the North-East of European Russia]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2003, 85 p. Zhuravlev A.V., Smoleva I.V. Carbon isotope values in conodont elements from the latest Devonian - Early Carboniferous carbonate platform facies (Timan-Pechora Basin)// Estonian Journal of Earth Sciences, 2018, 67(4), p. 238-246. DOI: https://doi.org/10.3176/earth.2018.17
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Małkowski R. Fauna and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the North-West of the East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, 51(4), p. 747-758.
   Zhuravlev A.V., Vevel Y.A. Pozdneturneyskoe sobytie v razrezakh Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i ee obramleniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [The late Tournaisian Event in the successions of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas (Timan-Pechora Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2018
   Zhuravlev A.V., Vevel' Ya.A. Srednekamennougol'naya granitsa na severe Pay-Khoya – korrelyatsiya melkovodnykh i glubokovodnykh razrezov [The Middle Carboniferous boundary in the north of Pay-Khoy]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Estestvennye nauki, 2017, vol. 159, book 1, p. 152–163.

Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 5_2019 submitted on 01/14/2019 displayed on website on 02/22/2019
10 p.
pdf Taphonomy of conodont elements in the environments of shallow-water Carbonate shelf – the Lower Carboniferous of the eastern part of Timan-Pechora basin as example
Taphonomical peculiarities of conodont elements in the shallow-water clayey-carbonate deposits are considered. All the lithological types demonstrate traces of hydrodynamic sorting of conodont elements, but diachronous reworking is absent. Significant abundance of the conodont elements providing reliable biostratigraphical interpretation is characteristic of mudstones, wackestones, and pack-wackestones; grainstone samples are barren as a rule.

Keywords: Lower Carboniferous, conodonts, taphonomy, Timan-Pechora basin.
article citation Zhuravlev A.V. Tafonomiya konodontovykh elementov v usloviyakh melkovodnogo karbonatnogo shel'fa na primere nizhnego karbona vostochnoy chasti Timano-Pechorskogo basseyna [Taphonomy of conodont elements in the environments of shallow-water Carbonate shelf – the Lower Carboniferous of the eastern part of Timan-Pechora basin as example]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/5_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/5_2019
References
   Babek O., Kalvoda J. Compositional Variations and Patterns of Conodont Reworking in Late Devonian and Early Carboniferous Calciturbidites (Moravia, Czech Republic). Facies, 2001, vol. 44, p. 211–226. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02668175
   Chernov G.A. Nizhniy karbon Pechorskoy gryady [Lower Carboniferous of the Pechora Swell]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii. Syktyvkar, 1960, p. 56-93.
   Kostygova P.K. Pechorskiy paleobasseyn v vizeyskom i serpukhovskom vekakh i foraminifery nizhnego vize [Pechora palaeobasin in the Visean and Serpukhovian, and foraminifers of the Lower Visean]. St. Petersburg: VSEGEI Publ., 2004, 204 p.
   McGoff H.J. The hydrodynamics of conodont elements. Lethaia, 1991, vol. 24, p. 235–247. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1991.tb01472.x
   Nikolaev A.I., Zhuravlev A.V. Granitsa nizhnego i srednego otdelov kamennougol'noy sistemy Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2016
   Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Vliyanie tafonomii na biostratigrafiyu glubokovodno-shel'fovykh otlozheniy po konodontam [Taphonomical influence on the conodont biostratigraphy of the deep-water shelf deposits]. Modern Micropaleontology – Problems and Prospects: proceedings of XVII All-Russian Micropaleontological Meeting (Kazan, September 24–29, 2018). Moscow: PIN RAS, 2018, p. 339-343.
   Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian shallow-water deposits of the Kamenka River section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik, 2017, no.8, p. 14-23. (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN, Vyp. 130).
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Deposits of the Devonian and Carboniferous boundary in the Kamenka River section [Pechora-Kozhvinsky megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian-Lower Carboniferous of the north east of European Russia]. St.Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V. Tafonomiya konodontovykh elementov v pozdnedevonsko-rannekamennougol'nykh turbiditakh severa Urala i Pay-Khoya [Conodont element taphonomy in the Late Devonian–Early Carboniferous turbidites of the north of Urals and Pay-Khoy]. Litosfera, 2012, no. 3, p. 14-21.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 35_2018 submitted on 07/11/2018 displayed on website on 10/17/2018
17 p.
pdf Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Kozhim River basin (Subpolar Urals)
Results of study of the Visean-Serpukhovian boundary beds of the Kozhym River basin (Nizhniy Nortnichayol’ Creek) are considered. Biostratigraphy based on conodonts, foraminifers, and algae is described. The early Serpukhovian transgression led to sequential environment changes from quite-water shallow inner shoal to active-water shoal border. Correlation of the study section with sequences of the Kosyu-Rogovaya Depression allows elaborating facial model of the Lower Serpukhovian.

Keywords: Subpolar Urals, Serpukhovian, conodonts, foraminifers, algae, environments.
article citation Vevel Ya.A., Zhuravlev A.V., Gruzdev D.A. Nizhniy serpukhov (nizhniy karbon) v basseyne r. Kozhim (Pripolyarnyy Ural) [Lower Serpukhovian (Lower Carboniferous) of the Kozhim River basin (Subpolar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/35_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/35_2018
References
Gerasimova A.I., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Modeli razvitiya otmeley kraya shel'fa na severe Paleoural'skogo basseyna v srednem paleozoe [Models of development of the shoals ofthe shelf margin in the North of Palaeo-Uralian basin in the Middle Palaeozoic]. Materialy V Mezhdunarodnoy konferentsii molodykh uchenykh i spetsialistov pamyati akademika A.P. Karpinskogo (St. Petersburg, 28 Feb – 3 Mar 2017). SPb.: Izd-vo VSEGEI, 2017, p. 35-37. 1-CD-R (DVD-ROM).
Gruzdev D.A. Pozdnedevonsko-rannekamennougol'naya izolirovannaya karbonatnaya platforma na Pripolyarnom Urale (r. Bol. Nadota) [The Late Devonian-Early Carboniferous isolated carbonate platform in the Subpolar Urals (Bol'shaya Nadota River)] Vestnik Instituta geologii. - 2017, no. 4, pp.16-23.
Ivanova R.M. Izvestkovye vodorosli karbona Urala [Calcareous algae carbon Urals]. Ekaterinburg: RIO UrORAN, 2013, 244 p.
Ivanova R.M. Nekotorye izvestkovye vodorosli karbona Urala [Some calcareous algae carbon Urals]. Paleontologicheskii zhurnal, 1999, no. 6, pp. 76-79.
Kulagina E.I., Gibshman N.B. Obshchaya zonal'naya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [General foraminiferal zonation of Lower Carboniferous in Russia]. Byul. MOIP. Otd. geol, 2005, issue 80, vol. 2. pp. 33–59.
Otmas N.M., Zhuravlev A.V. Litologo-fatsial'nye osobennosti nizhneserpukhovskikh otlozheniy (nizhniy karbon) yuga podnyatiya Chernysheva i Kos'yu-Rogovskoy vpadiny [Lithofacial features of the Lower Serpukhovian sediments (Lower Carboniferous) from the south of Chernyshev uplift and Kosyu-Rogovsky depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2016
Otmas N.M., Zhuravlev A.V. Litologo-fatsial'nye osobennosti nizhneserpukhovskikh otlozheniy (nizhniy karbon) yuga podnyatiya Chernysheva i Kos'yu-Rogovskoy vpadiny // Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. - 2016. - T.11. - №3. - http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf. DOI: 10.17353/2070-5379/27_2016
Ponomareva G.Yu. Sostoyanie i problemy foraminiferovoy shkaly verkhnevizeyskikh i serpukhovskikh otlozheniy Zapadnogo Urala [The state and the problems of the foraminiferal scale for the upper Visean and Serpukhovian in the western Urals]. Materialy mezhdunarodnogo polevogo soveshchaniya (Ufa–Sibay, 13-18 Aug 2009). Ufa: DizaynPoligrafServis, 2009, p. 220–224.
Richards B.C., Aretz M., Barnett A., Barskov I., Blanco-Ferrera S., Brenckle P.L., Clayton G., Dean M., Ellwood B., Gibshman N., Hecker M., Konovalova V.A., Korn D., Kulagina E., Lane R., Mamet B., Nemyrovska T., Nikolaeva S.V., Pazukhin V., Qi Y.-P., Sanz-López J., Saltzman M.R., Titus A., Utting J. & Wang X. Report of the Task Group to establish a GSSP close to the existing Visean-Serpukhovian boundary. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2011, 29, p. 26–30.
Skompski S., Alekseev A., Meischner D., Nemirovskaya T., Perret M.-F. & Varker W.J. Conodont distribution across the Viséan/Namurian boundary. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 188, 1995, p. 177-209.
Skompski S., Paszkowski M., Krobicki M., Kokovin K., Korn D., Tomas A. & Wrzolek T. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals. Acta Geologica Polonica, 2001, vol. 51, no. 3, p. 217-235.
Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Popov V.V., Vevel' Ya.A. Depressionnyy tip razreza verkhnego vize–serpukhova na Pripolyarnom Urale [The depression type of the Upper Visean-Serpukhovian succession in the Subpolar Urals]. Litosfera, 2015, no. 4, pp. 62-72.
Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian shallow-water deposits of the Kamenka river section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN), 2017, vol. 130, no 8, p. 14-23.
Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian-Lower Carboniferous of the north east of European Russia]. St-Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 19_2018 submitted on 05/14/2018 displayed on website on 06/18/2018
21 p.
pdf  Local stratigraphy of the Upper Devonian – Carboniferous of the north of Pay-Khoy
Analyses of stratigraphical data on Upper Devonian and Carboniferous of the north of Pay-Khoy allow elaborating a new stratigraphic scheme comprising the Pechora and Pay-Khoy formation belts. Correlation of the local stratigraphical units of the belts is based on biostratigraphical and event-stratigraphical methods. A number of interfacial correlative levels corresponding to global eustatic events are detected, namely: Middlesex, Kellwasser, Dasberg, Hangenberg, Late Tournaisian-Early Visean, Mid-Visean, and Mid-Carboniferous.

Keywords: stratigraphical data, Upper Devonian, Carboniferous, interfacial correlative level, eustatic events, Pay-Khoy.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A., Gruzdev D.A. Mestnaya stratigraficheskaya skhema verkhnego devona i karbona severa Pay-Khoya [Local stratigraphy of the Upper Devonian – Carboniferous of the north of Pay-Khoy]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/19_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/19_2018
References
   Barskov I.S., Kononova L.I. O konodontakh kamennougol’nykh otlozheniy mysa Chayka (Yugo-Zapadnyy Pay-Khoy) [About conodonts of the Carboniferous deposits of the Chayka Cape (South-Western Pay-Khoy)]. Izvestiya AN SSSR. Geologiya, 1983, p. 1163-1167.
   Becker R.T. Anoxia, evolutionary changes, and Upper Devonian to lowermost Carboniferous global ammonoid diversity. In: M.R. House (ed.), The Ammonoidea: Environment, Ecology, and Evolutionary Change, 1993, Systematic Association Special Volume 47, p. 115–163.
   Becker R.T., Kaiser S.I., Aretz M. Review of chrono-, litho- and biostratigraphy across the global Hangenberg Crisis and Devonian–Carboniferous Boundary. Geological Society, 2016, no. 423, p. 355-386.
   Belyaev A.A. Ftanitovaya verkhnedevonsko-nizhnekamennougol’naya formatsiya Pay-Khoya [Ftanite Upper Devonian-Lower Carboniferous formation of the Pay-Khoy]. Osadochnye paleozoiskie formatsyi Pai-Khoia. Trudy IG KFAN SSSR, 1986, vyp. 56, p. 27-37.
   Belyaev A.A., Semenov G.F. Geneticheskie osobennosti serpukhovskikh karbonatnykh otlozheniy slantsevoy zony Pai-Khoia [Genetical peculiarities of the Serpukhovian deposits of the shale zone of Pay-Khoy]. Litologiya karbonatnykh porod severa Urala, Pai-Khoia i Timana. Trudy IG Komi NC UrO AN SSSR, 1988, vyp. 67, p. 51-61.
   Belyaev A.A., Semenov G.F. Tolerovaya verkhnedevonsko-srednekamennougol’naya formatsiya Pay-Khoya [Tolerovaya Upper Devonian – Middle Carboniferous formation of the Pay-Khoy]. Osadochnye paleozoiskie formatsyi Pay-Khoya. Trudy IG KFAN SSSR, 1986, vyp. 56, p. 38-48.
   Dmitrieva T.V., Zhuravlev A.V., Nikolaev A.I., Eremenko N.M. Fatsial'no-stratigraficheskaya model' devonsko-kamennougol'nykh otlozheniy Korotaikhinskoy vpadiny TPP [Facial-stratigraphic model of Devonian-Carboniferous deposits of Korotaikha depression, Timan-Pechora province]. Razvedka i okhrana nedr, 2011, no. 4, p. 22-27.
   Enokyan S.V. Paleozoiskie otlozheniya i istoriya geologicheskogo razvitiya territorii zapadnogo Pai-Khoia i ostrova Vaygach [Palaeozoic deposits and history of geological development of the territory of the western Pay-Khoy and Vaigach Island]. Kand.geol.-min.nauk thesises. Moscow: MGRI, 1971, 26 p.
   Kalashnikov N.V., Mikhaylova Z.P., Cheusova G.N. Stratigrafiya kamennougol’nukh otlozheniy reki Peschanoy (Severo-Vostochnyy Pay-Khoy) [Stratigraphy of the Carboniferous of the Peschanaya River (North-Eastern Pay-Khoy)]. Stratigrafia paleozoya severo-vostoka evropeiskoy chasti SSSR. Trudy IG KFAN SSSR, 1981, vyp. 37, p. 53-57.
   Krylova A.K. K stratigrafii srednego i verkhnego paleozoya yugo-zapadnogo Pay-Khoya [The stratigraphy of the Middle and Upper Paleozoic southwest of Pay-Khoy]. Zap.VMO, 1940, part 69, chapter 2, vol. 2-3, p. 418-427.
   Romanov A.A., Zhuravlev A.V. Vzaimootnosheniya karbonatnogo paravtokhtona i slancevogo allokhtona Pai-Khoia (Yugorskiy poluostrov) [The relationship of the shale allochton and carbonate parautochton of Pay-Khoy (Ugra Peninsula)]. Vestnik IG Komi SC UrB RAS, 2017, no. 1, p. 22-28.
   Sandberg C.A., Morrow J.R., Ziegler W. Late Devonian sea-level changes, catastrophic events, and mass extinctions. In: C. Koeberl, K.G. MacLeod (eds), Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond. Geol. Soc. Am., Spec. Pap., 2002, vol. 356, p. 473–487. DOI: https://doi.org/10.1130/0-8137-2356-6.473
   Schindler E. Die Kellwasser-Krise (hohe Frasne-Stufe, Ober-Devon). Gottinger Arbeiten zur Geologie und Palaontologie, 1990, no. 46, p. 1–115.
   Solov'eva M.N. Nizhnyaya granitsa verkhnego karbona po faune foraminifer Yugorskogo poluostrova [Lower boundary of the Upper Carboniferous based on foraminifer fauna of the Yugra Peninsula]. Verkhniy karbon SSSR. Moscow: Nauka, 1984, p. 121-155.
   Stepanov D.L., Sultanaev A.A., Grozdilova L.P., Degtyarev D.D., Kruchinina O.N., Lapina N.N., Muromtseva V.A., Nikolaev A.I., Popov A.V., Simakova M.A., Tkacheva I.D. Novoe o srednem karbone Yugo-Zapadnogo Pay-Khoya [New data on the Middle Carboniferous of South-Western Pay-Khoy]. Vestnik LGU, 1977, no. 24, p. 25-32.
   Timonin N.I. Geologicheskoe stroenie severo-zapadnoi chasti Pay-Khoya [Geological composition of north-western Pay-Khoy]. In A.M.Pystin (ed.) Problemy geologii i mineralogii. Syktyvkar: Geoprint, 2006, p. 117-127.
   Timonin N.I., Yudin V.V., Belyaev A.A. Paleogeodinamika Pay-Khoya [Pay-Khoy Paleogeodynamics]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2004, 223 pp.
   Yao L., Qie W., Luo G., Liu J., Algeo T.J., Bai X., Yang, B. & Wang, X. The TICE event: Perturbation of carbon-nitrogen cycles during the mid-Tournaisian (Early Carboniferous) greenhouse-icehouse transition. Chemical Geology, 2015, vol. 401, p. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2015.02.021
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of North Urals and Pay-Khoy]. RAN, Ural. otd-nie, Komi nauch. tsentr, In-t geologii. Ekaterinburg: UIF "Nauka", 1994, 285 p.
   Yushkin N.P., Kunts A.F., Timonin N.I. Minerageniya Pay-Khoya [Pay-Khoy minerageny]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2007, 292 pp.
   Zhuravlev A. Conodont response to middle Visean (Early Carboniferous) ecological event – preliminary data. Cour. Forcb.-lnst, Senchenbery, 2003, no. 245, p. 255-259.
   Zhuravlev A.V. Novaya hengurseyskaya svita verkhnego devona yugo-zapadnogo Pay-Khoya [A new Hengurse Formation of the Upper Devonian of the south-western slope of Pay-Khoy]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2010.pdf
   Zhuravlev A.V. Stroenie i usloviya formirovaniya franskikh otlozheniy severo-zapadnogo Pay-Khoya [Structure and formation conditions of Frasnian section, northwest Pay-Khoy]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/38_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2016
   Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I. Stroenie razreza i konodonty karskoy svity (nizhniy karbon) Amderminskogo raiona severnogo Pay-Khoya [Sequence composition and conodonts of the Kara Formation (Lower Carboniferous) of the Amderma District of the northern Pay-Khoy]. Vestnik IG Komi SC UrB RAS, 2016, no.1, p. 3. DOI: 10.19110/2221-1381-2016-1-3-10
   Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I., Vevel Y.A. Mestnaya stratigraficheskaya skhema verkhnedevonsko-srednekamennougol’nogo intervala severa Paykhoyskogo karbonatnogo paravtokhtona[Local stratigraphical map of Upper Devonian - Middle Carboniferous interval of Northern Pay-Khoy carbonate parautochthone]. Vestnik IG Komi SC UrB RAS, 2015, no. 4, p. 8-13.
   Zhuravlev A.V., Vevel' Y.A. Pozdneturneyskoe sobytie v razrezakh Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i ee obramleniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [The late Tournaisian Event in the successions of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas (Timan-Pechora Province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2018
   Zhuravlev A.V., Vevel' Y.A. Srednekamennougol'naya granitsa na severe Pay-Khoya – korrelyatsiya melkovodnykh i glubokovodnykh razrezov [The Middle Carboniferous boundary in the north of Pay-Khoy – correlation between the shallow-and deep-water sequences]. Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki, 2017, vol. 159, no.1, p. 152–163.
   Zhuravlev A.V., Vevel' Y.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Razrez verkhnego devona – nizhnego karbona na myse Kostyanom ostrova Vaigach [Upper Devonian - Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf



Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 3_2018 submitted on 01/31/2018 displayed on website on 02/14/2018
10 p.
pdf  The late Tournaisian Event in the successions of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas (Timan-Pechora Province)
The late Tournaisian Event (Mid-Aikuanian Event) appearing as significant changes in marine and terrestrial biota is considered as consequence of the beginning of the Early Carboniferous phase of the Gondwana glaciation and transition from the greenhouse climate to icehouse climate. The event caused one of the highest Palaeozoic shift in the carbon isotope ratio. This shift was traced in the sections of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas: 1-Kochmes borehole, the Izyayu River section, and the Kozhym River section. The isotope shift is dated by conodonts of the Siphonodella isosticha and Gnathodus typicus zones, foraminifers Eoforschia gigantea and Dainella, and algae Exvotarisella. The traces of the late Tournaisian Event are considered as reliable stratigraphic tool for the eastern part of the Timan-Pechora Province.

Keywords: Lower Carboniferous, Tournaisian, isotopic anomaly, late Tournaisian Event, Timan-Pechora Province, Kosyu-Rogovaya Depression.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel Y.A. Pozdneturneyskoe sobytie v razrezakh Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i ee obramleniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [The late Tournaisian Event in the successions of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas (Timan-Pechora Province) ]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2018.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2018
References
   Kostygova P.K. Pechorskiy paleobasseyn v vizeyskom i serpukhovskom vekakh i foraminifery nizhnego vize [Pechora palaeobasin in the Visean and Serpukhovian, and foraminifers of the Lower Visean]. St. Petersburg: VSEGEI, 2004, 204 p.
   Nikonov N.I., Bogatskiy V.I., Martynov A.V., Larionova Z.V., Laskin V.M., Galkina L.V., Dovzhikova E.G., Ermakova O.L., Kostygova P.K., Kuranova T.I., Moskalenko K.A., Pankratov Yu.A., Petrenko E.L., Popova E.V., Surina A.I., Shabanova G.A. Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn. Atlas geologicheskikh kart [Timan-Pechora sedimentary basin. Atlas of geological maps]. Ukhta, 2000, 67 p.
   Saltzman M.R. Carbon and oxygen isotope stratigraphy of the Lower Mississippian (Kinderhookian–early Osagean), western United States: implications for seawater chemistry and glaciation. Geological Society of America Bulletin, 2002, no. 114, p. 96–108. DOI: https://doi.org/10.1130/0016-7606(2002)114%3C0096:CAOISO%3E2.0.CO;2
   Saltzman M.R., Groessens E., Zhuravlev A.V. Carbon cycle models based on extreme changes in б13C: an example from the lower Mississippian. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 2004, vol. 213, p. 359–377. DOI: https://doi.org/10.1016/S0031-0182(04)00389-X
   Scotese C.R. PALEOMAP PaleoAtlas for GPlates and the PaleoDataPlotter program Geological Society of America Abstracts with Programs. 2016, vol. 48, no. 5. DOI: https://doi.org/10.1130/abs/2016NC-275387
   Yao L., Qie W., Luo G., Liu J., Algeo T. J., Bai X., Yang, B. & Wang, X. The TICE event: Perturbation of carbon-nitrogen cycles during the mid-Tournaisian (Early Carboniferous) greenhouse-icehouse transition. Chemical Geology, 2015, vol. 401, p. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2015.02.021
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian – Lower Carboniferous of north-east of European Russia]. St. Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.



Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 17_2017 submitted on 02/10/2017 displayed on website on 05/16/2017
13 p.
pdf  Characteristic of the pore space in the Upper-Devonian - Carboniferous Carbonate section of the Pai-Khoy Parautochthone unit
The characteristics of intergrain pore space in the carbonate deposits of the Upper Devonian - Carboniferous Pai-Khoy carbonate parautochtone unit are given. The total and open porosity of carbonate rocks is characterized by low values; however, small pores with an average diameter predominate in the pore space. The main factors controlling the values of intergranular porosity of the Upper Devonian - Carboniferous carbonates are rock texture and the degree of secondary transformations: the porosity is proportional to the detritus size and decreases in thermally matured rocks.

Keywords: intergranular porosity, carbonates, Late Devonian – Carboniferous, Pai-Khoy Carbonate Parautochtone.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A., Gruzdev D.A. Kharakteristika porovogo prostranstva v porodakh verkhnedevonsko-kamennougol'nogo karbonatnogo kompleksa Pay-Khoyskogo paravtokhtona [Characteristic of the pore space in the Upper-Devonian - Carboniferous Carbonate section of the Pai-Khoy Parautochthone unit]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2017
References


   Anishchenko L.A., Klimenko S.S., Ryabinkina N.N., Malyshev N.A., Ryabinkin S.V., Kuplevich I.L., Zakharov A.A., Prozorov S.F., Antonov V.I., Ivanov V.V., Kuznetsov N.I., Yudin V.M. Organicheskaya geokhimiya i neftegazonosnost' permskikh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Organic geochemistry and petroleum potential of the Permian deposits from the north of the Pre-Urals trough]. St. Petersburg: Nauka, 2004, 214 p.
   Belonin M.D., Prishchepa O.M. Osnovnye polozheniya Programmy kompleksnogo osvoeniya resursov uglevodorodnogo syr'ya Severo-Zapadnogo regiona Rossii do 2020 goda [The main content of the Program for the Integrated Development of Hydrocarbon Resources in the North-West Region of Russia until 2020]. St. Petersburg: VNIGRI, 2005, 116 p.
   Belonovskaya L.G., Bulach M.Kh., Gmid L.P. Rol' treshchinovatosti v formirovanii emkostno-fil'tratsionnogo prostranstva slozhnykh kollektorov [The role of fracture in the formation of capacitive-filtration space of complex reservoirs]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2007, vol. 2, http://www.ngtp.ru/rub/8/030.pdf
   Danilov V.N., Ivanov V.V., Gudel'man A.A., Zhuravlev A.V., Visheratina N.P., Ogdanets L.V., Utkina O.L. Perspektivy neftegazonosnosti tsentral'noy chasti podnyatiya Chernysheva po rezul'tatam geologorazvedochnykh rabot na Adakskoy ploshchadi [Oil and gas potential of the central part of the Chernyshev swell based on geological exploration data at the Adak area]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2011.pdf
   Prishchepa O.M., Orlova L.A., Chumakova O.V. Napravleniya geologorazvedochnykh rabot na neft' i gaz v severo-vostochnoy chasti Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Directions of exploration for oil and gas in the north-eastern part of the Timan-Pechora petroleum province]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2008, vol. 3, no. 3. http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2008.pdf
   Shtyrlyaeva A.A., Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I. Perspektivy i problemy ispol'zovaniya komp'yuternoy mikrotomografii dlya izucheniya obraztsov kerna [Prospects and problems of computer microtomography using for core samples studies]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2016, vol. 11, no. 1. http://www.ngtp.ru/rub/12/8_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2016
   Timonin N.I., Yudin V.V., Belyaev A.A. Paleogeodinamika Pay-Khoya [Paleogeodynamics of Pai-Khoi]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2004, 223 p.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of the North Urals and Pai-Khoi area]. RAN, Ural. otd-nie, Komi nauch. tsentr, In-t geologii, Ekaterinburg: UIF «Nauka», 1994, 285 p.
   Zhuravlev A. V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of thermal catagenesis degree of the Paleozoic deposits of the north of the Pai-Khoi paravtohton according to the conodonts colors indexes]. Litosfera. 2017, no. 1, p. 44–52.
   Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I., Vevel' Ya.A. Mestnaya stratigraficheskaya skhema verkhnedevonsko-srednekamennougol'nogo intervala severa Paykhoyskogo karbonatnogo paravtokhtona [Local stratigraphic scheme of the Upper Devonian-Middle Carboniferous section of the north of the Pai-Khoi carbonate paravochthon]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2015, no. 4, p. 8-13.



Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 5_2017 submitted on 10/06/2016 displayed on website on 02/22/2017
15 p.
pdf  Micromorphology of the free spacees of the carbonate reservoirs of the north of Timan-Pechora Basin
The article presents the results of studying the structure of the Middle Ordovician-Lower Devonian carbonate complex in the north of the Timan-Pechora Basin. We examined the reservoir properties of the rocks by means of X-ray tomography, scanning electron microscopy, lithological and petrophysical method. We described of the porosity of the Silurian-Devonian deposits.

Keywords: computed microtomography, carbonate rocks, porosity, permeability, deposits of low-permeability reservoirs, Timan-Pechora Basin.
article citation Danshikova I.I., Maydl T.V., Zhuravlev A.V., Statsenko E.O., Filippov V.N. Mikromorfologiya pustotnogo prostranstva v karbonatnykh kollektorakh na severe Timano-Pechorskoy provintsii [Micromorphology of the free spacees of the carbonate reservoirs of the north of Timan-Pechora Basin]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/5_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/5_2017
References
   Danilov V.N., Ivanov V.V., Gudel'man A.A., Zhuravlev A.V., Visheratina N.P., Ogdanets L.V., Utkina O.L. Perspektivy neftegazonosnosti tsentral'noy chasti podnyatiya Chernysheva po rezul'tatam geologorazvedochnykh rabot na Adakskoy ploshchadi [Adak area - main results of organic matter and hydrocarbon fluids’ study]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2011.pdf
   Dedeev V.A., Zaporozhtseva I.V. Zemnaya kora evropeyskogo severo-vostoka SSSR [Earth crust of the European north-east of USSR]. Leningrad: Nauka, 1985, 96 p.
   Galieva E.R., Otmas A.A. (starshiy), Borovinskikh A.P. Zalezhi nizkopronitsaemykh karbonatnykh kollektorakh Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii, ikh zapasy i prognoznaya resursnaya otsenka [Deposits in low-permeability carbonate reservoirs of Timan-Pechora province - their resource and reserves assessment]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2015
   Kondiayn O.A. (ed.) Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1:1 000 000. Ural'skaya seriya. List Q-40, 41 (Vorkuta). Karta doneogenovykh obrazovaniy [State geological map of the Russian Federation. Scale 1: 1 000 000. Ural series. Sheet Q-40, 41 (Vorkuta). Map Pre-Neogene formations], St. Petersburg: Kartograficheskaya fabrika VSEGEI, 1999.
   Krinari A.I. Kollektory nefti. Neftenosnost' devona vostoka Tatarii [Reservoirs of oil. Petroleum potential of the Devonian of eastern Tatarstan]. Izv. Kazanskogo filiala AN SSSR, Moscow: Gizlegprom, 1963, vol. 6, p. 3-130.
   Maydl' T.V. Osobennosti stroeniya karbonatnykh rezervuarov ordoviksko-nizhnedevonskogo neftegazonosnogo kompleksa [The structural features of the Ordovician-Lower Devonian petroleum carbonate reservoirs]. Trudy Instituta geologii Komi filiala nauk SSSR, 1987, vol. 61, p. 17-28.
   Maydl' T.V., Malyshev N.A., Chuprov V.S. Osobennosti stroeniya i neftegazonosnosti nizhnedevonskikh otlozheniy Kolvinskogo megavala. Litologiya i neftegazonosnost' karbonatnykh otlozheniy [The structural features of carbonate reservoirs of the Ordovician-Lower Devonian oil and gas complex]. Materialy Vtorogo Vserosiyskogo litologicheskogo soveshchaniya i Vos'mogo Vserosiyskogo simpoziuma po iskopaemym korallam i rifam. Syktyvkar, 2001, p. 150-151.
   Neftegazonosnost' i geologo-geofizicheskaya izuchennost' Timano-Pechorskoy provintsii: istoriya, sovremennost', perspektivy [Oil and gas potential and geological-geophysical exploration activity of the Timan-Pechora Province: past, present and future]. Ukhta: Ukht. GGU, 1999, 1062 p.
   Patrunov D.K. Sedimentatsionnye tipy porod, obstanovki osadkonakopleniya i tsiklichnost' litoral'nogo kompleksa karbonatnykh i karbonatno-glinistykh otlozheniy silura i nizhnego devona [Sediment types of rock, depositional environment and the cyclical nature of the littoral complex of carbonate and carbonate-clay sediments of the Silurian and the Lower Devonian]. Siluriyskie i nizhnedevonskie otlozheniya ostrova Dolgogo. Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 1980, p. 27-68.
   Shtyrlyaeva A.A., Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I. Perspektivy i problemy ispol'zovaniya komp'yuternoy mikrotomografii dlya izucheniya obraztsov kerna [Prospects and problems of computer microtomography using for core samples studies]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/8_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2016
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of Northern Urals and Pay-Khoy]. Ekaterinburg: UIF Nauka, 1994, 285 p.
   Zhemchugova V.A., Mel'nikov S.V., Danilov V.N. Nizhniy paleozoy Pechorskogo neftegazonosnogo basseyna: stroenie, usloviya obrazovaniya [Lower Paleozoic of the Pechora oil basin: structure and conditions of formation]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2001, 109 p.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 38_2016 submitted on 08/05/2016 displayed on website on 10/24/2016
15 p.
pdf  Structure and formation conditions of Frasnian section, northwest Pay-Khoy
The Frasnian of the northern part of the Pay-Khoy carbonate parautochton is represented by Pyrkov Formation. The formation disconformally overlays Lower and probably Middle Devonian, and corresponds to beginning of the Late Devonian – Tournaisian cycle of sedimentation. The Pyrkov Formation is composed of the six facial types, which correspond to wide spectrum of environment – from extremely shallow-water up to deep water. The stratigraphical sequence of the facial types allows us reconstructing the appearance of the isolated carbonate platform (shoal) in the late Frasnian. Local microbial and algal bioherms are characteristic for the late Frasnian. The bioherms were partly eroded during the Frasnian/Famennian regression.

Keywords: stratigraphy, facies, Frasnian, Pyrkov Formation, Pay-Khoy.
article citation Zhuravlev A.V. Stroenie i usloviya formirovaniya franskikh otlozheniy severo-zapadnogo Pay-Khoya [Structure and formation conditions of Frasnian section, northwest Pay-Khoy]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/38_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/38_2016
References
   Dmitrieva T.V., Zhuravlev A.V., Nikolaev A.I., Eremenko N.M. Fatsial'no-stratigraficheskaya model' devonsko-kamennougol'nykh otlozheniy Korotaikhinskoy vpadiny TPP [Facial-stratigraphic model of Devonian-Carboniferous deposits of Korotaikha depression, Timan-Pechora province]. Razvedka i okhrana nedr, 2011, no. 4, p. 22-27
   House M.R., Menner V.V., Becker R.T., Klapper G., Ovnatanova N.S., Kuz’min A.V. Reefepisodes, anoxiaandsea-levelchangesinthe Frasnian of the southern Timan (NE Russian platform. Carbonate platform systems: components and interactions. Geological Society, London, Special Publications, 2000, 178, P. 147-176. DOI: https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.178.01.11
   Irwin M.L. General theory of epeiric clear water sedimentation. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., 1965, 49, P. 445-459.
   Krylova A.K. K stratigrafii srednego i verkhnego paleozoya yugo-zapadnogo Pay-Khoya [The stratigraphy of the Middle and Upper Paleozoic southwest of Pay-Khoy]. Zap.VMO, part 69, 2 s., vol. 2-3, 1940, p. 418-427.
   Selli R.Ch. Drevnie obstanovki osadkonakopleniya [Ancient depositional environment]. Moscow: Nedra, 1989, 294 p.
   Shishkin M.A., Shkarubo S.I., Molchanova E.V., Markina N.V., Molchanova E.V., Vanshteyn B.G., Zinchenko A.G., Zuykova O.N., Kalaus S.V., Kozlov S.A., Kostin D.A., Kotlyar G.V., Paramonova M.S., Pevzner V.S., Popov M.Ya., Pukhonto S.K., Savenkova G.B., Solonina S.F., Chudakova D.V., Shipilov E.V., Yakovleva T.V. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossiyskoy Federatsii. Masshtab 1: 1000000 (tret'e izdanie). Seriya Yuzhno-Karskaya. List R-41. – Amderma. Ob"yasnitel'naya zapiska [State Geological Map of the Russian Federation. Scale 1: 1000000 (third edition). Series South Kara. Sheet R-41. - Amderma. Explanatory letter]. St. Petersburg: Kartograficheskaya fabrika VSEGEI, 2012, 383 p.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. St. Petersburg: St. Petersburg Mining University, 2010, 276 p.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of North Urals and Pai-Khoi areas]. RAN, Ural. otd-nie, Komi nauch. tsentr, In-t geologii. Ekaterinburg: UIF "Nauka", 1994, 285 p.
   Zaton M., Zhuravlev A.V., Rakocinski M., Filipiak P., Borszcz T., Krawczynski W., Wilson M., Sokiran E. Microconchid-dominated cobbles from the Upper Devonian of Russia: Opportunism and dominance in a restricted environment following the Frasnian–Famennian biotic crisis. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2014, 401, p. 142-153. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.02.029
   Zhuravlev A.V. Lower Frasnian shallow-water conodont microbiofacies (Main Devonian Field, East European Platform, Russia). G. Bagnoli (ed.), ECOS VII Abstracts, Bologna-Modena, 1998, p. 127.
   Zhuravlev A.V. Novaya khengurseyskaya svita verkhnego devona yugo-zapadnogo sklona Tsentral'nogo Pay-Khoya [New Khengurseyskaya Formation of the Upper Devonian south-western slope of the Central Pay-Khoy]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2010.pdf
   Zhuravlev A.V. Proiskhozhdenie i evolyutsiya roda Younquistognathus Myshkinaet Zhuravlev (konodonty, pozdniy devon) [Origin and evolution of the genus Younquistognathus Myshkinaet Zhuravlev (conodonts, Late Devonian)]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2015, no. 1, p. 3-6.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 27_2016 submitted on 03/23/2016 displayed on website on 07/20/2016
14 p.
pdf  Lithofacial features of the Lower Serpukhovian sediments (Lower Carboniferous) from the south of Chernyshev uplift and Kosyu-Rogovsky depression
The lithological description and facial interpretation of the Lower Serpukhovian sediments from the Izyayu River (south of Chernyshev uplift) are given. The section is represented by deep-water deposits, the distribution of which is expected in the southern part of Kosyu-Rogovsky depression.

Keywords: Lower Carboniferous, Serpukhovian stage, facies, Chernyshev uplift, Kosyu-Rogovsky depression.
article citation Otmas N.M., Zhuravlev A.V. Litologo-fatsial'nye osobennosti nizhneserpukhovskikh otlozheniy (nizhniy karbon) yuga podnyatiya Chernysheva i Kos'yu-Rogovskoy vpadiny [Lithofacial features of the Lower Serpukhovian sediments (Lower Carboniferous) from the south of Chernyshev uplift and Kosyu-Rogovsky depression]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/27_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2016
References
   Eliseev A.I. Stratigrafiya i litologiya kamennougol'nykh otlozheniy gryady Chernysheva [Stratigraphy and lithology of the Carboniferous deposits of Chernyshev]. Moscow-Leningrad. Izd. AN SSSR, 1963, 173 p.
   Irwin M.L. General theory of epeiric clear water sedimentation. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 49, 1965, p. 445-459.
   Kossovaya O.L., Vevel Y.A., Zhuravlev A.V. Fauna and sedimentation near the Visean/Serpukhovian boundary (Izyayu River section, Tchernyshev Swell, Subpolar Urals). Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2001, no. 19, p. 29-31.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. St. Petersburg: SPbGGI, 2010, 276 p.
   Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva (Severnoe Priural'e) [Tectonics of Chernyshev ridge (the North Urals)]. Leningrad: Nauka, 1975, 130 p.
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L. Smena faunisticheskikh assotsiatsiy na granitse vizeyskogo i serpukhovskogo yarusov na gryade Chernysheva (Pripolyarnyy Ural) [Change of faunal associations on the boundary of Visean and Serpukhovian stage on the Chernyshev ridge (Polar Urals)]. Abstracts of XLVI session of the Paleontological Society. St. Petersburg, 2000, p. 19-20.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous of the north-east of European Russia]. St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Konodonty pogranichnykh vizeysko-serpukhovskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (r. Iz"yayu) [Conodonts of the border Visean-Serpukhovian deposits of the southern part of the Chernyshev ridge (Izyayu River)]. Trudy IG Komi NTs UrO RAN, vol. 102. Syktyvkar, 2000, p. 84-89.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 15_2016 submitted on 03/24/2016 displayed on website on 04/19/2016
8 p.
pdf  Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system
The boundary between the Lower and Middle Carboniferous section was identified by a maximum regression and biostratigraphically by the appearance of Declinognathodus genus conodonts. The assemble of typical association for Middle Carboniferous conodonts (Declinognathodus noduliferus, D. lateralis and D. inaequalis) together with typical for Early Carboniferous foraminifera (Rectoendothyra donbassica, Endothyranopsis umbonatus, Janischewskina sp., Eostaffell amirifica and Eostaffellina actuosa subsymmetrica, E. monstruosa al.) are in close vicinity of the biostratigraphic boundary.

Keywords: Lower Carboniferous, Middle Carboniferous, stratigraphically boundary, foraminifera, conodonts, Timan-Pechora petroleum province.
article citation Nikolaev A.I., Zhuravlev A.V. Granitsa nizhnego i srednego otdelov kamennougol'noy sistemy Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2016
References
   Ayzenverg D.E., Astakhova T.V., Berchenko O.I., Brazhnikova N.E., Vdovenko M.V., Dunaeva N.N., Zernetskaya N.V., Poletaev V.I., Sergeeva M.T. Verkhneserpukhovskiy pod"yarus Donetskogo basseyna (paleontologicheskaya kharakteristika) [Upper Serpuhovsky tier of Donets basin (paleontological characteristics)]. Kiev: Naukova dumka, 1983, 164 p.
   Ayzenverg D.E., Brazhnikova N.E., Vasilyuk N.P., Reytlinger E.A., Fomina E.V., Eynor O.L. Serpukhovskiy yarus nizhnego karbona SSSR [Serpuhovsky tier of the Lower Carboniferous of the USSR]. Tr. VIII Mezhdunarodnogo kongressa po stratigrafii i geologii karbona, vol. I. Moscow: Nauka, 1978, p. 83-91.
   Durkina A.V. Foraminifery serpukhovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifers of Serpukhovian tier of the Timan-Pechora province]. St. Petersburg, VSEGEI, 2002, 198 p.
   Kozitskaya R.I., Kosenko Z.A, Lipnyagov O.M., Nemirovskaya T.I. Konodonty karbona Donetskogo basseyna [Conodonts of Carboniferous of Donets Basin]. Kiev: Naukova dumka, 1978, 136 p.
   Kulagina E.I., Rumyantseva Z.S., Pazukhin V.N., Kochetova N.N. Granitsa nizhnego-srednego karbona na Yuzhnom Urale i Srednem Tyan'-Shane [The boundary of the lower-middle carbon in the Southern Urals and Middle Tien Shan]. Moscow: Nauka, 1982, 112 p.
   Nikolaev A.I. Foraminifery i zonal'naya stratigrafiya bashkirskogo yarusa vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Foraminifera and zonal stratigraphy of Bashkirian tier of the east of Timan-Pechora province]. St. Petersburg, Nedra, 2005, 158 p.
   Postanovleniya MSK i ego postoyannykh komissiy [Resolution of MSC and its standing committees], 1977, no. 17, p. 32-42.
   Postanovleniya MSK i ego postoyannykh komissiy [Resolution of MSC and its standing committees], 1997, no. 29, p. 15-17.
   Reshenie mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po srednemu i verkhnemu paleozoyu Russkoy platform [The decision of the interdepartmental regional stratigraphic meeting on middle and upper Paleozoic of Russian platform]. Leningrad, 1988. Kamennougol'naya sistema. Leningrad: VSEGEI, 1990.
   Vdovenko M.V., Berchenko O.I., Poletaev V.I. Stratotipy regional'nykh stratigraficheskikh podrazdeleniy nizhnego karbona Dono-Dneprovskogo progiba (serpukhovskiy yarus) [Stratotype of regional stratigraphic units of the Lower Carboniferous of Don-Dnieper trough (Serpukhov tier)]. Kiev, 1992 38 p. (Preprint Instituta geologicheskikh nauk AN Ukrainy).

New methods and technologies
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 8_2016 submitted on 01/21/2016 displayed on website on 03/14/2016
12 p.
pdf  Prospects and problems of computer microtomography using for core samples studies
A review of the key issues arising during application of computer microtomography method for geological samples studying is presented. Among these issues are the following: improving the quality and spatial resolution of tomograms, separation of mineral matrix into components, voids identification, study of fluid that fills the pores and permeability determination. The causes of issues are described; the ways to solve them on a level user- interpreter are provided.

Keywords: computer microtomography, core, porosity, permeability, mineral composition, X-ray density.
article citation Shtyrlyaeva A.A., Zhuravlev A.V., Gerasimova A.I. Perspektivy i problemy ispol'zovaniya komp'yuternoy mikrotomografii dlya izucheniya obraztsov kerna [Prospects and problems of computer microtomography using for core samples studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/12/8_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/8_2016
References

   Arns C.H., Bauget F., Limaye A., Sakellariou A., Senden T.J., Sheppard A.P., Sok R.M., Pinczewski W.V., Bakke S., Berge L.I., Oren P.-E., and Knackstedt M.A. Pore-Scale Characterization of Carbonates Using X-Ray Microtomography. Society of Petroleum Engineers Journal, vol. 10, no. 4, 2005, p. 475-484. DOI: https://doi.org/10.2118/90368-pa
   Avizo for core sample and digital rock analysis. FEI Company, 2015, 4 pp., https://www.fei.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=21474838881
   Berger M.J., Hubbell J.H., Seltzer S.M., Chang J., Coursey J.S., Sukumar R., Zucker D.S., Olsen K. NIST XCOM database at MuCalcTool. XCOM: Photon Cross Sections Database, 2015, http://www.ctlab.geo.utexas.edu/software/mucalctool/
   Kaczmarczyk J., Dohnalik M., Zalewska J. Evaluation of Carbonate Rock Permeability, with the Use of X-ray Computed Microtomography. NAFTA-GAZ, LXVII, N 4, 2011, p. 233-239.
   Ketcham, R.A., and Carlson, W.D. Acquisition, optimization and interpretation of X-ray computed tomographic imagery: Applications to the geosciences. Computers & Geosciences, vol. 27, 2001, p. 381–400. DOI: https://doi.org/10.1016/S0098-3004(00)00116-3
   Pakhnevich A.V. O rezul'tativnosti mikrotomograficheskikh issledovaniy paleontologicheskikh ob"ektov [On the performance of microtomography research of paleontological objects]. Sovremennaya paleontologiya: klassicheskie i noveyshie metody. Moscow: PINRAN, 2009, p. 127-141.
   Peters, E.J., Afzal, N. Characterization of heterogeneities in permeable media with computed tomography imaging. J. Pet. Sci. Eng. 7, 1992, p. 283–296.
   Saadat K., Rahimpour-Bonab H., Esfahani M.R., Vali J. Empirical correlation for porosity deduction from X-ray computed tomography (CT). JGeope 1 (2), 2011, p. 47-54.
   Wellington, S.L., Vinegar, H.J. X-ray computerized tomography. Journal of Petroleum Technology 39, 1987, p. 885–898. DOI: https://doi.org/10.2118/16983-PA
   Zhuravlev A.V. Ispol'zovanie rentgenovskoy mikrotomografii pri izuchenii neftegazonosnykh kompleksov vostoka Timano-Pechorskoy provintsii [Using X-ray microtomography in the study of oil and gas complexes of the east of the Timan-Pechora province]. First Scientific Conference "Practical microtomography": proceedings of the conference reports, Kazan', 2013, p. 83-87.
   Zhuravlev A.V. Novye metody izucheniya glinisto-karbonatnykh i kremnisto-glinistykh glubokovodnykh otlozheniy na primere verkhnego devona–nizhnego karbona Timano-Pechorskoy NGP [New methods of studying of clay-calcareous and siliceous-clayey sediments in the deepwater, by example of the Upper Devonian-Lower Carboniferous Timan-Pechora oil and gas province]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 9, p. 4-10.
   Zhuravlev A.V., Vevel' Ya.A. Vozmozhnosti ispol'zovaniya vychislitel'noy mikrotomografii v mikropaleontologicheskikh i litologicheskikh issledovaniyakh [Possibilities of use of computer microtomography in micropaleontological and lithological studies]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2012, vol .7, no. 2, http://www.ngtp.ru/rub/2/21_2012.pdf



Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 59_2012 submitted on 08/13/2012 displayed on website on 11/19/2012
25 p.
pdf  Sedimentation model of the transitional zone from the Elets to Lemva formation belts (Devonian-Carboniferous boundary, Cis-Polar Urals)
Shoal and bioherm deposits of the transitional zone form the the Elets formation belt to the Lemva formation belt are considered as perspective object for oil and gas prospecting. Study of the sections in the basins of the Kozhym and Lemva rivers allows us to reconstruct environments in the shoal belt in the Devonian/Carboniferous boundary interval. Area of deep erosion (up to the Middle Famennian) is reconstructed in the Early Tournaisian. Usually the bioherms are considered as having great potential as natural reservoirs for the oil and gas in the Upper Devonian – Lower Carboniferous. Study of the porosity of the rocks of the shoal complex allows supposing debris fans of the frontal and back shoal slopes as promising natural reservoirs for the oil and gas. Shoal and bioherm rocks demonstrate lower porosity.

Key words: Cis-Polar Urals, Upper Devonian, Lower Carboniferous, environments, shoal, debris fans, porosity.
article citation Zhuravlev A.V. Sedimentatsionnaya model' oblasti sochleneniya Eletskoy i Lemvinskoy formatsionnykh zon Pripolyarnogo Urala v pogranichnom devonsko-kamennougol'nom intervale [Sedimentation model of the transitional zone from the Elets to Lemva formation belts (Devonian-Carboniferous boundary, Cis-Polar Urals)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/59_2012.pdf
References
   Deulin Yu.V. Konodonty i korrelyatsiya produktivnykh na neft' verkhnedevonskikh otlozheniy Severa Timano-Pechorskoy provintsii [Conodonts and correlation of the Upper Devonian oil producing deposits, northern Timan-Pechora]. Arkhangel'sk: GIN RAN, 2006, 253 p.
   Eliseev A.I. Vizeyskiy rif na zapadnom sklone Pripolyarnogo Urala [Visean reef on the western slope of the Nether-Polar Urals]. DAN SSSR, 1971, vol. 200, no. 3, p. 672-675.
   Eremenko N.M., Murav’eva Yu.A. Primenenie metodov rentgenovskoy mikrotomografii dlya opredeleniya poristosti v kerne skvazhin [Application of the X-ray microtomography for porosity determination in borehole core]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/35_2012.pdf
   Gruzdev D.A., Sobolev D.B., Zhuravlev A.V. Otlozheniya bol'shenadotinskoy tolshchi v yuzhnoy chasti gory Olysya (reka Bol'shaya Nadota, Pripolyarnyy Ural) [Deposits of Big Nadot suite in the southern part of the mountain Olysya (River Big Nadot, Nether-Polar Urals)]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii. Materials XV Geological Congress of the Republic of Komi. Syktyvkar, 2009, vol. 2, p. 27.
   Ivanov V.V., Toropov V.A., Utkina O.L., Gudel'man A.A. Geologicheskoe stroenie Lemvinskogo poperechnogo opuskaniya po rezul'tatam geologo-razvedochnykh rabot OOO «Gazprom pererabotka» [Geological structure of Lemvin cross lowering on the basis of exploration of OOO "Gazprom pererabotka"]. Geologiya, burenie, razrabotka i ekspluatatsiya gazovykh i gazokondensatnykh mestorozhdeniy, 2010, no. 3, p. 10-24.
   Konovalova V.A., Sobolev D.B. Vizeyskie ammonoidei iz otlozheniy Bol'shenadotinskogo biogermnogo massiva (Pripolyarnyy Ural) [Visean ammonoids from deposits of Big Nadot bioherm array (Nether-Polar Urals)]. Geologiya rifov. Proceedings of the International Meeting in the Komi Republic. Syktyvkar, 2005, p. 81-84.
   Newell, N.D. and Rigby, J.K. Geological studies on the Great Bahama Bank. In: R.J. Le Blanc and J.G. Breeding (Editors), Regional Aspects of Carbonate Deposition. Soc. Econ. Paleontol. Mineral. Spec. Publ., 1957, 5, p. 15-72.
   Sealey N. Bahamian Landscapes. 3rd edition. Nassau, Bahamas : Media Pub., 2006.
   Shishkin M.A. Geologiya zony sochleneniya Eletskikh i lemvinskikh fatsiy na zapadnom sklone Polyarnogo Urala [Geology of the junction zone of Elets and Lemvin facies on the western slope of the Polar Urals]. – Synopsis of the dissertation for the degree of Candidate of Geological and Mineralogical Sciences. Syktyvkar, 2003, 20 p.
   Skompski S., Paszkowski M., Krobicki M., Kokovin K., Korn D., Tomas A. & Wrzolek T. Depositional setting of the Devonian/Carboniferous biohermal Bol'shaya Nadota Carbonate Complex, Subpolar Urals. Acta Geologica Polonica, 2001, vol. 51, no. 3, p. 217-235.
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Karmanov R.S., Gruzdev D.A. Novye dannye o geologicheskom stroenii rayona Bol'shenadotinskogo rifa (Pripolyarnyy Ural) [New data on the geological structure of the Big Nadot reef area (Nether-Polar Urals)]. Vestnik. Sykt.: Geoprint, 2000, no. 8 (68), p. 6-7.
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Tsyganko V.S. Stop 8. Upper Devonian-Lower Carboniferous succession on the Kozhym River. Subpolar Urals Field Trip Guidebook. Suppl. Spec. Publ. 6. Ichtyolith Issues, 2000, p. 101-111.
   Voynovskiy-Kriger K.G. Dva kompleksa paleozoya na zapadnom sklone Polyarnogo Urala [Two Paleozoic complexes on the western slope of the Polar Urals]. Sovetskaya geologiya, 1945, no.6, p. 27-44.
   Zhukova T.V. Rol' mikropaleontologicheskikh i litologo-petrograficheskikh issledovaniy pri raschlenenii i korrelyatsii raznofatsial'nykh tolshch devona i karbona v razreze skvazhiny 1-Yun'yakhinskaya [Role of micropaleontological, lithological and petrographic studies in the correlation of different facies Devonian and Carboniferous strata in well Yunyahinskaya-1]. All-Russian meeting lithological "Reefs and carbonate pseudo-phytoliths ". Syktyvkar: Geoprint, 2010, p. 64-66.
   Zhuravlev A.V. Biostratigraficheskiy analiz konodontovykh kompleksov verkhney chasti ust'parnokskoy tolshchi (famen-turne) Polyarnogo Urala [Biostratigraphic analysis of conodont systems in the upper part of ust’parnok strata (Famennian- Tournaisian), Polar Urals]. Byulleten' MOIP. Otd. geol., 2010, vol. 85, issue 4, p. 28-34.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous northeast European Russia]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V. Tafonomiya konodontovykh elementov v pozdnedevonsko-rannekamennougol'nykh turbiditakh severa Urala i Pay-Khoya [Taphonomy of conodont elements in the Late Devonian-Early Carboniferous turbidites of the northern Urals and Pai-Khoi]. Litosfera, 2012, no. 3, p. 14-21.
   Zhuravlev A.V. Upper Givetian and Lower Frasnian conodonts from the “Olysia” Reef (Subpolar Urals). Geology of the Devonian System. Syktyvkar, 2002, p. 161-163.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 21_2012 submitted on 02/21/2012 displayed on website on 04/19/2012
9 p.
Possibilities of computed microtomography application in micropalaeontological and lithological studies*
*The article is presented in two languages, Russian and English.

Possibilities of the computed X-ray and optic tomography in the micropalaeontological and lithological studies are considered. X-ray microtomography allows determining phosphate microfossils (conodonts) avoiding special sample preparation; evaluate the total porosity and concentration of sulfides. The optic microtomography promises results in histological study of conodont elements.
Key words: tomography, micropalaeontology, conodonts, foraminifers, lithology, carbonates, silicites.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A. Vozmozhnosti ispol'zovaniya vychislitel'noy mikrotomografii v mikropaleontologicheskikh i litologicheskikh issledovaniyakh [Possibilities of computed microtomography application in micropalaeontological and lithological studies]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/21_2012.eng.pdf
References

   Zhuravlev A.V. Gistologiya i mikroskul'ptura pozdnepaleozoyskikh konodontovykh elementov [Late Palaeozoic conodont element histology and micro-ornamentation]. Saint Petersburg.: Geoservis Plyus, 2002, 94 p.
   Arns C.H., Bauget F., Limaye A., Sakellariou A., Senden T.J., Sheppard A.P., Sok R.M., Pinczewski W.V., Bakke S., Berge L.I., Oren P.-E., and Knackstedt M.A. Pore-Scale Characterization of Carbonates Using X-Ray Microtomography. Society of Petroleum Engineers Journal. Volume 10, Number 4. 2005. P. 475-484.
   Blazejowski, B., Binkowski, M., Bitner, M. A., and Gieszcz, P. X?ray microtomography (XMT) of fossil brachiopod shell interiors for taxonomy. Acta Palaeontologica Polonica. 56(2). 2011. P. 439-440.
   Frank-Kamenetskaya O.V., Rosseeva E.V., Zhuravlev A.V., Rozhdestvenskaya I.V., Banova I.I., Simon P., Buder J. Carrillo-Cabrera W., Kniep R. Hard tissues of S-elements of late Paleozoic conodont: microstructural and crystallographic aspects. Fedorov Session 2008. Abstracts. RMS DPI 2008-2-72-1. 2008. P.229-231.
   Goudemanda N., Orchard M. J., Urdy S., Bucher H., and Tafforeau P. (2011). Synchrotron-aided reconstruction of the conodont feeding apparatus and implications for the mouth of the first vertebrates // PNAS Early Edition. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1101754108
   Johns, R. A., Steude, J.D., Castanier, L.M., Roberts, P.V. Non destructive measurements of fracture aperture in crystalline rock cores using X-ray computed tomography. J. Geophys. Res. 98, 1993. P. 1889–1900.
   Ketcham, R.A., and Carlson, W.D. Acquisition, optimization and interpretation of X-ray computed tomographic imagery: Applications to the geosciences. Computers & Geosciences, v. 27, 2001. P. 381–400.
   Peters, E.J., Afzal, N. Characterization of heterogeneities in permeable media with computed tomography imaging. J. Pet. Sci. Eng. 7.1992. P. 283–296.
   Tafforeau P., Boistel R., Boller E., Bravin A., Brunet M., Chaimanee Y., Cloetens P., Feist M., Hoszowska J., Jaeger J.-J., Kay R.F., Lazzari V., Marivaux L., Nel A., Nemoz C., Thibault X., Vignaud P., Zabler S. Applications of X-ray synchrotron microtomography for non-destructive 3D studies of paleontological specimens. Applied Physics A. 83. 2006. P. 195–202.
   Wellington, S.L., Vinegar, H.J. X-ray computerized tomography. Journal of Petroleum Technology 39, 1987. P. 885–898.
   Withjack, E.M. Computed tomography for rock property determination and fluid flow visualization. SPE Formation Evaluation, vol. 3, no. 4. 1988. P. 696-704.
   Zalewska J., Kaczmarczyk J. Analysis of rock samples’ internal pore structure based on X-ray computed microtomography data. Part I. NAFTA-GAZ. LXVII. 2011. P. 533-544.



Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 11_2012 submitted on 01/23/2012 displayed on website on 02/06/2012
21 p.
pdf  Anisotropy of various magnetic parameters use for determining directions of material transfer in the study of turbidite currents
The carbonate clastic fans are considered as promising objects for oil and gas prospecting targets. Thus reconstruction of the fan morphology, sources and directions is an important practical task. The method for detecting the turbidite currents based on investigation of the anisotropy of susceptibility ellipsoids axes is described. The new model of main axes distribution is developed. Study of 13 objects allows us reconstructing directions of the turbidite currents of the Ural Foredeep for the two time-slices and draw maps demonstrating palaeogeographical position of the carbonate material sources.
Key words: anisotropy, magnetic susceptibility, turbidites, direction of material transfer, paleogeography, reconstruction, fan morphology, Ural Foredeep.
article citation Popov V.V., Zhuravlev A.V. Ispol'zovanie anizotropii razlichnykh magnitnykh parametrov dlya opredeleniya napravleniya snosa materiala pri izuchenii turbiditnykh potokov [Anisotropy of various magnetic parameters use for determining directions of material transfer in the study of turbidite currents]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/11_2012.pdf
References
   Dopolnenie k stratigraficheskomu kodeksu 1992 goda [Supplement to the 1992 Code of stratigraphy]. Saint Petersburg: MSK, 2000.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data // Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Fortunatova N.K. Sedimentatsionnye modeli karbonatnykh konusov vynosa – novykh neftegazopoiskovykh ob"ektov [Sedimentary model of carbonate clastic fan as new oil and gas prospecting objects]. Geologiya nefti i gaza, 2007, no. 2, pp. 61-69.
   Igoshin L.A. Magnitnaya anizotropiya gornykh porod [Magnetic anisotropy of rocks]. Ispol'zovanie magnetizma gornykh porod pri geologicheskoy s"emke. Editor Sholpo L.E. Leningrad: Nedra, 1986, pp. 133-153.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Sredne- i pozdnepaleozoyskie etapy gorizontal'nykh dvizheniy v Barentsevo-Pechorskom regione i evolyutsiya ikh vzaimootnosheniy s Russkoy platformoy i Uralom po paleomagnitnym dannym [The Middle and Late Paleozoic stages of horizontal movements in the Barents-Pechora region and evolution of their relationship with the Russian Platform and the Urals according to the paleomagnetic data]. Mezhdunarodnaya geofizicheskaya konferentsiya. 300 let gorno-geologicheskoy sluzhbe Rossii [International Geophysical Conference. 300 Years of Mining and Geological Survey of Russia].Saint Petersburg, 2000, pp. 22-23.
   Khramov A.N. et al. Paleomagnitologiya [Paleo-magnetism].Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data Geophys.J.Astronom.Soc., 1980, vol. 62, pp. 699-718.
   Kochegura V.V. Primenenie paleomagnitnykh metodov pri geologicheskoy s"emke shel'fa [Application of paleomagnetic techniques for geological mapping of the shelf]. Metodicheskoe posobie po geologicheskoy s"emke masshtaba 1:50 000. Saint Petersburg: VSEGEI, 1992, 144 p.
   Mizens G.A. Verkhnepaleozoyskiy flish Zapadnogo Urala [The Upper Paleozoic flysch of the Western Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 1997, 231 p.
   Piper D.J.W. Turbidite muds and silts on deep sea fans and abyssal plains // Sedimentation in submarine canyons, fans, and trenches, 1978, pp. 163-175.
   Romanovskiy S.I. Fizicheskaya sedimentologiya [Physical sedimentology].Leningrad: Nedra, 1988, 240 p.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. Saint Petersburg: SPbGGI, 2010, 276 p.
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracoda and biostratigraphy of the Tournaisian stage, northern Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Tarling D.H., Hrouda F., 1993. The magnetic anisotropy of rocks. Chapman & Hall, London, p. 217.
   Walker R.G. Deep-water sandstone facies and ancient submarine fans: models of exploration for stratigraphic traps // Bulletin of American Association of Petroleum Geologists. 62(6), 1978, pp. 932-966.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of the northern Urals and Pai-Khoi]. Ekaterinburg: Nauka, 1994, 285 p.
   Zijderveld J.D. Demagnetization of rocks analysis of results. In Methods in Palaeomagnetism, Ed. Collinson D.W., Amsterdam, Elsevier, 1967, pp. 254-286.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 6_2012 submitted on 10/26/2011 displayed on website on 01/25/2012
19 p.
pdf  Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)
The article deals with the Devonian-Carboniferous boundary in the shallow-water strata (the Kamenka River section as example) on the basis of cyclostratigraphy (maximum of regression) controlled by biostratigraphical data (conodonts and foraminifera). Facial control on the foraminifer and conodont associations is considered. Dependence of the magnetic suscessibility of the rocks on the sea-level changes is detected. The dependence is probably caused by variations of the terrigenous content in the carbonate rocks. Keywords: conodonts, foraminifera, cyclostratigraphic method, magnetic susceptibility of rocks, Devonian-Carboniferous boundary strata, Timan-Pechora province.
Key words: Devonian/Carboniferous boundary, Timan-Pechora Province, conodonts, foraminifers, cyclostratigraphy, biostratigraphy, palaeomagnitology.
article citation Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
References
   Barskov I.S., Kononova L.I., Migdisova A.V. Konodonty nizhneturneyskikh otlozheniy podmoskovnogo basseyna [Conodonts of the Lower Tournaisian deposits of the Pre-Moscow Basin]. Paleontologicheskaya kharakteristika stratotipicheskikh i opornykh razrezov karbona Moskovskoy sineklizy. Editor V.V. Menner. Moscow: Moskow State University, 1984, pp. 3-33.
   Eremenko N.M., Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V. Interfatsial'naya korrelyatsiya morskikh ranneturneyskikh otlozheniy severa Urala i vostoka Timano-Pechorskoy plity – litostratigraficheskiy podkhod [Inter-facial correlation of the Lower Tournaisian marine deposits, northern Urals and eastern Timan-Pechora plate - lithostratigraphic approach]. Proceedings of the International Scientific Conference “Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti” [Lithological and geochemical basis of oil and gas potential forecast]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, pp. 600-605.
   Fauna i biostratigrafiya pogranichnykh otlozheniy devona i karbona Berchogura (Mugodzhary) [Fauna and biostratigraphy of the Devonian and Carboniferous deposits, Berchogur (Mugodzhary)]. Moscow: Nauka, 1987, 121 p.
   Irwin M.L. General theory of epeiric clear water sedimentation. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 49, 1965, pp. 445-459.
   Kulagina E.I., Gibshman N.B. Obshchaya zonal'naya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [Total zonal scale of the Lower Carboniferous of Russia in view of foraminifera]. Byulleten’ MOIP. Otdelenie geologicheskoe, 2005, vol. 80, no. 2, pp. 60-67.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining University, 2010, 276 p.
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracoda and biostratigraphy of the Tournaisian stage, north of the Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Vevel' Ya.A. Nakhodka foraminifer Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina v nizhnem karbone Pechorskoy gryady [Discovery of foraminifera Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina in the Lower Carboniferous Pechora ridge]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2009, vol. 4, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2009.pdf
   Zhuravlev A. Biogeography of the Early Carboniferous conodont genus Patrognathus. In: Wong, Th. E. (Ed.): Proceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy. Utrecht, the Netherlands, 10–16 August 2003. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2007, pp. 325-329.
   Zhuravlev A.V. Gistologiya i mikroskul'ptura pozdnepaleozoyskikh konodontovykh elementov [Histology and microsculpture the Late Paleozoic conodont elements]. Saint Petersburg: Geoservis Plyus, 2002, 94 p.
   Zhuravlev A.V. Konodontovaya zonal'nost' nizhnego karbona dlya melkovodnykh otlozheniy [Conodont zonation of the Lower Carboniferous for shallow-water deposits]. Proceedings of the All-Russia meeting “Zonal'nye podrazdeleniya karbona obshchey stratigraficheskoy shkaly Rossii” [Zonal subdivision of the Carboniferous common stratigraphic scale of Russia]. Ufa: Gilem, 2000, pp. 42-43.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous north-east of European Russia]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Biostratigraphy of the Lower Tournaisian (Lower Carboniferous) shallow-water deposits of the Eastern Part of the Timan-Pechora Province. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 1999, no. 17, pp. 22-26.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Early Tournasian (Early Carconiferous) Shallow water Communities (Eastern part of the Timan-Pechora Province). Ichthyolith Issues special Publication 4, 1998, pp. 60-62.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 22_2011 submitted on 06/06/2011 displayed on website on 06/24/2011
28 p.
pdf  Adak area - main results of organic matter and hydrocarbon fluids’ study
The results of organic matter and hydrocarbon fluids’ study, obtained through wells’ drilling at the Adak area in the central part of the Chernyshev swell (Timan-Pechora basin), are presented. The type and biocenotic composition of organic matter were studied; the distribution of organic matter across the sections of wells 1, 2-Adak and 1-Kharutamylk was studied; the degree of catagenetic maturity was identified. The oil-and-gas source potential of rocks was evaluated. The specifics of oil fluids composition and their properties were analyzed. The geochemical data have proved oil and gas potential of the Domanic-Tournasian and Middle Ordovician – Lower Devonian carbonaceous oil and gas bearing complexes in the central part of the Chernyshev swell.
Key words: oil, organic matter, sapropel, biofacies complexes, degree of catagenesis, bitumen saturation, oil-and-gas source strata, the Chernyshev swell.
article citation Danilov V.N., Ogdanets L.V., Makarova I.R., Gudelman А.А., Sukhanov А.А., Zhuravlev А.V. Osnovnye rezul'taty izucheniya organicheskogo veshchestva i UV-flyuidov Adakskoy ploshchadi [Adak area - main results of organic matter and hydrocarbon fluids’ study]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/22_2011.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 21_2011 submitted on 06/06/2011 displayed on website on 06/17/2011
30 p.
pdf  Oil and gas potential of the central part of the Chernyshev swell based on geological exploration data at the Adak area
Unique geological data for the strong dislocations area in the central part of the Chernyshev swell have been obtained through geological exploration work carried out by OOO Gazprom Pererabotka at the Adak licensed block. For the first time the subthrust formations of the Talbey block have been drilled. Oil-bearing capacity of the Middle Ordovician – Lower Devonian and Domanic-Tournasian oil and gas bearing complexes has been proved (wells 2-Adak and 1-Kharutamylk). Oil and gas potential for the Adak and adjacent areas in the central part of the Chernyshev swell have been proved by complex multi relational analysis.
Key words: reservoir, deposit, oil and gas bearing complex, bioherm, brecciated aprons, thrust system, paleofacies reconstructions, palinspastic reconstructions, the Chernyshev swell.
article citation Danilov V.N., Ivanov V.V., Gudelman А.А., Zhuravlev А.V., Visheratina N.P., Ogdanets L.V. Perspektivy neftegazonosnosti tsentral'noy chasti podnyatiya Chernysheva po rezul'tatam geologorazvedochnykh rabot na Adakskoy ploshchadi [Oil and gas potential of the central part of the Chernyshev swell based on geological exploration data at the Adak area]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2011.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 16_2011 submitted on 04/06/2011 displayed on website on 04/27/2011
18 p.
pdf  Structure and genesis history of Kara-Silovoyahsky devonian organogenic complex (southeastern Pai-Khoi)
New data about the size, shape, composition and structural features of the Devonian organogenic complex (Kara Silova-Yakha interfluve, southeastern Pai-Khoi) are presented. The interpretation of these features is related together with reconstruction of genesis history of this organogenic complex, under the influence of the transgressive-regressive phases of the paleobasin evolution. The study results can be used in geological mapping and in core analysis of wells of the Pre-Urals Trough, where prospective hydrocarbon reservoirs are related to the brecciated aprons, produced by crushing and fracturing of such organogenic structures.
Key words: Pai-Khoi, the Devonian period, conodonts, organogenic complex, lithotypes, genesis history, morpho-litho-stratigraphic unit.
article citation Zherlygin A.L., Shishlov S.B., Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A. Stroenie i istoriya formirovaniya Kara-Silovoyakhskogo devonskogo organogennogo massiva (yugo-vostochnyy Pay-Khoy) [Structure and genesis history of Kara-Silovoyahsky devonian organogenic complex (southeastern Pai-Khoi)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/16_2011.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 6_2011 submitted on 02/08/2011 displayed on website on 02/22/2011
31 p.
pdf  Upper Devonian - Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island
Results of multidisciplinary study of the Upper Devonian – Lower Carboniferous succession of the NE of the Vaygach Island are described. T-R cycles, biostratigraphical units based on foraminifers and conodonts, and magnitostratigraphic zones have been identified in the section for a first time. Due to complete carbonate succession of the Middle Famennian – Upper Visean, the section is considered as a key one of the NW of the Pay-Khoy – Vaygach region and the east of Barents Sea shelf.
Key words: stratigraphy, Upper Devonian, Lower Carboniferous, Foraminifera, Conodonta, palaeomagnetism, Vaygach Island.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Upper Devonian - Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2011. -V.6. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 20_2010 submitted on 04/09/2010 displayed on website on 04/23/2010
12 p.
pdf  New Hengurse Formation of the Upper Devonian of South-Western slope of Central Pay-Khoy
New the Late Frasnian – Middle Famennian Hengurse Formation, composed of clayey, carbonate, and cherty sediments, is described. The formation spreads over the Western belt of Central Pay-Khoy.
Key words: Upper Devonian, Central Pay-Khoy, Hengurse Formation.
article citation Zhuravlev A.V. New Hengurse Formation of the Upper Devonian of South-Western slope of Central Pay-Khoy // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #2.- http://www.ngtp.ru/rub/2/20_2010.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 45_2009 submitted on 12/10/2009 displayed on website on 12/14/2009
20 p.
pdf Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches
The results of complex studying the Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river (north of the Vashutkino-Talota zone of overthrusts, Timan-Pechora province) are presented. The tectonic twinning of the sequence on the zone of overthrusts is proved by biostratigraphy data. The parautochthonous and allochthonous parts of the sequence are dated by foraminifera and conodonts. The first part contains Early Famenian-Late Visean deposits, the second part - Late Famenian-Serpukhovsk deposits. Breaks in sedimentations are established in the Lower Tournaisian and Lower Visean. The presence of an ancient secondary prefolded component of magnetization, confined to the definite parts of the sequence and caused by tectonic and hypergene processes, is established. The direction of this magnetization allowed reconstructing the prefolded (Middle Paleozoic) position of the allochthone and parautochthone.
Key words: Upper Devonian, Lower Carboniferous, key sequence, Timan-Pechora province, stratigraphy, paleomagnetology, tectonics.

Sequence description by Eremenko N.M. and Zhuravlev A.V. is provided in the Annex 1.
article citation Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45prilojenie_2009.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 39_2009 submitted on 11/06/2009 displayed on website on 11/30/2009
9 p.
pdf  Peculiarities of structure and the conditions of forming the Lower-Middle Devonian Padeya formation, Central Pay-Khoy
Description of the sequences of the Lower-Middle Devonian Padeya formation in Central Pay-Khoy is given. The conditions of forming this formation are restored on the basis of texture and structure characteristics of the deposits: mainly a turbidite nature of formation cyclites is suggested. A seismic reflector III1 is apparently due to the unit of the sandy-mudstone gradation cyclites in the formation upper part.
Key words: Padeya formation, Lower Devonian, Middle Devonian, Central Pay Khoy.
article citation Zhuravlev A.V., Eremenko N.M. Peculiarities of structure and the conditions of forming the Lower-Middle Devonian Padeya formation, Central Pay-Khoy // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/39_2009.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 48_2008 submitted on 11/28/2008 displayed on website on 12/08/2008
16 p.
pdf  Stratigraphic characteristic of the Upper Devonian deposits in the Kara River middle course (SW Pay-Khoy)
Study of conodonts of the Gureytryvis and Khovratyvis formations in the Kara River basin allows us correlating the first formation with the Frasnian, and the second formation with the uppermost Frasnian - Famennian. The studied sections are considered as reference sequences for prognosis of composition of sequence of the east part of Karataikha depression.
Key words: stratigraphy, Upper Devonian, conodonts, Pay-Khoy
article citation Zhuravlev A.V. Stratigraphic characteristic of the Upper Devonian deposits in the Kara River middle course (SW Pay-Khoy) // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/48_2008.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 26_2008 displayed on website on 06/04/2008
6 p.
pdf  Paleogeographic occurrence and stratigraphic significance of the Gondolelloides genus representatives (conodonts, Late Paleozoic)
Conodonts are of great importance in the biostratigraphy of Lower Permian deposits. Gondolelloides is one of the conodont genera typical for the Asselian-Sakmarian interval, Northern cool-water province. At present, the representatives of this genus are found in the different-phase deposits in nine sequences in Northern America, in two sequences in the Novaya Zemlya, in one well in the east of the Timan-Pechora province, in one sequence in Polyarny Urals and in two sequences in Southern Urals. All these finds of the Gondolelloides representatives are confined to the Upper Carbonaceous Upper Gzhelian stage in southern Urals and to the Upper Asselian - Lower Sakmarian stage in other regions. It is not improbable that the center of Gondolelloides origin was located in the southern part of the Paleourals basin from which they subsequently spread in more northern and western regions including the eastern shelves of Panthalassa. The above data show that using the representatives of the Gondolelloides genus for interregional and global correlations is not reliable. However Gondolelloides may be used for local and intrabasin correlations.
Key words: conodonts, Gondolelloides, Late Paleozoic, paleobiogeography
article citation Zhuravlev A.V. Paleogeographic occurrence and stratigraphic significance of the Gondolelloides genus representatives (conodonts, Late Paleozoic) // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2008. - V.3. - #2.- http://www.ngtp.ru/rub/2/26_2008.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 034 displayed on website on 08/28/2007
5 p.
pdf  Upper Devonian - Lower CarboniferousKodzydelskaya suite of the Northern Urals(new stratigraphic volume)
The article provides lithological and biostratigraphic characteristics of the Kodzydelskaya suite (Late Famennian Early Tournaisian, Northern Urals) in the model section. The volume of the suite has been clarified. The features of the Kodzydelskaya suite that differ it from the underlying and overlying sediments are: the presence of fragmental limestone layers (up to conglobreccia), the predominance of organo-detritic carbonates with heterogeneous distribution of detritus.
Key words: Upper Devonian, Lower Carboniferous, Kodzydelskaya suite, Northern Urals.
article citation Zhuravlev A.V., Sobolev D.B. Upper Devonian - Lower Carboniferous Kodzydelskaya suite of the Northern Urals (new stratigraphic volume) // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/2/034.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 025 displayed on website on 07/12/2007
22 p.
pdf  Biostratigraphic subdivisions analysisof the Upper Devonian - Perm by conodonts
The factors affecting the level of delineation and units border traceability by conodonts in the Upper Devonian-Permian are being discussed. Detailed zonal schemes based on the inhabitants of the deep water are severely restricted by a relatively limited facial range (at best - deposits of deep shelf and continental slope of warm basins), although they are found in large areas within this facies range. Zonal schemes based on the inhabitants of shallow water are not only facially limited (sediments of shallow water shelf and inner seas), but also paleogeographically limited. The isochronism of their borders still remains in most cases but only within the whole paleobasin or its part. The ways of problems solution of inter-facies and interterritorial correlations by conodonts have been considered.
Key words: conodonts, Devonian, Carboniferous, Permian, Urals, Russian Platform, facies, zone scheme.
article citation Zhuravlev A.V. Biostratigraphic subdivisions analysis of the Upper Devonian - Perm by conodonts // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/2/025.pdf
References